Reining pod palbou!

8. 7. 2011 The Horse magazine

Ostré diskuze ohledně tréninku a zahřívacích metod se netýkají pouze sportovní drezury. Přinášíme reportáž o aktuálních problémech „sportovního“ reiningu. Ten je stále více pod palbou – a nyní dokonce několik světových top koňských veterinářů volá po konkrétní akci.

Webové stránky Epona.tv zveřejnily video amerického jezdce Craiga Schmersala, který opakovaně škubal otěžemi svému koni při přípravě před FEI***** World Reining Final (světovým reiningovým finále FEI), které se konalo v květnu tohoto roku ve Švédsku. Jezdec, který nakonec získal stříbrnou medaili, byl viděn, jak neustále škube otěžemi svému koni tak, aby ho dostal do rollkurové pozice, a přesto žádný z přihlížejících stewardů nic neudělal. Hlavní steward finále, které se konalo ve Švédsku, ujistil FEI, že „veškeré praktikované metody byly v rámci pravidel". Ale připouští, že "soutěžící byli slovně napomenuti".

Před tímto incidentem vytvořila FEI tři pracovní skupiny, které měly provádět kontrolu reiningu, včetně vytvoření směrnice pro stewardy a seznamu povolených tréninkových metod. Ale řídící orgány, které se touto kauzou zabývají, vznesly již dvě formální žádosti k televizní společnosti o kopii nesestříhané pásky. Epona.tv ale odmítla dodání záznamu. Julie Taylor z Epony řekla: "Fakt, že FEI si žádá náš surový nesestříhaný záznam, podtrhuje jejich neschopnost vymáhat po jezdcích pravidla. Zpětné šetření se zdá být více než bezradný pokus v tomto fiasku."

Tento případ se rozjel až díky dopisu slavného veterinárního lékaře, Dr. Cronaua, který byl uveřejněn v Pferdesportrzeitung. Výňatek dopisu je zveřejněn také na stránkách Epona (http://epona.tv/uk/home/). "Budu stručný, protože nahrané video mluví zcela jasně," tak začíná dopis doktora Cronaua. Dr. Cronau přirovnává tento reiningový incident k žalobám za znásilnění v 90. letech či dopingovým skandálům na Olympiádě v Hong Kongu. "To, co se dělo na tomto opracovišti, může být popsáno jako týrání zvířat. Pouze ti, kteří neznají řeč těla koní, mohou povolit takové podřízení, které je vidět u koně Rieky Youngové po sérii spinů trvající 23 sekund. Pouze smrt ho může osvobodit od takovéto bolesti," pokračuje Dr. Cronau.

Komentář Dr. Cronaua vyvolal obrovskou snahu organizací zajišťujících welfare zvířat dostat tento případ před soud jako odstrašující případ. Německá jezdecká federace a FEI jsou také velmi kritizovány. Federace chodí kolem horké kaše, když se začne jednat o řešení dodržování welfare chování v jezdeckém sportu. "...Obzvláště s přihlédnutím k závodům v Malmö a obecně přihlédneme-li k postoji ke zvířatům, je čas vypálit, ne jen výstražně, ale přímo dělovou kouli," zakončuje Dr. Cronau.

Video najdete níže - posuďte tedy sami...

Pojďme si říci něco více o reiningu

Reining je jedinou westernovou disciplínou, nad kterou převzala záštitu FEI a tedy ČJF, samozřejmě je také veden WRC ČR, který pořádá jednotlivé soutěže ve všech westernových disciplínách. Jak tedy pravidla ČJF popisují reining?
„Reining je disciplinou, která má za cíl ukázat sportovní schopnosti koně westernového typu v prostoru závodiště. Při reiningové soutěži musí jezdci předvést jednu z několika schválených úloh. Každá úloha zahrnuje malé pomalé kruhy, velké rychlé kruhy, letmé přeskoky, rollbacky, spiny, couvání a sliding stopy, které jsou typickým znakem reiningového koně."

Přímo pravidla WRC popisují reining takto: Reining patří do disciplín zaměřených na přiježděnost a ovladatelnost koně. Jet koně v této soutěži neznamená jenom koně vést, ale mít každý jeho pohyb pod kontrolou. Nejlépe jetý kůň by měl ochotně následovat vedení jezdce a nechat se vést s málo nebo dokonce bez znatelných pobídek a nechat se plně ovládat. Každý pohyb koně z jeho vlastní vůle musí být pokládán za nedostatek v ovládání. Všechny odchylky od předepsané úlohy musí být pokládány za dočasnou ztrátu kontroly a takováto chyba musí být zaznamenána snížením bodového ohodnocení dle závažnosti odchylky. Plusové body budou udělovány za plynulost, jemnost, schopnost, rychlost a přesnost provedení předepsaných manévrů při použití kontrolované rychlosti.

