Nekonvenční léčba XV - dýchací potíže (závěr)

21. 3. 2007 Tomáš Sychra Autor fotek: archiv autora

Problematika dýchacích potíží je složitá, proto přidám ještě dva zajímavé příklady, aby byla patrná různorodost důvodů, pro které koně tyto potíže mají. Zároveň tím dokončíme díl předchozí .

Prvním je valach Lístek z Hněvotína u Olomouce. Majitelka Soňa Špačková (děkuji jí za souhlas se zveřejněním) ho koupila již s dýchacími potížemi. Koni je 19 let a původně skákal parkur. Stáj odkud pochází byla uzavřená a prašná, kašel tam nikdo neřešil, takže není jasné, jak dlouho kůň těmito zdravotními potížemi trpěl. U paní Špačkové je asi jeden rok. V současné situaci je v otevřeném boxu a na pilinách, přes den výběh na zahradě. Léčen ATB a bylinnou směsí. Při očkování před rokem měl anafylaktický šok a málem zkolaboval. Bylo vysloveno podezření že se jadná o COPD.

obr. 1

obr. 1

Při vyšetření byl pozitivní poslechový nález oboustranně a bylo provedeno EAD vyšetření. (Obr.1.) Z EAD vidíme, že problém je nejen v oblasti plic P, kde bychom ho očekávali, ale i tlustého střeva Ts, dále ledvin L a v kombinace Slezina-Slinivka a žaludek Ž. ( Pro orientaci - normálové hodnoty leží v rozmezí 50 až 60) Z toho můžeme usuzovat, že hlavní příčinou budou plísně a tak koně musíme primárně odplísnit a současně ošetřit i ostatní tři orgánové okruhy, které mají hodnoty vybočující z normálových mezí. Kůň proto dostal nám již známý karbinec evropský, který nejen hubí velmi efektivně plísně, ale i harmonizuje tlusté střevo. Dále byly užity kompozice na normalizaci činnosti Ledvin, Plic a Slinivky. Jen chci upozornit, že se jedná o orgánové okruhy a ne pouze o anatomické orgány. Proto používám velká písmena pro jejich názvy.

obr. 2

obr. 2

U tohoto případu si můžeme ukázat jeden základní fenomén pohledu na celostního léčbu onemocnění. Na pentagramu (Obr.2.) vidíme, že zasaženy jsou v tomto případě orgánové okruhy, které tvoří jakýsi trojúhelník. Je to okruh SS-Ž, TS-P a L-MM. V tomto trojúhelníku koluje chybová informace, která se projevuje klinickými příznaky na plicích. Prostá léčba například ATB nebo kortikoidy má v tomto případě jen přechodný účinek a po odeznění účinku léků se onemocnění obvykle vrací, nebo je léčba zcela neúčinná. V takovýchto případech je nezbytné odstranit jak vnější příčiny, které onemocnění vyprovokovaly, tak je třeba současně harmonizovat všechny narušené orgánové okruhy. Kdyby při vyšetření byly narušeny jen dva za sebou jdoucí okruhy, tak by klasická medicínská léčba byla úspěšná, pokud by byl obraný systém organizmu ještě dostatečně silný. Je-li zasažen pouze jeden okruh, tak klasická léčba úspěšná bude, jestliže například ATB budou odpovídat specifické citlivosti, ale úspěšné budou třeba jen i bylinné čaje, jako například Kašlík. Rozhodující při léčbě tedy je, jestli v organizmu v důsledku onemocnění vznikla kladná zpětná vazba přes více než dva orgánové okruhy, díky níž chybová informace v těle stále koluje v uzavřené smyčce..

obr. 3

obr. 3

Od teorie se vraťme k praxi a podívejme se, jak se stav Lístka díky této léčbě vyvíjel. Za pět měsíců užívání bylinných extraktů bylo provedeno kontrolní EAD vyšetření. Jeho výsledek je na obr.3. Kromě dráhy plic jsou všechny orgánové okruhy v normálovém rozmezí 50 až 60 dílků stupnice. Majitelka uvedla, že kůň se výrazně zlepšil, očkování tentokráte proběhlo bez komplikací a začíná na něm dokonce lehce jezdit. Objektivně zůstal slabý poslechový nález v oblasti plicních hrotů. Kůň však dýchá neslyšně, zatím co při první návštěvě byly slyšet pískoty i bez fonendoskopu. Dýchání je dnes zrychlené 40/min, teplota je normální a tepová frekvence též. Vzhledem k jistému přetrvávání potíží v oblasti plic byla zopakována dávka zaměřená na jejich ovlivnění, byla přidána kompozitní homeopatika na dýchací potíže a navíc jako imunostimulátor s přednostně antivirovým působením jsem předepsal echinaceu. Před očkováním a po něm jsem doporučil homeopatický Sulfur v potenci D6 nebo 9CH.

