Putovní pohár Mistra pracovních koní v roce 2004

25. 5. 2004 Helena Görnerová Autor fotek: Helena Görnerová

V letošním roce vyhlašuje o.s. Equichannel.cz oficiálně první ročník putovního poháru Mistra pracovních koní. Akci, jejíž historie započala v režii Sboru dobrovolných hasičů Dolní Jelení vlastně již v roce 2002 soutěží o nejsilnějšího koně orlického podhůří a na niž navázal (též v Dolním Jelení) loňským nultým ročníkem Putovní pohár, čeká v letošním roce řada změn. Tou nejdůležitější jsou zástupci chovatelských svazů přijatá nová pravidla, která v rámci sjednocení soutěží na území celé ČR pohár přebírá a pouze lehce upravuje. Jaká je tedy budoucnost Mistra v roce 2004?

Vraťme se nejprve trochu do historie chladnokrevného sportu v ČR. Ačkoliv jde o sport velmi dravý a plný napětí, tedy se znaky současné doby, jeho základy můžeme vysledovat již v dříve povinných svodech chladnokrevných koní. Zaměstnanci bývalých Československých státních lesů při nich prováděli inventarizaci koní, posuzovali jejich výkonnost, hodnotili výživný a zdravotní stav. Svody byly místem setkávání, debat a „poměřování sil“. Dnes roli těchto setkání přebraly soutěže, konané cíleně jako sportovní akce, nicméně do letošního roku na podkladě různorodých pravidel či hodnocení. Mnohokrát veřejně kritizován tak byl mj. fakt, že na základě takto získaných výsledků soutěžící koně v rámci celé ČR porovnávat prostě nelze. Chyběl jednotný pohled na výkony soutěžních dvojic, jednotný systém kvalifikace, republika byla (a ještě je) rozdrobena do mnoha nesouvisejících místních a regionálních soutěží.

Jak jsme vás již informovali dříve (viz Chladnokrevní koně soutěží), proběhlo 28.11.2003 v Podivíně u Břeclavi setkání pořadatelů, rozhodčích a účastníků Formanských jízd, na kterém pověření zástupci Čech a Moravy sjednotili pravidla soutěží chladnokrevníků pro letošní rok. Tato pravidla, jako výraz podpory sjednocování chovatelské veřejnosti, přebírá v letošním roce i putovní pohár Mistra pracovních koní.

O jaké soutěže vlastně jde?
FORMANSKÁ JÍZDA
Vůz, do kterého je zapřažen pár chladnokrevných koní, projede na čas předem stanovenou tratí s deseti překážkami. Na kozlíku vozu sedí kočí, který dle pravidel soutěže musí mít pokrývku kolen, hlavy a v ruce bič. V zadní části vozu sedí přísedící. Všechny překážky na trati jsou tzv. „shoditelné“, aby byla zajištěna bezpečnost soutěžící dvojice v případě kolize s překážkou. Porušení každého dílu překážky je penalizováno pěti trestnými vteřinami. Formanská jízda je dynamická, akční záležitost, která nekompromisně prověří spolupráci vozataje s koňmi i mezi koňmi ve spřežení navzájem.
TAH KLÁDY
Kůň, vedený svým kočím, táhne pořadatelem připravenou kládu o délce 8 m a hmotnosti 0,4 m3 po trati mezi jednotlivými překážkami. Při startu je kláda umístěna čelem na startovní čáře, v cíli musí být koněm přemístěna celou svou délkou za cílovou čáru. Soutěž simuluje práci koně v lese, která klade zvýšené nároky na pozornost kočího, jakož i na obratnost, inteligenci a zkušenost koně samotného. Uvidíte např. začelení klády (při rovnání kmenů na skládku), couvání či ihned na počátku jízdy velmi náročnou „vlnovku“ s rozestupy kuželů 5 a 3 metry. Na překážkách jsou umístěny shoditelné části, při jejichž shození se opět přičítají trestné vteřiny. Pravidla tahu klády jsou pro účely putovního poháru dále upravena následovně: Pokud kočí vede koně na jedné oprati, bude mu od výsledného času odečteno 60 vteřin. Touto změnou chceme ocenit náročnost vedení koně na jedné oprati a zároveň českou tradici.
TĚŽKÝ TAH (ABSOLUTNÍ TAH, FREE-STYLE)
Kočí a kůň soutěží v tahu saní s předem určenou zátěží. Rozměry dráhy jsou 20 m x 5 m, kočí musí být starší 18ti let, kůň starší 3,5 roku. Kočí vede koně na otěžích a smí jej povzbuzovat pouze hlasem. Když celé startovní pole absolvuje trasu s počáteční zátěží (600 kg), na saně přidá pořadatel dalších 100 kg a koně zopakují výkon. Od 1.000 kg hmotnosti se závaží přidává po 50 kilogramech. Kůň může na dráze jednou zastavit.

Do klání o putovní pohár mohou být zařazeny ty závody, kdy soutěžící v jeden den absolvuje všechny tři „chladnokrevné“ disciplíny. Soutěžící na prvních pěti místech sbírají každý soutěžní den bodové ohodnocení, které se kumuluje až do samotného finále poháru. To se letos uskuteční 7. srpna v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou a celkový vítěz získá na jeden kalendářní rok do držení krásný putovní pohár.
Bodové hodnocení přebírají všechny soutěže z „formanky“: I. Místo = 50 bodů, II. místo = 40 bodů, III. Místo = 30 bodů, IV. Místo = 20 bodů, V. místo = 10 bodů. Ten den zúčastnění kočí od 6. místa výše obdrží 5 motivačních bodů.
Povinností pořadatele je vždy do 7 dnů po ukončení soutěže odeslat kopie výsledkových listin na adresu Helena Görnerová, Pěčín 144, 517 57 Pěčín.

Termíny soutěží PP
K pořádání soutěží o Putovní pohár Mistra pracovních koní se ve východních Čechách letos přihlásilo pět pořadatelů:
29. 5. 2004 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou
19. 6. 2004 Řetůvka u Ústí n. Orlicí
26. 6. 2004 Tatenice u Ústí n. Orlicí
10. 7. 2004 Těchonín u Jamného
7. 8. 2004 Lukavice u Rychnova nad Kněžnou

Ať už se přijedete na východ Čech podívat na kteroukoliv z uvedených akcí, zařazených do poháru, vnímejte soutěžící chladnokrevné koně takové, jací doopravdy jsou. Silní, bystří, samostatní a houževnatí. Přijďte se sami přesvědčit.

Příbuzné články:

Související odkazy:

  • BEGAN 2004 - první soutěž poháru v roce 2004

Podobné články
Český rozhlas

Přesuňme se o 65 let zpět, do doby, kdy byl kladenský revír významným dodavatelem uhlí u nás. V dole Mayrau tehdy ukončili svoji pracovní kariéru…

Deník

Říká se, že řemeslo nenahradíš. V moderní době, kdy lidskou činnost již z velké části zastávají stroje, se toto pořekadlo zdá jako přežitek. V…