Nástěnný kalendář CHLADNOKREVNÍCI 2009 je na světě!

19. 9. 2008 Helena Görnerová Autor fotek: Helena Görnerová

Konečně je venku! Další ročník speciálního nástěnného kalendáře chladnokrevných koní, který jste loni poprvé "zapříčinili" :o) právě vy a který vám v opět větším formátu snímků přináší nejen pohled na rozmanitost a zároveň jedinečnost chladnokrevníků v ČR, ale také odborným - a letos více poetickým - slovem v jazyce českém, anglickém a německém poodhalí dění na snímcích i v životě beganů. Kalendář na rok 2009 nyní můžete objednávat - všechny podrobnosti jsou  pro vás přichystané v článku.

Nástěnný kalendář Chladnokrevníci 2009                                                      

Rozměry: 330 x 465 mm

Papír: lakovaná křída 230 gr.

Obsah: 14 plnobarevných listů, 13 snímků chladnokrevníků v kalamitních i běžných  těžbách, na hospodářství, na vinicích a v soutěžích

Doprovodný text k snímkům: na samostatném listu v češtině, angličtině a němčině, 12 obsáhlých komentářů s uvedením jmen koní, lidí a specifikace činnosti

Zadní karton s kontakty na "účinkující", bez přesahu, černá kroužková vazba a závěs

Firemní potisk: pro rok 2009 uzavřen - 200 ks ASCHK ČR, 300 ks Lesy České republiky

Cena / Price: 190,- Kč /  7 EUR + poštovné / post.ch. (70 Kč předem nebo 110 Kč dobírka)

Platba: dobírkou nebo předem převodním příkazem (platební údaje kvůli VS mailem)

Objednávky / Orders: e-mail kalendar@helenag.cz , tel.:  +420-604 678 578 (english sp.)

Kalendář je k zakoupení přímo u vydavatele, nebo též v následujících vybraných partnerských místech: 

EQUISERVIS Praha - www.equiservis.cz

JP Litoměřice - jezdeckepotreby.ustecko.com

JP Čapek - EQUISUN Štoky - Havl.Brod - www.equisun.cz

ProHIPPO  Dvůr Králové nad Labem - www.prohippo.com

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Eva Sobotková evaso@post.cz - www.mendelu.cz

Semináře, příp. po dohodě, u MVDr. Švehlové - Brno - www.dominika-svehlova.cz

 

Jako každý rok...                                                                                                                                          

Jako každý rok, vlastně naštěstí teprve podruhé, byla příprava kalendáře dobrovolným očistcem  hned několika lidí.
Poprvé když na magnetické liště na zdi viselo ne 12, ale 20 obrázků, různě počmáraných fixou nebo polepených poznámkami a mezitím mi ve stavu nemocných už několik týdnů utíkal čas.  Než se pachatel donutil k alespoň minimálnímu pracovnímu režimu, přehoupla se výstava v Pardubicích a ve stanu Equichannelu se nakupilo několik objednávek čehosi, čemu chyběly dva poslední obrázky a co bylo zatím jen chimérou. Vskutku roztomilé, až tak nějak děsivě. Jelikož si kalendář opět vybrala ASCHK jako svůj prezentační produkt, byl nůž na krku docela jasný, byť ho nikdo nevytasil (díky!). Do Lysé nebo už umřu.
A tak se stal tento kalendář zatím asi nejrychlejším dílem, na jakém jsem kdy měla tu čest dělat (když nepočítám praktická díla k maturitě z umělecké výchovy :o)). Ještě v neděli - 4 dny před odevzdáním do tisku - vznikal poslední snímek v odlehlé krajině Broumovska. Samozřejmě, že sotva jsme po dvou hodinách jízdy slunečnou krajinou dorazili na místo činu, nebe se zatáhlo, začalo fičet a oboha byla úžasně placatá a totálně bez světla... Tento dočasný diskomfort nám ale poskytl vzácnou možnost zastavit se, zjistit, že z původně cizích lidí se vyklubali kamarádi z dětství :o)), nacpat se domácím sýrem a tvarohem, vdechnout pořádně vůni svobody a v podvečerním slunku jít mírně vypomoci při hospodářských pracech.. Výsledek této nedělní siesty máte v měsíci září.

