Jak projet drezurní úlohu za co nejvíce bodů

29. 7. 2012 Sue Morris Autor fotek: archiv autorky

Drezurní úlohy je třeba projíždět přesně - kruhy dělat kulaté, vlnovky rovnoměrné... Sue Morris nám v následujících dvou článcích ukáže na imaginární jednoduché drezurní úloze, na co dávat v jednotlivých cvicích pozor; a tedy jak získat více bodů, nebo je aspoň zbytečně neztratit.

Někteří jezdci ztrácejí známky naprosto zbytečně, protože projíždějí níže uvedené jízdárenské figury nepřesně. V pravidlech různých jezdeckých organizací najdete popisy jízdárenských figur a mě překvapuje, že lidé, když se jich zeptám, přiznají, že je ani nečetli.

Než se začneme zabývat projížděním jednotlivých cviků (pozn. překl.: imaginární drezurní úlohy) a prozradíme si taktiky, jak získat (nebo aspoň neztratit) body, podívejme se na pár obecných jednoduchých triků a užitečných rad.

Před zahájením úlohy máte vždy k dispozici určitý čas. Nikdo vás nemůže donutit, abyste začali úlohu dříve, než vám vyprší určený čas. Na soutěžích, kde je drezurní obdélník 20x40 m uvnitř velkého obdélníku (což bývá příkladem halových drezurních úloh), nebo kde celý prostor zabírá obdélník 20x60 m, by vám mělo být umožněno vjet do tohoto prostoru před tím, než vám zazvoní ke startu. To může být velmi užitečné, pokud máte „koukavého" koně, protože můžete využít tento čas k tomu, abyste ho nechali si vše dobře prohlédnout.

Když uslyšíte signál ke startu (obvykle je to zvonek), nepanikařte, pokud se nacházíte u rozhodčích! Máte 45 sekund od zazvonění do vjezdu do obdélníku v písmenu A. Pokud jste v době zazvonění právě u písmene A, udělejte ještě jeden kruh, pokud si myslíte, že vám to pomůže se uklidnit, nebo změňte směr, abyste vjeli do obdélníku na svoji lepší ruku.

OK, takže signál ke startu zazněl a vy následujete první instrukci vaší drezurní úlohy:

A - Vjezd pracovním klusem

Dobré je dívat se nad hlavy rozhodčích před sebou, což vám nesmírně pomůže s vaším vnímáním rovné linie pohybu.

Neuškodí, když se budete trošinku usmívat a to vám pomůže, abyste neztuhli - a nezapomeňte dýchat!

Takže jste přitáhli pozornost rozhodčích rovným vjezdem do obdélníku, nyní můžete zapůsobit svým zastavením!

X - Zastavit, nehybnost, pozdrav

Na zastavení musíte myslet už ve chvíli, kdy jedete po středové linii. Pokud po ní jedete jako opilý námořník, pravděpodobně tak i zastavíte!

Držte svého koně rovného a jeďte jako „po skluzavce" vytvořené vašima rukama a holeněmi. Jakýkoli přechod bude pouze tak dobrý, jak dobré bylo to, co mu předcházelo, takže se ujistěte, že váš kůň se před zastavením pohybuje vpřed atletickými pružnými klusovými kroky. Podle výcvikového stupně vašeho koně mohou přijít pomůcky pro zastavení tři kroky před tím, kdy kůň skutečně zastaví, nebo možná budete potřebovat dávat mu poloviční zádrže po celou dobu, kdy pojedete po středové linii.

Seďte vzpřímeně (lehké naklopení pánve udržuje ramena nad sedacími kostmi) a myslete na zatlačení pánve (a sedacích kostí) směrem k přední rozsoše sedla. Uspořádání vašeho těla říká koni, co po něm požadujete, a on by měl „změknout" do zastavení tím, že ohne hlezna a přesune váhu dozadu na zadní končetiny a povolí krk dopředu do vašich pasivně přijímacích rukou. Pokud ho budete „držet" příliš dlouho, kůň použije k zabrzdění svůj krk a vybalancuje se na předku, přičemž se opře do rukou/otěží.

