II. šampionát nativních britských plemen proběhl na Jízdárně Lhota

20. 7. 2018 Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová Autor fotek: Jiří Mann, Lucie Robková, Jana Hermannová, Kateřina Štěpařová a archiv paní Jacqueline Beatham

Pro hladký průběh každé výstavy je třeba, aby pořadatel zajistil několik důležitých věcí, mezi které samozřejmě patří i zkušený posuzovatel. Jezdeckému klubu dětí a mladých jezdců v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi ve spolupráci s NPS se v tomto ohledu podařil doslova husarský kousek...

Pozvání posuzovat II. Šampionát nativních britských plemen totiž přijala paní Jacqueline Beatham z Velké Británie, která je jedním z pěti britských posuzovatelů, zapsaných hned na panelech několika chovatelských společností více než 50 let. V ČR posuzovala poprvé. O tom, jak paní Jacqueline hodnotila samotnou výstavu, kvalitu českých koní i jejich výkony, se může dočíst níže.

Paní Jacqueline je i ve svých 72 letech aktivní jezdkyní, pravidelně se účastní honů a cross country, celkem 11x posuzovala různé třídy na prestižní výstavě HOYS, mnohokrát posuzovala velké výstavy v irském Dublinu a na svém kontě má také nespočet zahraničních výstav, včetně Nového Zélandu a Keni. Ona sama byla v roce 1959 členkou britského národního reprezentačního „show“ týmu, ke kterému v té době patřila i Jennie Loriston – Clarke (úspěšná britská drezurní jezdkyně a olympionička). British Riding Pony Comberton Clancy, kterého paní Jacqueline vlastnila a připravovala, se stal historicky prvním koněm, jenž v jednom roce získal titul overall supreme šampiona na HOYS i RIHS. Jednoho z jejích koní v minulosti jezdila a předváděla také slavná drezurní jezdkyně Charlotte Dujardin.

Výstavě byl vyhrazen celý sobotní den, ale chovatelé, majitelé či příznivci původních britských plemen v ČR měli možnost se již v pátek dozvědět něco zajímavého o u nás málo početně zastoupeném plemeni New Forest Pony. Paní Jacqueline (akreditovaná posuzovatelka zapsaná také na panelu The New Forest Pony Breeding and Cattle Society) si pro všechny zájemce na páteční odpoledne připravila přednášku o historii a vývoji tohoto plemene, plemenném standardu i způsobu, jak správně „očima posuzovatele“ na New Forest Pony nahlížet. V závěru semináře proběhlo pod jejím vedením praktické cvičení v posuzování koní na dvou pony figurantech domácího JK, kteří se druhý den výstavy neúčastnili. Na nich všem seminaristům, ale zejména juniorům zařazeným do vzdělávacího programu NPS Mladý posuzovatel, vysvětlila základní principy posuzování koní v praxi.  

Sobotní program zahájili Mladí vystavovatelé, kteří byli podle věku rozděleni do 3 skupin. Mezi nejmladšími dětmi zvítězila Adéla Musilová se SHP klisnou Leou Domino (JA Bleu de Ciel Hostivař), která jako jediná splnila všechny požadavky této třídy od dobrého předvedení v pohybu, správného výstavního postoje až ke korektnímu otočení koně na středové čáře. Druhé a třetí místo bylo velice těsné. Výkony obou dívek byly poznamenány stejnými chybami (otočení koně na špatnou ruku). Více snahy o udržení pozornosti poníka zaznamenala paní posuzovatelka na straně Martinky Kolaříkové s klisnou Saharou (hřebčín Naes), a proto ji posunula na druhou příčku. Třetí místo obsadila Nikol Suchoparová s klisnou Charlotte (JŠ Radošovice). Paní posuzovatelka by ráda doporučila trenérům těchto nejmenších dětí, aby naučili své svěřence správně držet otěže nebo vodítko, což jim nejen usnadní celé předvádění, ale minimalizuje to rizika případných nehod a kolizí.

