Skvělá zpráva pro financování jezdeckého sportu v ČR. ČJF obdržela historicky nejvyšší finanční podporu od státu

24. 5. 2022 Tisková informace Zdroj: ČJF URL zdroje: www.cjf.cz
ČJF
ČJF

Sekretariát ČJF v těchto dnech obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury - Podpora sportovních svazů 2022.

Dotační prostředky tvoří značnou část rozpočtu ČJF a do obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo vůbec jasné, zdali a jakou částkou nás stát v letošním roce podpoří. Vedení tedy muselo přistoupit k více variantnímu systému plánování rozpočtu, kdy do doby přijetí rozhodnutí jsme fungovali pouze ve verzi krizového rozpočtu, se značnými škrty. To se samozřejmě citelně projevilo napříč celou jezdeckou federací a nyní se nám všem značně ulevilo,“ uvedl prezident ČJF Radek Rouč.

V tuto chvíli již víme, že nám stát navýšil podporu oproti letům minulým o téměř 3,5 mil Kč, což se rovná takřka 15% navýšení. Jsem rád, že se vyplatila tvrdá práce při přípravě dotační žádosti a že pan předseda NSA, Filip Neusser, vyslyšel naše argumenty při společném jednání. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat týmu, který se na celém procesu podílel, a panu předsedovi NSA, že reflektoval potřeby našeho sportu,“ uvádí dále Radek Rouč.

www.cjf.cz

TN.cz
Podobné články

Poslední soutěžní mítink čeká Zimní jezdecký pohár 2022. Seriál domácích halových závodů má za sebou čtyři kvalifikace koňských spřežení a čtyři ve…

Česká republika učinila významný krok v digitalizaci jezdeckých sportů. Česká jezdecká federace zakoupila od společnosti LiveJumping výsledkový…