Letní šampionát NPS 2020

12. 8. 2020 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král

Komu se podařilo získat první letošní Cenu ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele a jak si účastníci druhého kola seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2020 poradili s nástrahami vozatajského parkuru, který pro ně připravil pan Jan Jelínek, se dozvíte v následující reportáži.

Příprava Letního šampionátu NPS probíhala pod taktovkou Národní pony společnosti (NPS) s podporou Asociace chovatelů miniaturních koní v krásném areálu Opřetického dvora. Program této výstavy standardně tvořily jezdecké i zápřahové speciální výstavní třídy, které doplňovaly chovatelské třídy pro miniaturní koně a široká škála sportovních soutěží. Chovatelské a speciální výstavní třídy posuzovala paní Iveta Lewingerová, o hodnocení sportovních soutěží se postaraly dámy Eva Zelená a Rafífa Hamoudová.

Mladý vystavovatel je prověrkou dobře fungující komunikace mezi předvádějícím a jeho koněm. Po soutěžících je požadováno nejprve předvedení koně v kroku a klusu po obvodu výstavního kruhu, předvedení koně na středové čáře v kroku a klusu, a samozřejmě nechybí ani prezentace koně ve výstavním postoji. Posuzovatel také sleduje, zda se předváděný pony dokáže po celou dobu pobytu ve výstavním kruhu soustředit a ochotně se svým předvádějícím spolupracovat. Ze všech tří oddělení Mladých vystavovatelů se do závěrečného finále kvalifikovali vždy první dva umístění a tato šestice pak následně bojovala o nádherný pohár, který do soutěže věnovala ASCHK ČR. Ta již řadu let tyto výstavní třídy pro děti a juniory podporuje.

Mezi postoupivší patřila vítězka nejmladší věkové kategorie vystavovatelů do 7 let věku Adélka Oswaldová, předvádějící WMP valacha Russel Pipit (JKDaMJ Brandýs nad Labem), druhý umístěný ze stejné skupiny Kristián Lukeš se shetlandským valachem Victorem of Very (JK Valdar), vítěz druhého oddělení vystavovatelů 8-10 let Jiří Černý se shetlandským valachem Viky of Very (Farma Černý – Benátky) a Terezka Vacková s WMP valachem Vazan Roderickem (FARMA CHMEL). Za nejstarší věkovou kategorii do finále nastoupila Alenka Veselá s valachem plemene velšský pony Alexej (JK T.G.M. Hektor) a Martina Herzová s WPBr klisnou Luna (Stáj M. Jelínkové), jež byla jedinou „finalistkou“ mezi kvalifikovanými valachy a také koněm bez zkušeností, protože si právě odbývala (velmi úspěšně) svou výstavní premiéru.

Držitelkou první letošní Ceny ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele se stala Alenka Veselá s Alexejem, která ukázala, že na výbornou zvládla všechny potřebné komunikační prostředky a předvedení jejího koně bylo bezchybné, dostatečně energické s vydařeným výstavním postojem.

V shetlandské Lead Rein třídě se o vítězství utkali dva poloviční sourozenci, patřící k rodině holandské klisny Veronie v.d. Saffraan – valaši Viky of Very s Miluškou Černou a vodičem paní Miluší Černou (Farma Černý – Benátky) a Victor of Very s Dominikem Lukešem a vodičem paní Petrou Lukešovou (JK Valdar). Oba podali moc hezké a kvalitativně srovnatelné výkony, v hodnocení exteriéru a typu se od sebe také výrazně nevzdálili a obě děti obdržely pochvalu za korektní sed. O vítězi nakonec rozhodlo dokonalejší předvedení koně v klusových pasážích individuální úlohy s přesně zvoleným tempem, kdy pony nepospíchal, ale šel živě vpřed, dokázal pravidelnost chodu zachovat nejen na dlouhých liniích, ale i v obratech. K dobrému výsledku přispělo i to, že malá jezdkyně již dokázala v některých úsecích vytvořit a udržet stabilní lehký kontakt na otěži. Tentokráte si tedy vítězství na své konto připsal tým z Farmy Černý – Benátky.

