Ohlédnutí za Working Hunter Show 2018 ve Lhotě

25. 10. 2018 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král, Lucie Robková, Kateřina Štěpařová a Viktor März

Jste zvědaví, které dvojice byly v letošní sezóně těmi nejúspěšnějšími v rámci NPS speciálkových jezdeckých šampionátů, a příslušníci které rodiny měli u zahraničních posuzovatelů největší úspěch? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího najdete v reportáži ze zářijové Working Hunter Show.

Tuto výstavu, již druhou v letošní sezóně, pro všechny příznivce speciálních výstavních tříd, ale nejen pro ně, připravil Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem/Stará Boleslav ve spolupráci s Národní pony společností (NPS). Premiérově byly na výstavě ve Lhotě otevřeny také klasické chovatelské třídy na ruce pro všechna původní britská plemena, WPBr a miniaturní koně, což se u chovatelů a majitelů setkalo s velkým ohlasem. Až na výjimky byly tyto chovatelské třídy velmi dobře obsazeny a některé dokonce pro velký počet přihlášených i rozděleny do několika oddělení.

Pozvání posuzovat přijali dva renomovaní britští posuzovatelé, kteří jsou zapsáni nejen na panelu britské National Pony Society, ale i na panelech dalších britských společností. Paní Anna Stevens patří k dlouholetým úspěšným chovatelům shetlandských pony s prefixem Catchpool, posuzuje všechna Mountain and Moorland (MM) plemena a figuruje také na panelu SPSBS. Její odchovy jsou úspěšné v chovatelských třídách i třídách jezdeckých. Pan Robert Parker-Jones, rovněž s akreditací na všechna Mountain and Moorland plemena a miniaturní koně byl sám chovatelem velšských pony s prefixem Croston.

Posuzování chovatelských tříd probíhalo od devíti hodin souběžně na dvou výstavních kruzích. I přes nepřízeň počasí se posuzovatelům postupně představilo 51 pony a koní v pestré směsici původních britských plemen, WPBr a minihorse. Nejpočetněji byla obsazena kategorie MM.

Ve třídě hříbat se nám představili dva WMP pony hřebečci Silver Moonlight a Eyrill Gillian, oba korektní a dobře připravení, oba z hlediska kvality představovali ve srovnání s jejich matkami chovatelský posun dopředu, který svědčí mimo jiné i o vhodném výběru hřebce na danou klisnu. Vzhledem k deštivému počasí a hlubšímu povrchu bylo předvádění pro koně i vystavovatele náročnější a právě lepší předvedení rozhodlo o vítězství Eyrill Gilliana (Friars Golden Mark x Limetree Silver Stone, chov. slečna Natálie Havlíčková). I jeho konkurent ve třídě sklidil od pana posuzovatele slova chvály, neboť se dle jeho názoru jedná o velmi hezký prototyp jezdeckého poníka s budoucností ve speciálních výstavních třídách.

Ze sedmičlenné skupiny ročků a dvouletků, složené ze SHP, WMP a WD českého chovu, paní Annu nejvíce oslovila dvouletá SHP hnědka Fantagiro (maj. paní Ladislava Zimlová), která je dcerou výstavně úspěšného hřebce Locksley Permoník (dvojnásobný držitel poháru Anne a Kenna Scottových). Jedná se o dobře se pohybující klisnu korektního exteriéru a dobrého typu s velmi pěknou hlavou, jež sama na letošní výstavě v Nebanicích získala titul vicešampiona kategorie. Locksley Permoník měl v této třídě ještě dalšího potomka, a sice ročního hřebečka Alpinhorse Leslie (maj. paní Lucie Torolová), a ten obsadil třetí místo. Mezi dva Locksleyho potomky se vklínil WMP Goldmane Jack Daniels, který na červencové výstavě v Nebanicích získal titul šampiona mladých všech velšských plemen.

Vzhledem k velkému počtu účastníků byla třída klisen a valachů tříletých a starších rozdělena do tří částí. Ve třídě klisen a valachů tříletých a starších, vyhrazené pouze SHP, jsme viděli 8 reprezentantů plemene, z nichž 3 byli do ČR importováni. Dva z těchto importů se narodili v německém hřebčíně Ellernbrook a ten třetí pochází z dánského chovu. Právě dánský odchovanec – valach Lille Rosendals Quincy (maj. slečna Petra Mikolášková) v této třídě zvítězil, neboť dle slov paní posuzovatelky je to typický představitel svého plemene s dobrým pohybem a dostatkem kostry.

