Drezúra 1994-1998

Ukončení volebního období drezúrní komise je příležitostí k bilančnímu pohledu na její činnost. Komise pracovala ve složení Zdeněk Beneš, MVDr. Pavel Sedláček, Vlasta Kadlecová, Vít Čmolík, ing. Jan Schütz a MUDr. Alexandr Fráter. Ve sledovaném období se sešla 20x.

Činnost komise byla zaměřena na zvýšení úrovně této disciplíny a zlepšení spolupráce s výkonným výborem a rozhodčími. Tak jako v každé práci, některé věci se zdařily, jiné ne.

Tak na příklad se podařilo:

  • zlepšit vztahy a kontakt s výkonným výborem a hlavně vztahy mezi rozhodčími a jezdci
  • provést úpravu hodnotících tabulek pro roční přehled sportovních koní vydávaný ČJF, doplnit strukturu drezúrních úloh tak, aby ve všech stupních byly úlohy pro otevřená kolbiště i kryté haly s hlavním zaměřením na úlohy vydané FEI, neboť tyto úlohy zaručují kvalitu a výkonnostní posloupnost
  • v roce 1998 uskutečnit drezúrní soustředění juniorů a mladých jezdců ve Svinčicích, kterého se zúčastnilo 17 jezdců s 18 koňmi
  • rozšířit MČR o kategorii mladých jezdců
  • na základě podrobného zpracovávání ročních přehledů výsledků drezúrních soutěží došlo ke korekci pohledu na hodnocení drezúrních úloh

Naopak se nepodařilo:

  • spojit mistrovské soutěže se skokovými mistrovstvími, což je na škodu celého jezdeckého sportu
  • zrušit povinnost pořadatelů drezúrních soutěží dotovat soutěže od stupně "ST" minimální částkou 5000,- Kč, což z ekonomických důvodů omezuje pořadatelům možnost vypisování soutěží vyšších stupňů při malém počtu startujících
  • přes značnou snahu DK dohodnout průběžné praktické doškolování rozhodčích, nebyla využita nabídka zahraničních lektorů v rámci mezinárodních závodů, konaných v ČR

Drezúrní komise s povděkem přijala nabídku skokové komise ke společnému vyhlášení koně, jezdce a trenéra roku za rok 1997 a věří, že tato nově vznikající tradice bude pokračovat. Při MČR 1997 byly uděleny Zlaté odznaky ČJF všem jezdcům, kteří splnili stanovená kritéria.

S přihlédnutím k obtížnosti zvyšování sportovní úrovně jezdců i koní ve vztahu k probíhající generační výměně byla zabezpečena účast seniorů i juniorů na mezinárodních závodech v zahraničí, v čemž je započteno i 6 účastí na CDI Volvo cup. Tato mezinárodní reprezentace byla nejúspěšnější při závodech CDA. Za úspěšnou reprezentaci v soutěžích Volvo cup byla Vlasta Kadlecová od roku 1996 zařazena drezúrní komisí FEI do světového žebříčku Volvo World Cup a stala se členkou Mezinárodního drezúrního klubu. Toto členství je podmíněno úspěšnou účastí v minimálně 5ti ročnících Volvo cupu.

V domácích soutěžích se daří stabilizovat postup nových koní a jezdců ze stupně "L" do stupně "S", což je dobrým předpokladem pro další rozvoj drezúry.

Závěrem drezúrní komise přeje všem jezdcům kvalitní koně, trenéry a sponzory, což jim umožní další sportovní růst. Děkuje všem příznivcům, kteří jí v obtížné práci pomáhali.

S laskavým svolením redakce pro web zpracoval Equichannel.cz.

Podobné články

Na konci května se do areálu Equine Sport Center Olomouc vrátí již potřetí drezurní Světový pohár. Tento mezinárodní mítink s rovnou třicítkou…

Jak je na tom současná drezura? Má mediální zájem o dění v drezurních obdélnících pozitivní dopad na welfare koní? Jak se zdá, ani halasná kritika na…