Ceny ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele 2023

12. 11. 2023 Iveta Lewingerová, Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack
Vítězka Ceny ASCHK NV NPS Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

ASCHK ČR je dlouholetým podporovatelem speciálních výstavních tříd Mladý vystavovatel, odehrávajících se na výstavách Národní pony společnosti a každoročně věnuje dva speciální poháry vítězům velkých finále, které jsou v daném roce součástí dvou významných výstav NPS.

První z těchto speciálních cen byla letos udělena 5. 8. 2023 na Working Hunter Show 2023 na Jízdárně Lhota, kde posuzovala paní Carolyn Whiteley z Velké Británie. Než ale mohl být první z těchto dvou speciálních pohárů určený tomu nejlepšímu vložen
do konkrétních rukou, musely všechny přihlášené dvojice projít náročným sítem, ze kterého se do závěrečného finále mohli posunout vždy první dva umístění ze všech vypsaných tříd. Vystavování je činnost, které se mohou věnovat i opravdu malé děti, mají-li k dispozici vhodného poníka. Ti nejmenší obvykle začínají mezi čtvrtým a pátým rokem, postupně sbírají zkušenosti, ukládají si nové poznatky i praktické dovednosti a pak v sedmi letech už bývají schopné dobře zvládnout všechny základní úkony, které jsou po nich ve výstavním kruhu požadovány (předvedení po obvodu výstavního kruhu, předvedení koně na středové čáře, práce s výstavním postojem a další).

Není proto divu, že i ve třídě věkově nejmladších vystavovatelů (5-8 let) jsme mohli vidět chvályhodné výkony. Na nejvyšší stupínek v ní vystoupala osmiletá Regina Olivová (Farma Baštěk) předvádějící mladého WMP valacha Trawel Golden Mark, soutěžícího první sezonu. Regině se podařilo výborně odhadnout správné tempo potřebné pro dobré předvedení koně, který byl soustředěný, vnímavý a bez prodlení plnil veškeré její pokyny. Druhé místo obsadila šestiletá Naira Delveti se shetlandským valachem Lille Rosendals Captain Jack (Czech Riding Club), která díky velmi ucelené a vydařené prezentaci rovněž postoupila do finále. 

MV-WHS-Regina-Olivova-Trawel-Golden-Mark.jpg

U trochu starších předvádějících (9-11 let), jsme mohli vidět, že základní dovednosti již mají zautomatizované a postupně k nim přidávají různé drobné vystavovatelské finesy, kterými se snaží své prezentace posunout zase o úroveň výše. Mohli jsme pozorovat, jak se někteří ze soutěžících soustředí na to, aby své koně udrželi pozorné po celou dobu pobytu ve výstavním kruhu, a kontrolují si postoj i při stání v řadě. Zde bylo umístění na prvních místech nejtěsnější ze všech tříd Mladého vystavovatele. Obě dívky, které první dvě postupová místa obsadily, předvedly, že mají jasnou představu o tom, co a kdy mají se svým koněm udělat, jak mají se svým koněm správně komunikovat a čeho se mají naopak vyvarovat. Vítězkou se stala zkušená Martina Kolaříková s Pretoria Cedrikem (JS Bílov) a jako druhá se umístila Anna Sixtová s Glebedale Isabellou (Jízdárna Lhota). 

Své pokročilé vystavovatelské dovednosti předvedli paní posuzovatelce i soutěžící v dalších dvou třídách, určených dětem a juniorům od 12 do 16 let. V té první si precizním výkonem postupové místo vybojovala vítězka Anna Sixtová (Jízdárna Lhota), vystavující svého druhého koně – valacha Rusty. S touto dvojicí se do finále posunuli i Miluška Černá a Pretoria Factor (Farma Černých, Benátky), jejichž prezentace byla bezchybná a působila přitom velmi uvolněně a přirozeně. I čtvrtá výborně obsazená třída Mladých vystavovatelů měla co nabídnout. O tom, že „skutečně rozumí svému řemeslu“ přesvědčila paní posuzovatelku reprezentantka Farmy Baštěk Viktorie Kafková, která předváděla valacha Benji from Tofi. Vynikající práci ve výstavním kruhu odvedla i Klára Jourová s valachem Marah Sammy (Stáj Petr Joura Stop Cars). Tyto dvě dvojice se na základě postupového klíče rovněž připojily k finalistům.