Osmičlenné startovní pole nastoupilo do výstavního kruhu ve druhé Lead Rein třídě, která byla otevřena ostatním malým MM plemenům a MMPBr s výjimkou shetlandských pony. Je potěšující, že sedm z osmi předvedených pony bylo odchováno v ČR. Jediným zahraničním odchovem byla v této třídě klisna holandského chovu Langevoren Nigelli, která v sedle nesla Báru Drncovou a jako vodič ji doprovázela paní Dominika Bošková (Pony školka Štěnovice). Tento tým obsadil v silné konkurenci krásné třetí místo. Nigelli získala vysoké známky za exteriér a typ, taktéž za mechaniku pohybu a charakter. O příčku výše se umístila Adélka Oswaldová s valachem Russel Pipit a vodičem paní Žanetou Oswaldovou (JKDaMJ Brandýs nad Labem). Tento tým předvedl velmi pěknou individuální úlohu, ale ještě je třeba doladit výstavní postoj. Na nejvyšším stupni stanula Terezka Vacková s Vazan Roderickem (FARMA CHMEL). Kromě vynikajícího výkonu Terezky i Rodericka je na místě vyzdvihnout i ukázkovou práci vodiče – paní Martiny Maršíkové. Tato trojice udržela stabilní tempo v klusových pasážích a předvedla dobré přechody, ale jejich „esem v rukávu“ byl precizní zootechnický postoj, bez námahy přestavěný v okamžiku, kdy posuzovatel obešel koně. 

Ve třídě Nadějí, vypsané pro děti startující prvním a druhým rokem, jsme kromě začínajících malých jezdců mohli vidět i několik nováčků z řad poníků. Málokterému ze soutěžících se podaří svůj premiérový start proměnit ve vítězství. Obvykle jim k dobrému umístění chybí dostatek zkušeností. Tak tomu ovšem nebylo v případě reprezentantů Stáje Jašková – Viktorie Jaškové, sedlající Marah Party Boye, kterou jako vodič doprovázela paní Gabriela Zatloukalová. Valach získal dobré hodnocení za exteriér a typ, předvedl pěknou mechaniku pohybu a projevil příjemný temperament vhodný pro práci se začínajícími jezdci a ochotu spolupracovat. To ho následně v celkovém hodnocení posunulo na první místo. Druhé místo si vybojovala Anežka Drncová s klisnou Langevoren Nigelli a vodičem paní Zuzanou Drncovou (Pony školka Štěnovice) a třetí místo obsadil další z letošních nováčků, shetlandský valach Lille Rosendals Merlin s Adélkou Oswaldovou a vodičem paní Petrou Lukešovou (JK Valdar). V této třídě nezahrnovala individuální úloha předvedení ponyho na osmičce, ale lehčí variantu, předvedení na středové čáře, která ovšem některé soutěžící dost potrápila.

Bez pomoci vodiče se již obešli soutěžící ve třídě First Ridden. Nejúspěšnější byli zástupci JŠ Radošovice – Nikol Suchoparová a Trawel Rum Punch. Tento valach obdržel ze všech účastníků First Ridden třídy nejvyšší známky za exteriér a typ, a také svou vynikající prezentací naplnil představu paní posuzovatelky o spolehlivém a ochotném poníkovi pro začínajícího jezdce. Druhou příčku vybojovala Alenka Veselá s valachem Alexej (JK T.G.M.Hektor). I přesto, že tato dvojice patří již k těm zkušenějším ve startovním poli, jejich výkon občas poznamená lehká ztráta koncentrace. Třetí místo obsadila Anežka Žaludová s klisnou Calamity Blueberry (JK Calamity Jane). Této dvojici paní posuzovatelka doporučila zapracovat na dynamičtějším předvedení.

Jakmile jezdci překročí věkovou hranici 12 let a nemohou soutěžit ve třídě First Ridden, mají možnost pokračovat speciální výstavní jezdeckou třídou Junior Ridden, jež je otevřena jezdcům do 16 let. Zde se již na soutěžící kladou větší nároky při společném předvedení ve skupině, neboť je zde třeba prezentovat svého koně ve všech chodech. Tuto třídu na LŠ NPS vyhrála Linda Dvořáková s valachem Marah Simon (JK Calamity Jane).

Miniaturní koně byli v chovatelských třídách posuzováni odděleně podle KVH v sekci A a B. Mezi hřebci sekce A byl nejúspěšnější francouzský odchov v majetku manželů Sovových – roční hřebeček Modello Shy Josie W Cesar de Paris, který letos bodoval už v červnu na Velké ceně Cavalletto.

Z LŠ NPS si domů odvezl titul Grand šampiona hřebců sekce A. Reservním Grand šampionem hřebců této sekce se stal tříletý hřebec Jury v majetku pana Petra Procházky.

Z klisen předvedených v této sekci byla nejlépe hodnocena roční klisna českého chovu Twilight Girl Acro Farm, jejímž otcem je výstavně i sportovně úspěšný plemeník D&D's Sonic Boom Acro. Titul Reservního Grand šampiona klisen sekce A vybojovala Royal Gladis Mayflover Glamour v majetku paní Veroniky Pazourkové. V závěrečném šampionátu sekce A přidala Twilight Girl Acro Farm ke svým dosavadním úspěchům i titul Supreme šampina sekce A.

V sekci B zabodoval další z odchovanců francouzské stáje Modello Farm, dvouletý hřebec Modello Kaa Josie W Joey S v majetku paní Veroniky Pazourkové, polobratr z otcovy stravy Grand šampiona hřebců sekce A.