Další možné chyby při úvodním zastavování:
Zastavení není v X - Jezdec zastavil před nebo za X.
Kůň nestojí rovnoměrně na všech 4 končetinách - stojí křivě, nohy v páru nestojí vedle sebe.

Když se kůň zcela zastaví, pozdravíte. Viděla jsem už různé zvláštní i krásné variace tohoto jednoduchého úkonu. Přestože se ve skutečnosti v pravidlech neříká, že byste měli uchopit otěže do levé ruky a spustit pravici, podle zvyku se zdraví tímto „vojenským" způsobem, čili pravou rukou, a rozhodně je to praktika, kterou je nejlépe dodržet - pokud nemusíte v pravé ruce držet bičík.

Dejte si čas na pozdrav. Ujistěte se, že váš kůň stojí klidně, až pak v klidu přechytněte pravou otěž do levé ruky. Když potom spustíte pravou paži, ujistěte se, že vám visí vertikálně z ramene, takže padne za vaše stehno, skloňte hlavu bradou k hrudníku, ale tělo mějte stále vzpřímené. Není nutné strkat paži za své tělo a prohýbat se v pase. Máte povel pozdravit, ne se prohnout!

Když zvedáte hlavu, podívejte se očima na rozhodčího, který by vám měl pozdrav oplatit signálem k zahájení vaší úlohy. V klidu uchopte otěže zpět do obou rukou a:

Pokračujte v pracovním klusu.

C - Na levou ruku.

Znovu, dávejte pozor na narovnání koně - jeďte jako „po skluzavce" - a protože je povel na levou ruku v C, ohněte ho lehce doleva, aby už dopředu věděl, že to je váš zamýšlený směr, takže ho nepřekvapíte na poslední chvíli. Už jsem viděla koně, kteří se před písmenem C vlnili doprava a doleva, jak se snažili uhodnout, kterým směrem se mají v C vydat.

Jakmile dojedete k obratu, dbejte na to, abyste neuhnuli doprava. Seďte rovně, vnitřní rameno stáhněte dozadu a kontrolujte koně vnější otěží. Tahání za vnitřní otěž ho pouze vyvede z rovnováhy a možná způsobí, že se v týlu zaroluje.

Čím je kůň vybalancovanější a přiježděnější, tím více bodů byste měli být schopni získat tím, že předvedete rozhodčím, že povel zněl „v C na levou ruku" (nikoli půlkruh o průměru 10 m vlevo). Konvenčně a jistě i klasicky se tyto jednoduché obraty (kde máte opsat oblouk o velikosti 90°) projíždějí po kružnici čtvrtkruhu s průměrem asi 6 m, což odpovídá třem krokům vnitřní zadní končetiny koně. Takže obrat vlevo v C bude čtvrtkruh o průměru 6 m, následně půjde kůň krok nebo dva kroky narovnaný a pak bude následovat další čtvrtkruh o průměru 6 m v rohu obdélníku. (Samozřejmě, toto projíždění 6metrových čtvrtkruhů na tři kroky vnitřní zadní končetiny bude v každém rohu a ve všech chodech, proto je třeba na tom pečlivě pracovat.)

Avšak snažit se vyjíždět rohy takto hluboko s méně vybalancovaným koněm bude dělat problémy a rozhodčí raději uvidí pěkně projeté „půlkruhy o průměru 10 m" než špatně projeté malé čtvrtkruhy.

Další možná chyba při projíždění rohu:
Useknutý roh - Jezdec neprojel rohem dostatečně hluboko nebo spíš koni dovolil „uříznout" oblouk.

E - velký kruh o průměru 20 m vlevo.

Možná si pomyslíte: po překonání prvního jednoduchého obratu přichází milý jednoduchý velký kruh s průměrem 20 metrů. Ve skutečnosti je takto velký kruh jednou z nejtěžších figur, pokud se mají projet dobře. Velký kruh, který se zahajuje v A nebo C, musí projít X a to bývá poměrně snadné, ale musíte si dávat pozor, abyste nevyjeli i roh, když chcete udělat kruh „velký".

