Jaký byl první PRAGUE PONY CUP 2018

24. 5. 2018 Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová Autor fotek: Dalibor Gregor, Viktor Král, Lucie Kočovská

Veletrh FOR HORSE v letošním roce rozšířil počet významných hipologických akcí v ČR. Připojil se k rodině úspěšných veletrhů FOR KIDS, AKTIV 55+ a FOR PETS, které zhlédlo během čtyř dnů téměř 36 000 návštěvníků. Zajímá vás, jak probíhá příprava speciálního předvadiště na takovou akci a jaký byl první ročník výstavy Prague Pony Cup?

Příprava speciálního předvadiště o rozměrech 20 x 40 m zabrala celkově pořadatelům 3 dny. Jako podklad zde bylo položeno 800 gumových rohoží, na které bylo navezeno 7 kamionů písku. Ty byly postupně rozvrstveny, uválcovány, 15 hodin nepřetržitě kropeny a výsledkem byl dokonale pružný a přitom pevný povrch, jenž umožnil účinkujícím kvalitní předvedení jejich koní. Poděkování za něj patří paní Lence Formánkové ze společnosti BD Tech.

V průběhu doprovodného programu vystoupilo 40 koní různých plemen, jejichž řady v sobotu ještě rozšířilo 70 účastníků I. ročníku výstavy „Prague Pony Cup“, kterou byla odstartována letošní výstavní sezóna. Tuto výstavu pro všechny zájemce o chovatelské i speciální výstavní třídy a sportovní soutěže připravily na výstavišti v Letňanech ACHMK a NPS, s podporou společnosti ABF, a.s.

Dopolední program výstavy byl věnován především chovatelským třídám na ruce, které společně, nebo samostatně posuzovaly paní Jana Březinová a paní Iveta Lewingerová. Nejprve se divákům představili zástupci plemene WPBr. Šampionem kategorie se stal čtyřletý valach Indian Esprit (hřebčín Vallaro) – produkt spojení plnokrevné klisny a velšského koba, který v Praze absolvoval svou první výstavu v životě. Jedná se podílového velše dobrých jezdeckých kvalit s vynikajícím prostorem pohybu jak v kroku, tak i v klusu.

V kategorii Mountain and Moorland plemen se sešlo 18 pony a koní, reprezentujících 6 různých plemen. Necelou polovinu tvořili zástupci klisen a valachů tříletých a starších plemene shetlandský pony, kterým byla vyčleněna samostatná třída. Vítězové a druzí umístění ve třídách postoupili do šampionátu kategorie. Vynikajícím předvedením, dobrým typem, kvalitní mechanikou pohybu, korektním exteriérem a odpovídající kondicí si titul šampiona této kategorie vybojovala WMP klisna Sahara z hřebčína Naes v Telcích, která v loňském roce skvěle reprezentovala ČR ve speciálních výstavních třídách na International Welsh Show v holandském Ermelu.

Vicešampionem kategorie Mountain and Moorland plemen se stal letos osmiletý valach britského chovu Mister T of Catchpool (maj. MVDr. Petra Březinová), původně plemenný hřebec s výběrem pro českou PK SHP, který ovšem nenašel v českém chovu dostatečné uplatnění. Jedná se o souladného představitele shetlandských pony v dobrém typu, s korektními postoji, hezkou horní linií, pěknou hlavou a kvalitním pohybem. Oba tito nejlepší reprezentanti M+M plemen nastoupili do Supreme šampionátu proti dvěma nejlepším WPBr. Titul Supreme šampiona získala Sahara, Supreme vicešampionem se stal Mister T of Catchpool.

Miniaturní koně byli podle své KVH rozděleni do dvou sekcí. V té první se nám představili miniaturní koně s KVH do 86,54 cm KVH. Nejlepším miniaturním koněm v této kohoutkové výšce (Supreme šampionem sekce A) se stal mladý plemenný hřebec ze stáje Tivani Křešice -  BMS Westernboys Gravity, potomek evropského drivingového šampiona a světového Grand šampiona haltrových tříd hřebce SHM Redis Westernboy.

Kvalitní přípravou, dobrou prezentací a velmi pěkným pohybem na sebe v sekci B, otevřené pro miniaturní koně s KVH do 96,52 cm, strhl pozornost další z reprezentantů stáje Tivani – tříletý hřebec SHM Awestrucks Irish Coffee, který v předcházejících dvou letech získal na českých výstavách mnohá ocenění a letos k nim připojil i titul Supreme šampiona sekce B.