V silné konkurenci obstály na výbornou také dvě klisny českého chovu. Druhá Bonnie Heart Czenkow (maj. paní Dominika Drobná) náleží k potomkům akceleračního Tymena v.d. Sluissesteeg (dnes již valacha), který v českém chovu působil 9 let, a třetí Slávia z Aslanu (maj. paní Kateřina Mackovčinová) je vnučkou slavného Goldan Cavaliera a pravnučkou Parlington Pimpernella.

Do třídy malých MM plemen s výjimkou SHP nastoupilo šest klisen a jeden valach. Z hlediska plemenné příslušnosti zde převažovali zástupci WMP. Vítězství pro svou majitelku paní Martinu Maršíkovou vybojoval čtyřletý Vazan Roderick, jehož předvedení zejména v pohybu patřilo v této třídě k těm nejvydařenějším i přesto, že plynulost pohybu byla občas narušena lehkou ztrátou koncentrace a výpadkem z tempa. Jeho pohyb byl i přes tyto malé zádrhele dostatečně prostorný a energický. S vydatností předvedeného pohybu mělo problém více účastníků v této třídě, a to se pak samozřejmě promítlo do jejich celkového hodnocení.

Druhé místo obsadila supreme šampionka pardubické Mezinárodní přehlídky původních britských plemen 2017 - klisna Menai Silver Speck (maj. paní Lucie Diblíčková), která se i ve svých 19 letech aktivně účastní chovatelských tříd. Třetí místo obdržela úspěšná leadreinová klisna Sahara (hřebčín Naes). U obou těchto klisen je třeba zapracovat na živější prezentaci v pohybu.

Ve třídě velkých MM plemen měli početní převahu velšští kobové a právě jeden z reprezentantů tohoto plemene dosáhl i na příčku nejvyšší. Vítězkou této třídy se stala letošní nebanická vicešampionka kategorie – klisna Gems Katherine (maj. paní Magdaléna Havlíčková). V jejím podání jsme viděli krásné předvedení v pohybu i výstavním postoji a plnou koncentraci a spolupráci s předvádějícím, který přesně věděl, co má v daném okamžiku udělat. Další dvě místa obsadily reprezentantky Stáje u ryzáčka, dvě tříleté klisny plemene connemara (Skaergardens Spicy Love a Cashell Hill Lass), které zatím v ČR není příliš početně zastoupeno. V obou případech se jedná o klisny výborné kvality, jež mohou být dobrým základním kamenem rozvíjejícího se chovu connemar ve Straškově, jen je třeba poskytnout jim ještě nějaký čas na to, aby mohly dospět a zapracovat na lepším předvedení v pohybu.

Třída MM hřebců tříletých a starších nám nabídla pohled na reprezentanty hned několika velšských plemen. Nejúspěšnějším z nich se stal velšský pony v typu kob působící v plemenitbě první sezónu – Maranatha Llachar Cherub (hřebčín Vallaro), u kterého paní posuzovatelka ocenila dobrou mechaniku pohybu, dynamické předvedení a hezkou hlavu. Druhé místo si vybojoval nováček, mladý tříletý velšský kob Amerika Golden Flyer (Stáj u Sepíka), syn úspěšného A.C. Golden Boye, který po svém otci zdědil nejen barvu, ale i vynikající mechaniku pohybu. Třetí místo obsadil nejstarší kůň výstavy, letos již 24letý plemeník Schönbrunn Landgraf, velice vitální velšský pony, jenž trošku překypoval energií, více než by se paní posuzovatelce zamlouvalo.

Do bohatě obsazeného šampionátu kategorie MM nastoupilo to nejlepší ze všech vypsaných tříd a o udělení titulů rozhodovali oba posuzovatelé společně. Po zhlédnutí celé kolekce došli oba nezávisle na sobě ke shodnému závěru. Šampionkou kategorie MM se stala dvouletá SHP klisna Fantagiro a vicešampionem pak hřebeček WMP Eyrill Gillian. Je potěšující, že v této silné konkurenci obstály české odchovy.

