PROGRAM 14. ročníku veletrhu FOR PETS

3. 4. 2024 Tisková informace Autor fotek: Archiv FOR PETS Zdroj: FOR PETS
Součástí veletrhu FOR PETS bude youtuberka Kristy M. Ranch
Součástí veletrhu FOR PETS bude youtuberka Kristy M. Ranch

Program veletrhu FOR PETS 2024 jako každoročně připravila Nadace na ochranu zvířat, spolupořadatel(ka) veletrhu. Program letošního veletrhu FOR PETS bude opět pestrý, zajímavý, zábavný a akční.

Program 14. ročníku veletrhu FOR PETS bude (opět) zaměřen nejen na zájmová zvířata – kočky,  psy, hlodavce, ale i hospodářská zvířata (prasátka, koně, slepice aj.), dále exotická, terarijní a  akvarijní zvířata (ptactvo, plazi, savce, hlodavce, ryby a obojživelníky aj.) a v neposlední řadě také  na volně žijící druhy (dravé ptáky, netopýry aj.). Zároveň přinese novinky a trendy v chovu  zájmových (i zoologických/exotických) zvířat, v oblasti volnočasových, zájmových a profesních  aktivit se zvířaty a také v oblasti péče o zvířata napříč spektrem druhů (pet care a pet food). 

Doprovodný programu letošního veletrhu FOR PETS bude moderovat Vladimír Procházka, reportér  CNN Prima NEWS.  

Nadace na ochranu zvířat ve svém prezenčním stanu představí své aktivity, projekty a kampaně,  návštěvníkům veletrhu bude poskytovat bezplatnou chovatelskou poradnu. Pro návštěvníky veletrhu  připravuje nadace v rámci doprovodného programu mimo jiné ukázky práce profesních a zájmových  organizací jako např. záchranné služby veterinární (Pet-Medic Praha), která bude na veletrhu zároveň  zajišťovat veterinární dozor, dále akční ukázky výcviku a práce asistenčních, vodících a signálních  psů, záchranářských psů nebo ukázky práce a výcviku psů Celní správy ČR. Na programu opět budou  ukázky sportovních, zájmových a volnočasových aktivit se psy – např. Dogdancing, Dogfitness,  Dogfrisbee (CzechBlack), Agility, Hersenwerk, Obedience, Nosework a mnohé další. Po celé čtyři dny veletrhu budou moci návštěvníci sledovat programové akční ukázky organizací a jednotlivců  pracujících se zvířaty, pódiová vystoupení odborníků a prezentace organizací pečujících o zvířata  napříč spektrem druhů.  

Součástí doprovodného programu budou také představení Českého klubu majitelů prasátek  chovaných v domácnosti, z.s., sdružení Ježko africký v núdzi / Ježek africký v nouzi nebo  Chovatelské Archy věnující se osvětě a vzdělávání v oblasti chovu zvířat se zaměřením na terarijní  zvířata (plazy – hady, ještěry, želvy aj.) a mnoha dalších organizací. Připraveny jsou prezentace  útulků pro zájmová zvířata a adopční nabídky psů z útulků, dále záchranných stanic pro  handicapované volně žijící živočichy a organizací pečujících o zvířata napříč spektrem druhů (fretky,  hlodavci aj.). V rámci programu jsou připravena také pódiová vystoupení odborníků, jakými jsou Ing.  Renata Masopustová, Ph.D. (ČZU v Praze, Zoorekvalifikace, exotičtí savci), Ing. Dagmar Zieglerová  (ZO ČSOP Nyctalus, netopýři), Klára Vodičková Nevečeřalová (Bad-Kitty, chov, psychologie a  výchova koček), RNDr. František Šusta, Ph.D. (profesionální trenér zvířat), MVDr. Sebastian Franco  (veterinární klinika VetExotic, exotická zvířata – ptactvo, plazi, savci), Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D.  (Záchranná stanice Lesy hlavního města Prahy, volně žijící živočichové), Gábina Mařáková  (Chovatelská Archa), Hana Böhme (výcvik psů v Africe proti pytlákům a pašerákům živočišných  komodit) a dalších profesionálů z různých oborů. 

Již tradičně budou v programové nabídce veletrhu Umisťovací výstava koček z útulků, pořádaná ve  spolupráci s Kateřinou Kašparovou a jejím e-zinem HAF & MŇAU, a výstava hlodavců (morčat,  potkanů, králíků) nebo ukázky sportovní disciplíny a agility parkur Králičí Hop ve spolupráci s Ladou  Šípovou Krejčovou, a dále také veterinární poradna (příp. i ambulance) kliniky VetExotic – MVDr.  Sebastiana Franca, která bude návštěvníkům veletrhu poskytovat bezplatnou poradnu pro chovatele  exotických zvířat (ptáků, plazů aj.). 

Pro v pořadí již 14. ročník veletrhu Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci s partnerskými  organizacemi jako každoročně připravila Novinky FOR PETS.  

Na letošním veletrhu se jako Novinka FOR PETS v hale č. 7 představí v České republice (dosud)  nový sport Hobby Horse nebo také Hobby Horsing. Pořadatelem Hobby Horse na veletrhu FOR PETS  (2024) je Asociace chovatelů miniaturních koní, s níž Nadace na ochranu zvířat spolupracuje více  než 10 let.  

Program Hobby Horse na veletrhu FOR PETS bude sestaven z každodenních ukázek jednotlivých  Hobby Horse disciplín, jakými jsou parkur, vč. štafetového parkuru, drezura, skok mohutnosti,  western trail, polo nebo dostih. A také ukázky kombinovaného parkuru, kdy jedno kolo skáče jezdec  s hobby horse (koníkem na tyči) a druhé kolo vede/skáče přes parkur miniaturního koně (American  minihorse/s). Návštěvníci – děti, mládež a třeba i dospělí – budou mít možnost si po všechny 4  veletržní dny vyzkoušet Hobby Horse – parkur se zapůjčenými hobby horses (koníky na tyči) pod  vedením instruktorů. V sobotu 6. 4. 2024 proběhnou závody v disciplíně Hobby Horse – parkur a v  dalších disciplínách, jakými jsou Hobby Horse – skok mohutnosti nebo dostih. Zájemci (závodníci)  se budou mít možnost na závody předem přihlásit prostřednictvím online registrace, přesto bude  připraven také závod Hobby Horse – parkur pro předem nepřihlášené / neregistrované zájemce, kteří  projeví zájem závodit přímo v den konání Hobby Horse závodů a zaregistrují se přímo na veletrhu v  So 6.4. Závody budou probíhat v sobotu 6. 4. 2024 v čase od 11:00 do 16:00, s přestávkami mezi  závody v jednotlivých disciplínách. V přestávkách mezi závody budou mít návštěvníci možnost si  Hobby Horsing opět vyzkoušet.  

Registrace na Hobby Horse závody v jednotlivých disciplínách bude s předstihem otevřena online na  internetových stránkách pořadatele – Asociace chovatelů miniaturních koní:  https://www.achmk.cz/hobby-horsing/.  

Další z letošních Novinek FOR PETS představují křest, prezentace a ukázky (nového) projektu Hurá,  máme doma zvíře! – osvětové podcasty, který realizuje Nadace na ochranu zvířat.  