Mladí vystavovatelé byli dle svého věku rozděleni do čtyř skupin. Nejprve se divákům představila nejmladší věková skupina – děti do 7 let. Prvenství si z této třídy odnesla Adéla Musilová se SHP klisnou Lea Domino (JA Bleu de Ciel Hostivař). V jejich podání jsme viděli skvělé předvedení poníka v pohybu, dobrý výstavní postoj i plnou soustředěnost poníka na svého předvádějícího v průběhu celé třídy. Druhé místo obsadil „staronový“ Denis Šesták (JK Harfa) s valachem WMP Marah Magic Boy, který si vystavování na ruce vyzkoušel před dvěma lety v Nebanicích. Velikou pochvalu si zaslouží zejména za vynikající předvedení poníka v klusu. Třetí místo putovalo do JŠ Radošovice. Pro tuto stáj ho získala dvojice Nikol Suchoparová a minihorse klisna Charlotte, pro které to byla jejich výstavní premiéra, a i přes drobné nedostatky ji obě zvládly skvěle. Dále umístěné děti se potýkaly se správným odhadem tempa při předvedení koně v pohybu, výstavními postoji či samotnou komunikací s koněm.

V oddělení pro děti od 8 do 10 let jsme viděli dvě vynikající předvedení v podání Aničky Duškové s WMP klisnou Withymead Honeysuckle (farma Zaječice) a Vendulky Vodičkové s WPBr klisnou Happy (Pepe farm-A). Výborná prezentace poníků v pohybu i výstavním postoji, dobře zvládnuté předvedení na středové čáře i hezká práce s poníky v řadě, to byly výsledky práce obou dívek. O konečném pořadí rozhodly větší zkušenosti klisny Withymead Honeysuckle, neboť se i v té vzruchy nabité atmosféře lépe soustředila na svého předvádějícího, což se projevilo větším souladem v komunikaci mezi klisnou a jejím předvádějícím a plynulejšími reakcemi na jeho podněty.

Ve skupině dětí do 12 let jsme měli velké množství nováčků, čemuž samozřejmě odpovídaly jejich výkony. Nejenže prezentace některých poníků byla poznamenána nervozitou předvádějících, ale tito nováčci také bojovali s výstavním postojem a orientací v prostoru, zejména v individuální části. Velmi častou chybou, kterou jsme v této skupině zaznamenali, bylo nevhodné držení otěží při předvedení koně ve výstavním postoji (někdy držení přímo za kroužky udidla) a příliš těsný postoj vystavovatele, který byl tzv. „nalepený“ poníkovi na hlavu a zakrýval tak rukama a tělem posuzovateli výhled. Přesto jsme i v této skupině zaznamenali několik velmi vydařených prezentací.

Kandidáty na první místo jsme zde měli hned dva. Velmi pěknými výkony se prezentovaly Eliška Perlíková (JK Dětí a mládeže Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) se SHP valachem Modřínem of Kadov a Natálie Kloubská (stáj Tivani Křešice) vystavující klisnu plemene minihorse Beauty Pearl of Tivani. Natálka byla silnější ve výstavním postoji, Eliška zase o trochu lépe zvládla předvedení na rovné čáře, o umístění tedy rozhodlo živější a dynamičtější předvedení v klusu v první části soutěže, které na první místo posunulo Elišku Perlíkovou s Modřínem of Kadov.

Také třída mladých vystavovatelů pro nejstarší věkovou skupinu dětí byla z větší části obsazena novými tvářemi, ať už se jednalo o nezkušené koně či premiérové starty předvádějících. K nováčkům ve třídě patřil i tříletý WMP valach Voermanhof X-Factor belgického chovu, předváděný Kristýnou Kalibánovou (JK Dětí a mládeže Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), která si se všemi nástrahami soutěže poradila nejlépe ze všech startujících. Vysoké hodnocení tato dvojice obdržela především za výborné klusové pasáže a klidné a plynule provedené přechody. Dalším pozitivem byla dobrá kvalita předvedeného kroku a veliká snaha mladého poníka vyjít svému vystavovateli ve všem vstříc. Talent a cit pro práci s koněm ukázala i druhá umístěná Simona Vokounová s kobskou klisnou Gems Katherine (JK Brilliant Petrovice), jenž své první zkušenosti v těchto třídách získala s WMP klisnou Limetree Silver Stone. Výkony ostatních soutěžících byly poznamenány velmi podobnými problémy, jako výkony jejich kolegů v předcházející třídě. 

