III. Regionální výstava VALEČ 2001

Dne 19. 5. 2001 se konal již třetí ročník Jarní regionální výstavy pony a malých koní, která se koná v nádherném prostředí valečského zámeckého parku za organizačního a sponzorského úsilí Obecního úřadu Valeč, SCHWPC a hřebčínu DOLLOM.

Delegovanými rozhodčími na této výstavě byli pánové Hinrich Wulf a Hans Schumacher ze SRN. Mluveného slova se - jako vždy velmi profesionálně - ujala paní Iveta Fialová z hřebčína DOLLOM.
Posuzovalo se v 8 kategoriích (Shetland pony, Jezdecký pony, Hafling, Welsh Mountain Pony, Welsh Pony, Welsh Pony of Cob type, Welsh Cob a Weslh Part-Bred); v rámci každé z nich se posuzovaly 4 třídy podle věku a pohlaví pony a malých koní (a - klisny a valaši 4-letí a starší, b - hříbata do půl roku věku, c - mladí pony od 1 do 3 let věku a d - hřebci 4-letí a starší); navíc ještě 3 speciální výstavní třídy (třída E: Mladý vystavovatel, třída F: Rodiny a třída G: Děti do 8 let na poníkovi vedeném rodičem). Rozdělení tříd a kategorií spolu s podrobnějším vysvětlením a způsobem hodnocení najdete v nejbližší době v samostatném příspěvku!
Výstavy se zúčastnilo na 80 jedinců ve výstavní části; odpoledne však probíhaly ještě sportovní soutěže pro jezdce na pony. Výsledky vypadaly takto:

1. SHETLAND PONY
Třída a:
1. SANDRA - maj. J. Elek, Rochlov
2. BETYNA - maj. L. Vítovcová, Petrovice
3. ŠÁRKA - maj. J. Hutník, Bezvěrov

Třída b:
1. DAFNÉ - maj. J. Kavka, Fojtov


Třídy c) a d) zůstaly neobsazeny

Šampionem kategorie se stala klisna SANDRA
Vicešampionem kategorie klisna BETYNA


2. JEZDECKÝ PONY
Třída a:
1. ORGIE - maj. M. Rambousková, Zálezlice
2. GONNY - maj. M. Marková, Rabštejn nad Střelou
3. LUPÍNEK - maj. J. Viedemannová, Nové Strašecí

Třída b:
1. BARON - maj. Ing. J. Poplštejn, Příbram
2. OLIVER - maj. M. Rambousková, Zálezlice
3. VALENTÝN - maj. T. Jandová, Bezvěrov

Třída c:
1. RHEA - maj. J. Jirkovská, Starý Plzenec

Třída d:
1. ŠÍP - maj. J. Klein, Ležnice
2. SANDY - maj. L. Feltová, Kacéřov


Šampionem kategorie se stal hřebeček BARON
Vicešampionem kategorie klisna RHEA

3. HAFLING
Třída a:
1. LISSINA - maj. F. Mikeš, Praha 6
2. ZILLI - maj. H. Kecová, Strašice
3. ELISABET - maj. Ing. Poplštejn, Příbram

Třída b:
1. LADY - maj. F. Mikeš, Praha 6

Třída c:
1. ZARINA - maj. H. Kecová, Strašice

Třída d:
1. GITAN - maj. J. Koukolík, Tachov
2. MOZART - maj. F. Mikeš, Praha 6

Šampionem kategorie se stal GITAN a vicešampionem kategorie ZARINA


4. WELSH MOUNTAIN PONY
Třída a:
1. MENAI RIVA - maj. Hřebčín TRAWEL, Štichovice

Třída b:
1. TRAWEL REPLIKA - maj. Hřebčín TRAWEL, Štichovice

Třída c:
1. TRAWEL RIVALITA - maj. M. Kulhánková, Závišín a M. Primasová, Praha
2. DOLLOM SERIAN - maj. Hřebčín DOLLOM, Verušičky
3. DOLLOM CENWRION - maj. Hřebčín DOLLOM, Verušičky

Třída d:
1. FRIARS ROYAL SURPRISE - maj. Hřebčín DOLLOM, Verušičky
2. AURIC SUPER STAR - maj. Hřebčín DOLLOM, Verušičky

Šampionem kategorie se stal FRIARS ROYAL SURPRISE
Vicešampionem kategorie TRAWEL REPLIKA