V rámci projektu HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE! vzniká sada 10 dílů osvětových audiovizuálních  podcastů, jinglů a animací, vizuálů a publikačních výstupů (článků, rozhovorů, příspěvků, stories a  dalších výstupů) věnovaných chovu zájmových zvířat s důrazem na rizika spojená s nevhodnou,  nesprávnou, nedostatečnou péčí o zvířata v zájmovém chovu. Témata 10 dílů audiovizuálních  podcastů se zaměřují na jednotlivé skupiny a druhy nejčastěji chovaných zájmových zvířat v ČR,  přičemž zahrnuta jsou i exotická zvířata (exotické ptactvo aj.), jejichž zájmový chov je v tuzemsku  na vzestupu). Projekt HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE! – osvětové podcasty připravila Nadace na  ochranu zvířat na základě svých odborných znalostí a mnohaletých zkušeností v oblasti ochrany  zvířat, etologie zvířat, chovatelství, legislativy a právní ochrany zvířat, poradenství, osvěty a  vzdělávání. Na tomto projektu nadace spolupracuje s mnoha odborníky napříč spektrem druhů zvířat  a oborů (nejen shora uvedených). 

K radosti spolupořadatelů veletrhu – společnosti ABF a.s. a Nadace na ochranu zvířat, stejně tak i  vystavovatelů a účinkujících programu, příznivců a návštěvníků, veletrh FOR PETS, největší veletrh  krmiv a chovatelských potřeb (nejen) pro zájmová (domácí) zvířata, každoročně roste a posiluje.  Letošní veletrh FOR PETS bude (nově) probíhat v halách č. 3, 4, 7 a 8 výstaviště PVA EXPO Praha  v Letňanech. 

Těšíme se na setkání s vámi na letošním 14. ročníku veletrhu FOR PETS ve dnech 4.–7. 4. 2024.  

Online předprodej vstupenek na 14. veletrh FOR PETS: 

https://shopex.cz/trendy-z-veletrhu/vstupenky-pva/for-pets/

PŘEDSTAVENÍ ÚČINKUJÍCÍCH PROGRAMU 14. ročníku veletrhu FOR PETS (2024) 

Záchranná služba veterinární PET–MEDIC  

Zajišťuje nonstop provoz rychlé záchranné služby v regionech Praha a střední Čechy. Je členem  Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy. Poskytuje první pomoc, veterinární a pietní služby pro zvířata chovaná v domácnosti. Zajišťuje odbornou první pomoc na místě události, následný  převoz pacienta sanitním vozem s odbornou posádkou v doprovodu majitele zvířete a předání  pacienta na urgentním příjmu veterinární kliniky nebo nemocnice. 

V rámci programu předvede ukázky první pomoci zvířatům a po celou dobu konání veletrhu bude  zajišťovat veterinární dozor. 

Záchranná brigáda kynologů Praha (ZBKP) 

Je pobočným spolkem Svazu záchranných brigád kynologů ČR. ZBKP, organizací registrovanou  Ministerstvem vnitra ČR a je začleněna do Integrovaného záchranného systému ČR. V rámci své hlavní činnosti provádí výcvik záchranářských psů (a jejich psovodů) a se speciálně  vycvičenými psy pomáhá při vyhledávání pohřešovaných osob v rozsáhlých i těžko prostupných  terénech, osob zavalených v sutinách a prohledávání vodních ploch za účelem nalezení utonulé osoby.  Úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR a ostatními složkami  Integrovaného záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni nejen pro nasazení v ČR ale i  pro zahraniční mise. 

V rámci programu veletrhu předvedou psovodi Záchranné brigády kynologů Praha poslušnost,  překonávání překážek, základy nácviku vyhledávání osob, ukázky výcviku záchranářských  dovedností psů. 

V průběhu ukázek budou diváci seznámeni s činností Záchranné brigády kynologů Praha. Mezi  ukázkami si mohou zájemci se svými psy vyzkoušet pod dozorem psovodů ze záchranné brigády  speciální překážky. 

Záchranná brigáda kynologů Středočeského kraje 

Další z krajských brigád Svazu záchranných brigád kynologů ČR předvede svou práci a ukázky  činnosti záchranářských psů a jejich psovodů – základy vyhledávání a označování osob, poslušnost,  překonávání překážek.  

Záchranná brigáda kynologů Středočeského kraje se zabývá záchrannými pracemi pomocí speciálně  vycvičených psů. Jejich výcvik je veden k vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějších  prostředích. V zimních podmínkách jde převážně o hledání osob zapadlých ve sněhu nebo zavalených  v lavině, v letním čase pak vyhledávání osob zatoulaných a ztracených v nepřístupných terénech,  většinou dětí nebo starších osob. Těžiště výcviku záchranářských psů představuje vyhledávání  zavalených osob v sutinách nejrozmanitějšího druhu. Ve středoevropských podmínkách se převážně  jedná o prohledávání zřícených rodinných domků po výbuchu plynu, sesutých staveb, likvidace  nejrůznějších továrních havárií apod. Při pomoci v zahraničí jde pak hlavně o působení po  zemětřesení, tsunami, povodních apod. Svaz záchranných brigád kynologů ČR při této činnosti úzce  spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR a všemi dalšími organizacemi  podobného zaměření, jako je Horská služba, Vodní záchranná služba, Letecká záchranná služba,  Adra, Český červený kříž a další. 

Celní správa ČR – Celní úřad pro hlavní město Prahu, útvar psovodů 

Kynologie je důležitou součástí práce Celního úřadu. Práce psovodů a psů probíhá ve velmi rušném  a náročném prostředí mezinárodního letiště. 

Celní úřad má k dispozici speciálně vycvičené psy na různé komodity: omamné a psychotropní látky,  tabákové výrobky, covid-19, exempláře a produkty z ohrožených druhů zvířat a rostlin (CITES) nebo finanční hotovost. 

V rámci programu veletrhu převede útvar psovodů Celního úřadu pro hlavní město Prahu ukázky  vyhledávání různých komodit speciálně vycvičenými psy.

Dogdancing – Tereza Dědková, Šimona Drábková, Kristýna Másilková 

předvedou ukázky sportovní disciplíny Dogdancing (tanec se psem) – sestavy tanečních kroků, cviků  a triků na hudbu podle stylu sestavy (Heelwork to Music nebo Freestyle). 

Sestavy bývají tematicky laděné, psovodi tančí v kostýmech, sestavy mají choreografii a představují  určitý narativ / příběh. 

Dogdancing je kynologický sport, při kterém psovod se psem předvádí nacvičenou choreografii v doprovodu hudby. Psovod tančí a pes ho v taneční sestavě doplňuje. Nebo může být zvolena forma  performance, kdy choreografie vypráví určitý příběh, psovod se psem jsou herci a hudba spolu s  kostýmem dotváří požadovanou atmosféru k příběhu. Dogdancingu se může věnovat jakýkoliv pes,  ať je jím malá čivava nebo velká doga. V soutěžních kategoriích se dogdancing dělí na dvě základní  divize a to na Freestyle, kdy choreografie jsou prakticky neomezené a čím originálnější nápad, tím  lépe, a na Heelwork to Music, ve které se hodnotí převážně přesnost, ladnost a práce psa v takzvaných  heel pozicích (jednoduše řečeno u nohy). Samozřejmě není nutné se tomuto sportu věnovat závodně,  vrcholově. Tančením se psem můžete pobavit rodinu nebo si jen sami utvrdit vztah se psem a  vzájemně se zabavit touto kynologickou aktivitou. 

Dogfitness – Haf Bez Obav s.r.o., Lenka Ičo Zábranská 

Ukázky kynologické aktivity Dogfitness (cvičení se psem). Co si představit pod pojmem dogfitness? Cviky na různý balančních pomůckách. Cílem práce je vybudování rovnoměrného osvalení psa neboť  i psi jsou praváci či leváci a díky svým pohybovým stereotypům mohou být nerovnoměrně nasvalení,  což může přispět k různým zdravotním problémům. Dogfitness je vhodný pro psy všech plamen,  každého věku. 