Druhé oddělení Mladých vystavovatelů opanovala osmiletá Lucie Robková, vystavující WMP valacha Limetree Quick Silver (Stáj u Sepíka, Lysá nad Labem). Její způsob práce s poníkem ve výstavním kruhu lze označit za příkladný a paní posuzovatelku navíc nesmírně potěšilo, když tato osmiletá dívka dokázala sama postavit koně do správného zootechnického postoje, který pohotově otočila v okamžiku, kdy Paní Jacqueline přešla na druhou stranu koně. Druhé a třetí místo patří zástupcům JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem/Stará Boleslav.

Velmi pěknou práci s mladým koněm předvedla Anička Horvátová, vystavující dvouletou WPBr Hilin Miss Banshee, jejíž matka Hilin Soprano je vnučkou trojnásobného šampiona hřebců sekce B a dvojnásobného overall šampiona RWS – ryzáka Carwed Charmer. Stabilně vyrovnané výkony v této sezóně podává dvojice Eliška Perlíková a SHP Modřín of Kadov, která si ke svým letošním úspěchům připsala další krásné třetí místo.

Ve třetí skupině Mladých vystavovatelů jsme viděli několik vynikajících výkonů. Skvělou práci s koněm, který zůstal po celou dobu pozorný, výborně zvolené tempo, které dalo vyniknout mechanice pohybu, korektní výstavní postoj a vystavující, jenž se pohybuje vedle koně na správném místě, to vše bylo součástí vítězné prezentace Kristýny Hájkové s WPBr valachem Chicem (Stáj u Sepíka).

Druhá umístěná Jana Matoušková (hřebčín Vallaro) dokázala, že patří v juniorské kategorii k vystavovatelské špičce. Její velkou devízou je umění vcítit se do koně, získat si jeho důvěru a respekt. V letošním roce vystavuje mladého čtyřletého WPBr valacha Indian Esprit. V průběhu této třídy si na vedlejším kolbišti vozatajci opracovávali svá spřežení na drivingovou třídu. Mladý valach se pravděpodobně s tolika spřeženími na jednom místě ještě nesetkal, proto byl nervózní a hůře se soustředil na předvádějícího. Jana si ale svým klidným, přesto důrazným přístupem jeho pozornost opět získala a tato schopnost vcítit se do mladého koně paní posuzovatelku velmi oslovila.

Mladého a nezkušeného koně vystavovala také třetí umístěná Kristýna Kalibánová (JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem/Stará Boleslav). Byl jím tříletý WMP valach Voermanhof X-Factor, vnuk šampiona hřebců sekce A z RWS 2005 - hřebce Vechtzicht’s Hywel. Jeho prezentace v první části soutěže byla poznamenána nervozitou, ale pak se uklidnil a během individuálního předvedení již skvěle spolupracoval a ukázal zajímavou mechaniku pohybu.

Paní Jacqueline byla s výkony Mladých vystavovatelů velmi spokojena. Rodičům a trenérům by ale v některých případech doporučila, aby se zamysleli nad tím, zda je ve fyzických možnostech jejich dětí (zvláště těch malých), poradit si se svým poníkem. Jedná se většinou o děti těch nejmladších věkových kategorií. Pro takové může být nepřiměřeně velký pony, byť charakterní a spolupracující, ještě velkým soustem. Mnohem více by toho dokázaly předvést, pokud by měly k dispozici velikostně přiměřeného partnera, ideálně třeba shetlandského poníka.

V leadreinových třídách se opět rozdělovaly body do letošního, již čtvrtého ročníku seriálové soutěže LRP, který probíhá pod záštitou NPS a SCHSHP.

