Otázky a změny v ZZVJ

11. 3. 2012 EQCH redakce Autor fotek: Julie Šverčičová

Když se před několika lety namísto konkrétních otázek u Zkoušek základního výcviku jezdce vypracovalo pouze 34 okruhů, vyvolalo to obavy. Nyní se k okruhům opět přidaly konkrétní otázky, ale namísto úlevy to vyvolalo ještě větší zděšení. Proč? Některé otázky jsou nejednoznačné, špatně formulované a těžko odhadnout, co je vlastně správná odpověď.

Zatímco dříve existovalo 34 okruhů, které vymezovaly, čeho se budou týkat jednotlivé otázky (ovšem bez jejich specifikace), nyní je okruhů 19 a každý obsahuje konkrétní otázky. Celkem je 259 otázek. V testu je z nich vybráno 35, v nichž budou zastoupeny všechny okruhy. Pro úspěšné složení je potřeba správných 30. Všechny otázky mají volby A-C, správná je vždy pouze jedna možnost. Většina otázek je jednoduchých, což je v pořádku, vzhledem k tomu, že se jedná o základní zkoušku, kterou skládají většinou děti. Mezi nimi se ale vyskytují otázky i poměrně obtížné: např. kdo z nás dlouholetých „koňáků" zná přesné zoologické zařazení koně a kolik sportovců, majících koně v komerční stáji, ví, která sláma je nejvhodnější pro podestýlání? A k čemu potřebuje 10leté dítě vědět, kdo je úřadujícím prezidentem FEI?

zkKdyby ale šlo jen o zbytečné informace, nebyl by to takový problém, na to jsme ze školy zvyklí všichni. Větším problémem jsou otázky, na které odpovědi zkrátka nedohledáte a můžete se jen domnívat. Jako třeba otázka "Musí se koni vybírat sláma z ocasu? Pokud na jízdárně potkáme koně se slámou v ocasu, co to vypovídá o jeho jezdci?" Udělali jsme v redakci malou anketku a zde jsou odpovědi:

1. Nemusí, nevypovídá to nic.
2. Jezdec je profesionál nebo spěchá a nemá čas na „blbosti".
3. Ano, jezdec je nepořádný.
4. Nemá, vypovídá to, že jezdec ví, že při pročesávání a kartáčování se vytrhávají žíně, a proto správně ocas nekartáčuje.
5. Vybírají se manuálně pouze větší části, malé nečistoty neřešíme, hlavně ocas zbytečně nepročesáváme.
6. Vypovídá to, že kůň je podestlán slámou a/nebo se v ní válel.

Velice těžko se bude zaškrtávat jedna volba i na otázky „Jaké krmení kromě ovsa známe?" nebo „Proč mají koně podkovy?" A co „Odčervujeme koně individuálně nebo je vhodnější odčervit všechny koně ve stáji najednou?" Tady aby člověk dlouze zvažoval, zda má „švihnout" tradiční odpověď, že se koně musejí odčervovat všichni najednou, nebo zaškrtnout že individuálně, protože jsou zohledněny moderní výzkumy, z nichž vyplývá, že paušální odčervování zvyšuje rezistenci a je vhodnější odčervovat koně jednotlivě až podle výsledků koprologického rozboru.

Poprosili jsme o názor osobu zkušenou a prakticky znalou - oblastní sekretářku Prahy ČJF Irenu Hůlkovou, o níž víme, že má bohatou praxi jak v roli komisařky ZZVJ, tak v roli cvičitelky a garantky účastníků ZZVJ.

Ireno, ty jsi na ZZVJ připravila už spoustu lidí a také jsi na nich hodně lidí viděla, co říkáš změnám v ZZVJ a novým otázkám?
Zkoušky základního výcviku mají mít za cíl prověřit schopnost člověka základně se postarat o koně, bezpečně se pohybovat mezi ostatními a závodit. Podle toho by měly vypadat. Praktická část by měla prověřit, zda jezdec dokáže dobře ovládat koně tak, aby nebyl nebezpečný ostatním ani sám sobě, teorie by měla ukázat totéž plus základní znalosti pravidel.

Některé otázky považuji za dobré, jsou tam i velmi lehké, ale některé jsou nesmyslné a špatně položené. Další věcí je, že část otázek je spíš pro chovatele, nebo vhodná na vyšší úroveň vzdělání. Ale ZZVJ mají za cíl prověřit schopnost člověka základně se postarat o koně, bezpečně se pohybovat mezi ostatními a závodit. Proč tam tyhle otázky nechali, to je mi záhadou. Je to totiž již druhá verze, která se od února objevila na webu ČJF. Ta první verze měla ještě víc otázek a naštěstí byla po mnoha kritických reakcích předělána. Bohužel i mezi těmi stávajícími 259 otázkami jsou otázky, které se naprosto nehodí pro „poníkáře" a velmi malé děti.