Po třídách Mladých vystavovatelů přišly na řadu Lead Rein třídy, zařazené do celorepublikové seriálové soutěže Lead Rein pohár, jenž letos vstupuje do svého čtvrtého ročníku. Tento seriál v letošním roce podporuje NPS a SCHSHP a již po čtvrté je jejím generálním partnerem krmivářská společnost Sehnoutek a synové. V rámci tohoto seriálu jsou otevřeny 3 samostatné třídy: shetlandská, velšská a smíšená třída pro nováčky – Naděje.

Nejprve se nám představily děti na shetlandských ponících. Velmi potěšující informací je, že z osmi startujících shetlandských pony jich sedm bylo českého chovu. Z hlediska pohlaví byl poměr klisen a valachů 5:3. K nejzkušenějším poníkům v této skupině rozhodně patřila trojnásobná národní leadreinová shetlandská šampionka klisna Lea Domino se svojí stálou jezdkyní Adélkou Musilovou (JA Bleu de Ciel Hostivař) a zkušeným vodičem paní Veronikou Musilovou. Perfektní souhra celého týmu, lehkost a elegance předvedení, vynikající jezdecký projev dítěte a veliká míra získaných zkušeností společně s dobrou kvalitou poníka se odrazily na jejich hodnocení a posunuly je na první místo.

Druhé místo a pět bodů si z prvního kola tohoto seriálu odnesl tým z Farmy Chmel, který tvořila patnáctiletá klisna Babeta v sedle s Terezkou Vackovou a vodičem paní Martinou Maršíkovou. Ve srovnání s minulou sezónou jsme u Terezky zaznamenaly pokroky v jezdeckém výcviku, které se projevily především na jejím sedu a v koordinaci pohybů při vysedávání. Babeta, jejíž projev pod sedlem býval obvykle spíše živý, v Praze ukázala, že i přes svůj temperament se ve výstavním kruhu dokáže soustředit a zklidnit natolik, aby své malé jezdkyni mohla být oporou. Třetí místo si v silné konkurenci osmi startujících vybojoval šestiletý Jiřík Černý (Stáj Viktoria Radim) s vodičem paní Miluškou Černou, kterého na svém hřbetě nesl valach Viky of Very. Zde je zapotřebí vyzdvihnout skvělou práci vodiče, která velmi napomohla dobré prezentaci celé trojice, nejen ve společné, ale i v individuální části soutěže.

Do velšské třídy nastoupilo 6 týmů. Proti shetlandské třídě zde převažovaly importy, pouze dva WMP byli českého chovu. V kolekci jsme měli možnost vidět jednu klisnu a pět valachů. Precizního výkonu jsme se opět dočkali od reprezentantů JA Bleu de Ciel Hostivař. Adélka Musilová startovala v sedle WMP valacha Oldvicarage Border Reiver v doprovodu vodiče paní Veroniky Musilové. Pony získal vysoké známky za exteriér, typ, kondici a připravenost a k tomu se připojilo skvělé hodnocení jezdeckých dovedností, práce vodiče a celkové souhry v týmu, což přineslo zástupcům této stáje nejen první místo v soutěži, ale také šest bodů do celoročního hodnocení.

Druhé místo obsadila Veronika Fatková s valachem Russel Pipit (JK Dětí a mládeže Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) a vodičem Klárou Voctářovou. I tento pony byl velmi kladně hodnocen po stránce exteriéru a typu, malá jezdkyně vykazovala dobrý sed, ale prezentace poníka zejména v klusových pasážích postrádala potřebnou energii a přechody z kroku do klusu byly příliš rozvláčné. Dalším exteriérově a typově velmi kvalitním poníkem v kolekci byla jediná představitelka něžného pohlaví mezi startujícími valachy – klisna polského chovu Sahara (hřebčín Naes, Telce). Tu nám představila pětiletá Martinka Kolaříková a jako vodič ji doprovázela slečna Michaela Havlová. Jejich prezentace byla na velmi dobré úrovni, až na nedostatečnou soustředěnost klisny na práci, která se projevila uspěchaností v klusových pasážích a mírným neklidem při stání. Hodnocení výkonů dalších startujících, povětšinou nováčků, bylo poznamenáno různými chybami od ztráty kmihu v klusových pasážích, přes problémy s těžištěm jezdce a neklidným stáním, dále bylo ovlivněno exteriérovými nedostatky, neodpovídající kondicí potřebnou pro SVT a chybami, pramenícími z nezkušenosti vodičů.