MV-WHS-Viktorie-Kafkova-Benji-from-Tofi.jpg

Nádherný pohár věnovaný ASCHK ČR v tuto chvíli stále neměl svého držitele. Všechny postoupivší dvojice musely znovu do výstavního kruhu, kde opět došlo k vzájemnému měření sil. Do finále ale nastoupilo pouze sedm z osmi kvalifikovaných dvojic, neboť Anna Sixtová, která postoupila s oběma svými koňmi, si musela do finále vybrat pouze jednoho. Na všechny znovu čekalo předvedení koní v pohybu po obvodu výstavního kruhu a pak soutěžící dostali pokyn, aby vystavovali v řadě a paní posuzovatelka si je obcházela a hodnotila jejich práci. Ve vzduchu bylo cítit vzrušení a všichni s napětím očekávali, který z finalistů tuto prestižní cenu získá. Dle slov paní posuzovatelky mohou na všechny, kteří se propracovali až tak vysoko, být jejich trenéři a rodiče opravdu pyšní. Tuto speciální cenu může ale vyhrát pouze jeden a tím nejlepším z finalistů byla na Working Hunter Show 2023 desetiletá Martina Kolaříková s Pretoria Cedrikem, který ve finále předvedl krásný energický pohyb a ukázal své charisma. Martina se tak stala jedním z mála mladých vystavovatelů, kteří tuto prestižní cenu získali opakovaně, neboť poprvé toto ocenění obdržela jako osmiletá v roce 2021 na Národní výstavě NPS, kde posuzoval pan Aart Zoet. 

O druhou letošní Cenu ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele se bojovalo 2. 9. 2023 v Kolesách u Kladrub v rámci Národní výstavy NPS 2023. I zde musel každý z několika desítek mladých vystavovatelů projít hustým sítem základních kol, a pokud v této konkurenci obstál, a umístil se na prvním nebo druhém místě, znamenalo to pro něj „zlatý lístek“, který ho opravňoval k postupu do velkého finále. Z nejmladší věkové kategorie vystavujících do 8 let si tyto „zlaté lístky“ odnesly šestiletá Naira Delveti se shetlandským valachem Lille Rosendals Captain Jack (Czech Riding Club) a osmiletá Regina Olivová s WMP valachem Trawel Golden Mark (Farma Baštěk). Mezi devíti až desetiletými se do finále kvalifikovaly Miluška Černá a klisna plemene velšský pony Linde Hoeve’s Martina (Farma Černých Benátky) a Rachel Mondogi s valachem stejného plemene Benji from Tofi (Farma Baštěk). O věkovou kategorii výše zabodovali reprezentanti Farmy Baštěk: Beata Bendová s klisnou plemene velšský pony Saggi a Viktorie Kafková vystavující již zmíněného Benjiho from Tofi. A i poslední dvě postupová místa určená pro ty nejlepší z nejstarší věkové kategorie mladých vystavovatelů se stala kořistí Farmy Baštěk, neboť je získaly Nikol Knedlhansová se Saggi a Alžběta Černá s klisnou Threestars Dancing Rose. 