Při telefonické kontrole v prosinci 2006 paní Špačková potvrdila dobrý stav koně, kterému přibyl jeden koňský kamarád ve stáji, se kterým si v ohradě společně hrají.

Posledním koněm o kterém chci hovořit v tomto díle je Charlotta. Je to kůň původně sportující a chovaný v „typickém“ prostředí pro sportovní koně. Chci na něm dokumentovat, jak takové rádoby „normální“ ustájení může zničit sportovní kariéru. Majitelka s koněm dělala původně myslím dresuru a distance.

obr. 4

obr. 4

Koně jsem poprvé navštívil 2.7.2004. Výňatek z chorobopisu: Potíže trvají několik měsíců. Nejprve se zadýchával jen při zátěži, nyní pokašlává i v boxu. Byl léčen veterinářem – čím majitelka přesně nevěděla. Dostával čaje ale po jejich vysazení začal opět kašlat i venku. Ve výběhu je od 7 do 14 hodin plus práce. Poslechový nález nulový. Box cca 5 x 4 m. Ve stáji kašlou občas i jiní koně. Kůň je podkován. EAD vyšetření na obr.4. Tady bych chtěl upozornit na vysoké hodnoty na dráze krevního oběhu Os. Takto zvýšené hodnoty nalézáme u všech podkovaných koní s podkovami i jen na předních končetinách. To značí, že podkování má vliv na krevní oběh v celém organizmu. Při podkování na všechny čtyři se vždy objeví zvýšené hodnoty i na dráze ledvin L. Vidíme to i u tohoto koně. Další narušeným okruhem je tenké střevo TeS, za kterým se skrývají metabolické pochody. Za daleko závažnější však považuji vznik dokonce tří trojúhelníků, spojující orgánové okruhy. Na obrázku jsem je vyznačil šrafováním a šipkami. Pozoruhodné je, že klinické příznaky projevující se na plicích nekorespondují s hodnotami EAD dráhy plic. Znamená to, že jakákoli terapie vedená k léčbě plic bude neúčinná, protože onemocnění má příčiny zcela někde jinde. V toto případě je rozhodující kombinace několika orgánových okruhů.

obr. 5

obr. 5

Při léčbě takto komplikovaných případů můžeme využít kompozic bylinných extraktů, které nám překrývají více orgánů najednou. U Charlotty nám k tomu stačily jen tři preparáty. Ledvinová směs, která zahrnula ledviny L a močový měchýř MM, již zmíněný karbinec harmonizující tlusté střevo Ts a levanduli působící normalizaci funkce Sleziny a Slinivky. Ostatní okruhy jsem si nechal na příště a čekal jsem, jestli si kůň sám s jejich úpravou poradí. Důležité je odhadnout, které okruhy ovlivnit jako první. Kontrolní měření bylo provedeno 1.10.2004. Na obr.5. vidíme radikální změnu hodnot po léčbě. Vlastně všechny dráhy se normalizovaly a zůstala nerovnováha jen na dráze oběhu Os, ale tady jsem si vysvětlili, že se na tom podílí významnou měrou podkování. Také ledviny vykazují enormně zvýšené hodnoty. S těmi to je ale složitější. Zde to není jen podkování, ale řada dalších vlivů. Důležité ale bylo sdělení majitelky. Po čtrnácti dnech po začátku léčby kůň přestal kašlat a do vyšetření již nezakašlal. Tedy dva a půl měsíce bez potíží. Dalo by se říci - úspěch. No ale ten netrval dlouho. Těsně po novém roce klisna zase občas trochu zakašlala. Následovalo nové vyšetření, které potvrdilo obavy. Hodnoty orgánů byly zase zpět na patologických hodnotách. Léčba se opakovala, ale bylo jasné, že příčina je někde jinde než jen v koni. Doporučil jsem přestěhování do jiné stáje. Klisna se přestěhovala do nové stáje na Rymáň. Stav se tentokrát po léčbě normalizoval a přestala kašlat.