Šest bodů za první místo si na své konto v kategorii shetlandských pony připsala klisna Velvet Desire Czenkow, vnučka vynikajícího Napoleona van de Kortenhof, nejlepšího tříletého a čtyřletého shetlandského hřebce v Holandsku (2001 a 2002), který v následujících letech získal mnoho dalších významných chovatelských ocenění, včetně šampiona výběru hřebců v roce 2004. Skvělým způsobem ji předvedla šestiletá Nikol Suchoparová v doprovodu vodiče paní Moniky Suchoparové (JŠ Radošovice). Paní posuzovatelku tato klisna nadchla uvolněným, elastickým a rytmickým pohybem, malá jezdkyně hezkým sedem a dobrým jezdeckým projevem a celý tým ukázkovou spoluprací.

Stejně vysokou úroveň předvedení jsme mohli vidět i v podání reprezentantů JA Bleu de Ciel: Adélky Musilové, klisny Lea Domino a vodiče paní Veroniky Musilové. Rozdíl mezi první a druhou umístěnou byl v tom, že Velvet Desire Czenkow lépe pracovala na osmičce a v rozích.

Třetí místo obsadila jediná importovaná klisna v této třídě, Blissy v.d. Zomerlanden, na jejímž hřbetě se nám představil pětiletý Honzík Ládek. Společně s vodičem slečnou Kristýnou Šmejkalovou reprezentovali Pštrosí farmu na Čenkově. Velvet Desire Czenkow a Blissy v.d. Zomerlanden jsou spolu spřízněny přes hřebce Narco van de Uitweg, který prostřednictvím svých 22 vybraných synů ovlivnil chov SHP nejen v Holandsku, ale také v Německu.

Zatímco v shetlandské třídě startoval pouze jeden pony odchovaný v zahraničí, ve velšské třídě tomu bylo přesně naopak. Zde převažovaly importy a jediným českým odchovancem v této třídě byl valach Russel Pipit (chov. paní Amelie Hanne).

Nejlépe si ve skupině šesti startujících vedla Adéla Musilová s valachem Oldvicarage Border Reiver a vodičem paní Veronikou Musilovou (JA Bleu de Ciel). Tento valach reprezentoval v loňském roce ČR ve speciálních výstavních třídách MV, LR a FR na 19. International Welsh Pony and Cob Show v holandském Ermelu a kromě několika skvělých umístění se stal i Reserve Mini Ridden Championem. Paní Jacqueline ocenila jeho korektní exteriér a dobrý typ, kvalitní mechaniku pohybu i ochotu spolupracovat a velmi hezké předvedení. Na druhé místo posunula paní posuzovatelka valacha holandského chovu Marrenk’s Golden Captain, který se nám představil s pětiletým Zdeňkem Ládkem a vodičem slečnou Kristýnou Šmejkalovou (Pštrosí farma Čenkov). Captainův otec Heathside Flashman pochází sice z Velké Británie, ale působí také pod holandskou PK, pro kterou byl vybrán jako čtrnáctiletý na centrálním výběru hřebců 2009, kde ve třídě starších hřebců obsadil 2. místo. Ačkoliv je Captain souladný pony s korektním exteriérem, nepatří mezi typické reprezentanty svého plemene. Ve výstavním kruhu se ovšem předvedl v tom nejlepším světle a ukázal, že je po všech stránkách (charakter, temperament, mechanika pohybu) poníkem vhodným pro práci s malými dětmi. Třetí místo obsadila Martinka Kolaříková s klisnou Sahara a vodičem Michaelou Havlovou (hřebčín Naes, Telce). Do jinak velmi hezkého předvedení tohoto týmu by bylo v budoucnu potřeba vložit více energie.

