Setkání “Koně na poli” poprvé

8. 2. 2019 Martin Rosenbaum Autor fotek: Helena Görnerová, Jana Rosenbaumová

V sobotu 19. ledna 2019 se v Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku uskutečnilo historicky první setkání příznivců využití chladnokrevných koní na poli, které iniciovali Martin Rosenbaum z farmy Lukava a Vladimír Hajtmar. Bylo otevřené všem, kdo již sami pracovali, pracují nebo zatím jen sní o práci s koňmi na poli. A dorazilo krásných 60 účastníků z celé republiky, což nás mile překvapilo! Ukazuje to totiž na vzrůstající zájem o tuto problematiku.

Akci uspořádala farma Lukava za finanční podpory Svazu chovatelů chladnokrevných koní prostřednictvím Jany Voráčkové. Naším cílem byla výměna zkušeností, navázání spolupráce a hlavně přátelské setkání lidí se stejným zájmem.

Dopolední blok byl věnovaný příkladům z praxe a vystoupili v něm se svými prezentacemi Vladimír Hajtmar, Jiří Bublík a Richard Komenda. Hlavními tématy byla problematika vhodné mechanizace pro využití koní a mluvilo se přímo z praxe.

Pánové Hajtmar a Bublík seznámili účastníky se svými inovacemi strojů za koně a pohovořili také o technických detailech svých řešení. V diskusi byl o toto téma živý zájem a otázky nebraly konce. Pan Bublík mimo jiné zdůraznil, že efektivní využití koní je možné ve spojení s moderní mechanizací, která je sice hůře dostupná, ale v dnešní době je možné ji celkem bez potíží dovézt ze zahraničí. V diskuzi pak řada účastníků doplnila ostatním zajímavé a praktické odkazy na webové stránky k tématu.

Příspěvek R. Komendy se naopak soustředil na renovace a opravy starší mechanizace i na přednosti a limity těchto řešení. V další plodné diskuzi pak předal své praktické zkušenosti s využitím koní na vlastním hospodářství.

Ukázalo se, že sdílení vědomostí a zkušeností na poli oprav, úprav a vývoje mechanizace bude jednou z oblastí dalších aktivit naší inicativy.

V polední přestávce mohli zájemci zhlédnout stroje za koně a americké postroje, které jsou využívány na farmě Lukava, a byli seznámeni s možnostmi dovozu strojů a postrojů ze zahraničí.

Odpoledne bylo věnováno moderním trendům ve využití koní v zemědělství. Do odpoledního bloku přispěli svým vystoupením Jan Kolman se svým koňostrojem - potrem (potažním traktorem). Jan má za sebou úspěšný vývoj a realizaci vlastního řešení přípojného vozíku, kdy je využit hydropohon pro přenos tažné síly na vývodový hřídel. Stroj má za sebou první zkušební sezónu a v letošním roce bude na hospodářství p. Kolmana využit pro pohon protiběžné tažené kosy americké výroby, obraceče a nahrabováku sena.

Helena Görnerová nás seznámila s možnostmi propagace koní v zemědělství a možnostmi spolupráce s organizacemi sdružující příznivce koňské síly v Německu.

Martin Rosenbaum se podělil o zkušenosti s koňmi na svém hospodářství a s perspektivními trendy jejich využití v produkčním zemědělství.

V závěru bloku přednášek nás Martin Káš (VÚRV Praha Ruzyně) pozval na seminář “Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou” ve čtvrtek 21. února 2019 do Ruzyně. Na semináři vystoupí kanadský farmář Ken Laing a podělí se s námi o své 30leté zkušenosti s moderním využitím koní na svém ekologickém hospodářství. Na své farmě demonstruje, že bezorebné technologie nemusejí být nutně spojeny s použitím herbicidů. Díky této vzácné návštěvě budeme mít možnost získat praktické informace o nejinovativnějších trendech ve využití koní v zemědělství.

Na závěr setkání proběhla moderovaná diskuse účastníků na téma definice společných cílů a potřeb. Z diskuse vyplynula chuť se dále setkávat a sdílet svůj zájem.

 

Jako prioritní zaměření aktivit skupiny vyplynuly tyto oblasti:

  • mezigenerační výměna zkušeností a dovedností - kurzy a praxe pro začínající zájemce
  • “polní dny” - setkání přímo na hospodářství, zaměřené na konkrétní úkol; například společná orba
  • spolupráce a sdílení informací s vývojem a renovací mechanizace

 

Setkání, které si někteří protáhli z pátku do neděle, bylo přímo nabité obrovskou chutí dozvědět se i sdílet své zkušenosti a znalosti. Velká část zúčastněných chce nebo se již snaží prosadit koňskou sílu v moderním zemědělství. Využití koní na poli má tedy i u nás své příznivce, kteří vycházejí z tradic našich předků, a nacházejí způsoby, jak koně upotřebit i v dnešní době. Jako příslib do budoucnosti je vyjádření J. Voráčkové, že SCHCHK chce tyto aktivity nadále podporovat.

 

Koně nám nabízejí řešení, jak současné problémy konvenčního zemědělství překonat. Bude záležet na nás, jak si s tím poradíme.

 

Zájemci o problematiku se mohou připojit k FB skupině “Koně na poli”, kde to už teď žije a brzy budou k dispozici i videozáznamy z akce.

 

Mohlo by se hodit:

Podobné články
Ekolist.cz

Stromy napadené kůrovcem v děčínských lesích je potřeba pokácet. Na některá místa se však lesníci s technikou nedostanou, proto do strmých svahů…

Deník

„Hojta, prrr,“ nese se mezi cinkáním rolniček nad prudkou strání mezi Přípeří a Jalůvčím silný hlas Branislava Lauka. Je jedním ze tří kočí, kteří…