Kůň a jezdec přímo v bouřce (část 2.)

29. 7. 2009 Anna Lálová Autor fotek: Anna Lálová

Bouřkový cumulonimbus nasává vzduch a obloha se zlověstně černá, bohužel přesně v místech, kudy vede cesta k domovské stáji. Přestože by snad každý v té chvíli nejraději zamířil cvalem domů, zřejmě to nepůjde, do stáje to máme sedm kilometrů, přes dva lány obilí, louky a kopcovitý les, s blesky nad hlavou… Nic pro rozumné lidi...

výhružná tma...V předchozím díle ("Bouřky - reálné nebezpečí (část 1.)") jsme si řekli o druzích mraků a vzniku bouřek, pozornému čtenáři není třeba opakovat.

Jak se tedy zachovat, ocitneme-li se s koněm přímo v bouřce?

 

Blesky - poznej svého nepřítele

Uvnitř cumulonimbu rotuje vzduch a spolu s ním kroupy, čímž se podle vědců akumuluje silný elektrický náboj, který se potom vybíjí v podobě blesků. Existují tři druhy blesků:

 • nejčastější je neškodný CC blesk (z angl. cloud to cloud = z mraku do mraku)
 • druhým typem je CG- (cloud to ground = z mraku do země, se záporným nábojem), ten vychází ze záporně nabité základny mraku
 • nejméně častý, ale nejsilnější je CG+, který vychází z kladně nabité kovadliny, je 3x silnější a může uhodit až 20 km od středu bouřky!

 

Krokové napětí

krokové napětíPokud do nějakého místa uhodí blesk, energie výboje se vstřebá do země, ale na zemi na krátký čas vznikne elektrické pole, podobné vlnám na hladině po dopadu kamene. Každá „vlna" ohraničuje oblast s určitým elektrickým potenciálem.

Stojíme-li tak, že svým dobře vodivým tělem propojíme oblasti s rozdílným potenciálem, energie projede přes nás. Gumové podrážky skutečně nejsou pro silnou energii blesku žádnou překážkou.

Kůň má v tomto zásadní nevýhodu, protože má přední a zadní nohy vždy daleko od sebe a je tedy velká pravděpodobnost zasažení krokovým napětím. To může zabíjet až na 40 metrů od místa úderu blesku. Musíme se proto vyvarovat blízkosti všech míst, která jsou pro blesky lákavým cílem, tedy stožárům, vysokým stromům, skalám, ale dokonce i budovám. Neznáme totiž kvality jejich hromosvodů, je tedy možné, že blesk sjede po povrchu domu a zasáhne osobu schovanou pod balkonem, nebo přesahem střechy.

nebezpečný úkryt pod přesahemAni uvnitř budov není tak bezpečno, jak se mnoho lidí domnívá. Nejbezpečnější je betonová, dobře uzemněná stavba, tedy s kvalitním hromosvodem, nebo alespoň s masivními základy, důležitá jsou i zavřená okna a odpojené spotřebiče. Zastávky MHD, dřevěné rekreační chatky, nebo koňské pastevní přístřešky neposkytují před bleskem žádnou ochranu. Jejich neuzemněné stěny nedokážou zastavit blesk, který se pak může ochotně vybít přes osoby uvnitř.

Velmi nebezpečná je elektroinstalace, kterou může blesk proniknout do domu a tam zabíjet, nebo ničit. Nejúčinnější je vypojení spotřebičů ze zásuvek, pouhé jejich vypnutí nestačí. V některých provozech, kde není možné vypínat spotřebiče ze sítě (nemocnice apod.), jsou instalovány přepěťové ochrany, tzv. bleskojistky. Nebezpečné je za bouřky také vodovodní potrubí, dokonce i pozorování z okna, nebo dotýkání se zdí.

 

Jak přečkat bouřku

Ale vraťme se zpátky na naši vyjížďku. V terénu je nebezpečné pobývat ve vodě, hrozí tam úraz na velikou vzdálenost. Stejně nebezpečné je také ukrývat se v blízkosti dobrých dálkových vodičů, jako jsou dráty elektrického napětí, ale i vodovodní potrubí, parovody z tepláren u měst, nebo dlouhé kovové ploty, včetně ohradníků.

Velmi riziková jsou jakákoliv otevřená prostranství, kde se stáváme nejvyšším bodem, lákavým pro blesk. Je důležité se z takových míst dostat včas, cval po poli spolu s prvním náporem deště je hazard se životem. Větší riziko představují také výše položená místa, proto by naše úniková cesta měla vést do údolí. Ovšem pozor, v úzkých a uzavřených údolích s potůčky mohou ohrozit jezdce bleskové záplavy po přívalových deštích.

