Výstava ušlechtilých koní - PROPET Brno 2004

V Brně - městě s veletržní tradicí se ve dnech 25.7 - 27.6. 2004 v areálu BVV a.s. konala Mezinárodní výstava Propet 2004. V rámci této 9. mezinárodní výstavy se souběžně konaly výstavy Intercanis, Intercanis - Agility, Interfelis a veletrh chovatelských a jezdeckých potřeb. Koním, v rámci Výstavy ušlechtilých koní, v letošním roce patřil největší pavilon Z. Organizace této výstavy se ujala ASCHK ČR ve spolupráci se Svazem chovatelů koní Moravy a Slezska.

Na letošní výstavě se představila široká škála chovaných plemen koní na Moravě a Slezsku. Organizační tým vybral a pozval celkem 110 koní 18ti plemen. Jejich majitelé - chovatelé je předváděli nejen jako chovné koně, ale předvedli též ukázky užitkovosti, pro kterou jsou šlechtěni, v doprovodném programu.

Příjezd a ustájení koní byl již ve čtvrtek 24.6.2004. Pořadatelům se podařilo v rámci dobré spolupráce s firmou "Krajčovič" rozšířit počet "plných" boxů na 80 a tak pouze jen malá část byla ustájena v ohrádkách. Byla tak vyřešena bezpečnost koní - hlavně hřebců a klisen s hříbaty. Výrazně se také zlepšil povrch kolbiště velkého 20x40 m, které svoji hlinitopísčitou strukturou umožnilo zhutnit a zpevnit povrch takřka do ideální podoby. Kvalitu povrchu jsme ocenili zvláště při skoku ve volnosti, kdy místa odrazu a dopadu skoku nebylo nutné vůbec upravovat. Na tomto místě musím poděkovat za přípravu a údržbu kolbiště tandemu Ing. L. Jelínkovi st. a Ing. L. Jelínkovi jun., kteří s nasazením vlastní techniky se tohoto úkolu ujali a zhostili na jedničku.

Organizace mezinárodních výstav a vstup ČR do společenství států EU znamená také pro naše chovatele, že se budou muset ubírat směrem, kam kráčí naši sousedé. Trend je a bude sice stejný ale pozice jsou zatím rozdílné. Vzrůstající zájem o rekreační ježdění přes jezdecký sport až po turf dokazuje, že koně mohou mít a s tím související aktivity, slibnou budoucnost.

Z aktuálních statistických přehledů států EU můžeme konstatovat, že za poslední roky zaznamenáváme klesající počty všech hospodářských zvířat a pouze u ovcí a koní opačný trend - vzrůst jejich počtu. Zamířili jsme k tomu, abychom co nejrychleji zaujali stejné nebo podobné pozice jako naši, v tomto směru vyspělejší sousedé. Výstavy se tak stávají nejen příležitostí k hodnocení chovatelské práce a úrovně, ale i významnou společenskou událostí a příležitostí přiblížit a propagovat široké veřejnosti vztah člověka a koně. Kromě hodnocení koní v exteriéru, mechanice pohybu, ale i v tahu, skoku či drezúře, je pro laickou veřejnost často výstava jedinou příležitostí vidět koně v rámci doprovodného programu v jeho širokém uplatnění ve službách lidstva. Naší snahou je také obnovit a navázat na tradice chovatelských výstav a probudit zašlou chovatelskou hrdost majitelů koní. V této snaze jsme našli podporu u Ministra zemědělství ČR pana Ing. J. Palase, který převzal nad letošní výstavou čestnou záštitu. Pro organizátory je to vždy morální podpora v jejich obětavé dobrovolné práci.

Třídenní celodenní program oživil a přilákal na plochu pavilonu Z tolik návštěvníků, že i zvýšená kapacita tribun byla nedostatečná a četní diváci se proto museli tísnit na stání kolem obvodu kolbiště.

Program každý den byl zahájen za zvuku fanfár slavnostním příjezdem spřežení kladrubských hřebců a hřebců ČMBK, kteří přivezli k zahajovacímu projevu prezidenta ASCHK ČR a zástupce předsednictva Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska. Po vztyčení chovatelských svazových vlajek zúčastněných organizací byl zahájen samotný program.

V pátek probíhalo hodnocení kolekcí koní v různých soutěžích a disciplínách. První soutěží, pro nás možná méně běžnou, bylo hodnocení kolekcí hříbat po nejlepších teplokrevných hřebcích působících v plemenitbě hlavně na Moravě a Slezsku. Podařilo se sestavit kolekce po hřebcích All My Dreams, Catango Z, Dantes, Topas, Le Patron a Radegast. Po předvedení hřebců následovaly 1 - 5 členné kolekce klisen s hříbaty. Předmětem hodnocení byl hlavně genetický vliv otce na potomstvo, exteriér a model hříbat. Všechny mrzelo, že právě loňský šampión výstavy, hřebec Catango Z, který byl nejvíce využívaným hřebcem, měl v kolekci pouze jednoho zástupce a tak jeho hodnocení nemohlo být objektivní.