V kategorii WPBr byla po několika odhláškách nakonec otevřena pouze třída pro klisny a valachy tříleté a starší. Všichni soutěžící koně reprezentovali český chov. Vítězkou třídy a zároveň i šampionkou kategorie se stala klisna Happy (60,94 % velšské krve, maj. pan Josef Vodička). Tu si jistě mnoho návštěvníků loňské výstavy Kůň vybaví jako Lead Rein šampionku třídy Nadějí seriálové soutěže Lead Rein pohár 2017. Pan posuzovatel ocenil její korektní exteriér, dobrou mechaniku pohybu a skvělé předvedení v náročných podmínkách. Považuje ji za dobrý typ jezdeckého poníka pro menší děti nejen z hlediska stavby těla, ale také z pohledu příjemného temperamentu a dobrého charakteru. Zaujal ho také druhý umístěný ve třídě, který následně obdržel i titul vicešampiona kategorie – nováček ve výstavních kruzích valach Pretoria Playboy (75 % velšské krve, maj. paní Sára Kratochvílová). Ten svou výstavní premiéru na ruce zvládl na výbornou a budeme doufat, že ho v příští sezóně uvidíme i ve třídách jezdeckých.

Divácky velmi atraktivní byla kategorie ostatních původních britských plemen, kde se nám představili zástupci shireských koní a irských kobů. Shirové rozhodně budili pozornost nejen svou mohutností a zajímavou tradiční úpravou hřívy a ohonu, ale také svou dobrosrdečností a klidným vystupováním. Tituly šampiona a vicešampiona kategorie udělila paní posuzovatelka právě dvěma shirským hřebcům, z nichž jeden je plemeníkem působícím pod britskou plemennou knihou, kterému byla letos schválena na rakouském körungu doživotní licence, a druhý je jeho ročním synem. Jedná se o hřebce Gravel Pit Harvey a jeho potomka Atesh Adonis, kteří oba reprezentovali Rekreační stáj u Edieho.

Velmi hezky se předvedl i reprezentant irských kobů, roční hřebeček importovaný z Irska Cillbarra Moonraker (maj. paní Denisa Doudová). Ačkoliv to bylo jeho první veřejné vystoupení a soustředění mu narušovalo množství nových vjemů a cizích koní, se vším si nakonec bez velkých potíží poradil a tím se ctí odstartoval svou výstavní kariéru.

Všichni šampioni a vicešampioni kategorií se po ukončení posuzování chovatelských tříd na obou kruzích sešli v závěrečném šampionátu výstavních tříd na ruce, aby soutěžili o tituly supreme šampiona a vicešampiona výstavy. Tento šampionát opět posuzovali oba posuzovatelé společně a jednomyslně se shodli na obou koních, kteří tato ocenění získají. Titul supreme šampiona si domů odvezla dvouletá SHP Fantagiro a supreme vicešampionem se stal WMP hřebeček Eyrill Gillian. Oba tito mladí koně vykazují takovou kvalitu, že by dle slov posuzovatelů obstáli i na britských výstavách, což je rozhodně krásná vizitka českého chovu.

Samostatně se v chovatelských třídách prezentovali také miniaturní koně. Mezi hřebci sekce A (KVH do 86,36 cm) byl nejúspěšnější J.S.Challengers Loverboy, v Holandsku prémiovaný plemenný hřebec s predikátem Superster, jehož původ obsahuje 50 % krve koní registrovaných u AMHA a 50 % krve koní registrovaných u holandské PK NAS (Niederlands Appaloosa Stamboek), oceněný na Lhotě titulem Grand šampion hřebců a valachů sekce A. Titul Reservního Grand šampiona byl udělen českému odchovu paní Ilony Uzlové – ročnímu hřebečkovi Noddy Jey Neumětelskému (maj. paní Eva Pšeničková). Oba tito hřebci byli velmi pěkně předvedeni, ale pan posuzovatel by doporučil více se v budoucnu zaměřit na správnou úpravu koní.

Z pěti předvedených klisen dosáhla na titul Grand šampiona klisen sekce A dvouletá Fame Black Swan Acro Farm (stáj Acro Farm), která měla korektní exteriér a typově nejvíce odpovídala požadavkům současného plemenného standardu. K tomuto titulu následně připojila i další ocenění, když se v supreme šampionátu stala nejlepším miniaturním koněm sekce A celé výstavy. Jako druhá nejlepší se v kategorii klisen s titulem reservního šampiona umístila klisna holandského chovu Joze v.d. Ijsselhof (maj. paní Ilona Uzlová).

Sekci B, tedy miniaturní koně s KVH do 96,52 cm reprezentovali na Lhotě 3 koně, dvě mladé klisny českého chovu a jedna dospělá klisna narozená v Holandsku. Při společném srovnání nejlépe obstála klisna v majetku manželů Polákových – roční Tip Top Amálka, která nejprve obdržela titul Grand šampionky klisen a poté ještě i titul Supreme šampiona. Reservní Grand šampionkou se stala čtyřletá Mini Jazz SV (maj. paní Eva Pšeničková).  

