Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen proběhly v Kladrubech

18. 10. 2022 Tisková informace Autor fotek: Archiv NHK Zdroj: NHK URL zdroje: www.nhkladruby.cz

Ve dnech 10. – 11. října proběhly v Kladrubech nad Labem výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen.

Ke zkouškám nastoupilo 11 klisen, z toho 10 klisen v majetku národního hřebčína a 1 klisna v majetku pana Tomáše Bartáka, která absolvovala zkoušku přiježděnosti pod sedlem. Komise klisny hodnotila ve složení Ladislav Dobrovský, Ing. Gabriela Ošťádalová a Ing. Kateřina Neumannová.

V pondělí dopoledne probíhalo na nádvoří národního hřebčína hodnocení typu a exteriéru, poté následovala zkouška přiježděnosti pod sedlem na pískovém obdélníku a zkouška ovladatelnosti spřežení na nádvoří národního hřebčína. První den byl zakončen zkouškou spolehlivosti v tahu v samotě. V úterý pokračovaly zkoušky maratonem

Zkoušky výkonnosti dokončilo 11 klisen. Nejlépe ohodnocena byla klisna Rabita-42 v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem s celkovým počtem 8,45 bodů. Podmínky k zařazení do hlavní plemenné knihy splnily klisny: Rabita-42, Rotéria-60, Rusia-15 a Erica-51. Do plemenné knihy budou zapsány klisny: Ega-58, Alpa-48, Encerrada-19, Roela-18, Sophia-47 a 411 Pezzata. Klisna Arima-5 může být zařazena do 1. pomocné plemenné knihy.

  • Výsledky naleznete zde.
Podobné články

Petr Vozáb sice nežil v době monarchie, přesto se mu podařilo vozit nejvýznamnější zástupce panovnických dvorů a představitele státu. K těm…

Skupinu sedmi mladých hřebců, kteří se loni narodili v milovické rezervaci velkých kopytníků, dnes přivezli ochránci přírody do Ptačího parku…