Chladnokrevní koně soutěží

8. 3. 2004 Jindřiška Svobodová Autor fotek: Helena Görnerová

Loňskou výstavou koní v Pardubicích "Koně v akci" dali již vážně najevo o své existenci chladnokrevní koně a hlavně tito se velmi razantně prezentovali. Pořadatel jim poskytl prostor v několika disciplinách a tak mohli dostatečně transparentně předvést své schopnosti. Není pochyb o tom, že chladnokrevníci jako pracovní koně existují a že i ve sportovním zápolení není možné je přehlížet.

Zmíněná výstava byla jakýmsi vrcholem emocí, směřovaných k další smysluplné a organizované prezentaci a propagaci plemen, která (ač cílevědomě šlechtěná jako jiná) nepociťují žádný masovější zájem hipologické veřejnosti. Těmito plemeny jsou v České republice vedeni v plemenných knihách norik, slezský norik a českomoravský belgický kůň. Z iniciativ Svazu chovatelů N ,SN, ČMBK a fyzických osob a bez nadsázky hnutí "Formanských jízd" Moravy a Slezska byla za větších či menších "porodních bolestí" sestavena pravidla pro uskutečňování soutěží pracovních koní (vyjma orby, která se organizačně začlenila pod Společnost pro orbu ČR - traktorovou). Vzápětí se rozběhl kolotoč schůzek a jednání výše uvedených iniciátorů, jež má v roce 2004 vyvrcholit seriály různých soutěží pro kočí a jejich koně, postižených zatím minimálním zájmem o ně. Uvědomme si, že v převážné míře jde o zemědělce, či lesní kočí a formany, kteří nepostrádají sportovního ducha a nutné množství odvahy, ale zatím jim bohužel schází sportovní drzost a sebevědomí plynoucí z jejich ekonomických možností či podpory sponzorů. "Chlaďasi" tak začínají dávat na vědomí, že žijí aktivně a je konec jejich pasivnímu splývání s dobou.

Na tomto pozadí prvním výrazným bylo 28.11.2003 v Podivíně u Břeclavi setkání pořadatelů, rozhodčích a účastníků Formanských jízd. Tímto termínem jsou označeny vozatajské soutěže chladnokrevných koní, jež mají na Moravě desetiletou historii a jsou provázeny organizačním semknutím a moravskou hrdostí chovatelů hodnou následování. Jejich setkání se zúčastnila i delegace z Čech, jež byla sestavena rozšířeným předsednictvem SCHNSNČMBK, kde "Formanky" nacházejí podporu hlavně u střední generace kočích. Formanské jízdy mají jasná pravidla z minulých ročníků , proto jsou pro rok 2004 pouze lehce "doladěná" a delegáti z české strany se k nim nevyjadřovali. Ti naopak s sebou na toto setkání přivezli pravidla pro soutěže v těžkém tahu, ke kterým účastníci neměli žádné připomínky. Vzrušená debata nastala nad pravidly pro soutěže ve zručnosti v tahu klády. Zásadním problémem se jevil bod, týkající se penalizace vedení koně na dvou opratích. Tento bod ve svém důsledku zvýhodňoval vedení koně v soutěži na jedné oprati, což chtěli v pravidlech prosadit zástupci Čech. Budoucí soutěžící z Moravy diskutovaný bod pojali jako diskriminaci a proto penalizace v tomto ohledu byla zrušena přes protest jednoho z českých delegátů většinovou převahou. Výsledkem jednání o pravidlech tří výše uvedených soutěžích pro chladnokrevníky bude jejich používání při kvalifikačních kolech pro národní finále. Vrcholem hlučného i družného setkání je rozpis soutěží pro tento rok na Moravě.