V pravidlech reiningu je uveden hned na jedné z prvních stran Kodex chování. Tento kodex platí pro všechny disciplíny pod FEI, tedy ČJF, a měl by se dodržovat i v reiningových soutěžích a přípravě na ně. Dle pravidel ČJF pro reining je možné podle Kapitoly II, článku 311, odstavce 3 udělit tzv. NO score, tedy dvojici diskvalifikovat, za některý z těchto následujících bodů:

  • 3.1. Týrání koně na kolbišti a/nebo důkaz, že k týrání došlo před nebo během předvedení koně v soutěži.
  • 3.2. Použití zakázané výstroje, včetně ostnatých udidel nebo podbradních řetízků s výčnělky.
  • 3.3. Použití nedovolených udidel nebo pákových podbradních řetízků.
  • 3.4. Použití „tack" límce, průvlečných otěží, nánosníku.
  • 3.5. Použití biče nebo zraňování koně.
  • 3.6. Použití jakékoliv pomůcky, která ovlivňuje pohyb ocasu.
  • 3.7. Nesesednutí a/nebo neumožnění kontroly uždění příslušným rozhodčím.
  • 3.8. Neúcta nebo nevhodné chování jezdce.
  • 3.9. Rozhodčí mohou kdykoli vyloučit koně na kolbišti pro nebezpečné okolnosti, nebo nevhodné předvedení jezdce nebo koně.

Příprava na reiningové soutěže spočívá v trénování jednotlivých reiningových cviků - tedy udržování kruhu, trénováním spinů, sliding stopu, přeskoků, couvání. Samozřejmě vždy by měl být jezdec rozumný a dát koni dostatek prostoru k uvolnění, protažení a oddechnutí nejenom před a po dané lekci, ale i během samotného tréninku. Ne vždy však toto jezdec svému koni poskytne, v mnohých případech bývá kůň vystaven soustavnému intenzivnímu tréninku. Ten je ale v mnoha případech spíše kontraproduktivní. Přemíra cvičení a zdokonalování jednoho prvku v daný okamžik a po dlouhou dobu s sebou nese nejenom únavu fyzickou (nebudeme se bavit o opotřebení a zatížení daných svalů, kostí, šlach), ale zejména psychickou, kdy tlak na psychiku a podvolení se koně jezdci je opravdu velký.

Je třeba si uvědomit, že požadavek (přímo uvedený v pravidlech), kdy má jezdec určovat každý pohyb koně a naopak každý projev vlastní vůle koně je považován za nedostatek, je nesmírně rizikový. V podstatě říká, že ideálem je kůň-stroj, podrobený natolik, že žádnou vlastní vůli neprojevuje. Přesněji řečeno, jsou dvě možnosti, jak tomuto požadavku dostát. Tou první je připravit koně tak, aby jeho přání byla v souladu s přáním jezdce a vůle jezdce byla i jeho vůlí. Tedy snažit se o to, oč by se měl snažit každý dobrý jezdec - předvést co nejlépe připraveného koně tak, aby kůň neměl žádný důvod projevovat se jinak, než jak jezdec žádá. Bohužel, při požadavcích, které na koně sportovní reining klade a které hraničí s jeho fyzickými možnostmi (někteří vědci a veterináři uvádějí, že jsou mimo ně), je tato idea velmi těžko realizovatelná. Snazší cestou proto může být naprosté podrobení koně. Systematickým potíráním odporu lze dojít do stavu, že zvíře skutečně žádnou vlastní vůli neprojevuje, protože už ji nemá. Apelujeme proto na všechny reiningové jezdce, aby nepouštěli ze zřetele, že reiningové požadavky jsou velmi fyzicky náročné a stav naprostého odevzdání jezdce je náročný psychicky a kromě pravidel se řídili také zdravým rozumem a ohledy ke svému koni. Psychická pohoda a uvolněnost koně dělá více než 50 % úspěchu!

Podobné články

Paint Western Riding Club ve spolupráci s Českou jezdeckou federací vás zvou na Mistrovství ČR v reiningu.

Vláda Lukáše Brůčka na domácí reiningové scéně pokračuje. Čtyřiatřicetiletý závodník opanoval potřetí v řadě český šampionát v této atraktivní…