Po chovatelských třídách dostali prostor mladí vystavovatelé, kteří mají již tradičně během výstavní sezóny dvě možnosti soutěžit o prestižní Cenu pro nejlepšího Mladého vystavovatele, věnovanou ASCHK ČR. První z těchto cen byla letos udělena právě v rámci Working Hunter Show na Jízdárně Lhota. Ve čtyřech třídách Mladých vystavovatelů, rozdělených podle věku dětí, se nám představilo 23 soutěžících od pěti do patnácti let. V nejmladší kategorii dětí do 6 let posunulo hezké předvedení koně v pohybu spolu s dobrou orientací v prostoru a velmi pěkným oblečením vystavovatele na první místo Martinu Kolaříkovou s klisnou Sahara (hřebčín Naes).

Mezi dětmi od 7 do 9 let opět excelovala Lucie Robková s valachem Limetree Quick Silver (Stáj u Sepíka), držitelka Ceny pro nejlepšího Mladého vystavovatele SCHKMS z roku 2017, která skvěle pracovala s koněm zejména ve výstavním postoji.

Ve třetím oddělení pro děti do 12 let ukázala veliký potenciál Eliška Perlíková, předvádějící SHP valacha Modřín of Kadov (JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem/Stará Boleslav).  

Ve skvěle obsazené třídě pro děti od 13 do 16 let v deštivém počasí zazářila výkonem na profesionální úrovni Kristýna Hájková s WPBr valachem Chico (Stáj u Sepíka). Nejenže dobře zvolila tempo pro předvedení koně v pohybu, perfektně zvládla výstavní postoj, její kůň byl celou dobu pozorný a spolupracující, ale také jako jedna z mála ustoupila posuzovateli z cesty a umožnila mu pohled na koně zepředu v okamžiku, kdy si koně, stojícího ve výstavním postoji, obcházel a prohlížel. K této čtveřici se ve finále ještě připojili všichni druzí umístění v jednotlivých třídách MV: Sandra Švarcová – Babeta (FARMA CHMEL), Alenka Veselá – Alexej (JS K&M), Ferdinand Ritter – Voermanhof X-Factor (JK DAMJ Brandýs nad Labem /Stará Boleslav) a Šárka Manhartová a Novarudest Eiriog (Stáj u Sepíka).

Toto finále hodnotili oba posuzovatelé společně a pro soutěžící si připravili jinou úlohu, než mladí vystavovatelé používali v základních kolech: stanovili konkrétní klusové úseky i místo, kde mají účastníci finále koně zastavit a vystavit. Po zhlédnutí všech prezentací posuzovatelé dospěli k názoru, že Cenu ASCHK ČR udělí Kristýně Hájkové s Chicem, která i ve finále dokázala profesionální výkon ze základního kola zopakovat. Ačkoliv se ve finále uděluje tradičně jen cena jednomu nejlepšímu mladému vystavovateli, posuzovatelé se na místě rozhodli udělit ještě druhou – speciální cenu, neboť je nadchnul výkon pětileté Martinky Kolaříkové s klisnou Saharou.

Po polední pauze přišly na řadu kombinované výstavní třídy Working Hunter Pony, složené ze skokové zkoušky, jezdecké úlohy příslušného stupně a předvedení koně na ruce. Jako první do soutěže nastoupily děti ve třídě Novice. Skokovou část, kde se hodnotí styl koně, jeho ovladatelnost a bezchybné překonání překážek, úspěšně dokončilo šest z osmi dvojic. Nejlepšího výsledku v první fázi - 65 bodů ze 70 možných, dosáhla dvojice Lucie Robková a Limetree Quick Silver (Stáj u Sepíka). Ve druhé fázi bylo úkolem soutěžících posuzovateli předvést jezdeckou úlohu na úrovni First Ridden a dále za asistence pomocníka koně odsedlat, předvést na ruce a zase nasedlat. Zde mohla každá dvojice obdržet maximálně 30 bodů za exteriér, typ a kondici a také za správnou prezentaci koně v jezdecké úloze a jeho ovladatelnost a jezditelnost. I ve druhé části byla nejlépe hodnocena dvojice Lucie Robková a Limetree Quick Silver, a sice 24 body. V konečném součtu známek z obou fází se tedy tato dvojice stala vítěznou ve třídě Novice WHP s celkovou známkou 89 bodů.

