Léčba koňmi: 21. Parajezdectví

8. 11. 2009 Věra Lantelme Autor fotek: videa YouTube

Pohyb koňského hřbetu je nenahraditelný v terapii pohybových poruch - hipoterapii. Prostředí koně a komunikace s ním je nenahraditelnou součástí léčby v pedagogicko-psychologických aktivitách. Pro lidi, kteří nemohou chodit, se kůň stává jejich dopravním prostředkem a může jim třeba nabídnout procházku do míst, kam by se jinak se svým invalidním vozíkem těžko dostali.

Myslím, že všichni (nehledě na náš zdravotní stav) máme chuť ve svém životě něco dokázat. A opět je tu kůň, kterému je celkem jedno, jak moc se od sebe lišíme, a nabízí partnerství ve sportovní kariéře.

Do parajezdectví patří tyto disciplíny: paradrezura, paravoltiž, parawestern, paravozatajství, paraparkur, hry Special Olympics. Jezdí se na úrovni rekreační a závodní. Odlišností od ne „para" soutěží je, že kůň je speciálně vybraný a trénovaný, aby byla zajištěna co největší bezpečnost pro jezdce. Trenéři mají navíc znalost o zdravotním stavu svých jezdců a tomu přizpůsobení tréninku. Aby jezdec dosáhl svých cílů, je potřeba několik vyškolených pomocníků, většinou dobrovolníků. Některé soutěže mají upravená pravidla, ale v některých disciplínách závodí soutěžící s a bez zdravotního znevýhodnění na stejné úrovni. Samozřejmostí je dodržování maximálních bezpečnostních opatření a pravidla, že případné riziko nikdy nesmí převýšit možný přínos.

Parajezdectví bylo původně součástí Mezinárodní paralympijské jezdecké asociace (IPEC), ale od roku 2006 se přesunulo pod FEI (Fédération Equestre Internationale) jako jeho 8. disciplína pod názvem „Para-Equestrian". Oficiálně jsou zde zařazeny paradrezura a paravozatajství.

paradrezuraParadrezura je součástí paralympijských her již od roku 1996, podívejte se na video - http://www.youtube.com/watch?v=wWh-lM1opkE. Všeobecná pravidla a regulace vztahující se na závody a jejich organizaci jsou stejná jako pro ostatní disciplíny. Speciální pravidla pro organizování parajezdeckých závodů jsou v platnosti od 1. ledna 2006. Více se můžete dozvědět na http://www.fei.org/Disciplines/Para-Equestrian/Pages/Default.aspx.

Parawestern, paravoltiž a paradrezura jsou v ČR rozšířeny, proto se každé této disciplíně budeme věnovat zvlášť v dalších dílech. Dnes bych se zmínila o paraparkuru, paravozatajství a hrách Special Olympics.

paraparkurParaparkur (angl. Para Show Jumping), velmi podporovaný sport ve Francii, kde pořádají každoročně FEI CCI Světový pohár ve skocích v Bordeaux. Závodů se zúčastňují mimo jiné jezdci se zrakovým postižením a s amputacemi. Jezdci se zrakovým postižením jezdí v páru - nevidomý jezdec následuje zdravého. Parajezdci jsou klasifikováni podle stupně handicapu a rozděleni do skupin, ve kterých soutěží. Všeobecná pravidla se řídí podle FEI. Do budoucnosti se plánuje zařazení paraparkuru do paralympijských her. Podívejte se na video, ve kterém budete obdivovat neskutečnou odvahu a schopnosti těchto jezdců - http://www.youtube.com/watch?v=f8xQFeFaI38. V Čechách se tento parajezdecký sport zatím neprovozuje.

Paravozatajství (angl. Para-Equestrian Driving) nabízí osobám se zdravotním znevýhodněním další alternativu k ježdění na koni a otevření světa koní těm, kteří nemohou jezdit pro svoji nadváhu, špatnou rovnováhu, vysokou únavnost, strachu z výšek, neschopnost sedět obkročmo, atd. Paravozatajství má podobný účinek na zdravotní stav člověka jako jízda na koni - zvýšení sebedůvěry, zlepšení rovnováhy, koordinace a kontroly postury a zlepšení sociálních schopností. Pro určité zdravotní problémy je paravozatajství dokonce vhodnější. Od roku 1998 se koná pravidelně Mistrovství světa v paravozatajství, kterého se zúčastňují závodníci z více jak 15 zemí světa. Bohužel to není ještě dostatečně vysoký počet, aby se tento parasport mohl zařadit mezi paralympijské jezdecké disciplíny. Třídenní závody se konají ve fázích - drezura, cross-country maratón s překážkami a jízda zručnosti mezi kužely na čas. Klasifikace handicapu závodníků je ve dvou kategoriích CD I (odpovídá s určitými výjimkami skupinám Ia, Ib jako u paradrezury) a CD II (prakticky odpovídá s určitými výjimkami II, III). Podle pravidel jede vždy s paravozatajcem zdravý doprovod, který však nesmí zasahovat do vedení koně. V České republice se paravozatajství věnuje pouze jedno centrum přibližně 10 let. Paravozatajci jsou dospělí s čistě mentálním postižením. Zúčastňují se vozatajských soutěží v rámci veřejných tréninků (v roce 2007 měli 6 výjezdů), kde mají za soupeře zdravé vozataje.

Special OlympicsSpecial Olympics je mezinárodní nezisková organizace, jejímž posláním je pořádání sportovních aktivit a soutěží pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním s cílem jejich integrace jako fyzicky zdatných, produktivních a respektovaných členů společnosti. Závody se pořádají se pravidelně od roku 1983 (Louisiana, USA). Od roku 2003 se každé dva roky pořádají Speciální olympijské světové hry. Jezdectví je jednou ze 30 sportovních disciplín a v roce 2005 bylo registrováno 16 914 jezdců ze 160 zemí. Jezdci, kteří soutěží v Special Olympics se učí jízdě na koni, rozvíjejí své sportovní schopnosti, získávají sebejistotu v řízení a kontrole koně. Hry obsahují tyto disciplíny: drezura, skokové soutěže (Prix Caprilli), jednoduché ovládání koně pod sedlem, anglický a westernový jezdecký styl, jízda zručnosti, jízda na vedeném koni na uzdečce, Gymkhána (jízda mezi tyčemi, barely, dostihy s opsáním vzoru „8", týmové soutěže), jízda dvojic a čtveřic a sdružená týmová soutěž. Jezdci jsou rozděleni do kategorií podle fyzických schopností a podle hloubky mentální retardace - schopnosti porozumět složitějším figurám a úkolům. Podívejte se na video http://www.youtube.com/watch?v=_ybwySj1Yzc.

V příštích dílech se budeme věnovat parawesternu.

Podobné články

Hiporehabilitační kůň je nejdůležitějším členem týmu a jeho výběru a přípravě by měla být věnována velká pozornost. Důvod je prostý a tím je…

Aktualizace ke dni 6. 12. 2010: V textu byly provedeny drobné úpravy podle nejnovější platné terminologie a pravidel. // Současný stav…