6.3.2004 jsem byl ke koni povolán znovu. Podle majitelky minulý týden prostydla a začala pokašlávat. Dostávala bylinné čaje a stav se pomalu zlepšil. Kontrolní EAD ukázalo pouze vyšší hodnoty na dráze plic P a nám již známé ledviny L a oběh Os. Kůň dostal bylinnou kompozici na doléčení plic a elekuterokok na zvýšení specifické protibakteriální imunity. Tady můžeme pozorovat, jednak jak ovlivňuje podkování imunitní odezvu a také že v případě, že je patologicky změněn jen jeden orgánový okruh, tak v tomto jednoduchém případě opravdu stačily jen čaje, které podávala majitelka a já už jen stav doladil. Stav koně se postupně natolik zlepšil, že zase mohla začít sportovat a údajně se umístila i na nějakém předním místě ve středním distančním dostihu. Koně jsem pak neviděl až do ledna 2006.

obr. 6

obr. 6

K dalšímu vyšetření jsem byl zavolán 24.1.2006. Podle sdělení majitelky byla klisna před třemi týdny očkována komplexní kombinací. Asi po týdnu po očkování začala kašlat a dostala rýmu. Byla léčena různými bylinnými čaji, dostávala spařené byliny do žrádla, pulmoran a něco na průdušky a kašel? Bez efektu. Kontrolní vyšetření EAD vidíme na obr. 6. Za celé dva roky měření až v tomto případě se opravdu klinické příznaky – kašel, prvně shodují s nerovnováhou na dráze plic. Nově se ale objevují i játra J. Proč tomu tak je? Uvědomme si, že tentokrát se kašel objevil po očkování, které bylo zaměřeno hlavně proti chřipce a virovým onemocněním. Proto se zde objevují játra, protože jsou v organizmu nejchoulostivější na virové infekce a vedle nich to jsou i plíce nebo respektive celé dýchací cesty, které jsou na virové infekce též citlivé. Zase tady vidíme trojúhelník plíce – ledviny – játra, který vytváří uzavřený celek. Proto také léčba bylinami provedená majitelkou a zacílená symptomaticky pouze na plicní projevy neměla úspěch. Léčba tady byla na základě tohoto vyšetření změněna na bylinné kompozice na plíce (respiran), ledviny (urovit), játra (ostropestřec) a na posílení imunity specificky protivirové byla použita echinacea.

Sami vidíte, že problematika dýchacích potíží koní není nikterak jednoduchá a proto není ani snadné dýchací potíže koní léčit. Mnohdy je příliš zbrkle onemocnění klasifikováno jako COPD a to i když nebyla vyčerpána celá škála možností, které nabízí jak veterinární medicína a o nekonvenčních metodách nemluvě. Ideální a nejrychlejší cesta k plnému zdraví koně je spolupráce v oblasti konvenční medicíny a nekonvenční terapie. Na onemocnění dýchacích cest a nebo na projevy spojené s kašlem má však vliv mnoho faktorů, které můžeme ovlivnit a onemocněním předcházet. Z tohoto pohledu můžeme říci, že podkování působí nerovnováhu, která se projeví v situaci, kterou bychom s ním často ani nespojovali neboť ovlivňuje krevní oběh a okruh ledvin . Krmení krmivem zasaženým plísněmi má přímo katastrofický vliv a totéž platí o krmivu obsahujícím vyšší cukry a to zvláště sacharózu. Zde se uplatní hlavně disharmonie v okruhu jater a slinivky. Prach a hlína v seně působí přímo na plíce a plísně na tlusté střevo i plíce a horní cesty dýchací zároveň. Destrukčně zasahuje plíce též čpavek při stájovém chovu.

O tom, jak koně co nejšetrněji chovat se píše mnoho článků a i knih, ale na některé lidi to působí jako červený hadr na býka a stále omílají to samé a schovávají se za tvrzení, že s koněm ve sportu to jinak nejde. Nebudu se do této polemiky pouštět, ale když chce mít někdo zdravého koně, tak by mu měl poskytnout takové podmínky, aby nebyly u koně měněny jeho základní potřeby a s nimi fyziologické energetické a informační toky. Samozřejmě, že existují situace, kdy koně nelze zout, nemáme možnost koni poskytnout jiné ustájení a podobně. Pak lze hledat možnosti, které nám skýtá přírodní léčba ke kompenzaci zmíněných civilizačních zatížení. Nejhorší pro koně je, když se řekne "takhle se to tu vždy dělalo". Jednak to není pravda a jednak se objevují stále nové poznatky, které vývoj posouvají dále. Keltští Druidi své učení nezapisovali a tvrdili, že myšlenka, která se zapíše se stává dogmatem a je zneužitelná. Myslím, že toto bylo to, co je na svojí dobu posunulo před učence jiných národů a my z jejich učení můžeme čerpat i dnes.

Podobné články

Dýchací potíže jsou vedle kulhání asi nejfrekventovanějšími zdravotními problémy koní. Už se nějakou dobu scházíme nad problematikou nekonvenční…

Tak, vážení, začínáme konkrétní případy. V diskusi na EQCH se objevují různé dotazy typu „mému koni otékají nohy, kdo mi doporučí nějaké bylinky?“. …