Ve třídě Nadějí měli shetlandští poníci výraznou početní převahu. Tato třída byla opět hezkou prezentací českého chovu, neboť z devíti startujících poníků jich osm bylo narozených v ČR. Patří mezi ně dva potomci SHP hřebce (dnes již valacha) Tymena v.d. Sluissesteeg, po jednom potomkovi zde měli SHP hřebci Hektor Rafael, Ontario v.d. Buitenweg, Arny of Kadov a Goldan Cavalier. České odchovy reprezentují také dva zástupci velšských horských plemen, kteří jsou potomky hřebců Gilfach Happy Boy a Centannial Ramon. A právě dcera posledního zmíněného hřebce při svém prvním startu v pohárové třídě dokázala porazit všechny své soupeře.

Wildmane Raduza je z otcovy strany vnučkou známého plemeníka Friars Superman, který byl na slavné Fayre Oaks Sale vydražen za 6 000 liber. Pod sedlem ji předváděla Amálie Prostá v doprovodu paní Pavlíny Rejzkové (JK No Limits), která se SVT účastní první sezónu. Pony paní posuzovatelku zaujal svým exteriérem a typem, byl velmi pozorný po celou dobu soutěže, ochotně s dítětem spolupracoval a předvedl velmi pěknou mechaniku pohybu. Druhé místo si vybojoval další z letošních nováčků – pětiletý Tomáš Bejček v sedle shetlandské klisny Lea Domino s vodičem paní Lenkou Bejčkovou (JA Bleu de Ciel), kterým se velmi vydařilo předvedení jak ve společné, tak v individuální části.

Ke svým dvěma letošním třetím místům z prvních dvou kol LRP přidal tým Pštrosí farmy Čenkov ve složení Anička Mazancová, Rolnička KV a vodič slečna Kristýna Šmejkalová další třetí místo a tím se posunul na druhou příčku průběžného pořadí. Rolnička KV je také vnučkou výše zmiňovaného Napoleona v.d. Kortenhof a společně s klisnami Velvet Desire Czenkow a Plamenka of Kadov tvoří úspěšný speciálkový „trojlístek“ potomků Tymena v.d. Sluissesteeg. Tato SVT je otevřena pro děti od 3 do 9 let, a právě Anička Mazancová je jednou ze dvou tříletých jezdkyň, které se do letošního ročníku LRP zapojily.

Paní posuzovatelka byla s výkony soutěžících ve všech třech LR třídách spokojena. Některým účastníkům by doporučila, aby věnovali více pozornosti přípravě koně do výstavního kruhu, a to jak z hlediska správné úpravy a čistoty, tak z hlediska optimální kondice.

II. Šampionát nativních britských plemen na Jízdárně Lhota je první ze dvou letošních výstav, kde jsou vypsány také „kombinované“ výstavní třídy Working Hunter Pony. V průběhu této výstavní třídy je dvojice hodnocena postupně při práci na překážkách (styl koně, ovladatelnost) a dále v jezdecké úloze a při předvedení na ruce (exteriér, typ, kondice, individuální prezentace, ovladatelnost). Tato výstavní třída zohledňuje velkou část pro chovatele důležitých ukazatelů, jak samotnou kvalitu daného jedince, tak jeho pracovní vlastnosti. Každá dvojice může během soutěže nasbírat maximálně 100 bodů, z toho 70 za práci koně na překážkách, jeho ovladatelnost a jezditelnost, a 30 za exteriér, typ a individuální prezentaci. Samostatně jsou hodnoceni začínající jezdci ve třídě Novice, která je otevřena dětem do 12 let na ponících do 137 cm KVH, z důvodů bezpečnosti jen klisnách a valaších.

V novice třídě jsme měli možnost vidět celkem 5 dvojic, z nichž 4 úspěšně dokončily první fázi soutěže – parkurovou zkoušku. Mezi nimi byla i jedna jezdkyně se dvěma koňmi, která si do druhé fáze (jezdecká úloha a předvedení na ruce) musela ze svých koní vybrat dle pravidel pouze jednoho. A volba to byla šťastná, neboť právě s tímto koněm pak vyhrála: Lucie Robková a Limetree Quick Silver (Stáj u Sepíka). Tato dvojice dokončila WHP třídu s vysokým bodovým ziskem - 95 bodů, což jim přineslo nejen vítězství ve třídě Novice, ale je třeba říci, že to bylo nejlepší bodové skóre v rámci všech WHP tříd celé této výstavy.