Masáž, pravidelné protahování a posilování svalových partií by mělo být součástí péče o svalovou a  kosterní soustavu nejenom lidským, ale i psích sportovců. Většina psích sportů jednostranně přetěžuje  některé svalové skupiny a těm je pak třeba věnovat zvýšenou pozornost. Vhodná preventivní péče o  pohybový aparát pomáhá předcházet zranění, zejména u aktivních pejsků. 

Návštěvníci se psy si mohou cvičení pod vedením instruktorů vyzkoušet. 

Haf Bez Obav s.r.o. – psí škola se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách zaměřená na budování  harmonického vztahu člověka se psem. Nabízí výchovu a výcvik, psí sporty (agility, dogpuller,  dogdancing, hoopers, nosework aj.) a také provozuje psí hotel. 

CzechBlack Frisbeeland – Dogfrisbee 

Míša a Yvona Androvy se svým týmem předvedou ukázky sportu Dogfrisbee, kdy podle určitých  pravidel psi chytají a přinášejí létající disky – frisbee. Zároveň návštěvníkům poradí, jak a kde s tímto  sportem začít, pro koho je vhodný a co obnáší, poradí při výběru správných disků. Dogfrisbee je sport  vhodný pro všechny lidi s aktivními psy. Dogfrisbee baví psy i lidi, lze se mu věnovat vrcholově, ale  i jen tak pro zábavu. U dogfrisbee jako vrcholového sportu je zaveden systém ligových soutěží,  Mistrovství Evropy i Mistroství světa. Dělí se na dvě základní kategorie Freestyle a Distance.  S dogfrisbee však můžete začít jako se zájmovou sportovní aktivitou, tedy naučit se házet a psa chytat  disk a disciplínu si můžete vybrat později, pokud vás tento sport zaujme. Dogfrisbee je nejen o disku.  Jako většina kynologických disciplín je především o práci se psem. Takže do vašeho výkonu se určitě promítne i vztah, který se svým psím parťákem máte. Nesmíme také zapomenout, že je potřeba psovi  budovat fyzičku třeba běháním na volno, dbát na regeneraci i protahování (klouby při skocích  dostávají zabrat) a v neposlední řadě na správnou výživu a doplňky stravy. Dalším důležitým bodem  je vaše házení. V dogfrisbee jde především o přesnost, ne o to psa nachytat, kam že mu ten disk  zrovna hodíte, to by se klidně mohl i zranit. Takže velká část bude i na vás a vašem házecím tréninku. 

Hersenwerk – Helena Pozníčková Hejzlarová, Šimona Drábková 

Hersenwerk představují aktivitu s hlavolamy pro psy vyrobenými z nejrůznějších materiálů, které  stimulují všechny smysly psa a celý nervový systém. Jedná se o jedinečný koncept pocházející z  Nizozemska, který nejenže pomáhá psy zaměstnat, ale učí je také koncentraci, sebekontrole a např. i zvládání nedůvěry a nejistoty psa. Hlavolamy pro psy nejsou cílem, jsou cestou, na jejímž konci je  spokojenost, klid, soustředění, sebeovládání a relaxace psa. Hlavolamy jsou vhodné pro všechny psy

– štěňata, puberťáky, dospěláky, seniory. Pro zdravé i rekonvalescenty, pro psy s fyzickým  omezením. Pro malé i velké. V hersenwerku nejsou omezení. Není ani potřeba investovat do drahých  pomůcek – uvidíte, že využít můžete doma běžně dostupné materiály.  

Ukázky hlavolamů a různých způsobů, jak zabavit psa formou hry. Vždyť kdo si hraje – nezlobí. 

Dogpuller – Helena Pozníčková Hejzlarová, Lenka Ičo Zábranská 

Puller je psí sport a zábava pro každého psa, pro všechna plemena psů. Při pulleru si se psem hrajete a zároveň trénujete. Dva kruhy z unikátního materiálu, se kterými jednoduše a intenzivně procvičíte  všechny svalové partie vašeho psa formou hry bez velké námahy pro vás. 

Dogpuller vznikl na Ukrajině v roce 2012. Za vznikem stojí Varvara Petrenko a Sergh Shkot, kteří  hledali vhodnou odolnou pomůcku pro všestranný výcvik psa. Postupem času vznikl i sport dogpuller,  ve kterém se následně začaly pořádat závody. Nejprve se puller z Ukrajiny šířil do Ruska, následně i  do dalších evropských zemí a dnes je již dogpuller rozšířen po celém světě. V říjnu 2018 pak proběhlo  historicky 1. mistrovství světa v pulleru, které se konalo v České republice. Zde se poprvé mohli  setkat a poměřit své síly závodníci z různých zemí. Puller se u nás těší velké oblibě a má již mnoho  příznivců mezi pejskaři a psy. 

Obedience – Kristýna Másilková 

Ukázky sestav cviků určité posloupnosti a obtížnosti – “vysoká škola poslušnosti”.  

Obedience je psí sport, který v posledních letech získává na stále větší popularitě. Aby byl pes k  tomuto sportu vhodný, nemusí být jen služebního nebo sportovního plemene. Šikovným obedience  parťákem může být každý pes, který rád následuje svého pána a učí se novým věcem. Podstatou  obedience jsou přesně provedené cviky, precizní poslušnost, ale hlavně radostná spolupráce člověka  a psa, kteří viditelně tvoří tým. 

Obedience má kořeny v Anglii. Odtud pochází i název tohoto hravého sportu (obedience = poslušnost,  ovladatelnost). Své příznivce si brzy našel i v dalších evropských zemích. Velmi oblíbený je také u  nás v České republice.  

Obedience je celoroční sport, prakticky nemá přestávku jako třeba sportovní kynologie. Přes jarní a  letní měsíce se obedience cvičí na cvičácích (základní kynologické organizace daného města nebo  soukromých kynologických klubů). Obedience tréninky probíhají také na hřištích či v parcích (např. v Praze lze vidět tréninky obedience ve Stromovce). V zimních měsících se obedience stává sportem  „halovým“ – to znamená, že veškeré tréninky, zkoušky i závody se konají v halových prostorách. Je  proto dobré zvykat psa na umělé povrchy, uzavřené místnosti a také hluk (v hale se zvuk rozléhá).  Motivace, vnímavost a chuť spolupracovat - to jsou základní předpoklady pro obedience. 

Rally Obedience – Pavla Kamrádová, Kristýna Másilková 

Ukázky tohoto psího sportu v rámci programu FOR PETS. 

Co je Rally Obedience a odkud se vzalo?  

Rally obedience (RO) pochází z USA, odkud se od roku 1990 šíří nejen do sousední Kanady, ale i do  Evropy. RO je skutečně pro všechna plemena každého věku. K tréninku a výstavbě parkuru  potřebujete minimum pomůcek. Termín „parkur“ byl převzat z agility jako myšlenka absolvování  určené trati s předem známými cviky (avšak vždy v různém pořadí), jejichž znění je předepsáno na  unifikovaných kartách rozmístěných na ploše. Cviky prováděné postupně podle pokynů určených  kartami sestavenými na vytyčené ploše je novou aktivitou, která si získává stále více příznivců. 

RO je vhodným sportem i pro děti a seniory (lidské i psí). Starší psi mají vlastní kategorii s eliminací  skoků a úpravou poloh.  

