Přípravy pardubické výstavy KONĚ V AKCI 2004 (II)

Již příští týden v pátek se na pardubickém dostihovém závodišti sejdou chovatelé, jezdci a milovníci koní, aby pošesté společně zahájili třídenní svátek koní v městě jim zasvěceném a veskrze nakloněném. Equichannel.cz jako mediální partner výstavy sleduje její přípravy od samého počátku v únoru letošního roku, proto si v dnešním pokračování představíme vystavující chovatelské svazy, plemena a bližší informace k programu.

Organizační tým výstavy je i v letošním roce dvoučlenný, ing. Jiří Kunát a paní Magda Hromádková pracují na její přípravě již od začátku roku. V průběhu výstavy bude tým samozřejmě posílen o všechny pracovníky dostihového spolku a externí spolupracovníky, tiskové středisko výstavy má pod patronací naše občanské sdružení Equichannel.cz.

Program je rozdělen na 4 části (sportovní, odbornou, doprovodnou a speciální) a bude řízen na každém předvadišti koordinačním týmem. Ke každému číslu programu je připravena speciální hudba, odborným komentářem opět doprovází tradiční partner výstavy, ing. Milada Barešová, která se podílela i na přípravě katalogu a samotného programu.
Specialitou pardubické výstavy je slavnostní nástup všech koní každý den v 9,30 před hlavní tribunou. Ve slavnostním defilé tak shlédnete pohodlně zástupce všech vystavovaných plemen.

Sportovní část
- Celostátní finále Ligy zemědělských škol v parkurovém skákání
- Kombinovaná vozatajská soutěž jednospřeží, dvojspřeží a dvojspřeží pony
- 2. ročník soutěže v orbě koňskými potahy "O ruchadlo bratranců Veverkových" pod záštitou starostky obce Rybitví - rodiště bratr. Veverkových
- Celostátní finále v ovladatelnosti chladnokrevných koní
- Celostátní finále v těžkém tahu
- České finále Formanských jízd

Odborná část
- Celostátní finále 3 letých chladnokrevných klisen
- Vítězná chovatelská kolekce Shagya arabů z celostátní přehlídky
- Chovatelské přehlídky: huculové, haflingové, WPB, shetland pony, český sport. pony, slovenský teplokrevník, český teplokrevník a moravský teplokrevník

Základ letošního doprovodného programu tvoří koně v chovatelských přehlídkách, doplnění o další atraktivní vystoupení jednotlivých plemen. Výběr koní byl proveden přes jednotlivé chovatelské svazy, s cílem ukázat co nejvíce kvalitních zástupců plemen koní, chovaných na území ČR. Organizátor musel dokonce posunout zahajovací nástup o půl hodiny dříve, na 9:30, aby byl dán dostatečný časový prostor pro vystoupení všech zúčastněných koní. Program tak pojede nepřetržitě od 10 do 17:30 každý den, na třech předvadištích zároveň.

Již jsme se zmínili o speciální části výstavy, "Světě malých koní". Ten bude doplněn atrakcemi pro děti a vožením dětí na ponících.

Nesmíme samozřejmě zapomenout na přednášky a zajímavosti:
Odborná přednáška Fy Mikrop Čebín o výživě koní - za účasti Larryho Lawrence z USA a předních českých odborníků - pátek 15,00 Městská lóže - tribuna D
Diskusní fórum s olympionikem Jaroslavem Hatlou - sobota 14,00 Dostihový klub (Vl. Weiner)
Diskusní fórum s osobnostmi VP - vítězi VP pod vedením Vl. Weinera - neděle 11,00 Dostihový klub
Dostih osobností VP - vítězové - před hlavní tribunou v neděli kolem 15,00 hod.
Výstava obrazů parforsních honů z okolí Pardubic - lóže 204,205 - tribuna D

Po dvou letech se do Pardubic vrací i zahraniční vystavovatelé koní. Vrcholem doprovodného programu letošní pardubické výstavy bude společné vystoupení dvou nejstarších hřebčínů na světě - Lipica a Kladruby nad Labem. Oba slavné hřebčíny předvedou to, co je pro jejich zaměření typické - Lipica koně pod sedlem a i bez něho a Kladruby nad Labem koně v ukázkách zapřeží.
Toto barokní představení doplní starokladrubští bělouši z hřebčína Favory Benice a ukázka dámského ježdění v podání o.s. Dámy v sedle.