Ale zkoušky by měly být i garancí toho, že člověk má nějaké povědomí o koních.. takže třeba veterinární otázky jsou potřeba.
Základní určitě, ty tam vždycky byly. Ale měly by vycházet z praxe a směřovat k teorii, než naopak. Třeba: „kůň je neklidný, potí se, lehá si... co to znamená?" Takovéhle věci považuji za užitečné. Ale proč otázka „k čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?" K čemu je? A některé otázky jsou zkrátka nejasné. Jako třeba „Ze kterých tří částí se skládá spodní část nohy koně?" - zeptejte se osmiletého dítěte. Bude to zajímavé.

Redakce se pro zajímavost zeptala. Osmiletá dívka: „No, z kopyta... a nevím. Asi nějakých kostí?"

A když nebudu vědět, můžu zaškrtnout víc možností nebo napsat vedle vysvětlení?
Ne, dosud se zaškrtávala pouze jedna možnost. A hodnotí se tak, že se přiloží šablonka...
Žádná možnost a místo pro vysvětlení.

Můžou v tomhle nějak pomoci komisaři?
Pokud já vím, dřív to často fungovalo tak, že když komisař viděl, že dítě nerozumí otázce v testu, přišel, vysvětlil. Teď bude tedy víc než kdy dřív záležet na tom, kdo bude hlavním komisařem. Hlavní komisař je velmi důležitá postava. Záleží, jak na lidi působí a jak vystupuje. Jestli umí pomoci, když vidí, že dítě otázku nechápe. Stalo se mi v minulosti, že některé komisaře jsem vůbec nemohla znovu zvát, protože děti, které jsou samy o sobě při zkouškách vždy velmi nervózní, vystresoval a spletl natolik, že děti nevěděly, co odpovídají. Takových slziček už bylo. Třeba dítě i zná odpověď, ale neví, co se otázkou myslí.

Proč vlastně se otázky připravovaly? Dřív byly jen okruhy, vadilo to někomu?
Ne, nemyslím si. Všechno se měnilo proto, že JUDr. Říhová byla zvolena do výkonného výboru ČJF v oblasti vzdělávání. Chtěla se asi zviditelnit a opravdu se jí to povedlo. Rozhodla se, že nebude brát duševní vlastnictví pana Sedláčka, který měl systém ZZJV velmi dobře propracovaný a měl to i dobře rozdělené mezi jezdce na pony, což jsou vesměs malé děti, a ostatní od 12 let výš. Okruhy k pohovorům byly úměrné k věku. Mgr. Sedláček je vystudovaný pedagog s letitou praxí. Samozřejmě, i tehdy spousta lidí test neudělalo, protože zazmatkovalo nebo je skolila tréma. Ale teď se k tomu přidává ještě to, že jsou otázky špatně položené. Sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat na zkouškách.

Kdo otázky ke zkouškám připravoval?
Komise pro vzdělávání, kterou si navrhla dr. Říhová. Nedostala prý žádné návrhy, tak se do komise dostal ten, kdo projevil zájem. Paní doktorka se nepotřebovala o jednotlivých zájemcích o spolupráci informovat, a tak některé členky komise nemají ani podporu svých mateřských oblastí. A například ani největší oblasti nemají v komisi zastoupení. Praxi členek už nekontrolovala vůbec - asi věří tomu, co o sobě napsaly.

V případě jezdců na pony je uvedena možnost alternativy k testu - pohovor.
Takhle to bylo i dřív. Děti na ponících nedělaly testy, ale bylo dáno pět okruhů, o kterých se povídalo. Byly to okruhy týkající se ošetřování koní, fungování na závodech a základy pravidel, která jsou na závodění nezbytná. A vysloveně se jednalo o pohovor ve stylu „Jdeš s koníčkem na jízdárnu, co musíš napřed udělat?" „Musím ho vyčistit..." „A co uděláš předtím, než začneš čistit?" „Přivážu si ho..." Návodné otázky, při kterých pak děti byly schopné říci všechno. Protože ony zpravidla ty základní věci vědí, jen je potřeba se jich umět zeptat. A ne jim dát test.