Podruhé, než vznikly popisky (autorkou těch českých je zcela a výhradně Jindřiška Svobodová). Mám ráda Jindry styl psaní, byť není pro každého čitelný. Má ale cit a pokud květnatost formy nepřehluší obsah, podpořený hlubokou praxí manželů - kočích  je prostě jedinečný. Dokonce tak jedinečný, že několik odvážlivců, kteří chtěli pomoci s překladem do angličtiny, vzdalo sotva dokument otevřelo :o) Jeden  se slovy "promiň, ale TOHLE chce Roberta Křesťana!". Well, tak Robert příště.
Jenže původně domluvení překladatelé vypadli a co včil. Protože navíc nechci pouštět z ruky text bez korektury rodilým mluvčím a své angličtině vážně v daném nevěřím (v němčině vím, že nic nevím, a to doslovně), přišli opět na řadu i nečeští "komplicové".  Řízením osudu byl nejbližší Angličan k anglickému překladu manželem překladatelky a nejbližší Němec se v době, kdy už jsem zoufale zakusovala futra od kanceláře, nacházel na jakémsi školení v nedaleké pronajaté zasedačce. Přišel, hleděl :o), plynulou češtinou pravil "jsem Němec a navíc jsem němčinu studoval na vejšce" a na otočku upravil.

(V tomto bodě ještě jednou a upřímně děkuji vám všem, kdo jste zoufalci nabídli pomoc, zprostředkovali kontakt či s překlady pomohli jinak. Vážím si toho. Ráda oplatím.)

No a potřetí, když se mi kvůli zpožděným popiskům podařilo odevzdat do tisku ve čtvrtek, místo ve středu. Vedikt zněl jasně, nestihneme. Jenže v DOBELu pracují profíci a bez nadsázky lidé, kteří svojí práci umí a snad ji i dokonce mají rádi :o) Ve čtvrtek před obědem se začalo svítit, (v pátek se rozbila sešívačka), v noci z pátku na sobotu vše doháněl statečný pan Bednář st. a v sobotu v 7 ráno byla první várka hotova. Zbytek už znáte.  Na otočku do Lysé, domů a další stovky kilometrů v nohách a milion nápadů na další rok.

A přísahám, mami, že příště.. příště už to bude v klidu. Fakticky.

Následující ukázky z kalendáře vám tedy přiblíží obsah i doprovodné texty, na konci článku je náhled všech měsíců.

Na vše ostatní vám ráda odpovím na e-mailu či v diskuzi pod článkem. Ptejte se :o)


Leden - Januar - January

Extrémní zima
…se objeví se začátkem roku a prověří všechny zúčastněné na těžbách. V narůstající vrstvě sněhu v omezeném prostoru spolupracují kůň a kočí, těžař a palič klestu. Všichni bez vyjímky jsou k sobě ohleduplní a chovají obdiv ke koni, který se vahou těla propadá do sněhu a přesto do konce směny uvolňuje kmeny směrem ke skládce. Přispívá tak k hmotnému příjmu celé party. 2775 Neugo a Jindřiška Svobodová.

Extreme cold
…appears at the beginning of the year and tests all those in tree harvesting. The horse and his teamster, the logger and the brushwood burner, cooperate in a limited space amid a growing layer of snow. All of them, without exception, are considerate to each other and admire the horse, who through his body weight squirms into the snow and manages to unblock logs in the direction of the stockpile until the shift is finished. In this way he contributes to the material income of the entire team. 2775 Neugo and Jindřiška Svobodová.

Extremer Winter
...kommt am Anfang des Jahres und belastet alle Leute und Pferde die an der Holzgewinnung beteiligt sind. Das Pferd, der Kutscher, der Holzfäller und der der das Reisig verbrennt, die alle arbeiten eng zusammen auf einem engen Raum. Alle müssen gegenseitig sehr rücksichtsvoll sein und alle bewundern das Pferd, es bricht wegen seinem Gewicht im Schnee ein, und zieht trotzdem  bis Ende der Arbeitszeit Baumstämme bis zum Abladeplatz. Es hilft so dem ganzen Team zu verdienen. 2775 Neugo und die Frau Holzfäller Jindřiška Svobodová.


