Westernové ježdění - Barrel Race (1)

2. 3. 2007 Jana Bílková Autor fotek: M. Lungová, T. Petlachová

Několik minut se zdrží na opracovišti, pak necelých 15 vteřin v kolbišti, převezme poháry a jede se domů... i tak může vypadat soutěžní den úzce specializovaného wsternového jezdce. V tomto díle se budeme věnovat jedné z rychlostních disciplín westernového ježdění - barrel race, neboli závodu kolem sudů.

Jedná se o rychlostní disciplínu, tedy zadání je jednoduché: být na předepsané trase nejrychlejší. Barrel race má svůj původ v rodeu. Dříve se jednalo o ryze ženskou disciplínu, avšak dnes můžeme na barelech vidět i muže.
Trasa je vyznačena za pomoci tří sudů a dvou značek vymezujících startovní čáru.
Nakreslená trasa závodu kolem barelůNa startovní čáře je umístěna buď elektronická časomíra, nebo zde stojí dva časoměřiči se stopkami. V případě, že není čas měřen elektronickou časomírou, zapisuje se průměrná hodnota z naměřených časů.

Je povolen letmý start, kdy jezdec většinou nabere rychlost již před startovní čárou. V okamžiku, kdy nos koně protne startovní čáru, sepne se časomíra. Jezdec obkrouží všechny sudy. Nejprve oběhne dva stojící blíž u startovní čáry, nakonec ten vzdálenější. Je na volbě jezdce, který z bližších sudů objede jako první. Čas se zastavuje opět v okamžiku, kdy se nos koně dostane do prostoru startovní/cílové čáry.

Pokud se soutěžícímu nepodaří obkroužit barely v požadovaném kurzu, je diskvalifikován. Zde je potřeba brát v úvahu i případ, kdy jezdec protne nějakou částí těla koně startovní čáru (například nevybere otočku kolem prvního barelu a kůň udělá navíc cvalový skok k východu z arény. Jezdec ho stočí, ale kůň třeba zadní nohou šlápne do prostoru startovní čáry. V tom okamžiku se sepne časomíra a jezdec pak může kurz dokončit leda cvičně, žádný čas mu nemůže být započítán). Soutěžící může být také diskvalifikován za hrubost vůči koni, nepřiměřené používání bičíku, ostruh apod.

K času dosaženému na trati se připočítává 5 trestných vteřin v případě, že dojde k povalení sudu. Rovněž pokud jezdec nemá po celou dobu pobytu v aréně na hlavě klobouk nebo přilbu, je penalizován 5 vteřinami.
Spadlý klobouk
V zájmu bezpečnosti se povoluje (a mládeži nařizuje) v rychlostních disciplínách místo klobouku přilba.
Přilba při westernové soutěži
Sudy se používají ocelové, 55 galonové, zpravidla výrazně zbarvené. Pro disciplínu jsou pravidly dané i vzdálenosti mezi barely.
Maximální vzdálenosti jsou uvedeny v nákresu. Pokud se takový rozměr nevejde do arény, pak se vzdálenosti podle předepsaného klíče zmenšují. Při stavbě trati je nutné dát pozor, aby byl ponechán dostatečný prostor pro obrat kolem barelu a též pro bezpečné zastavení po projetí cílem. Někdy se pro rychlostní disciplíny nechává aréna otevřená, zejména v případě venkovních arén. Pro koně větší prostor představuje pohodlnější pozvolnější brždění, ale otevření arény klade větší nárok na organizátora co se týká bezpečnosti diváků. Mnozí totiž v zájmu lepšího výhledu i přes zákaz vstupu neváhají během soutěže zaujmout "výhodné" místo u výjezdu z arény, nejlépe i s dětmi.

Zejména pokud je možnost bezpečného dojezdu, je možné vidět opravdu strhující finiše, kdy kůň do poslední chvíle jede naplno.
Kůň jede do cíle

Podobné články

Praxe ukazuje, že čistě zajetá jízda bez penalt, byť s horším ohodnocením, vede spíše k umístění, nežli riskantní efektní jízda, při níž se soutěžní…

Pro zájemce o soutěžení v podobných disciplínách bývá často oříškem, co se vlastně jak hodnotí v jednotlivých úlohách. Dnešní díl westernového…