Druhou soutěž jsme interně měli nazvanou "Brusel", protože probíhala dle pravidel soutěže PK jednotlivých svazů členských států EU v Bruselu. Soutěžily české teplokrevné klisny ve skupinách 3 - 4 leté, 5 leté a 6 leté. Hodnocen byl exteriér, mechanika pohybu a skok ve volnosti. Hodnocení bylo přepočítáváno koeficientem významnosti pro jednotlivé hodnoty. Tato soutěž je nejen zajímavá pro diváky, ale umožňuje i objektivizovat celkové plemenné hodnocení klisen. Další soutěží bylo hodnocení klisen plemene hafling. Toto plemeno se těší velkému zájmu a je pro diváky velmi atraktivní. Další disciplinou bylo hodnocení plemenných hřebců malých plemen. Soutěžili zástupci plemene hafling, sportovní pony, hucul a fjord.

Svoji premiéru měli v Brně zástupci nově uznaného plemene moravský teplokrevník, který hodnotil kolekci klisen a předvedl plemenného hřebce 2815 Catalin IV-33. Následovalo hodnocení hřebců ČMBK, 3 a 4 letých klisen ČMBK, SN a N.

Zástupci chladnokrevných plemen a plemene hafling se utkali i v těžkém tahu, který se těšil obrovskému zájmu diváků. Našli se však i takoví, kteří tuto soutěž kritizovali, protože se domnívají, že jsou koně přetěžováni a trpí. Tyto laické názory je třeba v komentáři trpělivě vysvětlovat a odborností přesvědčit o mylném jejich názoru. V rámci víkendových dní kromě doprovodného programu probíhala dvojkolová soutěž ve vozatajském parkuru a skoku mohutnosti ve volnosti.

V doprovodném programu se představily v drezurním küru jezdkyně Ing. Honková na koni Fanta po Hugben z VČ 1462 Fany (majitel P. Mareš), Michaela Skarolková na koni Lucien po Lopez z 60 Arlety (majitel M. Skarolková) a K. Vaňková na Carině po Carismo z Wartburg (majitel MVDr. J. Dražan). Vztah a spolupráci mezi koněm a člověkem již tradičně předvedla se Sendym P. Klusáková. Pestrý program měli připravený chovatelé haflingů, kteří je předváděli v zápřeži, vozatajské čtverylce i ukázce westernového ježdění. Z osvědčených autorů těchto ukázek můžeme jmenovat pana Jaroslava Novosada, Ing. Evu Ševelovou, Zdeňka Musila, Jaroslava Drápelu a další. Netradiční ukázku kromě klasické voltiže předvedlo družstvo z ZH Tlumačov. Manželé Erbekovi připravili drezurní vystoupení a parkur pony koní.

Hodnocení koní a program po celé dny střídavě obětavě u mikrofonu komentovali Ing. Hošák, Ing. Procházka, MVDr. Beroun, pí. Stoličková, p. Erbek a MVDr. Dražan. Vyhodnocení a ocenění majitelé a chovatelé koní si domů odváželi pěkné poháry a stužky. Je to jen malé ocenění a poděkování za jejich obětavou práci. Nezaznamenali jsme protesty a vážné připomínky. Pořadatelé tedy mohou být s letošním ročníkem spokojeni. Zvýšená návštěvnost - cca o 1000 na 22.145 návštěvníků svědčí o zájmu diváků o tento typ výstav.

Výsledky hodnocení Výstavy ušlechtilých koní Brno 2004:

Kolekce hříbat po plemenných hřebcích:
1. po 2640 RADEGAST, hann., nar.12.6.1991, po 5083 Raphael - m.po Wendekreis, maj.: VFU ŠZP Nový Jičín
2. po 2805 LE PATRON, hann., nar.13.4.1997, po Laptop - m.poDrosselklang, maj.: Stáj Mustang s.r.o., Lučina
3. po 2817 ALL MY DREAMS, bav.t., nar.25.4.1990, po Ahorn - m.po Ramiro, maj.St.Hošák, ml., J.Minarčík

Český teplokrevník 3-4 leté klisny:
1. 61/889 PRETTY, nar.27.2.2000, po 2666 Porter - m.po 2130 Quoniam hoštický, maj.: ZP Hvězdlice, Bohdalice.
2. 53/806 SELEN, nar.25.2.2000, po 2506 Lapaz - m.po Sahib I, maj.:Krael Růžička, Velké Němčice
3. 66/149 DESERT ROSE, nar.23.5.2001, po 2741 Grand Step - m.po 2619 Lascadell, maj.Petra Zelinová, Hnojník