Vynikající výkon podala i Eliška Perlíková v sedle SHP valacha Modřín of Kadov (JK DAMJ Brandýs nad Labem), který měl ve WHP třídě svou premiéru. Soutěž dokončil s celkovou známkou 81 bodů a dle názoru obou posuzovatelů se jedná o dvojici s velikým potenciálem nejen pro WHP, ale i pro jezdeckou třídu First Ridden. Modřín of Kadov rozšířil zatím málo početnou skupinku SHP, kteří absolvovali tuto kombinovanou soutěž, a pokud jezdkyně ještě zapracuje na individuální úloze, mají velkou šanci v budoucnu útočit na první příčky. Právě nepřipravená jezdecká úloha byla největší slabinou této výstavní třídy, což je vzhledem k publikovaným vzorům úloh poněkud paradoxní. Třetí místo se 79 body obsadila Barbora Prušáková s valachem Alpinhorse Bacardi (JK Ela Dřínov).

Další WHP třídy byly vypsány jako handicap. Po skokové fázi vedla s 65 body dvojice Karolína Glasová a valach Pretoria Mawerick (Stáj u Sepíka). Druhá fáze ale s pořadím nakonec zamíchala, neboť některým soutěžícím se ne zcela vydařila jejich individuální úloha a při konečných součtech jsme měli dva shodné celkové výsledky na prvním místě. O pořadí v takovém případě rozhoduje vyšší celková známka z první fáze, což přineslo vítězství jednomu z nováčků v soutěži – Lauře Veitové s klisnou Alpinhorse Tullamore Dew (JS EquiMind Paceřice).

Druhé místo se stejným počtem bodů obsadila Kateřina Stránská v sedle hřebce Maranatha Llachar Cherub (hřebčín Vallaro). Tento mladý hřebec získal nejvyšší známku za hodnocení typu, exteriéru a kondice v rámci všech WHP tříd na této výstavě. O bod méně než první dva umístění v celkovém součtu obdržela Karolína Glasová s Pretoria Mawerickem a společně tak vybojovali třetí místo.

V leadreinových třídách se nám postupně představilo 21 týmů, z nichž téměř 3/4 startovaly se shetlandským poníkem. Úroveň předvedení ve všech třech pohárových třídách byla velmi vysoká. Hned první – shetlandská třída nám nabídla několik skvělých prezentací. Ze skupiny osmi soutěžících paní posuzovatelku nejvíce oslovila shetlandská klisna Lea Domino s Adélkou Musilovou a vodičem paní Veronikou Musilovou (JA Bleu de Ciel Hostivař), která ochotně i přes nepřízeň počasí se svojí jezdkyní spolupracovala a nejlépe si poradila se všemi nástrahami individuálního předvedení.

Vynikající souhru všech členů týmu jsme měli možnost vidět i v prezentaci JŠ Radošovice, kterou reprezentovala klisna Velvet Desire Czenkow se šestiletou Nikol Suchoparovou v doprovodu vodiče paní Moniky Suchoparové. Oběma dětem umístěným na prvních dvou místech paní posuzovatelka vyslovila pochvalu za velmi hezký jezdecký projev. K nejúspěšnější trojici se v této třídě připojila i nejmladší jezdkyně skupiny, teprve tříletá Elvírka Delveti, která si radost ze soutěží vychutnává v sedle shetlandské klisny v mini typu holandského chovu, zkušené a spolehlivé Bonny v.d. Achterdijk (Czech Riding Club).

V početném startovním poli třídy Nadějí startovali v převaze malých slečen také dva chlapci a oba se v této dobře obsazené třídě propracovali mezi první tři umístěné. Jedinou dívkou, která je dokázala porazit, byla vítězka třídy Nadějí – Lucie Štěpánová v sedle SHP klisny českého chovu Plamenky of Kadov, která je z matčiny strany polosestrou výstavně úspěšného a pracovně prověřeného plemenného hřebce Saliberry of Kadov. Společně s vodičem paní Zdeňkou Štěpánovou reprezentovaly Stáj z Malého údolí. Klisna se paní posuzovatelce líbila po stránce exteriéru a typu a velmi hezky s jezdkyní spolupracovala. Druhé místo obsadil, a to hned při svém prvním startu v soutěži, teprve tříletý Patrik Suchopar se shetlandskou klisnou Velvet Desire Czenkow a vodičem paní Monikou Suchoparovou (JŠ Radošovice). Klisna v soutěži předvedla nejen velmi dobrou připravenost, ale také úžasný charakter a ukázala, že je svému malému jezdci velkou oporou. Třetí umístěná Lea Domino podává standardně dobré výkony v shetlandské třídě s Adélkou Musilovou, a nejinak tomu bylo i ve třídě Nadějí, kde startovala s šestiletým Tomášem Bejčkem v doprovodu vodiče paní Lenky Bejčkové (JA Bleu de Ciel).

