Bezpečnostní vesty a přilby ve skokovém sportu… nová studie, nová doporučení?

13. 2. 2023 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová, Jonáš Dušánek

Bezpečnostní helmy a bezpečnostní přilby jsou dnes již standardní součástí jezdeckého sportu. Parkurové skákání, všestrannost, vytrvalost – pro všechny soutěže v rámci těchto disciplín platí, že přilbu musí nosit všichni jezdci bez rozdílu věku, a to vždy, když sedí na koni v areálu závodiště. I při drezurních závodech je už bezpečnostní helma až na výjimku povinná pro všechny závodníky i další osoby, které se v areálu pohybují v sedle koní. Děti, jezdci na pony, junioři, mladí jezdci a U25 (= jezdci do 25 let) jsou dokonce povinni nosit bezpečnostní přilbu i při veterinární prohlídce.

Dalším bezpečnostním prvkem, který je pro určité soutěže nebo věkové kategorie povinný, je bezpečnostní vesta… Platná nařízení tedy máme. Jsou ale přilby a vesty opravdu tak moc důležité? Skutečně se významně podílí na ochraně našeho zdraví? A máme je nosit i tehdy, když jejich užívání povinné není? Jak naznačuje nejnovější německý výzkum – rozhodně ano!

Dr. Heinz-Lothar Meyer z Kliniky úrazové a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice v Essenu a jeho tým před nedávnem publikovali retrospektivní průřezovou epidemiologickou studii, která možná změní pravidla německého skokového sportu. Výsledky studie, která analyzovala četnost a míru zranění jezdců soutěžících v parkurovém skákání v Německu, totiž doložily, že nošení bezpečnostních přileb a také vest má potenciál významně zvýšit bezpečnost jezdců, kteří se věnují této disciplíně.

Průběh studie

Daná studie se zabývala zraněními, která jezdci utrpěli při parkurovém skákání. Celkem 363 parkurových jezdců všech úrovní odpovědělo na retrospektivní dotazník týkající se zranění a následků zranění, ke kterým došlo v průběhu jejich kariéry. Shromážděny byly doplňující demografické údaje a informace o prodělaných zraněních jezdců. Kromě deskriptivní analýzy byly provedeny i testy významnosti. Pro lepší statistické srovnání s jinými sporty byla doba expozice extrapolována s celkovou délkou jejich kariéry a počtem tréninkových hodin za jeden týden a bylo vypočteno množství zranění na 1000 hodin skákání. Do studie bylo zahrnuto 251 (69 %) žen a 112 (31 %) mužů, kterým bylo v průměru 26,9 ± 10,9 let.

0K0X9624.JPG

Výsledky studie

Z dat získaných v rámci studie bylo zjištěno, že:

  • Jezdci, kteří často nebo vždy nosili přilbu, utrpěli výrazně méně poranění hlavy (p = 0,008) a měli výrazně kratší celkovou dobu léčení než jezdci, kteří přilbu nenosili (p = 0,006).
  • Jezdci, kteří často nebo vždy nosili přilbu, utrpěli během své jezdecké kariéry v průměru 4,7 poranění hlavy, zatímco jezdci, kteří přilby nepoužívali, utrpěli v průměru 9,1 poranění hlavy. Přičemž nejčastější lokalizace poranění byla právě hlava (30,6 %).
  • Jezdci, kteří nosili bezpečnostní přilby, hlásili výrazně kratší celkové trvání léčby zranění (15,1 dne) než jezdci bez přilby (26,2 dne).
  • Jezdci, kteří často nebo vždy nosili bezpečnostní vestu, utrpěli výrazně méně poranění páteře (p = 0,017) a měli výrazně méně zranění páteře na 1000 hodin jízdy (p= 0,031) než jezdci, kteří bezpečnostní vestu nenosili.

A co dál…

Z výsledků rovněž vyplynulo, že téměř jedna čtvrtina jezdců nosí bezpečnostní helmu pouze při soutěžích a nikoli v rámci tréninku. Tedy jen 75 % německých skokových jezdců nosí helmu vždy, přestože je bezpečnostní přilba považována za jeden z nejdůležitějších ochranných prvků člověka při jezdeckém sportu obecně. A to je alarmující. Ještě překvapivější jsou získaná data v souvislosti s využíváním bezpečnostních vest. 86 % dotázaných parkurových jezdců uvedlo, že bezpečnostní vesty v rámci tréninků nikdy nepoužívá nebo je používá jen výjimečně. Vždy a často tedy bezpečnostní vestu nosí jen 14 % parkurových jezdců, a to přestože jsou úrazy zad a páteře v parkurovém skákání časté a výsledky studie doložily, že jezdci, kteří používají bezpečnostní vesty, utrpěli v průběhu své kariéry v průměru jen 2,9 poranění páteře, zatímco jezdci, kteří je nepoužívají, utrpěli v průměru 4,7 poranění páteře, což jednoznačně je významný rozdíl. I v celkovém počtu zranění na 1000 hodin jízdy měli jezdci bez bezpečnostních vest výrazně více zranění než jezdci s bezpečnostními vestami.

Přestože tedy parkuroví jezdci uvádí, že vesty nenosí, protože je omezují v pohybu, jsou neestetické a více se v nich potí, bylo by vhodné, aby svůj postoj v této souvislosti přehodnotili. A to i proto, že dle výsledků studií je četnost zranění ve skokovém sportu vyšší než v ostatních jezdeckých disciplínách. Z výsledků uskutečněné studie totiž vyplývá, že v parkurovém ježdění připadá 3,7 zranění na 1000 hodin jízdy. A nad tím bychom se měli zamyslet, když sedláme parkurové koně...

0K0X4531.JPG

Použité zdroje:

Podobné články

Trenéři mládeže se často věnují dětem ve svém volném časem a jsou nezbytně důležití, aby si děti/mládež vytvořili pozitivní vztah k pohybu a zdravému…

16. července 5:15, Auburn, Kalifornie: 66. ročník legendárního závodu na 160 km přidal další napínavou kapitolu. Přestože už byl předtím stanoven…