Psi i lidé s hendikepem (nevidomí, neslyšící i s fyzickým handicapem) mohou využívat veškerých  kompenzačních pomůcek tak, aby cviky zvládli. Psi, kteří trpí poruchami pohybového aparátu  (dysplazie, spondylóza a jiné), jsou osvobozeni od vysokých skoků. RO je vhodný sport i pro  vozíčkáře, kteří mají umožněno psa vodit na pravé straně a vzdálenosti mezi kužely a miskami mají  zvětšené. 

Na své si přijdou i ti, kterým se nedaří v jiných sportech nebo se nechtějí věnovat sportu příliš vážně  z časových důvodů. RO je v základní třídě RO Z sportem snadným. Proto nácvik nezabere příliš času  a úsilí.  

Nosework – Šimona Drábková, Lenka Ležalová, Pavla Kamrádová 

Ukázky hledání a označování specifického pachu (pomerančová kůra, skořice) na principu práce psů  vyhledávajících drogy a jiné komodity. 

Nosework by se dal z angličtiny volně přeložit asi jako „práce nosem“ . Jedná se o relativně nový psí  sport, který vychází z nejpřirozenější schopnosti všech psů – čichu. Čichem se psi řídí odpradávna,  je to pro ně nejdůležitější smysl a mají ho po tisíciletém přírodním výběru vybroušený do nejvyšší  dokonalosti. Čumákem se orientují už dva dny stará hluchá a slepá štěňata, když hledají struk s  mlékem feny- matky. Člověk psy dnes využívá při vyhledávání různých specifických pachů, kdy psi  v různých prostředích a za nejrůznějších situací neomylně odhalí pach drog, výbušnin či akcelerantů  požáru, psí nos je pomůcka kriminalistů, když pomocí metody pachové identifikace ztotožňují pach  člověka odebraný na místě činu z pachového vzorku odebraného podezřelé osobě. Pes záchranář je  nepostradatelný při pátracích akcích po pohřešovaných osobách v terénu, v rozvalinách domů či pod  sněhem. Nosework vychází z této praxe. 

Posláním tohoto sportu je zábava a využívání přirozených schopností psů. Cílem hry je zabavit a  pobavit psa, čímž bude spokojený i jeho páníček. Nosework na špičkové úrovni vychází z metodiky  pozitivního posilování. Nátlakem zde psovod moc nedosáhne. Vedlejším produktem tohoto tréninku  je upevňování vztahu člověk – pes. Jen ta dvojice, která tvoří dobrý tým, může mít při noseworku  výsledky. Každá dvojice si v rámci noseworku najde to, co ji bude bavit a pro co má nejlepší  předpoklady. Každý psovod si může vyzkoušet, jak je zdatný v práci se svým psem a jejich týmové  souhře. Zažije pocity profesionálního psovoda, který umí číst svého psa, zná zákonitosti šíření pachu  a může mu tak při hledání účinně pomoci, stejně tak jako pes pomáhá jemu a odevzdá maximum  svých možností a schopností pro svého týmového parťáka. V tomto sportu se nehraje na krásu, body  či vteřiny, tady platí jen to, co v reálu, našel nebo nenašel :). 

Asistenční, vodící a detekční psi – Pes pro Tebe, z.s. 

V rámci doprovodného programu se představí i psí pomocníci hendikepovaných – asistenční a vodící  psi, které představí napřiklad z neziskové organizace Pes pro Tebe, z.s..  

PES PRO TEBE, z.s. je organizace cvičící vodicí, asistenční a detekční psy, kteří usnadňují  každodenní život zrakově postiženým či jinak handicapovaným lidem. Výcvikem se u nás zabývají  profesionální cvičitelé s dlouholetou praxí a zkušenostmi v tomto oboru. Na metodiku a výcvik  detekčních psů pro diabetiky dohlíží odborný konzultant. Kromě cvičitelů je nedílnou součástí týmu  Pes pro tebe, z.s. také skupina dobrovolníků-předvychovatelů, kteří vychovávají a připravují štěňata  a mladé psy na život budoucích psích pomocníků. 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. (dále jen Hafík) vzniklo v lednu roku 2001 v  Třeboni jako organizace zabývající se výukou a testováním dobrovolníků, výcvikem  canisterapeutických týmů a především praktikováním odborné canisterapie. Podnětem k založení  sdružení se stala především potřeba zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice.  Od roku 2008 je z. s. Hafík akreditovaným dobrovolnickým centrem v úseku dlouhodobé  dobrovolnické služby. V ČR se Hafík stal první organizací, jež je způsobilá provádět akreditovanou  dobrovolnickou službu v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy.  

Veterinární laboratoř Labvet – Vladimíra Tichá 

Veterinární laboratoř Labvet již přes padesát let pomáhá veterinárním lékařům a chovatelům při  kontrole nemocí a prevenci zdraví zvířat. Specializuje se na klinickou laboratorní diagnostiku malých  zvířat, ale obracejí se na ni také chovatelé hospodářských zvířat. Labvet pomáhá chovatelům psů při  reprodukci. Diagnostikuje a léčí kožní a alergické potíže. Natáčí a zveřejňuje osvětově-vzdělávací 

podcasty a pořádá webináře a semináře pro chovatele. V rámci doprovodného programu vystoupí  paní Vladimíra Tichá se svou přednáškou na téma Nejčastější parazité psů, jejich prevence a léčba.  

Hoopers – Tereza Jelínková 

Poměrně nový psí sport, pes překonává podle pokynů psovoda parkur sestavený z různorodých  překážek (bez překážek skokových). Překážky jsou koncipovány zcela bezpečně, tak aby docházelo  k minimálním nárokům na pohybový aparát psa i psovoda. Principem Hoopers je omezený pohyb  psovoda, který se pohybuje ve vytyčeném čtverci a vysílá psa na dálku. Pes tak samostatně překonává  překážky, kterými probíhá nebo běží podél nich. Během tréninku jde využít i pohybu psovoda a 

postupně psa učit samostatné práci. Hoopers využívá pozitivních tréninkových metod, kdy je pes chválen za splněné pokyny a odměňován v rozumné míře pamlsky ze strany psovoda. Hoopers  připomíná agility, ale není to to samé. Jaký je princip téhle kynologické aktivity, která do ČR přišla  v roce 2017? A bude bavit i vašeho psa? Objevte na letošním veletrhu FOR PETS v rámci jeho  doprovodného programu. 

Mezidruhová komunikace a trénink zvířat pozitivním posilováním – Mgr. Markéta Lukavská S tréninkem metodou pozitivního posilování se seznámila před 8 lety díky svému vnímavému pejskovi. Sedm let pracovala jako specialista etického tréninku zvířat (exotických i  domestikovaných), a to ve spolupráci s Františkem Šustou a Klárou Nevečeřalovou. Věnuje se výzkumu mezidruhové komunikace, zejména tomu, jak psi vnímají lidské emoce. Ví, že  každý pes je individuální osobností a společné soužití vnímá jako souznění lásky a oboustranného  respektu. O tréninku zvířat metodou pozitivního posilování a o mezidruhové komunikaci, o tom, co je mezidruhová komunikace a s čím nám může pomoci?, o tom, že nejde o to "mluvit řečí zvířat", ale  hledat a nacházet s nimi porozumění, o tom bude i její plánovaná přednáška jako pódiové vystoupení  v doprovodném programu veletrhu FOR PETS. 

Psychologie psů – Ing. Pavel Bradáč 

Známý kynolog a poradce pro vztah člověka a psa, seznámí ve své přednášce návštěvníky veletrhu s  různými typy problémového chování psů a s možnostmi jejich řešení, nápravy. Velkou část jeho práce  poradce pro vztah člověka a psa tvoří náprava problémového chování psů, ať už pomocí  individuálních konzultací nebo skupinových akcí. Ing. Pavel Bradáč dobře ví, jaké je míti psa a řešit  jeho problémové chování, proto již od roku 2009 pomáhá chovatelům a jejich psům v založení a  posilování jejich vztahu a s jeho pomocí tak tvořit harmonické soužití založené na důvěře, respektu a  komunikaci. 