Relativně dobrý úkryt představují nízké lesní porosty, například lesní školky. Člověk nevyčuhuje nad terén, není v blízkosti vzrostlých stromů, jako vhodných cílů pro blesk a zároveň tolik nehrozí vážnější úraz padajícími větvemi. Jsme-li početnější skupina jezdců, neměli bychom být v bouřce blízko u sebe. Ukryjeme-li se s většími odstupy, zlepšíme šance celé skupině: kdyby blesk udeřil blízko a někoho zranil, je větší šance, že ostatní, schovaní jinde, přežijí a poskytnou zraněnému pomoc. Stejně rizikové je také být ve fyzickém kontaktu s koněm, nejlépe, uvážeme-li ho ve školce opodál. Je ale na jezdci, aby posoudil, nakolik jeho kůň zvládne stát v bouřce uvázaný u stromku. Během bouřky bychom měli vypnout mobilní telefony, aby nám nemohl nikdo volat, kolem telefonu je během vyzvánění a hovoru elektromagnetické pole.

Cítíte-li ve vzduchu ozon, pozorujete-li drobné jiskření na vašich věcech, nebo se vám ježí chlupy, či vstávají vlasy na hlavě, pak jste v přímém ohrožení života!

bezpečná poloha v bouřceBouřka se přečkává v podřepu na špičkách, nemělo by se sedět, ani ležet (riziko krokového napětí).

Cítíte-li ve vzduchu ozon (zvláštní, slabý, jakoby nemocničně-sterilní pach), pozorujete-li drobné jiskření na vašich věcech, nebo se vám ježí chlupy, či vstávají vlasy na hlavě, pak jste v přímém ohrožení života, máte kolem sebe elektrické pole, do kterého pravděpodobně právě uhodí blesk.

Pokud jste to neudělali už dřív, okamžitě pusťte koně, odstupte, dřepněte si na zem na špičky (ne celou podrážkou), skrčte se, zacpěte si uši a zavřete oči. Energie blesku je obrovská, dokáže vás odhodit i několik metrů, zemřel tak nejeden horolezec, který byl „vyhozen" ze skály. Držíte-li v ruce kovové věci, odhoďte je, mohly by způsobit hluboké popáleniny.

úkryt ve skalách

Skály jsou stejné, jako budovy. Žádné dotýkání, schovávání ve „vchodech", ani pod převisy...

Laminátové přepravníky pro koně nepředstavují ochranu proti zásahu bleskem!

Přeprava a vozidla za bouřky

Další kapitola přečkávání bouřky se týká dopravních prostředků. Auta, autobusy i další vozidla, která jsou vyrobená z kovu, představují při bouřce poměrně bezpečný úkryt, fungují jako tzv. Faradayova klec, energie blesku sjede po kovu a vybije se do země. Posádka se ovšem nesmí dotýkat stěn a mít otevřená okna. Funguje takhle ale pouze kov, takže kabriolety s koženou střechou, trabanty, ale ani laminátové přepravníky pro koně nepředstavují ochranu proti zásahu bleskem. Plachtové přepravníky sice obsahují kovovou konstrukci, není ale možné říct, jestli by koně při zásahu bleskem ochránily, nebo ne. Dalších rizik je ale při přepravě za bouřky mnoho, vozidlo může narazit do padlého stromu, může uvíznout v rozvodněném místě, nabourat kvůli snížené viditelnosti, nebo ho dokonce může strhnout vítr ze silnice. Pro bezpečnost je tedy lepší zastavit na přehledném místě, dál od mostů, řek, potoků, či velkých stromů.

 

Shrnutí:

 • Vyhýbejte se místům, výrazně čnícím do výšky - vysokým stromům, stožárům, skalám, domům.
 • Neschovávejte se v budkách, zastávkách MHD, koňských přístřešcích, pod balkony, mezi dveřmi domů.
 • Vyhýbejte se otevřeným prostranstvím, také místům vysoko položeným.
 • Myslete na možnost zásahu padající větví, nebo riziko bleskové povodně.
 • Ukryjte se v hustším nízkém porostu, lesní školce, ovocném sadu, rozsáhlém porostu křovin.
 • Nezůstávejte ve skupině, rozmístěte se na dohled.
 • Vypněte mobil, dejte dál kovové předměty.
 • Zaujměte polohu v podřepu na špičkách, nohy u sebe, je-li bouřka skutečně blízko, ještě skrčit hlavu, zacpat uši, zavřít oči.
 • Auto je druhý nejlepší úkryt po kvalitně uzemněném domě, zavřete v něm ale okna a nedotýkejte se karoserie, za bouřky zastavte na bezpečném místě.

z příštího dílu...Příště:

První pomoc při přímém zásahu bleskem, postranním výbojem, nebo krokovým napětím (vyjde v pátek, 31.7.2009)

Zdroje informací:

Beneš, L. a kol. Učebnice pilota. Most, Severografie, Svět křídel, 1995, ISBN 80-85280-30-2
http://www.bourky.com/
http://www.stormencounter.com/2006_01_01.html
http://www.lightningsafety.noaa.gov/

Podobné články
Deník

Nejen lidi, ale i zvířata evakuovali kvůli požáru z postižených oblastí Českého Švýcarska. Koně museli nedobrovolně opustit například stáje a…

Léto je v plném proudu a většina z nás proto ráda dá před halou nebo jízdárnou přednost brouzdání volnou krajinou. Co může být krásnějšího než toulky…