Proto asi i nyní alternativa pohovoru...
Ano, ale kde jsou teď ty okruhy? Na co se jich tam můžou a nemůžou ptát?

To jsem se chtěla zeptat já tebe.:-) O pohovoru jsem nenašla žádné informace.
Protože žádné nejsou. Pokud komisař nebude rozumný, může se zeptat třeba na to, kdy byla založená FEI. Nebo nemůže? To nikdo neví. A zajímalo by to spoustu lidí.

Zeptám se na to. Takže pro komisaře nejsou daná žádná pravidla?
Nová ne.

skokyPojďme ke změnám v praktické části. V drezuře se pojede pouze úloha Z1 i pro jezdce na pony a změna je i v parkuru.
V té úloze si myslím, že není problém. Komentář k úloze „kulatý kruh" je úsměvný. Kruh je vždycky kulatý, protože to jinak není kruh - toliko geometrie. V prvé verzi byla změna v parkuru, kdy se mělo místo křížku s odskokovou kavaletou pouze překlusávat kavalety. Tím by celý parkur ztratil smysl. Ten křížek tam byl proto, aby se ukázalo, jestli umí frekventant doskočit na správnou nohu, nebo pokud se to nepodaří, zda to pozná a opraví. Naštěstí tato změna byla stažena a křížek je tam vrácen zpět. Parkur je tedy naprosto totožný s tím původním.

Je problém, že je stejný parkur pro poníky i velké koně?
Ne, v tom nevidím problém. Jen se sníží a upraví vzdálenosti a s tím si komisař vždy poradí.

Ve změnách je výslovně uvedeno, že za pád je jezdec vyloučen. To tam dříve nebylo... dřív to bylo trochu nejednoznačné, někteří komisaři za pád automaticky vylučovali, jiní ne.
Já mám také zkušenost, že za pád se vylučuje. Stejně jako na závodech. Já jsem jednou dokonce zastavila slečnu ve čtvrtině parkuru a vyloučila. Nespadla, ale její výkon byl nebezpečný pro všechny, především tedy pro ni. A v takovém případě má komisař právo veta.

JUDr. Kateřina Říhová, viceprezidentka ČJF pro vzdělávání

K otázkám na ZZVJ bych uvedla následující:
Dosud existovaly pouze okruhy, z nichž některé byly skutečnými okruhy a některé byly formulovány spíše formou konkrétní otázky. Není mi též známo, že by existovala jakákoliv oficiální skripta určená pro ZZVJ. Dokonce ještě v den ZZVJ se účastníci dohadovali, jak že se vlastně jedou jednotlivé cviky drezurní zkoušky. Komise pro vzdělávání se rozhodla ZZVJ inovovat a zefektivnit přípravu uchazečů. Proto byl zvolen tzv. "model autoškoly", kdy též existují uveřejněné konkrétní otázky a uchazeči tak vědí, co je čeká. A propos, co může být jednoduššího, než najít si odpovědi na konkrétní otázku? Smyslem uveřejnění otázek ZZVJ na internetu je, aby uchazeči dopředu věděli, na co konkrétně se mají připravit a ve spolupráci s jejich garantem si vyhledat odpovědi a tím si i danou problematiku zapamatovat.

komOtázky obsahují základní okruh znalostí a odpovědi na ně naleznete zejména v pravidlech jezdeckého sportu (jsou volně dostupná na webu ČJF), na internetu a dále v několika knihách (několik opravdu dobrých knih lze zakoupit např. na sekretariátu ČJF a jejich seznam je k dispozici na webových stránkách ČJF. Lidé o nich ale nevědí, protože je mnohdy nikdy nehledali), navíc každé knihkupectví disponuje širokou literaturou zaměřenou na jezdecký sport. Abychom to uchazečům ještě více zjednodušili, bude v průběhu března na webových stránkách ČJF v sekci vzdělávání uveden seznam doporučené literatury a v průběhu roku 2012 navíc vypracována historicky první oficiální skripta.

Není třeba se ničeho děsit ani bát. Ten, kdo se jen trošku připraví, nebude mít problém test ZZVJ složit. Jako dosud test obsahuje 35 otázek s možností 5 špatných odpovědí. Pokud u konkrétní otázky uvidí uchazeč dané tři varianty odpovědí, z logiky věci mu bude zcela jasné, co je správně. A jestli je u pár otázek uveřejněných na stránkách ČJF uchazeč nucen nad nimi přemýšlet, tak to je zcela správně. V zahraničí kromě výběru správné odpovědi musí uchazeč obvykle ještě výběr dané odpovědi písemně zdůvodnit. Nejde přeci o to, odpovídat na otázky jako robot, ale o to, aby se uchazeč nad nimi zamyslel a přineslo mu to poznatky pro jeho další činnost v praxi.