Velký kruh začínající v E se musí dotknout stěny obdélníku v B. Všimněte si výrazu „dotknout stěny". Jeden krok, kdy projíždíte písmenem B; na kruhu není žádná rovná linie, takže nemůžete ani jet po stěně. Dalším velmi důležitým bodem, který vám pomůže získat body, je to, že cvik začíná ve chvíli, kdy jsou vaše nohy na úrovni písmene E, nikoli hlava koně.

nácvik velkého kruhuPokud procvičujete projíždění velkého kruhu doma, rozdělte si ho zpočátku na dvě poloviny a počítejte kroky vnitřní zadní končetiny koně, kolik jich udělá, když vyjíždíte první půlkruh „ven" a kolik jich bude, když se budete vracet druhý půlkruh „dovnitř". Můžete ale ještě pokračovat a počítat, kolik kroků udělá kůň každý jeden čtvrtkruh. Průměrný počet kroků na jeden čtvrtkruh je 6 až 7, což znamená, že celý velký kruh o průměru 20 m projede kůň na 24-28 kroků vnitřní zadní končetiny. Možná vás to překvapí, ale počet cvalových skoků bude úplně stejný. Je to proto, že i ten bude v „pracovním" ruchu. Shromážděné chody budou vyžadovat více kroků; prodloužené chody zase méně.

Natrénujte si pocit, jaké to je jet velký kruh o průměru 20 m, a bude pak pro vás snadnější ho projíždět přesně. Naučte se koně ohnout a pak ho pouze jet v tomto ohnutí - aniž byste během projíždění celého obvodu kruhu udělali nějakou změnu - a kůň se vrátí na stopu na stejném místě, na kterém ji opustil.

Další možné chyby při projíždění velkého kruhu:
Kruh je nepravidelný - Není nutno vysvětlovat. Na kruhu nejsou žádné rovné linie!
Kruh je příliš velký / příliš malý / hranatý - Znejte velikosti kruhů v úloze, kterou jedete!

EKA - Pracovní klus.

Relativně jednoduchý povel, znovu si pomyslíte. Jediné, co máte dělat, je klusat z E přes K do A, zatímco vám čtou další instrukce. Ale copak se to nachází mezi E a A - roh! Každý roh je příležitost, jak přehodnotit narovnání koně a upravit jeho rovnováhu - a to nejen během drezurní úlohy! Proto jsou - v Německu - všechna písmena, ale především K, H, M a F známá jako (halbe) Parade Punkte (body polovičních zádrží). Takže v těchto bodech koně zkontrolujte, narovnejte a upravte jeho rovnováhu během projíždění rohu.

Další možná chyba pracovního klusu:
Ztráta rytmu - Zřetelný dvojdobý rytmus klusu je narušený, obvykle proto, že kůň kluše příliš rychle.

A - Vlnovka o 3 obloucích, každý s vrcholem na stěně obdélníku, končící v C na levou ruku.

Toto vůbec není tak jednoduché na dobré projetí, jak by se mohlo zdát. Nejdříve si řekněme, že vlnovka je podle drezurních pravidel FEI a ČJF definována tak, že se skládá z: půlkruhů spojených rovnými čárami. Při projíždění středovou linií by kůň měl být rovnoběžně s krátkou stěnou. Délka rovných čar se mění podle průměru půlkruhů.

Pro tréninkové účely může být prospěšné, když se vlnovka projíždí ve tvaru přesýpacích hodin, takže se do této figury včlení více požadavků, ale pro účely soutěžní je nutné ji projíždět tak, jak určují zmíněná pravidla.