Třída Nadějí, otevřená pro nováčky startující prvním a druhým rokem, byla nejpočetněji obsazena. Z deseti předvedených pony jich devět příslušelo k plemeni SHP. Mezi tuto devítku patřila i nejstarší klisna, která se do seriálové soutěže LRP zapojila – letos dvaadvacetiletá Armair Amy, zasloužilá matka 11 hříbat. Ta je nejen nejstarším SHP v této soutěži, ale také nejstarším poníkem LRP bez ohledu na plemennou příslušnost. Ještě do loňského roku držela primát nejstaršího poníka této seriálové soutěže WPBr klisna Hvězda, která v LRP startovala v roce 2015 jako devatenáctiletá.

V silné konkurenci dokázal opět zabodovat tým Farmy Chmel ve složení Sandra Švarcová, klisna Babeta a vodič paní Martina Maršíková. Z jejich prezentace vyzařoval klid a pohoda, Sandra předvedla hezký sed, Babeta zase maximální soustředění a výbornou spolupráci s vodičem. Jejich výkonu se velmi přiblížili reprezentanti Stáje Viktoria Radim: pětiletá Miluška Černá (aspirující na ocenění za nejkouzelnější úsměv) v sedle valacha Viky of Very s vodičem paní Miluší Černou. Vikyho vlastní rodina Černých teprve od loňského roku, před tím žil tento poník kočovným životem, cestoval po republice a vozil děti na poutích. Jak Babeta, tak Viky, jsou na tom, co se týče hodnocení exteriéru a typu podobně, oběma týmům se také podařilo výborně zvládnout společnou i individuální prezentaci, a proto o pořadí mezi nimi rozhodl vyspělejší jezdecký projev Sandry Švarcové, která se stala vítězkou.

Třetí místo překvapivě obsadila nejmladší účastnice v soutěži, teprve tříletá Anička Mazancová (Pštrosí farma Čenkov), startující s klisnou Rolničkou KV a vodičem slečnou Kristýnou Šmejkalovou. Společně s touto malou klisnou (těsně nad hranicí minitypu) tvořila Anička dokonale souladnou dvojici. Svoji prezentaci ve výstavním kruhu si s radostí užívala, na svůj věk velmi dobře seděla i v klusových pasážích a Rolnička projevila obrovský charakter a v klidu a plynule provedla svou malou jezdkyni celou soutěží. Ostatní účastníci, mezi kterými bylo i zde mnoho nováčků, mají ještě rezervy v přípravě svých poníků, zejména v komunikaci a spolupráci poníků s vodiči, zafixování vhodného tempa pro předvedení v kroku a klusu a rovněž i v dobrém zvládnutí individuální úlohy.

Součástí Prague Pony Cupu byly také zápřahové třídy, rozdělené podle plemen. V juniorské třídě Minihorse Driving sekce A zvítězila Karolína Mlezivová (JK Harfa) s devítiletým valachem Marcem. Tato dvojice zvládla předvedení v kroku a klusu na obě ruce, pro účast v dalších drivingových třídách paní posuzovatelka doporučuje zapracovat na korektním prodlouženém klusu, přechodech a zacouvání. Úspěšnou byla i další juniorka z JK Harfa – Karolína Nováková, která s mladým pětiletým valachem Hugo Junior v sekci B obsadila první místo. Tento nezkušený valach potřebuje více času a práce, aby do budoucna zvládl veškeré požadavky drivingových tříd.

Mezi seniory byla v sekci B nejúspěšnější slečna Zuzana Dotlačilová s klisnou Sisi. Jedná se o talentovanou klisnu s dobrým pohybem, a i když je teprve na začátku své sportovní kariéry, můžeme o ní říci, že má všechny důležité vlastnosti dobrého drivingového koně, které je třeba dalším tréninkem rozvíjet a posilovat.

Do Private Driving třídy pro SHP nastoupilo celkem 5 spřežení, které se paní posuzovatelce předvedly nejprve ve skupině v kroku a klusu na obě ruce a následně dostalo každé spřežení prostor k individuální prezentaci, jež navíc obsahovala pasáže prodlouženého klusu a zacouvání. Vítězkou se stala klisna Lea Domino s paní Ivetou Lewingerovou (JA Bleu de Ciel Hostivař). Lea se výborně předvedla v pracovním i prodlouženém klusu, dobře zacouvala a její výstroj odpovídala požadavkům dané třídy.

Druhé místo obsadila Babeta s paní Martinou Maršíkovou (Farma Chmel), která během předvedení ukázala, že disponuje velmi dobrou mechanikou pohybu a je také skvěle připravena. Třetí příčku vybojoval Victor of Very s paní Petrou Lukešovou z JK Valdar, kterému paní posuzovatelka doporučila zapracovat na proježdění, neboť byl během předvedení hodně na předku a příliš se opíral do udidla. Spřežení umístěná na dalších místech se v budoucnu musí zaměřit na úpravu postrojů, volbu vhodné velikosti kočáru a dále na klidnější prezentaci, lepší prodloužení, přechody a zacouvání.  

