Účinná léčba v sedle

Hiporehabilitace je komplexní terapie, spojující prvky fyzio, psycho a socioterapie, při níž se uvolňuje a zároveň zpevňuje svalový aparát, zlepšuje funkce dechového a srdečněcévního systému a významnou měrou posiluje kondice.

Marcela Lindertová, mluvčí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě, zastává názor, že hipoterapie je hlavně o velkém přátelství člověka a koně.

"Zvláště když jde o děti mentálně a často i velmi těžce fyzicky postižené. Takové totiž nosí v našem ústavu na svém hřbetu kobylka Norika, ale především Máša. Jezdci se stávají, samozřejmě chránění bezpečnou náručí rehabilitační sestry, i klienti trvale upoutáni na lůžko nebo invalidní vozík. Tyto výkony už dokáží patřičně zvednout sebevědomí a zlepšit náladu. Proto není divu, že se děti koním svěřují, myslí na ně s pamplsky, malují je a dokonce o ně pečují, pokud jim to zdravotní stav dovolí."

S hipoterapií mají v ústavu už šestileté zkušenosti. Zpočátku musely děti dojíždět za koni do cizích zařízení. Ve Stacionáři v Muglinově jsou totiž ustájeni až od roku 1995. Pro tento druh účinné léčby byla upravena část zahrady a v případě špatného počasí je k dispozici malá krytá jízdárna. Před třemi lety byl tomuto ostravskému sociálnímu zařízení přidělen Českou hipoterapeutickou společností statut školícího pracoviště.

S laskavým svolením redakce pro web zpracoval Equichannel.cz.

Podobné články

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. zve na kurz Úvod do hiporehabilitace. Kurz je vytvořen pro laickou i odbornou veřejnost, pro rodiče dětí se…

Po hlubším vhledu do problematiky Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) opět zasypávám dotazy paní Bc. Moniku Šťastnou Kohoutovou,…