Následovala schůzka 12. 12. 2003 u pořadatelů Posvícenského svodu koní v Horním Jelení (VČ kraj), jež měla spíše rekapitulační a osvětový charakter. Pořadatelé Svodu ohlédnutím do srpna loňského roku zhodnotili svoji práci a její výsledek a rozhodně budou navazovat na loňský nultý ročník Poháru o Mistra pracovních koní. Tento obdobně jako "Formanská" na Moravě vznikl coby alternativa svodům chladnokrevných koní ve vlastnictví bývalých Československých státních lesů. Při nich docházelo k inventarizaci koní, posouzení jejich zdravotního a výživného stavu a posouzení výkonnosti předvedených koní. Dříve povinné svody dnes pořádají dobrovolní nadšenci tak, jak předvedli v Horním Jelení. Avšak, vzhledem k větší rozloze české poloviny území a absenci historie těchto soutěží, není většina účastníků ochotna na rozdíl od vzoru "Formanky" absolvovat vzdálenosti mezi jednotlivými akcemi.. Bude z toho důvodu nutné zorganizovat seriály regionálních soutěží pro národní finále, což nám jako jediná možnost zaručí jeho kvalitu (jeden srovnávací závod v regionu pro konkurenceschopnost kočích a formanů nebude stačit). Z tohoto důvodu kočí z Podorlicka mají snahu se sdružit, aby zajistili kvalitu své vítězné špičky ve finále. Přítomným schůzky proto poskytli hornojelenští pořadatelé zkušenosti pro další rozvoj soutěžení a zároveň společenský azyl koňařům ke konci roku.

V časovém sledu další schůzka pořadatelů chladnokrevných soutěží byla sezvána na 30. leden 2004 do Nekoře u Pastvinské přehrady (VČ). Její program byl již úzce směrován k termínům v seriálu soutěží, pravidlům, kontaktním osobám a kočím samotným. Z jejich kruhu se k pořádání soutěží o Putovní pohár Mistra pracovních koní přihlásilo šest pořadatelů. Zmíněný pohár pro nejúspěšnějšího soutěžícího a jeho koně ve třech disciplinách do soutěžě věnovalo sdružení Equichannel - internetový server o koních, který podporuje uplatnění chladnokrevných koní a tím napomáhá k pozitivnímu vývoji jejich chovu. Znamená to , že v regionu Podorlicko je zajištěna kvalifikace pro národní finále v šesti bodově hodnocených kolech, jež jsou otevřená i kočím a formanům z ostatních oblastí. Všem budiž přána do začátku přízeň veřejnosti odborné i neodborné a důstojné a disciplinované soutěžení o "Pohár" v absolutním tahu, v tahu s kládou a ve formanské jízdě.

Nový prostor pro chladnokrevné koně prochází dalším rozvojem souběžně s rozvojem jejich soutěžení. Těšme se na nové favority a na nové vítěze.

Termíny soutěží na Moravě:
2004 - 05 - 01 Podlesí u Valašského Meziříčí
2004 - 05 -29 Podivín u Břeclavi
2004 - 06 - 05 Podlesí
2004 - 06 - 19 Petrov u Strážnice
2004 - 07 - 03 Branky na Moravě
2004 - 07 -17 Zubří
2004 - 07 - 31 Žarošice u Kyjova
2004 - 08 - 14 Hošťálková
2004 - 08 - 21 Velká nad Veličkou

Termíny soutěží v Čechách:
2004 - 05 - 15 Martínkovice
2004 - 05 - 22 Klatovy
2004 - 05 - 22 Vrchovany
2004 - 05 - 29 Pěčín u Rychnova nad Kněžnou (VČ)
2004 - 06 - 05 Kochánov u Havl. Brodu
2004 - 06 - 12 Hustířany
2004 - 06 - 19 Řetůvka u Ústí n. Orlicí (VČ)
2004 - 06 - 20 Písek
2004 - 06 - 26 Tatenice u Ústí n. Orlicí (VČ)
2004 - 07 - 10 Těchonín u Jamného (VČ)
2004 - 08 - 07 Lukavice u Rychnova nad Kněžnou(VČ)
2004 - 08 - 21 Horní Jelení (VČ)

neupřesněný: Netvořice (SČ)

Příbuzné články:

 

Podobné články
Český rozhlas

Přesuňme se o 65 let zpět, do doby, kdy byl kladenský revír významným dodavatelem uhlí u nás. V dole Mayrau tehdy ukončili svoji pracovní kariéru…

Deník

Říká se, že řemeslo nenahradíš. V moderní době, kdy lidskou činnost již z velké části zastávají stroje, se toto pořekadlo zdá jako přežitek. V…