Velšská spřežení se nám představila dvě, v obou případech se jednalo o velšské horské pony prezentované v jednospřeží. Předvedení probíhalo stejným způsobem, jako ve třídě pro SHP. Vítězem se stal zkušenější Vít Vlašic (Ranč Ladná) s dvanáctiletým Largem. Druhé místo obsadil začínající Ferdinand Ritter s valachem Dollom Happy Clown (JK Dětí a mládeže Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Vít Vlašic předvedl dobré prodloužení na obě ruce i korektní zacouvání. Jeho soupeř se velmi snažil, ale v určitých úsecích individuální prezentace se ještě potýkal se správným vedením koně a plynulostí tempa.

Divácky velmi atraktivní sportovní soutěže jako jumping, jízda zručnosti na oprati a vozatajský parkur vyplnily sobotní odpoledne. K prvnímu místu z velšského drivingu přidal další vítězství, tentokráte ve vozatajském parkuru pro juniory, Vít Vlašic s Largem. Mezi seniory byla nejúspěšnější paní Jarmila Podzemská s plemenným hřebcem Yvo (stáj Acro Farm, Zhoř).

V jízdě zručnosti na oprati čekalo na soutěžící sedm různorodých úkolů, které prověřily jejich připravenost a charakter. Všechny nástrahy jízdy zručnosti bez chyby a v nejlepším čase zdolal mladý hřebec SHM Awestrucks Irish Coffee s Lucií Libjakovou Kloubskou (Stáj Tivani Křešice).

Jumpingové soutěže byly rozděleny na juniorské a seniorské třídy a dále odstupňovány podle KVH soutěžících koní. Vítězem juniorské třídy v sekci A se stal Jiří Lindovský s Máničkou, v sekci B zvítězili Vendy Heřmánková a Dream Team Midnight Lil Joker. V kategorii dospělých v sekci A první místo obsadila dvojice Lucie Libjaková Kloubská a BMS Westernboys Gravity a v sekci B Eva Pšeničková a Mini Jazz SV.

Vyvrcholením celého sobotního klání byla rozhodně kostýmová show, kde všichni účastníci mohli popustit uzdu své fantazii a připravit pro sebe a poníky zajímavé masky. Soutěžící k tomuto úkolu přistoupili s velkou pečlivostí a zodpovědností a ve výstavním kruhu se nám sešlo obrovské množství nádherných kostýmů. Nejzajímavějším byl dle názoru posuzovatelů „kosmonaut v raketě“ v podání Vendulky Vodičkové a WPBr klisny Happy (Pepe Farm-A).

Rádi bychom poděkovali nejen všem účastníkům, ale rovněž všem divákům, kteří během celého dne povzbuzovali a podporovali soutěžící svým potleskem a vytvořili tak v hale 5 skvělou atmosféru. Poděkování patří také společnosti ABF, a.s., která nám dala prostor k realizaci této krásné chovatelsko-sportovní akce v rámci samotného veletrhu FOR HORSE 2018.

V neposlední řadě děkujeme za pomoc a podporu celému organizačnímu týmu, dámám posuzovatelkám i dámám stevardkám a také partnerským firmám, které tuto výstavu podpořily: jezdeckým potřebám Cavalletto a společnosti Fides Agro. Za podporu Lead Rein poháru patří poděkování Svazu chovatelů shetlandských pony, generálnímu partnerovi, společnosti Sehnoutek a synové a mediálnímu partnerovi serveru EQUICHANNEL.CZ.

Se všemi příznivci původních britských plemen, a nejen jich, se budeme těšit na viděnou již v sobotu, 26. května 2018 v Královicích na Countryside pony show, kterou bude posuzovat pan Aart Zoet (hřebčín Vikarien, Holandsko), s nímž se čeští chovatelé a majitelé měli možnost setkat již před dvěma lety na výstavě v Nebanicích.

Kompletní výsledky Prague Pony Cupu 2018 naleznete zde: http://www.svtinfo.cz/Kalendar-akci.html

Podobné články
Součástí veletrhu FOR PETS bude youtuberka Kristy M. Ranch

Program veletrhu FOR PETS 2024 jako každoročně připravila Nadace na ochranu zvířat, spolupořadatel(ka) veletrhu. Program letošního veletrhu FOR PETS…

Od čtvrtka 7. do neděle 10. prosince 2023 výstaviště v Salcburku hostilo festival koní nesoucí název Silberheil Amadeus horse indoor.