V obdélníku 20x40 m se požaduje vlnovka o třech obloucích začínající v písmenu A. To znamená, že první půlkruh začíná v A, nikoli až projedete prvním rohem, jak je často vidět.

přesné projetí vlnovky o třech obloucíchNejvětší chybou, kterou dělá většina jezdců, je však špatné projíždění oblouků. Na obrázku vpravo je schéma vlnovky o 3 obloucích; dívejte se pozorně, protože se vám může nesprávně zdát, že vrchol prvního a posledního oblouku je naproti písmenu (pozn. překl.: na obrázku K a H), tedy 6 m od rohu. Pokud však vydělíte 40 třemi, vyjde vám 13,333, což říká, že průměr každého půlkruhu má být 13 a 1/3 metru. Podíváte-li se na obrázek vpravo, uvidíte, že je plocha obdélníku rozdělená do čtverců o délce stěny 5 m. Písmena K, H, M a F se nacházejí 6 m od rohu, takže vaše půlkruhy musí zasahovat ještě za tato písmena, aby byly dostatečně velké. Pokud byste použili tato písmena jako vrcholky svých oblouků, krajní oblouky by měly 12 m průměr, ale prostřední 16 m, což by si vysloužilo poznámku rozhodčích „nestejně velké oblouky"!

nácvik vlnovky o třech obloucíchCvičení, znázorněné na schématu vlevo, vám pomůže naměřit požadovanou korektní velikost půlkruhů. Projeďte každý jako kruh o průměru 13 m, než změníte směr.

Všimněte si také, že figura začíná v A. Mnoho lidí jede až do rohu a myslí si, že první oblouk začne projíždět až v písmeně K!

Pamatujte na změnu směru ve chvíli, kdy projíždíte středovou linií, a pokud jedete v lehkém klusu, přesedněte si.

Takže vyjíždíte z třetího oblouku v C a musíte se soustředit na projetí následujícího přechodu do cvalu.

Mezi C a H - Pracovní cval vlevo.

Nezapomeňte jet do rohu a využít příležitosti překontrolovat ohnutí koně a jeho rovnováhu polovičními zádržemi.

Záleží na vás - protože znáte svého koně - zda se rozhodnete nacválat před vjezdem do rohu - těsně za C - nebo zda počkáte, až z rohu vyjedete, před písmenem H. Abyste se vyhnuli komentáři rozhodčího „vskočil do cvalu", velmi pomůže vyvést koně před nacváláním trochu do postavení dopředu plec. Tím zjistíte, zda se kůň soustředí na vaši holeň. Pokud stočí svoji plec dovnitř, bude se soustředit na následující pomůcku do cvalu. „Nevskočí" do cvalu, protože nebude přepaden nečekanou pomůckou.

Je toho poměrně hodně, co se může pokazit u cvalu, například může být plochý nebo bez výrazu. Rozhodčí také mohou napsat, že kůň necválá dostatečně výraznými cvalovými skoky, což se může zdát trochu v rozporu s předchozí poznámkou. Rozhodčí může také napsat, že kůň nedošlapuje pod sebe, nebo nedošlapuje dostatečně dopředu pod těžiště, nebo, což je častější, vybočuje zádí ven.

Pokud máte kontrolu nad zádí koně a narovnali jste ho (rozumným použitím cviku dopředu plec) a tak jste docílili toho, že půjde mnohem rovnější, výše uvedené komentáře vymizí společně s tím, jak zmizela jeho křivost.

Časté chyby při nacválání:
Kůň vskočil do cvalu - Kůň začal první cvalový skok viditelným „skokem".
Plochý cval - Obvykle to znamená, že kůň nemá ve cvalu vznos.

V příštím díle budeme pokračovat v projíždění této imaginární drezurní úlohy; budeme cválat na kruhu i po stěně, dělat přechody do klusu a půjdeme i krokem, včetně toho volného, předvedeme ve cvalu obloukem změnit směr a budeme také prodlužovat klusové kroky.

Podobné články

Neexistuje návod, jak správně dát koni poloviční zádrž; protože každý jezdec ji u každého koně použije jinak. A tak Sue Morris přináší několik rad,…

Přilnutí
12. 4. 2023 Sue Morris

Přilnutí, přilnutí. Co to je - jaké má být? Sue Morris přichází se zajímavým přirovnáním i radami a postřehy, jak koně dostat a jezdit na přilnutí.