K Vámi vybraným konkrétním případům: Copak jste nikdy na jízdárně neviděli koně se slámou v ocasu? Co by o jeho jezdci asi trenér či cvičitel řekl? Copak jste nikdy koně za dobře provedenou práci neodměnili pamlskem? Proč asi lidé koně odměňují tímto způsobem? Minulý víkend proběhly první ZZVJ a všichni uchazeči test napsali. Nebyl nejmenší problém a dle rozhovoru s hlavním komisařem jsou otázky v testu spíše jednoduché. Doporučení pro uchazeče ZZVJ je následující: Pečlivě se připravte a nemusíte se ničeho bát. Pokud vás na některou otázku napadá více možných odpovědí, je to v pořádku. Až ji uvidíte v testu, odpovědi jsou tak jednoduché, že při používání špetky selského rozumu nebudete mít s nalezením správného řešení problém.

Co se týče ZZVJ pro pony, tak tam zůstává teoretická část stejná, jako tomu bývalo dosud. Uchazeči ve věku 8 - 10 mají možnost si vybrat mezi pohovorem a testem. Po jednání dalšího VV bude aktualizovaný dokument "Vzdělávání ke stažení na webových stránkách ČJF". V současnosti je tam dokument, který obsahuje změny oproti minulému roku. Zbytek zůstává stejný.

K názorům I. Hůlkové:
V původní verzi bylo 266 otázek. Dále píše "že jsem se tvorbou otázek ZZVJ chtěla zviditelnit". To není pravda. Já jsem hned na prvním VV dostala za úkol udělat nové testy s novými otázkami a celkově zaktualizovat ZZVJ (je to i v zápisu z VV). Na základě tohoto zadání jsem dlouho přemýšlela, jakou formou a přišlo mi jako nejvhodnější aktualizovat okruhy a zveřejnit ke každému okruhu otázky, které se ho týkají. Tak je to také nyní na internetu. O komentář k úloze Z1 jsem požádala drezurní komisi. Ta je tedy autorem textu o „kulatém kruhu". Možná některé pojmy nejsou napsány úplně odborně, ale zřejmě to bylo zamýšleno s dobrou myšlenkou, aby tomu rozumělo i malé dítě, že "kruh má být pravidelný, kulatý" a ne nepravidelný. Z praxe vím, že dost lidí má u nás problém udělat správně kruh.

Darja Hrůzková: Otázky jsou lehčí než dříve

O názor jsme požádali také Darju Hrůzkovou, která byla hlavní komisařkou na jediných zkouškách, které už proběhly:
„Musím říct, že ač jsme se toho zpočátku velmi báli, nakonec nebyl žádný problém. Komisařku u ZZVJ dělám už asi deset let a musím říct, že tyto nové otázky jsou snazší než okruhy, které byly dříve. Je pravda, že před zkouškami panovala nervozita na všech frontách, protože testy nám byly doručeny týden před zkouškami a moc jsme nevěděli, co nás čeká. Naštěstí otázky byly velmi lehké, takže vše proběhlo velmi hladce."

„Za ideální ale považuji formu „autoškoly", tedy zveřejnit všechny testy i se správnými možnostmi, aby nebylo sporu. Uchazeče o ZZVJ čeká už tak docela náročná praktická zkouška, proč jim to komplikovat ještě dohledáváním odpovědí. Jednak v dnešní době na internetu najdete všechno možné a někdy se těžko odhaduje, co je správně, navíc se věci vyvíjejí a některé názory se mění, takže děti už třeba mají k dispozici novější (a třeba i správnější) poznatky než naše generace. Což v testech zohledněno není."

„Tím, že jsou testy a možnosti odpovědí tajné, jsme také vystaveni velikému tlaku, mnoho lidí se snaží z nás možnosti a odpovědi „vytáhnout". To vnímám jako problém. Dělá to potom i špatné vztahy a vlastně zbytečně, chceme přece všichni, aby to děti udělaly."

Podobné články

Ve čtvrtek 9. května 2024 ve věku 68 let zemřel Petr Vozáb, vítěz Velké pardubické a mistr vozatajského sportu, člověk neodmyslitelně spjatý s…

S blížícím se začátkem jezdecké sezony zajistila ČJF pro pořadatele mezinárodních závodů a národních šampionátů mediální servis, který má za cíl…