Startovní pole ve velšské třídě bylo o poznání menší než ve třídách předchozích, nicméně i zde jsme byli svědky výborných předvedení. To nejlepší jsme měli možnost vidět v podání týmu ze Stáje Naes ve složení Martinka Kolaříková – Sahara a vodič slečna Michaela Havlová. Těm se vydařilo nejen společné předvedení ve skupině, ale i individuální úloha. Sahara dále obdržela od paní posuzovatelky vysoké hodnocení za exteriér a typ a paní posuzovatelka také ocenila, že malá jezdkyně si ponyho již vede sama a vodič do jeho vedení prakticky vůbec nezasahuje. To vše dohromady posunulo tým Stáje Naes na první místo. Jediné, co by se ještě dalo na jejich předvedení vylepšit, je výraz ponyho při práci, kde by paní posuzovatelka ráda viděla, že práce s dítětem poníka baví a že si ji užívá stejně jako jeho malý jezdec, což byl obecný nedostatek, vyskytující se u mnoha startujících, nejen ve velšské třídě, který v případě ostatních shodných hodnotících kritérií pak ovlivnil umístění soutěžících. Druhé místo si vybojovala domácí reprezentantka Veronika Fatková s WMP valachem Russel Pipit a vodičem paní Klárou Voctářovou a bronzová příčka patří Adélce Musilové s valachem Oldvicarage Border Reiver, kde na postu vodiče pracovala zkušená Veronika Musilová.

Účastníci First Ridden byli rozděleni na pohárovou a nepohárovou třídu. V oddělení, ze kterého se započítávaly body do seriálové soutěže NPS First Ridden šampionát 2018, startovalo 6 dvojic. Zde dosáhl nejlepšího hodnocení Limetree Quick Silver s Lucií Robkovou (Stáj u Sepíka), jenž vyhověl požadavkům této třídy nejen po stránce kvality, ale i z hlediska správného předvedení. S velmi malým odstupem se za Quick Silverem umístili dva další bílí WMP: druhé místo obsadil Oldvicarage Border Reiver s Adélou Musilovou (JA Bleu de Ciel Hostivař) a třetí příčka připadla dvojici Lucka Vaňousková a Russel Pipit (JK dětí a mladých jezdců Brandýs n.Labem/Stará Boleslav). S výrazným náskokem šesti bodů v celoročním hodnocení seriálové soutěže NPS First Ridden šampionát 2018 zvítězila reprezentantka Stáje u Sepíka Lucie Robková. O titulu vicešampiona této seriálové soutěže rozhodoval jediný bod, díky kterému toto ocenění obdržela Lucie Vaňousková.

V nepohárové FR třídě se velmi hezkým výkonem prezentovala dvojice JK No Limits: Tereza Svobodová a WPBr valach Ben Jamin, který v předcházejících letech úspěšně působil v chovu i sportu a dnes se věnuje práci se začínajícími malými jezdci. Vzhledem k tomu, že jezdkyně bude i v příštím roce splňovat podmínky účasti ve třídách First Ridden, budeme doufat, že se s ní budeme na výstavách vídat častěji, a že se třeba příští rok zapojí i do seriálové soutěže. Druhé místo obsadila Lucka Robková s minihorse valachem Barney (Stáj u Sepíka). V podání této dvojice jsme viděli také moc hezkou prezentaci, nicméně v jedné ze cvalových pasáží paní posuzovatelka zaznamenala cval na špatnou nohu. Jako třetí se umístil jeden z nováčků – velšský pony Alexej, kterého sedlala Alenka Veselá (JS K&M). Této dvojici by paní Anna doporučila během zimní přípravy zapracovat na odpovídajícím přilnutí, ale i v něm vidí velký potenciál pro SVT.