Součástí výstavy je veletrh jezdeckých potřeb, kterého se letos účastní cca 70 prodejců. Vystavovatelé přijedou i ze zahraničí - výtvarník David Dent v Velké Británie, paní Dana Murínová ze Slovenské republiky, M. Hofer KG z Rakouska, Scandinavia Bologna Itálie, zaměřená na výživu koní či zástupci italského dostihového závodiště v Meranu.

V letošním roce bude rozšířena nabídka občerstvení, takže proti loňskému roku přibudou v areálu závodiště i stánky s občerstvením (centrální občerstvení pod tribunou zůstane též zachováno).

A jaké chovatelské svazy se účastní pardubické výstavy? Která plemena uvidíme? Představme si dnes alespoň jejich část:

Slovenský teplokrevník
- Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v České republice

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v České republice je chovatelské sdružení, sídlící v Pardubicích. Je pověřen Ministerstvem zemědělství České republiky ke šlechtění plemene koní slovenský teplokrevník chovaný v ČR a vedení příslušné plemenné knihy. Plemenná kniha slovenského teplokrevníka chovaného v ČR je vedle českého teplokrevníka druhou plnohodnotnou plemeno knihou, šlechtící na území ČR teplokrevné koně, vedenou podle vlastního šlechtitelského programu. Se slovenským teplokrevníkem chovaným ve Slovenské republice volně spolupracuje. Populace slovenského teplokrevníka chovaného v ČR čítá v současné době zhruba 500 plemenných klisen a 90 plemenných hřebců.
Plemeno Slovenský teplokrevník chovaný v ČR vzniklo ve snaze nabídnout chovatelům alternativní program šlechtění koní a současně vnést do šlechtitelského procesu prvek konkurence, od které= se očekává, že bude zdrojem pokroku. Hlavním záměrem jeho vzniku je tedy posílení chovatelské soutěživosti a hrdosti, motivace chovatelů a zvětšení prostoru pro uplatnění vlastního názoru. Slovenský teplokrevník má s českým teplokrevníkem mnoho společného. Obě plemena mají v podstatě shodnou krevní základnu vycházející z chovu československého teplokrevného koně v dřívějším zejména před i poválečném období.
V současné době program chovu českého a slovenského teplokrevníka v Čechách má podobný cíl šlechtění i způsob provádění zkoušek výkonnosti. Rovněž značná část plemenných zvířat hřebců i klisen je zapsána v obou plemenných knihách. Rozdílný je však šlechtitelský program, jeho preference a metody, používané k dosažení chovného cíle.
Chov koní má mnoho předpokladů k tomu., aby se v podmínkách společné evropské zemědělské politiky se stal v České republice dobře prosperujícím odvětvím zemědělské výroby. Doufejme tedy, že nový model organizace šlechtění teplokrevné populace koní v naší zemi povede opravdu ke zdravému soutěžení a ne k šarvátkám a vzájemnému osočování, jak je bohužel ke škodě všech chovatelů nezřídkým jevem.
Kontaktní adresa: Svaz chovatelů CS v ČR, Box 145, Pražská 607, 530 02 Pardubice, tel.: 466 335 302, fax: 466 335 30, e-mail: jelineking@volny.cz, www: www.studbookcs.cz


