V Horním Jelení poprvé o Pohár Mistra pracovních koní

12. 8. 2003 Helena Görnerová

Pojmy "koně" a "vesnice" k sobě odedávna neodmyslitelně patří. Koně vždy představovali jeden z nejdůležitějších zdrojů obživy při všech formách vesnické práce - v lese, hospodářství i na poli. Je tedy jedině dobře, že se dnes na vesnicích začínají využívat i k rekreaci a léčebným účelům. Zapomínat ovšem nesmíme ani na ty, kterým je denní těžká práce například v lesích obživou i v současnosti. Právě proto vznikla myšlenka Putovního poháru Mistra pracovních koní, o který se utkají chladnokrevní koně již tuto sobotu, v rámci tradičního Svodu koní v Horním Jelení ve východočeském kraji.

logo svoduSamotná myšlenka se zrodila v hlavách chovatelů již před drahnou dobou, chyběla však jednotná pravidla disciplín pro chladnokrevné koně, vůle je dodržet na straně potenciálních pořadatelů a nakonec i samotný pořadatel. Partnerem dobré myšlence se nakonec stal Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jelení, který letos již čtvrtým rokem pořádá svůj Posvícenský svod koní. K tradičnímu parkuru dětí i dospělých, vozatajskému parkuru jedno a dvojspřeží a tahu klády tak nyní v Jelení přibudou krajinová jízda - terénní parkur pro koně sedlové a těžký tah (saně) pro chladnokrevníky. Loňská soutěž o nejsilnějšího koně orlického podhůří má v zahajovacím, nultém ročníku, zdatného nástupce v podobě nové, již zmíněné soutěže "O putovní pohár Mistra pracovních koní".

 

Co bude náplní dne?

Pořadatelé akce i z vlastní zkušenosti dobře vědí, že chovat koně a starat se o ně není žádný med po stránce finanční i časové. Chtějí proto umožnit ukázky koní ve dvou rovinách:

 • Koně jako koníček; zvláště děti a mladí by totiž měli mít možnost předvést své umění a lásku ke koním, které obětují svůj volný čas a jsou často nedoceněni, protože se nemohou účastnit oficiálních soutěží.
 • Koně využívaní profesionálně, tzn. pro práci a obživu majitele (v našem případě se bude především jednat o koně tažné, pracující v lese)
 • A protože k práci v lese patří i práce dřevorubecké (a protože areál je v nádherném prostředí, lemovaném lesem), budou soutěžit i dřevorubci ve svých disciplínách. Uveďme si tedy důležité údaje pro vás, diváky.

  PROGRAM DNE:
  Parkur dětí do 80 cm
  Parkur ostatních jezdců
  Vozatajský parkur (vč. chladnokrevníků)
  Krajinová jízda - terénní parkur pro sedlové koně
  Přibližování dřeva přímo v lese (chladnokrevníci)
  Tahová zkouška - saně (chladnokrevníci)

  DOPROVODNÝ PROGRAM:
  Soutěž Husquarna:

 • půlení polen sekerou na čas
 • řez ruční pilou polena na čas
 • hod švédskou sekerou na cíl
 • odvětvování na trenažeru motorovou pilou
 • řez pilou polena 1m na přesnost
 • kolmost řezu na kládě

 • Ukázky plemenných koní
  Ukázky chovu ZOS Ostřetín
  Myslivecká ukázka - norování

   

  Kdo bude "Mistrem pracovních koní"?

  Do soutěže o pohár se mohou přihlásit pouze účastníci, kteří absolvují zároveň všechny tři disciplíny: vozatajský parkur s párem koní, přibližování dřeva a tahová zkouška. Časy ze všech povinných soutěží budou sečteny a ten nejlepší určí Mistra.

  Vítězi bude na jeden kalendářní rok předán putovní pohár Mistra pracovních koní, jehož držení se bude obhajovat vždy opět na Svodu koní v Jelení. Do soutěže je nyní přihlášeno cca 10 - 12 účastníků z Čech i Moravy.

  V čem je tato soutěž vyjímečná proti jiným, podobným? Především v tom, že celý pohár je koncipován jako trojkombinace - nejde tedy pouze o tradiční těžký tah. Vidět koně při práci přímo v lese se vám též nepodaří běžně. A do třetice rozdíl snad nejpádnější.

  Po vyhodnocení letošního "poháru" se na základě získaných zkušeností otevírá prostor ke skutečnému celorepublikovému šampionátu, jehož součástí by byl seriál soutěží v různých místech republiky a kdy by koně po nasbírání určitého počtu bodů získali nominaci na celostátní finále opět v Horním Jelení. Vzhledem k faktu, že letos se budou již zmíněná pravidla těžkého tahu (o která jde především) s drobnými modifikacemi "testovat" i při Festivalu pracovních koní na výstavě "Koně v akci 2003" v Pardubicích, přibližují se tak "chladnokrevné" disciplíny skutečnému sportu a lze reálně uvažovat i o oficiálním Mistrovství České republiky v následujících letech. Se zástupci chovatelů (prostřednictvím členů RPK) již bylo v tomto směru konzultováno, Horní Jelení 2003 se tak stává skutečnou zkouškou a s napětím budeme sledovat především přísné dodržování stanovených pravidel (pravidla naleznete na konci tohoto článku).