V juniorské třídě nás čekalo velké překvapení v podobě prvního startu zcela nové dvojice, která ovšem soutěž ovládla a na základě hodnocení posuzovatele můžeme její prezentaci označit za absolutně nejlepší prezentaci napříč všemi jezdeckými třídami celé výstavy. Jedná se o dvojici Laura Veitová a klisnu Alpinhorse Tullamore Dew (JS Equi Mind Paceřice), která je dcerou sportovně úspěšného hřebce 920 Bonsay. Tato dvojice nabídla posuzovateli přesně to, co by chtěl v juniorské třídě vidět. Dynamické předvedení dalo vyniknout velmi dobré mechanice pohybu klisny, ale i přes živý projev byla klisna v každém okamžiku plně pod kontrolou a ukázněná a prezentovala se kvalitními přechody, odpovídajícím přilnutím a shromážděním a radostí z práce. I přesto, že ve výstroji měla dvojice ještě drobné rezervy, jejich práce ve skupině i v individuální části byla natolik nadprůměrná, že se v celkovém hodnocení posunula na první místo.

Velmi pěkný výkon jsme viděli i v podání Kristýny Hájkové a valacha Chico (Stáj u Sepíka). Jejich prezentace neobsahovala žádné zásadní chyby, nicméně ve srovnání s vítěznou dvojicí je do budoucna třeba zapracovat na lepším přilnutí a shromáždění a živějším předvedení koně, což platí i pro další umístěné. V celoročním hodnocení seriálové soutěže NPS Junior Ridden šampionát 2018 se nejvíce dařilo WPBr, kteří obsadili první 3 místa. Šampionem NPS JRŠ se stal valach Chico (KVH 140 cm, 25 % velšské krve) s Kristýnou Hájkovou. Titul vicešampiona putoval zásluhou Jany Matouškové a valacha Indian Esprit (KVH 153 cm, 50 % velšské krve) do hřebčína Vallaro.

Velmi dobře obsazená třída Open Ridden nám nabídla zajímavou podívanou. Vítězná dvojice – Tereza Blechová a Maygem Golden Glory (Stáj u Sepíka) vyčnívali nad ostatní soutěžící pečlivě připravenou a výborně provedenou individuální úlohou s dobrými přechody, správným sestavením koně v obloucích, hezkým prodloužením i zkrácením, při níž jezdkyně využila celý výstavní prostor. Svůj výborný výsledek z minulého kola NPS Open Ridden šampionátu zopakovala na Lhotě Karolína Glasová s Pretoria Mawerickem, která velmi těsně porazila třetí umístěnou Alžbětu Kosinovou s plemenným hřebcem Schönbrunn Landgraf.

Ostatní soutěžící v této třídě měli problémy s nesoustředěností, které se projevili zejména neochotou klidně postát, anebo s přílišným napětím, jež následně negativně ovlivnilo jejich jezdecký projev. Po doplnění výsledků z posledního kola jsme již mohli ocenit dvě nejlepší dvojice seriálové soutěže NPS Open Ridden šampionát 2018. Bodový odstup mezi prvními dvěma umístěnými byl v této seriálové soutěži mnohem menší, než v soutěžích NPS JRŠ a NPS FRŠ.. S rozdílem jediného bodu zvítězila Kristýna Hájková s valachem Trawel Cu Mel  před Karolínou Glasovou v sedle Pretoria Mawericka.

V letošním ročníku NPS jezdeckých šampionátů dominovali reprezentanti Stáje u Sepíka, kteří získali všechny tři tituly šampionů a také jeden titul vicešampiona. K nim se připojili hřebčín Vallaro a JK dětí a mladých jezdců v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi, z nichž každý vybojoval po jednom titulu vicešampiona. Všem jim k těmto krásným úspěchům gratulujeme a těšíme se na další ročník, který pro všechny účastníky NPS v současné době již připravuje.

Kromě speciálních výstavních tříd jezdeckých byly na programu i ty zápřahové. Během celého dne se nám koně postupně představili ve třech drivingových odděleních. Ve třídě pro miniaturní koně sekce A zvítězil plemenný hřebec Yvo stáje Acro Farm s paní Jarmilou Podzemskou, který patří k pracovně nejúspěšnějším miniaturním koním v ČR, neboť se může pochlubit mnoha šampionskými tituly ze tříd Driving, Jumping a Versatility z posledních let. Yvo byl při předvedení velmi pozorný a soustředěný a ukázal hezkou mechaniku pohybu. V juniorské kategorii pro koně Mountain and Moorland plemen se utkali dva začínající vozatajové, kteří zatím sbírají své první zkušenosti. Oběma s vedením koně museli ještě občas vypomoci jejich přísedící, nicméně oba si zaslouží pochvalu za velkou snahu. Vítězem se stal Ferdinand Ritter s valachem Dollom Happy Clown z JK dětí a mladých jezdců Brandýs n.L./Stará Boleslav, s přísedící paní Klárou Voctářovou a druhé místo obsadil teprve šestiletý Jiřík Černý se SHP valachem Viky of Very, který společně s přísedící paní Miluší Černou reprezentoval Stáj Viktoria Radim.