Asociace chovatelů miniaturních koní – Jarmila Podzemská  

V rámci doprovodného programu veletrhu předvede v hale č. 4 a hale č. 7 ukázky práce s mini koňmi (American minihorses), krásu a možnosti využití tohoto zajímavého plemene. 

Zároveň na letošním 14. ročníku FOR PETS v hale č. 7 jako novinku veletrhu představí v České  republice (dosud) nový sport Hobby Horse nebo také Hobby Horsing. Pořadatelem Hobby Horse na  veletrhu FOR PETS (2024) je Asociace chovatelů miniaturních koní, s níž Nadace na ochranu zvířat  spolupracuje více než 10 let.  

Program Hobby Horse na veletrhu FOR PETS bude sestaven z každodenních ukázek jednotlivých  Hobby Horse disciplín, jakými jsou parkur, vč. štafetového parkuru, drezura, skok mohutnosti,  western trail, polo nebo dostih. A také ukázky kombinovaného parkuru, kdy jedno kolo skáče jezdec  s hobby horse (koníkem na tyči) a druhé kolo vede/skáče přes parkur miniaturního koně (American  minihorse/s). Návštěvníci – děti, mládež a třeba i dospělí – budou mít možnost si po všechny 4  veletržní dny vyzkoušet Hobby Horse – parkur se zapůjčenými hobby horses (koníky na tyči) pod  vedením instruktorů. V sobotu 6. 4. 2024 proběhnou závody v disciplíně Hobby Horse – parkur a v  dalších disciplínách, jakými jsou Hobby Horse – skok mohutnosti nebo dostih. Zájemci (závodníci)  se budou mít možnost na závody předem přihlásit prostřednictvím online registrace, přesto bude  připraven také závod Hobby Horse – parkur pro předem nepřihlášené / neregistrované zájemce, kteří 

projeví zájem závodit přímo v den konání Hobby Horse závodů a zaregistrují se přímo na veletrhu v  So 6.4. Závody budou probíhat v sobotu 6. 4. 2024 v čase od 11:00 do 16:00, s přestávkami mezi  závody v jednotlivých disciplínách. V přestávkách mezi závody budou mít návštěvníci možnost si  Hobby Horsing opět vyzkoušet.  

Registrace na Hobby Horse závody v jednotlivých disciplínách bude s předstihem otevřena online na  internetových stránkách pořadatele – Asociace chovatelů miniaturních koní:  https://www.achmk.cz/hobby-horsing/.  

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti, z.s. – prasátko Hubert  Přednášky a pódiová vystoupení o chovu prasátek, o tom, jak zajistit dobré podmínky a kvalitní péči  v zájmovém chovu / v domácnosti. Návštěvníci se pravděpodobně setkají i s fešákem Hubertem,  „prasátkem“ známým ze zábavné televizní show o zvířatech. 

Český klub majitelů prasátek chovaných v domácnosti vznikl v roce 2010. Ve spolupráci s odborníky  zahájil osvětově-vzdělávací a veterinárními akce po celé České republice. V současné době jsou pod  klubem provozovány dva prasečí útulky – v Trhových Svinech (jak příznačné) a v Záboří. Po celou  dobu se členové klubu potýkají s problémem, kterému by se dalo říkat „neinformovanost“ nebo také 

„hamižnost“ a „lidská hloupost“. A na začátku toho problému stojí přání…„Já chci prasátko!“ Roztomilý malinkatý čuník možná leckoho na první pohled zaujme, realita dlouhodobého soužití s  prasátkem v domácnosti však může být zcela odlišná od vašich představ. Prasečí mláďátko se  postupem času změní v pořádné čuně vážící přes metrák, které zbaští, na co přijde. Dokážete mu  zajistit potřebné množství, kvalitu a složení potravy? Umožníte mu naplňování jeho přirozených  potřeb jako je například koupání, rytí či rochnění se v blátě? Je dobré počítat s tím, že prasátko  chované v bytě jej často promění v chlívek. O chovu prasátek a jeho nárocích ve své přednášce /  pódiovém vystoupení promluví paní Martina Katzerová z Českého klubu majitelů prasátek  chovaných v domácnosti. 

Společnost LAGUNA, z.s. – papoušci 

V záchranné stanici pro exotické papoušky, kterou provozuje Společnost Laguna, z.s., pomáhají  papouškům v nouzi již 20 let. Současně poskytují poradenství pro chovatele, od nároků chovu tohoto  exotického ptactva přes výživu až po socializaci a etologii papoušků. Ve Společnosti Laguna se  zaměřují především na velké druhy papoušků – Ara, Kakadu, Žako, Amazoňan nebo Eklektus. V 

českých domácnostech jsou papoušci náramně oblíbení. Zavřít je do voliéry a nasypat jim něco k  sezobnutí ale nestačí. Dobrý chov se neobejde bez dostatečně velké a správně vybavené voliéry,  kvalitní stravy bohaté na vitamíny a v mnoha případech je třeba i ptačí parťák. Začínajícímu chovateli,  který postrádá chovatelské dovednosti, jeho opeřenec trpí, chřadne a často i uhyne. A právě o své  znalosti se s námi podělí členky Společnosti Laguna, z.s. O svých zkušenostech a praxi budou mít v  rámci doprovodného programu veletrhu přednášky a pódiová vystoupení i s papoušky.  

Ježko africký v núdzi / Ježek africký v nouzi 

Ježek africký v nouzi se věnuje vzdělávání a osvětě chovu nejen Afrických Pygmy ježků, ale i jiných  druhů ježků a bodlínů chovaných v našich domácnostech. Představí nároky chovu a poradí s jejich  chovem, výživou, socializací. Sdružení zajišťuje poradenství a osvětu zejména v oblasti chovu a  zdraví ježků, boji proti nekontrolovaným a problémovým chovům (tzv. množírnám) a pomoci ježkům  v nouzi..  

ZO ČSOP Nyctalus – Ing. Dagmar Zieglerová – netopýři 

Návštěvníci veletrhu se mohou těšit na přednášky nejen o tajuplném nočním životě netopýrů. Dagmar  Zieglerová ze sdružení dobrovolníků ZO ČSOP Nyctalus o těchto výjimečných tvorech povypráví,  představí, jak žijí, co ohrožuje netopýři kolonie, jak řešit problémy s netopýry. Ve svém stánku ZO  ČSOP Nyctalus poradí např., jak postupovat v případě nálezu netopýrů. ZO ČSOP Nyctalusse zabývá  ochranou netopýrů, zejména péčí o nalezené netopýry na území hl. m. Prahy a chovem  hendikepovaných netopýrů za účelem osvěty a vzdělávání veřejnosti. Podílí se na vědecko 

výzkumných programech a projektech (např. repatriace netopýrů do volné přírody aj.). 

Fretky Boleslav z.s.  