Naira-Delveti-Lille-Rosendals-Captain-Jack-2.jpg

Za ideálních okolností bychom ve finále tedy měli vidět 8 dvojic, ale vzhledem k tomu, že dva koně (Benji from Tofi a Saggi) se kvalifikovali do finále se dvěma vystavovateli, bylo třeba, aby se tito dohodli, kdo z nich do finále nastoupí. Pravidla totiž jasně stanoví, že jeden kůň sice může v těchto třídách soutěžit s více mladými vystavovateli, ale v případě, že se s nimi kvalifikuje do finále, pak do něj může nastoupit jen s jedním z nich, protože změna koně pro finále není povolena. Toto finále bylo specifické i tím, že šest z osmi postupových míst získali zástupci Farmy Baštěk, což se zatím v historii udílení těchto cen ještě nikdy žádné jiné stáji nepodařilo. Je to skvělý výsledek, který svědčí o vynikající přípravě a zápalu pro věc. 

Šest dvojic tedy znovu nastoupilo do výstavního kruhu, aby paní posuzovatelce Kerry Wainwright z hřebčína Skellorn z Velké Británie ukázalo to nejlepší, co v nich je. Pozvání spoluposuzovat velké finále přijala také viceprezidentka ASCHK ČR Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Obě dámy si celou šestici soutěžících znovu prohlédly v pohybu i výstavním postoji, prodiskutovaly vzájemně své postřehy
a dojmy, porovnaly jednotlivé výkony a dle jejich slov nebylo vůbec lehké vybrat pouze jednoho z nich. Nakonec svůj výběr zúžily na dvě dvojice, které postavily na úplný vrchol pyramidy. Byly jimi nejmladší účastnice finále Naira Delveti s valachem Lille Rosendals Captain Jack a Viktorie Kafková s valachem Benji from Tofi. Ještě jednou velmi důkladně porovnávaly práci těchto mladých vystavovatelů a hledaly drobné nuance, které by jim umožnily stanovit absolutního vítěze. Nakonec se tímto určujícím kritériem stala závěrečná fáze celého předvedení ve skupině, kdy mladý vystavovatel musí svého koně předvést v klusu po obvodu výstavního kruhu a pak zvolit ideální místo pro přechod do kroku tak, aby to nebylo příliš brzo a kroková pasáž po zastavení a pozdravu, nutná pro opětovné zařazení, nebyla zbytečně dlouhá. V tomto jediném kritériu byla o něco lepší Naira Delveti, která obdržela Cenu ASCHK ČR pro nejlepšího mladého vystavovatele. Ale protože i výkon Viktorie Kafkové byl po všech stránkách mimořádný, rozhodly se obě dámy udělit ještě jednu speciální cenu pro druhého nejlepšího finalistu právě jí. 

Naira-Delveti-a-Viktorie-Kafkova.jpg

A jedna perlička závěrem. Naira Delveti se úspěšně vydala ve stopách své starší sestry Elvíry, která se ve věku čtyř let stala nejmladší držitelkou tohoto ocenění, když jej v roce 2019 vybojovala se shetlandskou klisnou Bonny v.d. Achterdijk na II. Národním šampionátu speciálních výstavních tříd a finále Lead Rein poháru v Lysé nad Labem.

Zajímavou cenu pro nejlepšího mladého vystavovatele věnovala také společnost DESPI paní Evy Pšeničkové, jež se zabývá výrobou českých oděvů pro jezdce i koně, které tímto děkujeme za podporu speciálních výstavních tříd. Všem mladým vystavovatelům gratulujeme a jsme na ně náležitě pyšní, ASCHK ČR děkujeme za dlouholetou úspěšnou spolupráci a věříme, že tato bude pokračovat i v následujících letech. 

Článek je publikován bez redakčních úprav.

Podobné články
Zambia vom Ellernbrook - LR

Národní pony společnost (NPS) by ráda pozvala v této sezóně všechny majitele i chovatele široké rodiny mountain a moorland plemen, jejich uznaných…

Naira Delveti - Lille Rosendals Captain Jack

Národní výstava NPS obvykle zakončuje výstavní sezónu v daném roce a dochází na ní k vyvrcholení šampionátových soutěží. Této tradici dostála i letos…