 

Kromě titulu Grand šampiona hřebců sekce B byl vyhodnocen i jako nejlepší zástupce celé sekce B a odměněn titulem Supreme šampiona. Grand šampionkou klisen sekce B se stala klisna českého chovu Tip Top Angelika v majetku manželů Polákových. Svou výstavní premiéru úspěšně završila ziskem titulu Reservní Grand šampionky klisen sekce B dvouletá Fantasy Boom Acro Farm (maj. manželé Smětákovi).

Klasické chovatelské třídy pro miniaturní koně doplnila i třída pro klisny a valachy všech věkových kategorií zapsaných v RHVK PK Minihorse, kde zvítězil osmiletý valach Honza v majetku paní Nikoly Bouchalové Fidrmucové. Ten si domů odvezl i cenu za první místo ze zápřahové speciální výstavní třídy Driving pro minihorse sekce A vedené seniorským vozatajem. Juniorskou kategorii vyhrála Karolína Machová, jež předváděla valacha SBM American Gangster (JKM Team). V sekci B spolu o vítězství soupeřily zástupci Farmy Chikita a stáje Acro Farm. V podání dvojice Zuzana Dotlačilová a Sisi (Farma Chikita) jsme měli možnost vidět ochotně pracujícího koně v zápřeži s dobrou mechanikou pohybu, který předvedl solidní přechody, klidné stání a dobré zacouvání. Tato vydařená prezentace jim vynesla první místo.

Malá plemena pony nebo koní vídáme nejčastěji v jednospřeží v lehkých jednonápravových sulkách. Vícespřeží malých koní vídáme na výstavách poměrně vzácně. Proto paní posuzovatelku a určitě i diváky potěšila drivingová třída, kde se miniaturní koně – plemenný hřebec Nirvana’s Breaking Thru a klisna Trix v.d. Schoolsteeg předvedli v tandemu pod vedením paní Evy Véghové (Stáj Cavalletto). 

Samostatná drivingová třída byla otevřena také pro zástupce Mountain a Moorland plemen a MMPBr. Ve výstavním kruhu se sešli dva zástupci shetlandských pony, oba českého chovu. I zde se ukázalo, jak důležité jsou pro vozataje i jeho koně zkušenosti. Vítězství si nakonec na své konto připsal sice mladší a zkušenější z vystavovaných pony Amor of Magic Star vedený panem Karlem Jindrou (Stáj Magic Star), který se dokázal lépe koncentrovat na práci, a jeho přechody byly výraznější.

Kromě drivingových tříd mohli vozatajci své dovednosti porovnat i ve dvoukolovém vozatajském parkuru, jehož zajímavý kurz s náročnějšími technickými pasážemi opět připravil pan Jan Jelínek. V juniorské kategorii soutěžila 4 spřežení, seniorů bylo dvojnásobně více.

Výsledky tohoto vozatajského parkuru se započítávaly do seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2020, jehož generálním sponzorem jsou Jezdecké potřeby Cavalletto. I přes vyšší technickou obtížnost kurzu zůstává zatím pořadí na prvním místě seriálové soutěže po druhém kole beze změny, a to jak v juniorské, tak v seniorské kategorii. Vítězství mezi juniory obhájila talentovaná Sára Zelená se shetlandskou klisnou Heather v. Stal Wainum Wisholt (Stáj Otmíče), jejíž celkový výsledek byl již podruhé absolutně nejlepším napříč oběma kategoriemi. Cenné body za první místo v seniorské kategorii si připsala Zuzana Dotlačilová s klisnou Sisi (Farma Chikita).

Výstavní den nabídl soutěžím kromě chovatelských a speciálních výstavních tříd také několik zajímavých sportovních soutěží. K nim patřily např. novinky letošní sezóny – štafeta družstev a týmová soutěž pro děti do 9 let na ponících s vodičem Běž-jeď. Obrovská podpora nejen publika, ale i samotných účastníků vytvořila v průběhu těchto soutěží báječnou atmosféru a byla důkazem toho, že výstavu si společně může užít celá rodina. 

Poděkování patří všem, kteří s přípravou této výstavy pomáhali a organizačně se podíleli na jejím zdárném průběhu. Za podporu děkujeme rovněž našim sponzorům a partnerům: společnosti Sehnoutek a synové, Jezdeckým potřebám Cavalletto, společnosti Kmitex, ASCHK ČR a serveru EQUICHANNEL.CZ. Se všemi se těšíme na viděnou 15. 8. 2020 na Working Hunter Show na jízdárně Lhota.

  • Kompletní výsledky jsou k dispozici zde.
  • Fotografie z akce od pana Viktora Krále jsou k dispozici zde.
Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…