Léčba koňmi: 25. Paradrezura

3. 1. 2010 Věra Lantelme Autor fotek: Stáj Rozárka (1, 3), Jízda svobodných rytířů (2)

Paradrezura umožňuje jezdcům se zdravotním znevýhodněním soutěžit v jezdeckém sportu na vysoké úrovni vedle zdravých jezdců. Je to upravená klasická drezura, hodnocená podle stejných pravidel, s výjimkou, že parajezdci mají možnost použít kompenzační pomůcky, které jsou přesně dané jejich zdravotním handicapem.

Mezinárodní klasifikátor (fyzioterapeut nebo lékař s osvědčením FEI Para-Equestrian) parajezdce ohodnotí a zařadí do jedné z pěti kategorií, podle které je zvolena náročnost drezurní úlohy s cílem mu umožnit optimální úspěch a fair play. Kategorie a kompenzační pomůcky jsou zapsány v mezinárodní klasifikační kartě, kterou vydává FEI (La Féderation Equestre Internationale).

První paradrezurní závody se začaly pořádat v Anglii a Skandinávii v 70. letech minulého století. První mistrovství světa se konalo ve Švédsku v roce 1987 (8 soutěžících zemí). Druhé se odehrálo v Dánsku v roce 1991, kde byla založena IPEC (The International Paralympic Equestrian Committee). V roce 1996 (Atlanta, USA) se paradrezura stala součástí paralympijských her. IPEC se v roce 2006 připojila k FEI pod názvem Para-Equestrian jako jeho 8. disciplína. Velkým dosaženým úspěchem je, že tato disciplína bude poprvé v historii jezdectví začleněna do Alltech FEI Světových jezdeckých her, pořádaných v Kentucky v roce 2010.

Určitě se stojí zmínit o Lis Hartelové, která v letech 1952 a 1956 vyhrála olympijské stříbro, přestože byla od kolen dolů ochrnutá kvůli poliomyelitidě. V současnosti je velmi úspěšným parajezdcem Lee Pearson, který na paralympijských hrách v Sydney, Aténách i Pekingu vyhrál všechny zlaté medaile.

IX. Mezinárodní závody a XI. Mistrovství ČR v paradrezuře, Císařský ostrov, říjen 2009V Čechách se historie paradrezury začíná psát v roce 1997, kdy se v Třebíči konaly první paradrezurní závody. Od roku 1999 se pořádají každý podzim mezinárodní závody v paradrezuře současně s mistrovstvím ČR. Od 1. ledna 2007 se parajezdectví stalo další plně integrovanou disciplínou do ČJF (Česká jezdecká federace) a má po jednom zástupci v komisi drezury. Všichni soutěžící na paradrezurních závodech jsou členy ČJF prostřednictvím registrovaných subjektů a jsou držiteli mezinárodní klasifikační karty.

Další možností pro parajezdce je absolvování ZZVJ bez skokové zkoušky a získání jezdecké licence (pouze pro disciplínu drezura s označením kompenzačních pomůcek) a s ní se účastnit drezurních závodů pro zdravé.

Všichni rozhodčí na paradrezurních závodech jsou registrovanými rozhodčími ČJF, ale mohou rozšířit kvalifikaci pro parajezdecké závody v rámci mezinárodního semináře. Všichni koně, účastnící se paradrezurních závodů, musí být řádně registrováni v databázi ČJF a smí se účastnit soutěží po dosažení věku 5 let. Kalendář těchto závodů je od roku 2006 součástí kalendáře ČJF. Soutěže se řídí mezinárodními paradrezurními pravidly vydanými FEI a jsou k dispozici v originále na webových stránkách FEI. V češtině je možné je získat na ČJF.

Zdroje informací:
1. Para-Equestrian. http://www.horsesport.org/paraequestrian
2. Způsob začlenění disciplíny parajezdectví do ČJF http://www.cjf.cz/dokumenty/legislativa/zpusob_zacleneni_discipliny_parajezdectvi_do_CJF.pdf

Podobné články

Hiporehabilitační kůň je nejdůležitějším členem týmu a jeho výběru a přípravě by měla být věnována velká pozornost. Důvod je prostý a tím je…

Aktualizace ke dni 6. 12. 2010: V textu byly provedeny drobné úpravy podle nejnovější platné terminologie a pravidel. // Současný stav…