Zpráva ČJF z probíhajícího FEI General Assembly 2023

22. 11. 2023 Tisková informace Zdroj: Česká jezdecká federace URL zdroje: www.cjf.cz

Během zasedání pléna General Assembly v Mexiko City se zástupci České jezdecké federace a federací Severského, Pobaltského a Středoevropského regionu vyslovili proti stanovisku FEI o přehodnocení účasti ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou na mezinárodních akcích.

Překlad tohoto vyjádření do češtiny a jeho originální verze:

Společné veřejné prohlášení na Valném shromáždění FEI 2023 v Mexico City

V reakci na rozhodnutí vedení FEI ze dne 18. listopadu 2023 o ochranných opatřeních týkajících se ruských a běloruských sportovců, koní a funkcionářů jsou národní federace Severského, Pobaltského a Středoevropského regionu povinny oslovit jezdeckou veřejnost s následujícím prohlášením.

Při vší úctě nemůžeme podpořit rozhodnutí Rady FEI o zrušení ochranných opatření, které by v budoucnu umožnilo účast ruských a běloruských sportovců, koní a funkcionářů jako neutrálních.

Situace týkající se války na Ukrajině se nezměnila. Proto si stojíme pevně za svým stanoviskem neumožňovat účast ruských a běloruských sportovců, koní a funkcionářů na mezinárodní úrovni. V současnosti není dle našeho názoru ten správný čas uvažovat o jejich návratu. Neutralitu ruských a běloruských sportovců, koní a funkcionářů nelze s jistotou určit, zkontrolovat a účinně monitorovat.

Jezdecké federace Severského, Pobaltského a Středoevropského regionu by rády využily této příležitosti, aby znovu potvrdily svou přetrvávající podporu ukrajinskému lidu a vyzvaly k míru.

Podepsané národní jezdecké federace: Rakouska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Lotyšska, Litvy, Norska, Polska a Švédska.

Joint public statement at the FEI 2023 General Assembly in Mexico City

In response to the FEI Board decision of 18 November 2023 on protective measures regarding Russian and Belarusian Athletes, Horses and Officials, the Nordic, Baltic and Central Europe National Federations are obliged to address the equestrian community with a following statement.

With all due respect, we cannot support the FEI Board decision on lifting the protective measures to allow future participation of Russian and Belarusian Athletes, Horses and Officials as neutrals.

The situation with the war in Ukraine has not changed. Therefore, we stand firm in our position, not to open the participation for Russian and Belarusian Athletes, Horses and Officials in international sports. Now is not the right time to consider their return. The neutrality of Russian and Belarusian Athletes, Horses and Officials cannot be defined, checked and supervised effectively.

Nordic, Baltic and Central Europe National Equestrian Federations take this opportunity to reaffirm our steadfast support once again with the Ukrainian people and the demand for peace.

Undersigned National Equestrian Federations of Austria, Czech, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland and Sweden.

TN.cz
Podobné články

Vánoční svátky se blíží závratnou rychlostí a vy pořád přemýšlíte nad jedinečným dárkem pod stromeček?

Nadační fond Jockey Clubu České republiky zdvořile žádá veřejnost o podporu Jana Vernera a jeho rodiny.