Český teplokrevník - 5-leté klisny:
1. 61/817 VICTORIA, nar.19.2.1999, po 2705 Vulkán - m.po 2130 Quoniam hoštický, maj. ZP Hvězdlice, Bohdalice
2. 67/508 DURANKA II, nar.14.2.1999, po 2640 Radegast - m.po 514 Renomee, maj.VFU Brno ŠZP Nový Jičín
3. 52/228 SYDNEY, nar.15.4.1999, po 5020 Thoas du Theillet - m.po Cent I, maj. manželé Nováčkovi, Zastávka u Brna

Český teplokrevník - starší klisny:
1. 61/710 ARLETA, nar.6.2.1997, po 2419 Adriano-1 - m.po 2521 Watergatte, maj. ZP Hvězdlice, Bohdalice.
2. Hann.CARINA, nar.11.5.1998, po 905 Carismo - m.po Wendekreis, maj. MVDr.Jaroslav Dražan, Brno
3. 53/660 ZAMBI, nar.30.5.1997, po Lopez - m.po Sahib I, maj. Ova Machovcová, Lednice na Moravě

Plemeno Hafling - klisny:
1. GUSTI, nar.11.4.1995, po Nerz - m.po Baalim, maj. Jaroslav Novosad, Rajnochovice
2. PAPSI, nar.18.3.1992, po Brutus - m.po Ammon, maj.Rudolf Nachtigal, Rakvice
3. 24/279 BÁRA, nar.28.4.1996, po Berthol - m.po Markant, maj. Zdeněk Musil, Brno-Tuřany

Hřebci malých plemen:
1. 2865 ROCKY NAVAJO, zapsán v ČSP, nar.19.3.2000, po Anjershof Rocky - m.po Navajo, maj. Ing.Jiří Jelínek, Brno
2. 2686 LIPAN, zapsán v ČSP, nar. 18.5.1993, po3432 Saturn - m.po 348 Branco, maj.Luboš Šlapanský, Ivančice
3. 608 GURGUL GREP, hucul, nar.16.2.1992, po Gurgul V - m.po Goral XII, maj. Farma Hucul, Vítkovice

Českomoravský belgický kůň - hřebci:
1. 2751 ARDON, nar.17.3.1997, po 2540 Argon - m.po 2260 Barag, maj. ZH Tlumačov
2. 2715 AZUR, nar.13.6.1995, po 2396 Abagír - m.po2132 Pildor-22, maj.ZH Tlumačov
3. 2828 BALUF, nar.20.4.1999, po 2392 Bosbar - m.po 2056 Brkon, maj. Josef Anderle, Jihlava.

Českomoravský belgický kůň - 3-leté klisny:
1. 59/727 ANKA, nar.10.3.2001, po 2695 Aldor - m.po 2348 Bred, maj.František Špaček, Želetava
2. 55/89 ARIANA NAVARA, nar.30.5.2001, po 2715 Azur - m.po 2670 Mazur, maj. František Nedbálek, Podivín
3. 56/302 TEREZA, nar.20.4.2001, po 2392 Bosbar - m.po 2566 Baron, maj. Vlastimil Souček, Polná

Českomoravský belgický kůň - starší klisny:
1. 52/960 JENA, nar.1.5.1998, po 2396 Abagír - m.po 2371 Baron, maj. Antonín Hruška, Moravský Krumlov
2. JM 4220 ŠARINA, nar.23.4.1989, po 2350 Agrous - m.po 2133 Subren tlumačovský-15, maj. Libor Machala, Veselí nad Moravou
3. MARYŠA, nar.10.4.1994, maj.ZH Tlumačov

Slezský norický kůň - hřebci:
1. 2714 NEGUŠ, nar.18.2.1995, po Nero Diamant II - m.po 2240 Neugot z Netolic - 4, maj.ZH Tlumačov

Slezský norický kůň - klisny:
1. 72/522 KETTY, nar.9.7.2001, po 2637 Ryo - m.po 2321 Gošer, maj. František Holiš, Zubří

Příbuzné články:

Související odkazy:

Podobné články
TN.CZ

Už počtvrté se v Praze ukážou největší hvězdy při parkurové show Prague Playoffs, která se v O2 areně uskuteční od 17. do 20. listopadu a akce se…

Národní hřebčín Kladruby nad Labem se ve dnech 14. až 16. října zúčastnil veletrhu Pferd Bodensee 2022 v německém Friedrichshafenu.