Duben - April - April

Extrémní výkon
...na trati soutěží pro párové zápřeže je běžnou realitou v lesních porostech členitých terénů. Koně, kteří jsou sepřaháni pro zvýšení výkonu potahu, se dokáží vzájemnou oporou těl vzepřít měkkému podkladu zeminy a odporu taženého kmene. Jejich výskok se odehraje v takové rychlosti, že kočí jen letmým pohledem zkontroluje situaci. Heraklit a Hiszpan  a Miroslav Košťál.

Extreme performance
...on the competition route for two-horse teams is a common reality in forest growths of broken terrain. Horses, which are hitched up with the aim to increase the team’s performance, are able by means of mutually supporting each other’s bodies to defy the soft underlay of soil and the resistance of the log being pulled. Their jump takes place so quickly that the teamster checks the situation only with a cursory glance. Heraklit and Hiszpan and Miroslav Košťál.

Extreme Leistung
...im Turnier für die Paarbespannungen sind in Bestände gegliederte Terrains ganz normal. Die Pferde die sind zusammengespannt, um ihre Leistung zu erhöhen, können sich so gegenseitig mit ihren Körpern unterstützen, um so den weichen Boden und Widerstand des abgefällten Stammes bewältigen. Ihr Aufsprung geschieht so schnell, so dass der Holzfäller die Situation überprüft nur umgekehrt. Heraklit und Hiszpan und ihr Holzfäller Miroslav Košťál.


Červen

Extrémní svahy
…jsou nejen krásné, ale velmi nebezpečné. Kdyby kůň používal lidskou logiku, nepustil by se nikdy s neobratným tvorem, jakým je člověk, do ztěžování ve stráni. Nemohl by se na něho spolehnout v jistotě pohybu v prudkém svahu a v rychlosti úskoku před valícími se kmeny. Intuice, jakou kůň zvládá nebezpečí, musí být vyvážena odvahou vykročit na lidský povel cestou dolů do neznáma. Norický valach Suk a Eva Cehová.

Extreme slopes
…are not only beautiful but also very dangerous. If horses applied human logic, they would never get down to pulling on slopes with creatures as clumsy as humans. They could not rely on them when it comes to certainty of movement on steep inclines and speed of dodging rolling logs. The intuition with which horses overcome danger must be balanced by the courage to step down into the unknown upon human orders. Norik gelding Suk and Eva Cehová.

Extreme Hänge
…sind eine herrliche, aber auch gefährliche Gegend. Hätte das Pferd menschliche Züge, und ein menschliches Denken, würde es nie mit einen so ungeschickten Wesen, wie dem Menschen, auf einem Hang gehen, um dort das Holz abzuschleppen. Es könnte sich nicht auf ihm verlassen, weil er unsicher ist in seiner Bewegung mit dem Steil und seiner Fähigkeit schnell vor rollenden Stämmen wegzuspringen. Das Pferd beherrscht gefährliche Situationen mit seiner Intuition. Es muss in Gleichgewicht mit seinem Mut ¨ins Unbekannte drunten¨ auf dem Befehl des Menschen zugehen. Noriker Suk und seine Holzfällerin Eva Cehová.Listopad

Extrémní rovnost
…brázdy ve vinici není vymezena jen betonovými sloupky. Je také určena stále se opakující cestou nahoru a zpět vinicí, kdy každá rostlinka zažije přepych nakypření půdy zvolna kráčejícím koněm. Přepych prožívá i člověk za pluhem, který cítí příjemný pach zpoceného koně a pravidelný pohyb hlavy na krku coby kyvadla, vrzání řemení a tlumené dusání kopyt do hlíny. Českomoravský belgický hřebec 2881 Agar a Oskar Sněhota.

České komentáře k snímkům zpracovala Jindřiška Svobodová, www.svobodovi.cz.

Podobné články
Český rozhlas

Přesuňme se o 65 let zpět, do doby, kdy byl kladenský revír významným dodavatelem uhlí u nás. V dole Mayrau tehdy ukončili svoji pracovní kariéru…

Deník

Říká se, že řemeslo nenahradíš. V moderní době, kdy lidskou činnost již z velké části zastávají stroje, se toto pořekadlo zdá jako přežitek. V…