Formanskými stezkami

2. 11. 2011 HYJÉ - koně Zlínského kraje Autor fotek: archiv autora

Říjen byl ve Zlínském a Olomouckém kraji ve znamení otvírání nových hipostezek, v rámci projektu „Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami.“ Za tímto projektem najdeme sdružení MAS partnerství Moštěnka, MAS Hříběcí hory ve spolupráci s HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s.

Proč formanské stezky?
Značené stezky vedou převážně po polních a lesních cestách, které původně byly formanskými cestami, které spojovaly lid mezi sebou.
V rámci projektu vzniklo 230 km nových hipostezek, sloužících k turistice na koni. Tento projekt byl realizován v rámci „Programu rozvoje venkova" a účelem bylo propojit blízké regiony a vytvořit tak platformu pro další rozvoj cestovního ruchu v těchto regionech.

Po zmapování a vytyčení sítě hipostezek napříč regiony MAS partnerství Moštěnka a MAS Hříběcí hory, které propojují jednotlivé jezdecké stáje v regionech, došlo k samotnému vyznačení tras v souladu s pravidly KČT. Vybraná místa jsou doplněna odpočívkou, úvazištěm pro koně, informační tabulí a nezbytným odpadkovým košem.

Pro příznivce hipoturistiky jsou připraveny mapy těchto tras a připravuje se zveřejnění popisu a map tras na www.hyje.cz.

Projekt Po formanských stezkáchOtevření nových tras bylo spojeno s tradičními podzimními hubertovými jízdami. Koňaři z oblasti Moštěnka byli první, kteří se mohli v rámci hubertových jízd projet po nových hipotrasách při slavnostním otvírání, které proběhlo 8. 10. 2011 v Bochoři, 15. 10. 2011 v Radkově Lhotě a 29. 10. 2011 v Kyselovicích. Huberty uspořádaly místní kluby za podpory MAS partnerství Moštěnka. MAS - místní akční skupina - je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a spolupracují při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region.

V Hříběcích horách proběhlo hubertovské slavnostní otevření hipostezek 28. 10. 2011 pod taktovkou JS Galatík Těšánky a MAS Hříběcí hory.
Tak se zájemci o turistiku na koni od listopadu můžou vydávat po nových trasách.

V rámci zlínského kraje se jezdci na koních mohou pohybovat po 233 km hipotras a další trasy jsou již v plánu na Bystřicku.

A co ve vašem regionu? Máte možnost turistiky na koni po vyznačených stezkách? Nemáte? Rádi byste měli? Rádi vám poradíme, pište na info@hyje.cz

Podobné články
Český rozhlas

Drsná romantika. Mladí slovenští cestovatelé Jozef Kmeť, Pavol Sivý a Lujza Marečková vypráví v cestovatelském magazínu Casablanca o tom, jak byli…

Doma se z jezdectví dělá věda, ale v Mongolsku zjistíte, že vše, co se potřebujete do začátku naučit, je přistupovat ke koni z levé strany, aby se…