Jednodenní kurz pro dopravce přepravující zvířata

21. 12. 2023 Redakce Equichannel

Další kurz pro dopravce přepravující zvířata, který je akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR, se bude konat 17. ledna 2024.

Komu je kurz určen:

Zvířata pro obchodní účely může přepravovat na vzdálenost delší než 50 km pouze dopravce registrovaný příslušným orgánem veterinární správy. Dnem přistoupení České republiky do Evropské unie nabyl účinnosti § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 193/2004 Sb., ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při přepravě. Jednou z podmínek pro registraci dopravce je i odborná kvalifikace, kterou musí mít každý (tedy i zaměstnanec dopravce či třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje). Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kurzů pro získání kvalifikace dopravce přepravujícího zvířata.

Úspěšní absolventi obdrží od Ministerstva zemědělství ČR osvědčení s mezinárodní platností.

Obsahová náplň:

Kurz se uskutečňuje v rozsahu:

  • 8 výukových hodin teoretické výuky
  • 4 výukové hodiny praktického cvičení

Akreditaci k pořádání kurzu udělilo MZE ČR, mezinárodní osvědčení vydává MZE ČR.

Datum konání: 17. ledna 2024.
Místo konání: Výzkumný ústav živočišné výroby PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES, farma Netluky
Cena kurzu: 2590,- Kč (7 % sleva pro členy České jezdecké federace)

Přihlásit se můžete zde.

Více informací k dané problematice získáte v našem článku S koněm na cestách.

Podobné články

Ve dnech 1. a 2. března 2024 se v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze koná čtvrtý ročník Symposia Živé zemědělství.

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat…