Setkání slezského norika proběhlo

11. 2. 2011 Jindřiška Svobodová Autor fotek: archiv autorky

V Krňovicích u Třebechovic pod Orebem 22. ledna 2011 došlo k prvnímu setkání chovatelů a příznivců národního plemene slezský norik. Setkání bylo přístupné všem, kteří zastupovali i jiná chladnokrevná plemena, a zájemcům o hipoterapii a hiporehabilitaci.

Setkání bylo programově sestavené z dopolední valné hromady Centra rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s., dále z krátké prohlídky expozice skanzenu a z přednášek a referátů.

Pořádající občanské sdružení se touto spolkovou aktivitou inspirovalo při přátelských a pracovních cestách členů do Velké Británie v minulých dvou letech, kde lidé žijí aktivně společnými zájmy a při každé možné příležitosti se setkávají a prezentují veřejnosti, i navzdory větším vzdálenostem než známe z Čech. Centrum SN se veřejným setkáním otevřelo těm, kteří nemají zájem být organizovaní, přesto je zajímají aktivity a vzdělávání v oboru beganů. Centrum bude pokračovat.

Ve výroční zprávě zhodnotilo rok 2010 svými aktivitami jako velmi plodný:

  • Účast na Radě genetických zdrojů v Uhříněvsi
  • Účast na konferenci FECTU ve Velké Británii
  • Hostování a umožnění měsíční stáže britskému studentu v chladnokrevném hřebčíně
  • Setkání se zástupci zahraničních chladnokrevných organizací a výzkumných ústavů (PL a Něm.)
  • Programová účast na Královéhradeckých krajských dožínkách
  • Programová účast na výstavě Náš chov v Lysé nad Labem
  • Uskutečnění soustředění pro majitele beganů a jiné zájemce, uskutečnění begatrekkingové aktivity
  • Spolupráce s Dětským domovem Potštejn v oblasti sociální hiporehabilitace
  • Rozběhnutí fotografického projektu s DD Potštejn „BEGAN FACE"
  • Zajištění zápřeží pro lidovou veselici „Vánoční strom" v Rokytnici v O.h.


Setkání SN proběhloProgram veřejného setkání z valné části zabrala hipoterapie a hiporehabilitace ve všech podobách. Obsáhlou obrazovou prezentaci poskytla a vyčerpávajícím způsobem odpověděla na různé otázky ing. Vanda Casková. Výběr a vhodnost koně pro tyto obory, příprava koně, zkoušky, dále rozdělení a chápání oboru, vhodná vzdělávání a další - málokdy na oblastních úrovních dospějí koňaři k takovému objemu informací.

Navazovala přednáška Jindřišky Svobodové o nově popsané možnosti sociální hiporehabilitace a referáty výchovných pracovníků z dětského domova. Přítomna byla i klientka s lehkou mozkovou dysfunkcí, která se účastnila pilotního projektu s chladnokrevníkem s excelentními výsledky. V těchto oborech slezský norik zaznamenává vysokou upotřebitelnost a oblíbenost. Je fyzicky i psychicky vhodným plemenem pro váhově těžší klienty. Jeho vlastnosti jej předurčují jako rodinného farmářského koně a ing. Jan Gallas navázal přednáškou a prezentací ministerstva zemědělství o ekologickém zemědělství.

Po všech tématech následovaly operativní diskuze a čas už dovolil jen (přes plánované prezentace plemenných hřebců) promítnutí krátkého dokumentárního filmu ze švédského venkova o využití tažné síly koně v zemědělských činnostech. Další filmy, které Centrum získalo od přátel z Evropy či s laskavým svolením zapůjčili členové, budou promítány v dalších setkáních. Pokročilá doba dovolila už jen náhodné diskuze těch, kterým se nechtělo odjet a to byla známka, že pro zúčastněné bylo setkání inspirací. Navázaly mezi sebou kontakty, pracovní či osobní.

Ze setkání vyplynulo, že v roce 2011 bude uskutečněna v pořadí čtvrtá speciální výstava Šampion Orlických hor v zámeckých interiérech. Spolupráce bude nabídnuta ASCHK, potažmo odborným chladnokrevným svazům. Pro členy sdružení bude zajištěn zájezd do Francie za spřátelenými subjekty a do divadelně jezdecké školy v Paříži. Je očekáván příjezd a pobyt v ČR zástupce British Horse Loggers, pozvání profesního kolegy z USA a ze Skotska je v jednání.

Druhé Setkání slezského norika má již svůj termín - 7. května 2011 a uskuteční se opět v interiérech a exteriérech Podorlického skanzenu v Krňovicích. Nosným tématem bude podkování a korekce u chladnokrevných koní a další.

Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s. (Centrum SN)

Podobné články
Český rozhlas

Přesuňme se o 65 let zpět, do doby, kdy byl kladenský revír významným dodavatelem uhlí u nás. V dole Mayrau tehdy ukončili svoji pracovní kariéru…

Deník

Říká se, že řemeslo nenahradíš. V moderní době, kdy lidskou činnost již z velké části zastávají stroje, se toto pořekadlo zdá jako přežitek. V…