Moravský teplokrevník
- Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka (SCHPMT) existuje od roku 1996, v současné době má 62 řádných členů a 4 čestné členy, je řádným členem ASCHK ČR. Cílem a hlavní chovatelskou náplní svazu je regenerace a šlechtění na Moravě v minulém století značně rozšířeného, všestranně použitelného plemene koní, Moravského teplokrevníka.
Toto plemeno, chované i dnes, i když pod jiným názvem, na Slovensku, v Rakousku, v Rumunsku a hlavně v Maďarsku, pochází z několika polokrevných kmenů, založených v předminulém století v tehdejším Rakousku - Uhersku. Jedná se o kmeny Furioso, Przedswit, North Star, Nonius, Star of Hannover, Gidran, Shagya a později založený kmen Catalin.
Téměř po celou dobu existence svazu usilovala skupina nadšených chovatelů a milovníků koní o uznání Moravského teplokrevníka jako plemene, které má ostatně v naší historii své pevné místo. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout a Ministerstvo zemědělství ČR vydalo "Rozhodnutí " o uznání SCHPMT uznaným chovatelským sdružením pro plemeno Moravský teplokrevník s účinností od 1.4.2004. Chovatelé tak získali legislativní podklady pro svoji chovatelskou práci a od tohoto data existuje v ČR Plemenná kniha moravského teplokrevníka, do které mohou své koně přihlásit všichni chovatelé, bez ohledu na členství v SCHPMT. Nutno zdůraznit, že klisna může být současně zapsaná ve více plemenných knihách a o tom, zda jejich klisna původem odpovídá požadavkům Řádu plemenné knihy na zařazení do PK MT, se chovatelé mohou informovat na níže uvedené adrese u Ing. Burešové, která jim zodpoví případné další dotazy.
V prvním roce formální existence plemene pořádá SCHPMT Chovatelský den - výstavu koní Moravského teplokrevníka v neděli 12. září v jezdeckém areálu ve Skašticích u Kroměříže, na kterou tímto zveme širokou chovatelskou veřejnost. Přijďte, jste srdečně zváni.
Kontaktní adresa: Ing. Burešová Jana, Wolkerova 178, 683 23 Ivanovice na Hané, tel. 732 206 628, www: www.sweb.cz/kone-mt/