Druhé místo obsadila Linda Dvořáková s klisnou velšského ponyho v typu kob Springflower Proud Mary (85 bodů, JK Calamity Jane) a jako třetí se umístila Anna Horvátová s WMP valachem Dollom Happy Clown (81 bodů, JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem/Stará Boleslav). Obě tyto dvojice zvládly parkurovou zkoušku bez penalizací, ale obdržely nižší hodnocení za styl koně, exteriér a typ a také za individuální prezentaci. Za zmínku určitě stojí, že druhým koněm Lucie Robkové, který úspěšně zvládl první fázi soutěže, ale do druhé nepostoupil, protože si jezdkyně vybrala druhého koně, byl šestiletý valach plemene minihorse Barney (chov. paní Štěpánka Škorpilová, o: 1828 Rondo, m: 47/951 Lady), jenž se stal historicky prvním reprezentantem tohoto plemene v ČR, který absolvoval výstavní třídu WHP.

Pro ostatní výškové kategorie a jezdce bez omezení věku byly WHP třídy vypsány formou handicapu. Do druhé fáze sice po absolvování bezchybného parkuru postoupily 4 dvojice, ale i zde jsme měli jednoho jezdce se dvěma koňmi, který si do druhé fáze mohl vybrat pouze jednoho, takže nakonec v soutěži pokračovaly dvojice tři. Nejlépe ve všech kritériích obstál WPBr valach Dollom Countryboy s jezdkyní Lenkou Novákovou (JK Alpinhorse Bratronice), který obdržel vysokou celkovou známku - 91 bodů.

Zcela shodného bodového zisku docílily obě dvojice umístěné na druhém a třetím místě, proto o pořadí rozhodla dle pravidel vyšší celková známka za první fázi, která na druhé místo posunula domácí reprezentantku Kristýnu Kalibánovou s WPBr valachem Dollom I Want You (85 bodů). Třetí místo obsadila Beata Jašurková s fellským pony Murthwaite Tikka (hřebčín Goodshapes).

Pro začínající jezdce byly kromě WHP Novice tříd na Lhotě otevřeny i klasické jezdecké třídy First Ridden. V té první se nám představily dvojice, které nesbírají body do seriálové soutěže First Ridden Šampionát 2018. Nejúspěšnější z nich byla opět Lucie Robková s valachem Barney (Stáj u Sepíka), která velmi dobře zvládla předvést svého miniaturního koně ve všech chodech. Paní posuzovatelku potěšil nejen její dobrý jezdecký projev, ale i charakter tohoto miniaturního koně. Stříbrná příčka náleží Lindě Dvořákové s klisnou WMP Talgoed Cherry Blossom (JK Calamity Jane). Ta je dcerou plemenného hřebce 934 Bronllys Bugle, který 12 let působil v českém chovu a v roce 2006 se stal nejkrásnějším malým koněm výstavy KŮŇ v Lysé nad Labem. Třetí místo si vybojoval reprezentant farmy Baštěk – Matěj F. Fridrich s valachem WMP Llanfrechfa Casanova.

V pohárové třídě, která byla zároveň II. kolem First Ridden Šampionátu 2018, startovalo šest dvojic. Vynikající výkony hodné pochvaly jsme měli možnost vidět v podání dvou nejmladších účastnic šampionátu: Lucie Robkové (8 let) a Adély Musilové (7 let). Součástí hodnocení této třídy je i exteriér a typ koně a v tom oba poníci (Limetree Quick Silver i Oldvicarage Border Reiver) obstáli na výbornou. I jezdecká úroveň obou malých jezdkyň byla srovnatelná, proto o konečném pořadí nakonec rozhodlo jedno špatné nacválání a chybějící pozdrav na konci úlohy Adélky Musilové, které na první místo posunuly Lucii Robkovou. Třetí místo si připsali zástupci domácích – Lucka Vaňousková a WMP valach Russel Pipit.