Spolek provozuje specializovaný útulek pro fretky, který vznikl v dubnu 2010 a za 13 let jeho činnosti  prošlo útulkem více než 700 fretek. Fretka je po kočce domácí nejčastěji chovanou šelmičkou v našich  domácnostech, její chov však není pro každého, zvláště když se v dospělosti začne projevovat jako  samostatné individuum se svými potřebami a specifiky, k nimž patří např. zápach. Méně zkušení  chovatelé často nezvládnou její socializaci, takže fretka je pak nekontaktní, divoká až agresivní k  lidem i jiným zvířatům. Z neopatrnosti nebo záměrně pak fretky často končí ve volné přírodě. Jak  tomu předejít, na co si dát pozor z hlediska krmení, základní péče a stereotypů, jak fretce vybavit  ubikaci a s čím si ráda hraje, poradí paní Alena Heřmanová a její kolegyně z útulku pro fretky u  Mladé Boleslavi. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé povídání o fretkách, o etologii jejich chovu,  jejich přirozených potřebách a o správně péči o ně. 

Pohodáři VSKH – Romana Bočková a Michal Vaniš 

V rámci doprovodného programu představí svou činnost i organizace zabývající se zooterapií a  zoorehabilitací – mimo jiné Pohodáři VSKH s papoušky, nezisková organizace, která odvádí svou  práci zcela profesionálně, kvalitně a s dlouhou tradicí, stará se o mnohé a snaží se být organizací  nejen veřejně ale „prakticky“ prospěšnou. Dětem, mládeži i dospělým, handicapovaným i zdravým  nabízí aktivity na zahradě se zookoutkem a klubovnou celoroční i prázdninové aktivity a zooterapii  (Aktivity a Terapie s Asistencí Zvířat – ATAZ). Rodičům i široké veřejnosti možnost seberealizace,  vzdělávání i odpočinku, pomoc a podporu, možnost zprostředkování návazných služeb, poradenství  směřující k využívání doplňkových služeb a podpoře členů rodiny a aktivity v oblasti podpory  zaměstnávání. 

Holubi v nouzi z. s. 

Holubi tu žijí s námi. Naučme se je respektovat. Jako každý živý tvor si zaslouží naši pozornost. Spolek Holubi v nouzi vznikl za účelem pomoci holubům domácím, kteří trpí v městské aglomeraci mnoha různými způsoby. Cílem spolku je vybudovat samostatnou záchrannou stanici pro tyto  opeřence. Nejsou totiž klasickým volně žijícím živočichem a tudíž nespadají do péče záchranných  stanic pro volně žijící živočichy a útulky pro domácí zvířata nejsou na jejich péči přizpůsobeny.  Kromě aktivní pomoci členové / pracovníci spolku vyvracejí zaryté mýty, které na holuby vrhají negativní stín, a šířit osvětu na veřejnost. V neposlední řadě spolek nabízí městským částem i  soukromým subjektům koncept městského holubníku, který je jedinou humánní metodou regulace  holubí populace. Včetně zajištění realizace a následného provozu. Chcete vědět více? Spolek Holubi  v nouzi představí svou činnost a seznámí návštěvníky s problematikou městské populace holubů a s  možnostmi péče o holubí populace.  

Klára Nevečeřalová – Bad Kitty 

Certifikovaná specialistka na chování a trénink koček s více než desetiletou praxí. Předtím 8 let  pracovala jako trenérka zvířat v ZOO Praha. Je velmi dobře známa mj. z televizního pořadu (České  televize) s názvem Kočka není pes. Ve své praxi pomáhá svým klientům – chovatelům s vyřešením  problémového chování jejich koček. Návštěvníky veletrhu v rámci doprovodného programu seznámí  s přirozenými potřebami koček a s řešením problémů souvisejících s jejich chováním. 

Problémové chování koček – Kateřina Štiblická 

Bc. Kateřina Štiblická, MSc., kočičí behavioristka, vystudovala ve Velké Británii obor klinické  chování zvířat, pomáhá lidem a jejich kočkám najít společnou řeč a řešit behaviorální potíže, aby mohli žít spokojeně a v harmonickém vztahu. Pro návštěvníky připraví zajímavou přednášku na  toto téma.  

Etologie a zdraví koček – MVDr. Martina Načeradská 

MVDr. Martina Načeradská je veterinární lékařkou a také chovatelkou koček. Ve své veterinární  praxi se stará o zdraví zvířat v zájmovém chovu (domácích mazlíčků) – koček, psů nebo hlodavců,  jimž nabízí komplexní péči, kterou si zasluhují. Kočka domácí je po psovi druhým nejčastěji  chovaným zvířetem v našich domácnostech. Ne vždy má kočka adekvátní péči a její chov je spjat s 

mnoha mýty. Chovatel by měl zajistit takové podmínky a péči, aby byla kočka spokojená. To zahrnuje  nejen vytvoření optimálního prostředí vybaveného dostatkem škrabadel, prolézaček a hraček, ale také  podávání správné výživy, zabezpečení zdravotní péče, veterinární prevence nebo i zajištění kastrace  a čipování. Co bychom si měli pečlivě rozmyslet, než si pořídíme kočku?, jaká jsou doporučení pro  začínající chovatele v oblasti chovu, výživy nebo veterinární prevence a péče?, tyto a další otázky ve  svém pódiovém vystoupení v doprovodném programu na veletrhu FOR PETS zodpoví zkušená  chovatelka koček a zároveň veterinární lékařka paní doktorka Martina Načeradská. Návštěvníci se  mohou těšit na její přednášku na téma péče o kočky a jejich zdraví, prevence a nejčastější zdravotní  problémy a jejich řešení, etologie a základní potřeby koček. 

Trénink zvířat metodou pozitivního posilování – RNDr. František Šusta, Ph.D.  Trenér zvířat s dlouholetými zkušenostmi práce s různými druhy zvířat v pražské ZOO, v tuzemsku  i v zahraničí, autor mnoha knih a konzultant televizních pořadů. Prostřednictvím lektorských  programů, přednášek a seminářů, praktických tréninků nebo publikační a osvětově-vzdělávací  činnosti šíří metodiku tréninku zvířat pozitivním posilováním. Hledá stále nové a lepší metody, jak  soužití lidí a jejich zvířat zlepšit, harmonizovat a jak toho dosáhnout cestou dialogu a porozumění  místo nátlaku, drezury, drilu.  

PhysioDog – centrum fyzioterapie a rehabilitace zvířat  

PhysioDog je moderní rehabilitační zařízení pro malá zvířata (nejen psy), specializující se na práci  s neurologickými pacienty (zejména se ztrátou hluboké citlivosti), pro něž byla vyvinuta vlastní  metodika rehabilitačních postupů – The Spinal Walk Systém. PhysioDog se zabývá komplexním  řešením funkčních poruch pohybového aparátu psů a malých zvířat. Zaměřuje se také na preventivní  fyzioterapii sportujících psů nebo geriatrické pacienty. Centrum založila a vede Bc. Kateřina  Plačková, DiS., CCRP; CCFT, která se fyzioterapii a rehabilitaci psů i dalších zvířat dlouhodobě  věnuje. Založila také PhysioDog Academy pořádající vzdělávací kurzy a semináře pro profesionály  tak i majitele čtyřnohých přátel. Rehabilitační a rekondiční péče o zvířata je v České republice  poměrně mladý, ale rychle se rozvíjející obor s velkou perspektivou. Zájem o osobní i profesní rozvoj  v tomto směru roste, avšak možnost systematicky profesionálně se vzdělávat v oblasti rehabilitace  zvířat není prozatím v ČR dostupná. Cílem PhysioDog Academy je předat chovatelům a zájemců o  tento obor mnohaleté zkušenosti jejích pracovníků v oblasti fyzioterapie malých zvířat, které získali  nejen investicemi do kvalitního zahraničního vzdělání zaměřeného přímo na rehabilitaci zvířat, ale i  sbíráním zkušeností v humánní fyzioterapii zaměřující se na rehabilitační metody. PhysioDog  seznámí návštěvníky veletrhu s možnostmi ve fyzioterapii a rehabilitaci psů, předvede základní  techniky a představí některé zajímavé případové studie.  