Mérenský kůň

Mérenský kůň Vás okouzlí svým elegantním vzhledem, přátelskou a klidnou povahou, živým temperamentem a pracovitostí.
Jeho domovem je Francie, Pyreneje, kraj okolo řeky Ariegeois. Je to starobylé, horské plemeno, předpokládá se, že vznikl křížením domácích koní s těžkými nosnými klisnami římanů. Později byl s cílem zlepšení exteriéru zušlechtěn orientální krví. Výsledkem je všestranný, dobře jezditelný kůň líbivého exteriéru.
Plemenná kniha byla založena v roce 1947. Dnešní Mérenský kůň se od toho historického již značně liší. I když někteří chovatelé se stále ještě snaží zachovat původní typ, což je menší, kompaktnější, robustní kůň s malou hlavou, větší oblibu mají vyšší, elegantnější koně, s prostornými chody.
Standart plemene:
V dubnu loňského roku byl schválen nový řád plemenné knihy, který mimo jiné zahrnuje i upravený standart koně. Hlavní změna se týkala výšky. Nyní je požadovaná střední výška 1,49 m pro hřebce a 1,45 m pro klisnu. Srst je kvalitní, jemná a hedvábná. Barvu má vždy černou, v závislosti na ročních obdobích je možné pozorovat nazrzlé zbarvení. Žíně jsou bohaté, husté a na pohmat drsné, často kučeravé. Hlava je výrazná a vznešená, s plochým a širokým čelem, rovným nebo ploským nosem. Uši jsou dosti krátké, uvnitř hojně ochlupené a dosti vykreslené. Oči jsou vystouplé, velmi živé, s jemným výrazem. Šíje je dlouhá a dobře orientovaná. Lehký úpon hlavy. Hruď je velmi otevřená. Plec je dlouhá a dosti skloněná. Kohoutek dosti vystouplý a prodloužený směrem dozadu. Záda jsou široká a dobře držená, bedra dobře připojená, široká a svalnatá. Zadek je dlouhý a dobře orientovaný, bok plný a sestouplý. Nohy jsou silné, klouby pevné a výrazné. Kopyta mají černou a tvrdou rohovinu. Chůze je co nejširší, pracují zejména zadní nohy.
Vyniká skromností, odolností a čistotou prostoru, který opustí.
Také nesmíme zapomenout na širokou možnost jeho využití. Obzvláště oblíbení jsou ve své domovině na dlouhé vyjížďky a zápřah. Drezúra, hipoterapie, vozatajství, voltiž - to vše figuruje v jejich "repertoáru". Několikrát se stali šampiony Francie ve vozatajských soutěžích, ale vynikají i ve vytrvalostním ježdění nebo Cross Country. Díky své jistotě a smyslu pro rovnováhu se bezpečně pohybuje v terénu a to i v zimě na sněhu a na ledu, což ho činí jedinečným pro turistiku a rekreační ježdění.
V Čechách se všichni dovezení koně dobře zadaptovali. Na Ranči IXION v Chrastinách u Písku se na nich s potěšením svezou děti i dospělí. Začátečníci ocení klidnou povahu, pokročilí jezdci příjemný temperament. V letošním roce se narodili první 4 hříbátka. Od září zde začne rozvíjet svoji činnost OS POHIP a koníci budou využíváni pro hiporehabilitaci.
Kontaktní adresa: Martina Jestřábová, Kollárova 511, 397 01 Písek, tel: +420 606 704 404, e-mail: info@rancixion.cz, www: www.rancixion.cz


Achaltekinský kůň

Je to kůň vzácné a tajemné krásy, s nesmírně hrdým vzezřením. Patří k pouštním plemenům a je považován za nejstarší plnokrevné plemeno koně na světě.
Pouštní původ prozrazuje tenká kůže, hedvábná, lesklá srst s kovovým leskem. Má vysoko nasazený dlouhý krk a je ztělesněním elegance a hrdosti. Kořeny tohoto koně se kladou do starověkého státu Fergana, poté chov vzácného koně převzali Turkméni, oblasti černé pouště Kara-kum. Zvláštní způsob výchovy koně, který byl po raném odstavení ošetřován a krmen z ruky jediným člověkem, vedl k vytváření specifických vazeb koně a člověka. Achaltekinský kůň byl veden k tomu, aby svého pána hlídal a chránil, šel s ním třeba do boje. Selekční tlak na koně byl neúprosný, přežili jen Ti nejtvrdší. Tvrdí se, že achaltekinec, který miluje svého pána, je v případě ohrožení ochoten položit za něj i život.
Kůň achaltéké je všestranný, vysoce sportovně využitelný. Připomeňme hřebce Absenta, vítěze Olympijských her v drezuře, či hřebce Perepel, který dokázal do dálky skočit 8,78 m. Piket s výkonností stupně II v parkurovém skákání. Vyniká zejména ve vytrvalostních jízdách na desítky kilometrů. Jeho pohyb je elastický, měkký a příjemný ve všech chodech. Achaltekinec je po anglickém plnokrevníku druhým nejrychlejším koněm. Koní tohoto plemene na celém světě je pouze asi dva tisíce kusů. Pro jeho rychlost a plavnost se koním dávají jména nebeských ptáků.Jsou to koně ušlechtilí, vysokonozí s gazelí elegancí a hadím pohybem na písku pouště, s očima mandlového tvaru. Je to kůn s nadprůměrnou inteligencí, který potřebuje vědět, že je svým člověkem milován.
V Pardubicích Vám tyto koně představí p. Petra Marešová - Farma Achalteke Tuklaky na Vysočině.