Skvěle obsazená a jezdecky nejobtížnější třída Open Ridden, kde společné předvedení ve skupině obsahuje již prezentaci koní ve všech chodech, byla pro mnohé z dvojic náročná na udržení korektního rozestupu a správného tempa. Nejlépe si s touto výzvou poradila Alžběta Kosinová (Farma Tehov) v sedle již 24letého velšského ponyho plemenného hřebce Schönbrunn Landgraf, který své kvality v minulosti prokázal jak ve třídách na ruce (overall šampion Mezinárodního šampionátu velšských plemen v Hradci Králové 2014), tak ve třídách jezdeckých (overall ridden šampion Mezinárodní přehlídky původních britských plemen 2015 v Pardubicích).

Hezkého výkonu jsme se dočkali také od Kristýny Hájkové soutěžící s valachem velšského ponyho v typu kob Trawel Cu Mel, na kterém paní posuzovatelka ocenila vynikající hloubku hrudníku, dobrou kostru a kvalitní holeň. Po velmi pěkné individuální prezentaci je posunula na druhé místo. Třetí příčku obsadila dvojice z JA Bleu de Ciel – Dominika Dvořáková a velšský kob Rhencullen Wizard, která je zatím na prvním místě průběžného pořadí seriálové soutěže Open Ridden Šampionát 2018. Této dvojici, stejně jako několika dalším, by paní posuzovatelka doporučila pojmout individuální prezentaci více jako show a méně jako drezurní úlohu, neboť v této výstavní třídě je důležité ukázat živého, energického a dobře se pohybujícího koně na odpovídajícím stupni přilnutí a příliš „sešněrovaný“ projev zde není žádoucí.

Svůj prostor na výstavě dostali v rámci drivingových tříd i milovníci zápřeží. Ve třídě Private driving M+M startovali zástupci SHP a WMP, v otevřené třídě pak předvedli své vlohy pro práci v zápřeži miniaturní koně. Obě tyto drivingové třídy se staly kořistí slečny Zuzany Dotlačilové. Ta nejdříve zvítězila se shetlandským valachem holandského chovu Granietem Liebas (majitel pan Vladimír Svoboda), který sice v loňském roce dosáhl velice hezkých výsledků ve třídách LR, ale zápřahovou třídu absolvoval v rámci výstavy na Lhotě teprve podruhé. Paní posuzovatelku oslovil vynikajícím pohybem, korektním zacouváním a výbornou ochotou k práci. Druhého vítězství v otevřené třídě dosáhla slečna Zuzana s vlastní klisnou Sisi, zapsanou v RHVK plemenné knihy Minihorse.

Výstavu uzavírala SVT Junior Ridden, zařazená do seriálové soutěže JRŠ, která se konala za vypjatých povětrnostních podmínek, neboť se blížila vydatná průtrž mračen. Té předcházely silné poryvy větru, které ze země zvedaly oblaka prachu, divákům odnášely klobouky a pořadatelům vyvracely stany. I přes tyto ztížené podmínky podali všichni soutěžící velice pěkné výkony. Po vydařeném společném předvedení ve skupině i dobře zvládnuté individuální úloze s hezkými cvalovými pasážemi zvítězila Kristýna Hájková s WPBr valachem Chico (Stáj u Sepíka).