VetExotic – MVDr. Sebastian Franco – veterinární poradna a ambulance pro chovatele „exotů“ Specialista, absolvent pracovní stáže v Mnichově na klinice ptáků, plazů, obojživelníků a okrasných  ryb (Clinic for Birds, Reptiles, Amphibians and Ornamental fish) a kurzu pokročilé aviární medicíny  a aviární - exotické ortopedické chirurgie v Great Western Exotics Swindon, UK. Provozuje  veterinární kliniku VetExotic, která se specializuje na exotická zvířata, výjezdové služby,  zabezpečuje odborný dozor terarijních burz a výstav exotických zvířat. Je aktivním členem a  pohotovostním lékařem záchranné stanice pro papoušky Společnost Laguna, z.s. Kromě přednášek v rámci pódiových vystoupení na téma, jak pečovat o exotická zvířata, bude na veletrhu poskytovat  odbornou bezplatnou poradnu pro chovatele exotických zvířat.  

Chovatelská Archa – Gabriela Mařáková  

Filozofií projektu Chovatelská Archa je symbióza člověka a zvířete tak, aby nebyl příliš omezen život  ani jednoho z nich. Předpokladem je vytvořit v domácích podmínkách pro zvíře co nejpřirozenější  prostředí. Zvíře se pak odmění tím, že nás o svém životě mnohé naučí. Záleží jen na vnímavosti jeho  majitele. Představí celý projekt a činnost, vhodný výběr a správnou péči o zvíře v domácnosti. 

Ing. Renata Masopustová, Ph.D. – projekt Nadace na ochranu zvířat s názvem Hurá, máme  doma zvíře! – osvětové podcasty, k tématu Exoti nejsou maskoti! 

Přednášející na České zemědělské univerzitě, vyučující oboru chovatelství, lektorka vzdělávací  agentury Zoorekvalifikace. 

Z cizích zemí pochází většina druhů u nás chovaných zájmových zvířat. Česká republika je  označována za chovatelskou velmoc. Chovatelství má zde dlouholetou tradici a například v  akvaristice patříme k největším producentům a vývozcům. Exotická zvířata vyžadují zvláštní péči a  k tomu adekvátní životní podmínky a chovatelské zázemí, to ovšem ne všichni chovatelé jsou schopni  svým exotickým zvířatům zajistit. Lehce pořízené zvíře si lidé často přinesou domů bez jakýchkoliv  znalostí, jaké má nároky a potřeby. Trpí tak jak zvířata, tak i lidé. Nechtěná zvířata pak často končí  vypuštěná do přírody nebo městské aglomerace nebo i hůř.  

Renata Masopustová se s návštěvníky veletrhu podělí o své odborné znalosti a zkušenosti v oblasti  chovu exotických zvířat a seznámí návštěvníky s problematikou držení exotických zvířat v zájmovém  chovu / v zajetí, s možnostmi, potřebami i s riziky chovu. 

Hanka Böhme – výcvik psů v Africe proti pytlákům a pašerákům – Malina pro slona Cvičí psy na vyhledávání pašované slonoviny, šupin luskounů, bushmeatu a jiných výrobků z  ohrožených zvířat. Pomocí vycvičených psů přispívá k záchraně ohrožených druhů zvířat. V africkém  Kongu cvičí již 2. generaci psů. Je zakladatelkou a výcvikářkou školy pro psy For Detection And  Protection z.s. Ve své přednášce objasní, jak takový výcvik probíhá, a povypráví, jaké má zkušenosti  přímo z Afriky. Představí také mladého nadějného Avatara, belgického „maliňáka“ ve výcviku, budoucí posilu v Kongu.  

Králičí hop – Lada Šípová Krejčová – Český svaz chovatelů a Klub králičí hop Sport, při kterém králík na postroji zdolává speciální skokové překážky. O králičím hopu, aneb jak  začít a učit králíka skákat i co všechno k tomu potřebujete, včetně doporučení jak se tomuto králičímu  sportu věnovat, představí na veletrhu Lada Šípová Krejčová, chovatelce a zakladatelce sportovní  disciplíny Králičí hop v České republice.  

Léčivé tlapky, z.s. 

Nezisková organizace založená v roce 2021. Léčivé tlapky, z.s. jsou nejen poskytovatelem  canisterapie různým zařízením, ale také průvodcem, jak se stát canisterapeutickým týmem pro lidi a  jejich psy, kteří mají vřelý vztah k lidem a chtějí pomáhat. Členové a pracovníci spolku Léčivé tlapky,  z.s. provedou zájemce celým procesem od přípravy na zkoušku až po aktivní výkon / práci  v zařízeních zdravotních a sociálních služeb. Léčivé tlapky, z.s. jsou po celou dobu podporou  začínajícím i zkušeným canisterapeutickým týmům. Canisterapie aneb “Terapie psem” vykouzlí  lidem jakéhokoliv věku úsměv na tváři. Canisterapeutické týmy jsou vítaným pomocníkem při  aktivizačních programech, rehabilitacích, edukativních aktivitách aj. Léčivé tlapky, z.s. a jejich  canisterapeutické týmy navštěvují různá zařízení od speciálních škol a školek, domovů důchodců,  stacionářů, léčeben drogově závislých a také zajišťují / nabízejí individuální terapie. 

Lidé se často ptají: Co je to Canisterapie? Léčivé tlapky, z.s. rádi odpovídají "terapie psem". Jedná se  o kontakt člověka se psem. Tento kontakt má za úkol zlepšit nebo udržet kvalitu života. Canisterapie  rozvíjí osobnost, zlepšuje zdravotní stav, sociálně integruje, zmírňuje těžké životní situace a snižuje  stres. Je to metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřeby klientů  prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes). 

Běhejme a pomáhejme útulkům, z.s. 

je nezisková organizace pomáhající týraným a opuštěným zvířatům v celé České republice. Za období  svého působení tato organizace pomohla již přes 200 útulkům částkou přesahující 18.000.000 Kč.  Finanční dary útulkům umožňují co nejrychleji a efektivně pomáhat – např. hradit akutní náročné  operace, na které útulky nemají prostředky a nutnou operaci by odložily. Včasná a rychlá léčba  znamená zachráněné životy zvířat. Dále spolek podporuje kastrační programy opuštěných koček a  kocourů a bojují proti týrání zvířat a problémovým chovům – tzv. množírnám.  

Canicross aneb Běhej se psem – Karolína a Šimon Cipro 

Organizačně zajišťují canicrossové a další sportovní aktivity se psy v České republice. Canicross je běh se psem, kdy pes je vodítkem s amortizérem připojen k opasku psovoda a při běhu  mu svým tahem pomáhá. Canicross je sport, kterému se může věnovat opravdu každý aktivní člověk  a pes. Běh je pro psy přirozená aktivita a canicross jim umožňuje vybít svou energii. Pravidelný běh 

pomáhá zlepšit kondici psa, posiluje jeho svaly, kardiovaskulární systém, celkové zdraví jak fyzické  tak i mentální. Vášeň, ta je společná. Jste s chlupáčem jeden tým se společnou vášni pro pohyb, tým,  přírodu, zdraví nebo výkony. Běžíte v tom společně! 

Přednáška k tématu Běhej se psem (nejen ke Canicross) a jak se mu věnovat. 

NE MNOŽÍRNÁM, z.s. 