V seniorské kategorii se nám představila tři shetlandská spřežení. Pro vítězství si dojelo spřežení ze Stáje Viktoria Radim, paní Miluše Černá a Viky of Very. Jejich prezentace byla i přes náročnější terén dostatečně energická, kůň byl zapřažen v korektním postroji a ochotně spolupracoval. Druhé místo náleží klisně Bonnie Heart Czenkow s paní Dominikou Drobnou (Victory Land). Klisna byla úspěšná i v dopoledních chovatelských třídách na ruce a v drivingové třídě ukázala, že disponuje velkými vlohami i pro práci v zápřeži. Paní posuzovatelka by u tohoto spřežení doporučila vyměnit stávající ohlávku bez klapek za ohlávku s klapkami. Třetí místo obsadila Petra Mikolášková s valachem Lille Rosendals Quincy, který patřil určitě k nejtypovějším představitelům plemene v celé třídě, byl korektně zapřažen v lehkém čtyřkolovém kočáře, ale bohužel se nepředvedl. Jeho prezentace postrádala dostatek energie, proto by paní posuzovatelka doporučila do další sezóny posílit fyzickou kondici koně, aby nebylo třeba pak tak intenzivně používat tak výrazných hlasových pomůcek.

Vedle speciálních výstavních tříd si pořadatelé pro účastníky připravili několik dalších sportovních soutěží, od vozatajského parkuru, přes traily, až po jízdy zručnosti.

Málokdy se podaří na jedné výstavě vidět hned několik příslušníků jedné rodiny. Na Working Hunter Show 2018 jsme takovou příležitost měli. V tom nejlepším světle se představila rodina klisny Menai Silver Speck (1999, maj. paní Lucie Diblíčková). Ona sama ke svým dosavadním úspěchům připojila 2. místo z dobře obsazené třídy klisen a valachů tříletých a starší malých Mountain and Moorland plemen s výjimkou SHP, její dcera Limetree Silver Stone (2004, maj. slečna Natálie Havlíčková) ve stejné třídě obsadila 5. místo, její syn Silver Moonlight (2018, maj. Lucie Diblíčková) byl druhý ve třídě MM hříbat, její vnuk Eyrill Gillian (2018, maj. slečna Natálie Havlíčková) ve třídě MM hříbat zvítězil a stal se vicešampionem kategorie MM a supreme vicešampionem výstavy a v neposlední řadě další z jejich synů Limetree Quick Silver (2006, Stáj u Sepíka) vyhrál s Lucií Robkovou jednu z tříd mladých vystavovatelů a kvalifikoval se do finále o Cenu ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele, dále obsadil 1. místo ve třídě Working Hunter Pony Novice, a k tomu přidal ještě i vítězství ve třídě First Ridden a titul šampiona seriálové soutěže NPS First Ridden šampionát 2018. Určitě tedy můžeme říci, že tato rodina byla nejúspěšnější rodinou celé výstavy.

Poděkování za dobře připravenou výstavu se širokým záběrem patří v prvé řadě pořadateli: JK Dětí a mladých jezdců Brandýs n.Labem/Stará Boleslav, který tuto chovatelskou akci připravil ve spolupráci s NPS. Děkujeme všem posuzovatelům, rozhodčím a stevardům za neúnavnou celodenní práci a také celému organizačnímu týmu pod vedením paní Kláry Voctářové. Jsme velmi rádi, že tuto výstavu letos podpořily společnosti Höveler, Herbal Horse, Ifor Williams Trailers, ADW a Koňské bylinky Věra Lánová. Za podporu tříd pro miniaturní koně děkujeme ACHMK ČR, za podporu SVT Mladý vystavovatel děkujeme ASCHK ČR. Již čtvrtou sezónu je generálním sponzorem seriálové soutěže Lead Rein pohár společnost Sehnoutek a synové a tato seriálová soutěž v letošní roce probíhá pod záštitou NPS a SCHSHP. A poděkování samozřejmě patří i našemu mediálnímu partnerovi – internetovému serveru EQUICHANNEL.CZ. Každý jeden z nich svým dílem přispěl k propagaci SVT v ČR a my mu za to děkujeme.

Kompletní výsledky naleznete zde: https://www.npsinfo.cz/kalendar-akci/probehle-akce/

Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…