5. WELSH PONY
Třídy a) a b) zůstaly neobsazeny

Třída c:
1. APOLLON BONUS - maj. SK APOLLON, Chomutov

Třída d:
1. BASCO - maj. Hřebčín TRAWEL, Štichovice

Šampionem kategorie se stal APOLLON BONUS a vicešampionem BASCO


6. WELSH PONY OF COB TYPE
Třídy a), b) a d) zůstaly neobsazeny

Třída c)
1. BOHEMIA WILD BOY - maj. L. Býmová, Míškovice u Holešova

Šampionem kategorie se stal BOHEMIA WILD BOY


7. WELSH COB
Třída a:
1. GLANTRAETH WELSH MAID - maj. L. Býmová, Míškovice u Holešova
2. MENAI FLYING BLAZE - maj. M. Primasová, Praha

Třída b: neobsazenaa

Třída c:
1. PRETORIA ETHAN - maj. Hřebčín PRETORIA, Hynčice nad Moravou

Třída d:
1. GWENLLAN BEN - maj. Hřebčín PRETORIA, Hynčice nad Moravou
2. MENAI DOUBLE MAGIC - maj. Hřebčín DOLLOM, Verušičky


Šampionem kategorie se stal hřebec GWENLLAN BEN
Vicešampionem kategorie klisna GLANTRAETH WELSH MAID


8. WELSH PART-BRED
Třída a:
1. ORCHARDE BERGAMOTE - maj. M. Maťátko, Dolní Rychnov
2. ORCHARDE MARIABELLE - maj. M. Maťátko, Dolní Rychnov
3. DUSTY - maj. M. Rambousková, Zálezlice

Třída b) neobsazena

Třída c.
1. PEGY - maj. M. Maťátko, Dolní Rychnov
2. VIKI - maj. Ing. V. Mestenhauser, Mělník
3. OMAR - maj. M. Rambousková, Zálezlice

Třída d:
1. REX - maj. Ing. J. Poplštejn, Příbram


Na závěr této části výstavy byly vyhodnoceny tři kategorie šampionů:

Šampion hříbat - klisna TRAWEL REPLIKA
Vicešampion hříbat - hřebeček BARON

Šampion mladých - hřebec APOLLON BONUS
Vicešampion mladých - klisna TRAWEL RIVALITA

Šampion výstavy - hřebec GWENLLAN BEN
Vicešampion výstavy - hřebec FRIARS ROYAL SURPRISE


Následovala třída E: Mladý vystavovatel, kde děti do 14 let předvádějí jakéhokoliv ponyho do 148 cm KVH. Nehodnotí se zde exteriér ponyho, ale schopnost dítěte ponyho předvést, navázat s ním kontakt a také upravenost dvojice. Nejlépe si v této třídě vedla M. Jandová a klisna DOLLOM CENTWRION z hřebčína DOLLOM; druhý byl J. Kratochvíl s LUPÍNKEM ze stáje Viedemann a třetí K. Hutníková s VESNOU z Ostřetína.

Ve třídě F: Rodiny soutěží trojice pony - vždy jeden rodič (matka nebo otec) a jeho dva potomci (pokud je vystavovaným rodičem klisna, může mít každé hříbě jiného otce a naopak; rovněž majitelé jednotlivých pony mohou být různí). První místo získala klisna MENAI RIVA se svými dcerami TRAWEL REPLIKOU a TRAWEL RIVALITOU (maj. Hřebčín TAWEL, Štichovice; M. Kulhánková; M. Primasová) a druhé místo kolekce pony z hřebčína DOLLOM: hřebec FRIARS ROYAL SURPRISE a jeho dcery DOLLOM CENTWRION a DOLLOM CARYS.

Ve třídě G: Děti do 8 let na poníkovi vedeném rodičem se posuzuje korektní sed dítěte v kroku, lehkém i pracovním klusu; to, jak je poník ustrojen a jak celá dvojice "ladí". První místo v této třídě získala T. Jandová na ZUZCE z Ostřetína; druhé místo K. Vítovcová s BETYNOU z Pony Klubu Jiřičná a třetí místo Z. Kolaříková na PRINC ČENDA ze Starého Plzence.

Následovaly sportovní soutěže (Běž - jeď - veď; jízda zručnosti; barelová jízda; slalom dvojic nebo záchranář), kterým bezesporu dominoval divácky velmi atraktivní Skok mohutnosti, kde se dosažený výkon přepočítává vzhledem ke KVH každého poníka, aby tak podmínky byly stejné pro všechny závodící, jelikož KVH není v éto soutěži omezena. Nejlépe si vedla již ostřílená závodnická dvojice Melanie Marková na GONNYM z Rabštějna nad Střelou; druhá byla S. Joklová na A. SUPER STAR z hřebčína DOLLOM a třetí M. Jandová na F.R. SUPRISE taktéž z hřebčína DOLLOM.

Pořadatelům, vystavujícím i soutěžícím patří poděkování za vytvoření krásné atmosféry celé výstavy! Můžeme jen doufat, že v dalším roce se tato tradiční akce pro chovatele, majitele, jezdce a vůbec milovníky pony bude opakovat!


Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…