Paso fino colombiano

Paso fino colombiano - plemeno španělského původu, značně ovlivněné arabem. Původně se chovalo v Karibské oblasti, hlavně na Portoriku, odkud přišlo Kolumbie a Ekvádoru, Peru a později do USA. Má neobyčejně příjemnou povahu a využívá se jako skvělý jezdecký kůň k rekreačnímu ježdění a k turistice. Tento vynikající mimochodník se často předvádí na exhibicích.
Je považován za Rolls Royse jezdeckého světa. Výstavy v pardubicích se opět zúčastní i první zástupci tohoto exotického plemene z Jižní Ameriky v České republice - plemenný hřebec Bonachon del Rey a kobylka Islera del Gavilan. Pocházejí z nejprestižnějších krevních linií a předvedou své chody pod sedlem i na ohlávce. Koně bude předvádět jejich majitel Ing. Jan Kubeša


Asociace chovatelů sportovních pony

Asociace chovatelů sportovních pony - ACHSP - je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující chovatele, majitele a příznivce pony.
Je členem České jezdecké federace a organizuje a podporuje rozvoj sportu pony. Pokrývá celé spektrum jezdeckých aktivit - od přirozeného partnerství člověka a koně přes jezdecké hry a dostihy k parkuru, drezuře a westernovým disciplínám. V roce 2001 byla spolupořadatelem prvního mistrovství ČR pony v Mělníku. Naši členové dosahují kvalitních výsledků - máme medailová umístění ze všech dosavadních mistrovství ČR i zástupce v reprezentaci.
Je členem Asociace svazů chovatelů koní. V roce 2001 podala návrh plemenné knihy pro "český sportovní pony", který byl ministerstvem zemědělství schválen. ASCHK je organizací pověřenou vedením plemenné knihy a Asociace chovatelů sportovních pony je chovatelským klubem, pověřeným jejím řízením a sestavením Rady plemenné knihy. V tomto roce pokračuje práce na rozvoji organizace chovu pony. Byly provedeny licentace hřebců a zařazení klisen do jednotlivých plemenných knih. Zajišťovali jsme kolekci pony na výstavě v Brně a Přerově, posouzení a denní i noční program. Úzce spolupracujeme s Radou plemenné knihy velšských plemen. Dopracovali jsme v plemenné knize akcelerační program a prosadili schválení dotací a výkonnostních zkoušek. Pořádáme výkonnostní zkoušky a celostátní přehlídku plemene český sportovní pony v Olešnici.
Asociace vydává pro své členy Zpravodaj, který informuje o připravovaných akcích, jejich výsledcích, o podmínkách zařazení pony do chovu, chovných svodech, nabízí hřebce k připouštění, prodej a nákup koní a jezdeckých potřeb především pro děti. Každý ze členů má možnost sám do Zpravodaje přispívat a samozřejmě se podílet na celé činnosti Asociace.
Uvítáme připomínky všech chovatelů a majitelů k vedení plemenných knih, akceleračnímu programu, dotačním titulům a výkonnostním zkouškám.
Kontaktní adresa: předseda ACHSP MVDr. Marta Nevřivá, tel. 606 76 18 17, e-mail: marta.nevriva@univit.cz