Zaměříme se také na problémové chovy – tzv. množírny, k čemuž nám pomohou zkušenosti spolku  NE MNOŽÍRNÁM, který se zabývá veřejně prospěšnou činností v oblasti ochrany zvířat a jejím  naplňováním zejména prostřednictvím poskytování dočasné péče bezprizorním zvířatům jejich  umístěním do depozitní péče dobrovolníků a členů sdružení. Zajišťování nových domovů pro  opuštěná zvířata, spolupráce s orgány ochrany zvířat a organizacemi působícími v ochraně zvířat,  poskytování poradenství v oblasti péče o psy, pořádání kampaní, petičních akcí, zajišťování osvětové  činnosti, publikační činnost – vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,  osvětou a vzděláváním veřejnosti v oblasti ochrany zvířat zaměřené na nekontrolovatelné množení  psů v problémových chovech – tzv. množírnách. Na veletrhu představí problematiku tzv. „množíren“,  která představuje velice palčivé téma v ochraně zvířat.  

HORSE EMERGENCY – Tomáš Förchtgott 

První záchranná služba koní, hospodářských a ZOO zvířat. Horse Emergency je nestátní  nezisková organizace provozující jedinou mobilní ambulanci na záchranu zraněných,  nemocných, týraných, či jinak postižených velkých zvířat na území ČR i celé střední a východní  Evropy. 

Zajišťuje zejména činnosti, spojené s vyproštěním zvířete v nouzi, s poskytováním první pomoci  na místě události a speciálním transportem do stájí, případně po dohodě s veterinárním lékařem  a s chovatelem na některou ze specializovaných klinik. Je součástí Integrovaného záchranného  systému JMK na základě Dohody o spolupráci s HZS a zařazení do tzv. Panelu nestátních  neziskových organizací JMK jako aktivní složka. Organizuje semináře, školení i cvičení jak pro  chovatele koní (stájí) tak pro Hasičský záchranný sbor – a to nejen v Čechách ale i na Slovensku.  Spolupracuje s pořadateli významných akcí (CSI Olomouc, Prague Playoffs…), kde drží  pohotovost v průběhu soutěží. 

Na veletrhu FOR PETS seznámí návštěvníky se svou činností v oblasti záchranné služby ale i  prevence. Představí činnosti jako je vyproštění, zajištění, bezpečná manipulace a speciální  převozy zvířat (akutní i plánované). Dále v rámci své prezentace představí např. i zajišťování  pomoci zvířatům v oblastech postižených povodněmi, tornády nebo požáry, zajišťování  repatriace zvířat, transporty koňských pacientů ze Slovenska do českých nemocnic aj.  

HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE! – osvětové podcasty 

Další z letošních Novinek FOR PETS představují křest, prezentace a ukázky (nového) projektu Hurá,  máme doma zvíře! – osvětové podcasty, který realizuje Nadace na ochranu zvířat.  

V rámci projektu HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE! vzniká sada 10 dílů osvětových audiovizuálních  podcastů, jinglů a animací, vizuálů a publikačních výstupů (článků, rozhovorů, příspěvků, stories a  dalších výstupů) věnovaných chovu zájmových zvířat s důrazem na rizika spojená s nevhodnou,  nesprávnou, nedostatečnou péčí o zvířata v zájmovém chovu. Témata 10 dílů audiovizuálních  podcastů se zaměřují na jednotlivé skupiny a druhy nejčastěji chovaných zájmových zvířat v ČR,  přičemž zahrnuta jsou i exotická zvířata (exotické ptactvo aj.), jejichž zájmový chov je v tuzemsku  na vzestupu). Projekt HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE! – osvětové podcasty připravila Nadace na  ochranu zvířat na základě svých odborných znalostí a mnohaletých zkušeností v oblasti ochrany  zvířat, etologie zvířat, chovatelství, legislativy a právní ochrany zvířat, poradenství, osvěty a  vzdělávání. Na tomto projektu nadace spolupracuje s mnoha odborníky napříč spektrem druhů zvířat  a oborů (nejen shora uvedených).

Záchranná stanice Lesy hl. města Prahy 

Zařízení při organizaci Lesy hlavního města Prahy zajišťuje péči o volně žijící živočichy na území  hlavního města Prahy od roku 2012. Do loňského roku stanice, která ročně pomůže okolo 5 000  zvířatům v nouzi, sídlila v Jinonicích. V letošním roce byla započata rekonstrukce a v Jinonicích  vyroste nová moderní stanice. V současné době obývají náhradní prostory, ale pomoc zvířatům není  nijak omezena. Zástupci stanice představí čím vším se zabývají, jakým zvířatům nejčastěji pomáhají  i to, jak lidé mohou sami přispět k tomu, aby zvířata pomoc nepotřebovala. Lesy hl. města Prahy  spravují také několik zookoutků (v Malé Chuchli, v Hostivaři, v Kunratickém lese), kde se mohou  lidé se zvířaty seznámit tváří v tvář. 

Chráníme mořské želvy z.s. 

Projekt ochrany mořských želv v Indonésii a na Srí Lance. 

Představení činnosti organizace v rámci praktické ochrany i nepřímé ochrany mořských želv v oblasti  osvěty a vzdělávání.  

Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy vyhynutím. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, kde  na mnoha místech už mořské želvy zcela zmizely. Projekt Chráníme mořské želvy ve spolupráci s  místními organizacemi před pytláky chrání pláže ve dvou oblastech v Indonésii (ostrov Lembata na  JV země a ostrov Denawan na jihu Bornea) a v jedné oblasti na jihu Srí Lanky (pláže u města  Dikwella). S indonéskou organizací Sehabat penyu Loang spolupracuje při ochraně několika líhních  pláží na ostrově Lembata na jihovýchodě Indonésie. Vyskytují se zde vyhynutím ohrožené karety  obrovské, zelenavé i kriticky ohrožené karety pravé. Na ostrově Denawan pomáhá organizaci Pamali  Indonesia. Chystá se v oblasti rozšířit ochranu i na ostrov Pamalikan, protože Souostroví Sembilan je  nejdůležitějším líhním místem pro karety obrovské na jižním Borneu. Na místě také zajišťuje osvětu,  vzdělávání a rozvoj místních obyvatel. Želvy chrání i na Srí Lance. Na zkvalitnění ochrany mořských  želv spolupracuje s tamní Vládou a neustále monitoruje centra i jiné ochranářské projekty. Na jihu  Srí Lanky má vlastního ochranáře. Na pláže, jejichž ochranu zajišťuje, chodí klást vejce 4 druhy želv.  Pro hotely, resorty a turistická centra spolek vytvořil seznam center doporučených pro návštěvu, kde  se ochrana provádí pro želvy efektivně. Také jsme nabídli seznam těch „záchranných“ center, kterým  je lépe se vyhnout a svou návštěvou je nepodporovat. Projekt Chráníme mořské želvy usiluje o  zefektivnění ochrany mořských želv celosvětově, proto spolek spolupracuje s vládami i s dalšími  ochranářskými organizacemi, jeho členové, pracovníci a dobrovolníci působí jako konzultanti, tvoří  vzdělávací materiály pro děti, které se dnes používají v mnoha zemích světa včetně ČR a přispívá do  médií k problematice ohrožených mořských želv a jejich ochraně. 

Program 14. ročníku veletrhu FOR PETS (2024) představí mnoho dalších účinkujících z řad  organizací a odborníků.  

Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Podobné články

Od čtvrtka 7. do neděle 10. prosince 2023 výstaviště v Salcburku hostilo festival koní nesoucí název Silberheil Amadeus horse indoor.

Zásadní obměnou projde v příštím roce podzimní část sezóny na pardubickém dostihovém závodišti. Pořadatelé na polovinu měsíce září zařadili do…