Všestrannost 1998

11. 2. 1999 Ing. Antonín Klauz Autor fotek: Jiří Bělohlav

Počátkem roku proběhlo soustředění juniorů, mladých jezdců i seniorů v krytých halách v Rumburkách, Havlíčkově Brodě, Smrčku či Čejově. Průměrná účast 15-25 jezdců. O soustředění, zaměřená na drezúrní přípravu a skokovou gymnastiku, byl obrovský zájem. I v letošním roce se počítá s touto přípravou.

Letos uspořádalo 17 pořadatelů národní soutěže všestrannosti, většinou velmi dobře organizačně. Někteří též vypsali i zkrácené soutěže všestrannosti, které se těší velké pozornosti. V příštím roce komise všestrannosti bude iniciovat rozšíření těchto soutěží, jako součást přípravy pro klasické soutěže.

Zvýšil se jak počet účastníků, tak i výkonnost v soutěžích všestrannosti v národních soutěžích, což je potěšitelné. Přes vzestup výkonnosti však tato disciplína stále zůstává na amatérské či poloprofesionální úrovni. Pro mezinárodní měření k tomu přistupuje ještě nedostatek kvalitních koní pro vyšší soutěže.

V letošním roce bylo MČR společné pro juniory a mladé jezdce v krásném areálu v Kolesách, který splňuje jak STP, tak i organizační podmínky pro mezinárodní závody CCI*. MČR seniorů se uskutečnilo při mezinárodních závodech v Humpolci na úrovni CCI**. I zde výkony našich seniorů prokázaly určité zlepšení, možná v důsledku toho, že se soutěží ve známém prostředí. Výkony v drezúrní části jak u J, Y, S nejsou stabilně dobré a drezúra v mezinárodním měření je rozhodující.

Na podzim se v Karlových Varech poprvé pořádaly mezinárodní závody na úrovni CCI*. Jedná se o ideální závodiště se zázemím pro mezinárodní závody.

Z plánovaných mezinárodních výjezdů se uskutečnil výjezd pouze na CH-EU-Y ve Waregemu. Drezúra zde byla slabinou našich jezdců a samozřejmě doplácí na to, že v mezinárodním měřítku jsou absolutně neznámí pro hodnocení od rozhodčích. Mistrovství Evropy juniorů jsme se ze známých důvodů nezúčastnili. U seniorů výkonnost neodpovídala potřebám, z toho důvodu se plánovaný výjezd neuskutečnil - výkony stagnují buď pro opotřebení starších koní nebo naopak proto, že mladí koně ještě výkonnostně nedorostli. Pro mezinárodní soutěže našim jezdcům stále schází více koní mezinárodní úrovně výkonnosti.

Příslibem do budoucnosti jsou výkony juniorů a mladých jezdců, kterým je třeba dát příležitost. Naši jezdci jsou odkázáni na sebe, či sporadické sponzory, na rozdíl od jezdců z Polska či Maďarska, kteří dostávají koně od státních ústavů pravidelně. Rozšířená základna startujících, především mládeže v národních soutěžích, je předpokladem, že výkonnost poroste časem i do mezinárodní úrovně.

Příbuzné články:

Související odkazy:

Podobné články

K nemalému počtu vážných nehod v nižších úrovních všestrannosti a u méně zkušených jezdců dochází, když se koně nekontrolovatelně řítí na překážky,…

Miroslav Trunda

Třídenní závody podzimní všestrannosti uzavřely jezdeckou sezónu v Pardubicích. Do sedmi soutěží nastoupilo celkem 154 koní. Deštivé počasí v prvních…