Velšská plemena pony, kob a velšský polokrevník
- Svaz chovatelů pony

Velšský pony je jedno z nejrozšířenějších plemen poníků na světě. Vděčí za to především své všestranné použitelnosti, jak pod sedlem tak v zápřahu, ale i svému atraktivnímu vzhledu a výbornému charakteru. Jak název plemene napovídá, pochází z Walesu (wejlzu), historické země ve Spojeném království Velké Britanie a Severního Irska. Velšský pony nebo kob je pouze ten, který má 100% originální velšské krve, tzn. prokazatelný původ až do mateřské PK. U nás se tento chov pomalu, ale jistě také rozvíjí, ale vzhledem k tomu, že čistokrevných velšských poníků je u nás poměrně málo, chovají se zde především poníci s čistokrevnými velši křížení, tzn. polokrevný či podílový velšský pony, anglickým názvem Welsh Part-Bred (velš part bred). Polokrevný velšský pony musí mít minimálně 25 % registrované originální velšské krve. Mateřská PK v Anglii zapisuje do Rejstříku polokrevných velšů jak pony tak koně, kteří splňují tuto podmínku; od 1.1.2003 dokonce pro zápis stačí pouze 12,5 % originální velšské krve. Ovšem aby byl polokrevný velš hodnocen, musí se také jak exteriérem tak svým charakterem velšskému poníkovi podobat.
První historické důkazy o tom, že ve waleských kopcích žili poníci a byli využíváni místním obyvatelstvem, pocházejí již z doby bronzové. Plemena se v průběhu staletí vyvíjela a byla zušlechťována, především orientální krví. Vliv arabské krve se projevil zejména bílým zbarvením - do začátku 20. st. se vyskytovala převážně černá, hnědá a ryzá barva - a typickou přitažlivou hlavou velšských ponyů a kobů, která by měla být malá, suchá a s velkýma živýma očima. (Mimochodem: čistokrevný velš nikdy není strakáč!). Velšové se také vyznačují prostornými chody a jsou mimořádně vhodní pro dětský jezdecký sport.
Plemenná kniha byla založena r. 1901. Čistokrevná velšská plemena pony a kob se v ní dělí do 4 tzv. sekcí:
- Sekce A je velšský horský pony (Welsh Mountain Pony) s KV do 122 cm hůlkou.
- Sekce B je velšský pony (Welsh Pony) s KV do 137 cm hůlkou.
- Sekce C je velšský pony v typu kob (Welsh Pony of Cob Type) s KV do 137 cm hůlkou.
- Sekce D je velšský kob (Welsh Cob) s KV bez omezení.
Velšský polokrevník (Welsh Part-Bred) má nejméně 12,5 % registrované velšské krve a zapisuje se do Rejstříku.
Do České republiky byl první velšský pony (Handprint Thomas, zvaný Tomáš) dovezen v 70. letech minulého století. Zpočátku u nás byli velšové z nedostatku chovného materiálu kříženi prakticky se všemi poníky, kteří byli k dispozici. To se bohužel často negativně podepsalo na ztrátě typických vlastností pohybových i charakterových, což rozhodně nepřispělo k jejich dobré pověsti. V posledních letech se chov velšských plemen v ČR pomalu rozšiřuje a tento atraktivní, šikovný a inteligentní poník si získává stále více příznivců. Chovu čistokrevných velšských plemen a zušlechťování jejich kříženců se věnuje v ČR několik organizací a spolků chovatelů. Od roku 2001 vede Plemennou knihu velšských plemen pony, kob a velšský polokrevník ASCHK ČR, a to v úzké spolupráci se Svazem chovatelů pony (SCHP). SCHP, založený 2001, zajistil vypracování Řádu PK dle pravidel mateřské PK, se kterou udržuje kontakty a spolupracuje na řešení nejasností.
Svaz chovatelů pony zve do svých řad další zájemce - chovatele.
Kontaktní adresa: Ladislav Bludský, tel.: 603 487 480


Další informace k výstavě, vč. vstupného ad. organizačních poznámek, přineseme v úterý.

Příbuzné články:

 

Související odkazy:

 

Podobné články
Součástí veletrhu FOR PETS bude youtuberka Kristy M. Ranch

Program veletrhu FOR PETS 2024 jako každoročně připravila Nadace na ochranu zvířat, spolupořadatel(ka) veletrhu. Program letošního veletrhu FOR PETS…

Od čtvrtka 7. do neděle 10. prosince 2023 výstaviště v Salcburku hostilo festival koní nesoucí název Silberheil Amadeus horse indoor.