  A nebyl by to samozřejmě Equichannel, aby dobrou myšlenku a počínající tradici nepodpořil. Do soutěže proto věnujeme krásný putovní pohár a pamětní gravírované talíře pro soutěžící na 2. - 5. místě.
  Jako mediální partner akce vám budeme též přinášet aktuální zprávy z dění.

  Pokud to tedy nemáte do Horního Jelení na pardubicku daleko, rozhodně vám doporučujeme se na svod přijet podívat. Budeme tam s vámi a zcela určitě můžeme být společně svědky zrodu nové sportovní tradice.

  PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ VOZATAJŮ - JEDNOTLIVCI, PÁRY
  1) Stylové nebo dobové oblečení, povolený bič a povinná pokrývka hlavy a nohou.
  2) Chyby při jízdě: porušení překážky, shození míčku - 30 trestných vteřin, překročení časového limitu - 1 trestná vteřina k dosaženému času.
  3) Diskvalifikace: předčasný start, změna trasy, přílišné použití biče, hrubost, nesportovní chování, alkohol.

  PRAVIDLA PRO "TAH KLÁDY"
  1) Oblečení dle úvahy kočího, nejlépe pracovní, ochranná obuv.
  2) Chyby při jízdě: shození branky - 1 trestná minuta.
  3) Diskvalifikace: předčasný start, změna trasy, přílišné použití biče, hrubost, nesportovní chování, alkohol.

  PRAVIDLA PRO TĚŽKÝ TAH
  1) Oblečení dle úvahy kočího, ochranná obuv.
  2) Jízda bez biče, použití pouze hlasových pomůcek z etických důvodů.
  3) Před soutěží v těžkém tahu si každý kůň bude mít možnost vyzkoušet základní váhu 600 kg.
  4) Do saní se zapřahá pouze jeden kůň.
  5) Možnost odstoupení dle vlastního uvážení kdykoliv v průběhu soutěže zvednutím ruky.
  6) Hmotnost konečná je počítaná na vzdálenost 20m, kdy kůň bez zastavení v kroku, bez cvalových skoků a zaklusání utáhne břemeno.
  7) Saně budou umístěny čelem za startovní čárou a musí být koněm přemístěny za cílovou čáru.
  8) Saně se tahají jedním směrem za účelem objektivního posuzování.
  9) Tolerance: jedno zastavení (vyzkoušení koně) v úseku 2m od startu při jakékoliv hmotnosti.
  10) Koně budou okování alespoň na předních končetinách.
  11) U zapřažení do břemene může asistovat jeden pomocník za koněm.
  12) Závaží: od 600kg se přidává po 100 kg až do 1000 kg, poté se přidává po 50kg.
  13) U finalistů se ve stejné hmotnosti rozhodne ve vzdálenosti.
  14) Diskvalifikace: celořetězové pobočnice (povolené jsou celokožené, gumové, z části kožené a z části řetízkové), odmítnutí poslušnosti, vybočení z trati, hrubost, alkohol, použití biče, zaklusání, zacválání, cvalové skoky, nedotažení břemene do cíle.

  POHÁR MISTRA PRACOVNÍCH KONÍ
  1) Stylové oblečení.
  2) Soutěž Mistra - trojkombinace - absolvent může být pouze z soutěže vozatajů dvojspřeží!
  3) Mistr může jet soutěž v samotě pouze s jedním a tímž koněm (tah les, těžký tah).
  4) Pravidla jinak platí jako u předešlých soutěží.
  5) Časy budou sečteny ze všech povinných soutěží o Mistra (vozataj, tah les, těžký tah), nejlepší dosažený čas určí Mistra.
  6) Vítězi bude předán putovní pohár Mistra pracovních koní po dobu 1 roku.
  7) Mistrovský pohár se bude obhajovat vždy na Svodu koní.
  8) Soutěže se může zúčastnit kočí pouze po včasném odevzdání přihlášky.

  Zodpovědný rozhodčí je pan Miloš Kaplan.

  Příbuzné články:

   

  Podobné články
  Ekolist.cz

  Stromy napadené kůrovcem v děčínských lesích je potřeba pokácet. Na některá místa se však lesníci s technikou nedostanou, proto do strmých svahů…

  Deník

  „Hojta, prrr,“ nese se mezi cinkáním rolniček nad prudkou strání mezi Přípeří a Jalůvčím silný hlas Branislava Lauka. Je jedním ze tří kočí, kteří…