Paní posuzovatelce se líbil jezdecký projev i úbor jezdkyně a ocenila také správnou úpravu a korektní exteriér koně. Druhé místo náleží domácí reprezentantce Kristýně Kalibánové s WPBr valachem Dollom I Want You, kteří obě části soutěže zvládli také bez velkých zaváhaní, ale s menšími známkami za exteriér. Bronzovou příčku a s ní i 4 body do celoročního hodnocení získala Beata Jašurková a fellským valachem britského chovu Murthwaite Tikka (hřebčín Goodshapes), který má za sebou několikaletou kariéru plemenného hřebce ve francouzském hřebčíně Globetrotter Fell Pony Stud.

Paní Jacqueline by ráda pochválila všechny účastníky výstavy za předvedené výkony. Velmi kladně hodnotila jak úroveň vystavování na ruce, tak i kvalitu jezdeckých výkonů v sedle a zápřeži. Podle jejího mínění se v převážné většině případů soutěžící výborně orientovali ve výstavním kruhu, byli pozorní a pro své prezentace dokázali využít maximum prostoru, který jim výstavní kruh nabízel. Potěšilo ji, jak mile a ohleduplně se děti ke svým poníkům chovali.

Ze všech těch krásných pony a koní, které za celý den ve výstavním kruhu měla možnost vidět, ji nejvíce oslovili dva. Tím prvním byl Limetree Quick Silver, který dle jejího názoru nejenže patří mezi kvalitní a typové reprezentanty svého plemene, ale hlavně prokázal úžasnou komplexnost a charakter, protože se v průběhu výstavního dne s osmiletou dívenkou předvedl v několika SVT – MV, FR, WHP Novice a všude podal vynikající výkon. Přesně takto by si paní posuzovatelka představovala prototyp kvalitního jezdeckého poníka pro malé dítě. Tím druhým byl plemenný hřebec a zároveň i nejstarší účastník výstavy, 24letý velšský pony Schönbrunn Landgraf, v jehož původu se propojují cenné a dnes už i vzácné linie Downland Dauphin, Downland Chevalier a Criban Victor. Na svůj věk byl hřebec ve skvělé kondici a z jeho předvedení čišelo tolik energie a radosti ze života, že by mu to někteří jeho mladší soupeři mohli závidět.

Tato výstava byla výjimečná také v tom, že pozvání spolukomentovat celodenní akci přijal bývalý hokejový rozhodčí a sportovní komentátor s bohatými zkušenostmi v oboru pan Jiří Lípa, který sice s koňmi příliš často do styku nepřichází, ale má je rád. Všem soutěžícím a divákům umožnil prostřednictvím svého vyprávění nahlédnout do zákulisí náročné práce sportovního komentátora a jeho postřehy a dotazy byly příjemným zpestřením horkého výstavního dne. Budeme tedy doufat, že se s ním na některé z příštích výstav opět setkáme.

Druhý Šampionát nativních britských plemen uspořádal JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem/Stará Boleslav ve spolupráci s NPS v krásném prostředí Jízdárny Lhota. Rádi bychom za tuto zdařilou akci poděkovali celému organizačnímu týmu pod vedením paní Kláry Voctářové. Generálním partnerem seriálové soutěže LRP 2018 je již čtvrtým rokem společnost Sehnoutek a synové s.r.o. a tuto seriálovou soutěž podporují NPS a SCHSHP. Ceny do soutěží laskavě věnovaly společnost Kosch s.r.o., která je výhradním dovozcem přepravníků Ifor Williams pro ČR, a společnost Höveler. Děkujeme jim za podporu českého výstavnictví. Poděkování náleží také serveru EQUICHANNEL.CZ, jenž je již několik let mediálním partnerem LRP.

Kompletní výsledky celé výstavy, včetně sportovních soutěží a protokolů WHP, mohou zájemci najít zde: http://svtinfo.cz/Kalendar-akci.html

Podobné články

Národní pony společnost ve spolupráci s Jízdárnou Lhota pořádá dne 3. srpna 2024 Working hunter show.

2. Plzeňská výstava shetland pony, v rámci které proběhnou i speciální výstavní třídy a sportovní soutěže, se bude konat ve dnech 19. - 21. července…