Vysvětlení zásadních bodů z 11. jednání Výkonného výboru

5. 12. 2022 Tisková informace Zdroj: Česká jezdecká federace URL zdroje: www.cjf.cz
ČJF
ČJF

ČJF v níže uvedeném textu vysvětluje podrobněji zásadní body z 11. jednání VV.

  • Koncepce SCM – Výkonný výbor schválil změny v koncepcích SCM ve dvou disciplínách, které byly navrženy komisemi příslušných disciplín. Jedná se jmenovitě o SCM v disciplínách drezura a všestrannost. SCM drezura bude počínaje rokem 2023 rozděleno na sekci A a B (kde A je reprezentace povětšinou v individuálním tréninku), SCM všestrannost si zachová pouze jedno centrální středisko pro celou ČR (zaniká tak SCM všestrannost 2).
  • Posun termínu uzavření kalendáře závodů ČJF – Výkonný výbor schválil posunutí data pro uzavření kalendáře závodů ČJF 2023 do termínu 11. 12. 2022, stále je tedy ještě čas na případné úpravy.
  • Odstoupení paní Andrey Videnkové – Česká jezdecká federace tímto velice děkuje paní Andree Videnkové za její působení v rámci komise disciplíny voltiž a přejeme mnoho úspěchů nejen ve sportovním životě!
  • Návrh jmenování člena komise pořadatelů – S radostí oznamujeme, že Výkonný výbor jmenoval paní Simonu Heidenreichovou členkou komise pořadatelů, kterou zastřešuje předseda Aleš Suchánek. Budeme se těšit na budoucí spolupráci!
  • Oznámení o rezignaci členů OV Včo – Rádi bychom poděkovali končícím členům oblastního výboru Východočeské oblasti, panu Romanovi Faltovi a panu Jiřímu Skřivanovi, za jejich čas a práci, kterou věnovali výkonu svých funkcí. Oběma přejeme nadále hodně štěstí a budeme se těšit na setkávání při sportovních akcích!
  • Úpravy sportovně-technických pravidel u jednotlivých disciplín – došlo k několika úpravám u jednotlivých disciplín, níže jsou zdůrazněné dvě disciplíny a ostatní disciplíny naleznete v přílohách 11. zasedání VV

STP drezura 2023:
Ve velké rundě byla mistrovská soutěž zkrácena na dvoukolovou. Ani na MZ se nechodí tři kola na úrovni TT, proto tato změna, která nám dává i prostor hýbat s časovým rozložením MČR, co se týká počtu dnů. Na dvoukolovou soutěž byla zkrácena taktéž soutěž dětí, kde byla vypuštěna Volná sestava, kdy rodiče, trenéři i jezdci se shodli, že pro děti je volná sestava zbytečně těžká, jde nám o to, aby se soustředily na svůj výkon a pro tuto věkovou kategorii dětí, kteří jezdí často prvném a druhým rokem, je opravdu náročné předvádět cviky a zároveň se soustředit na hudbu. Nehledě na to, že děti nemají možnost volné sestavy v průběhu sezony jezdit, takže často se na MČR jedná o premiéru. Volná sestava pro děti taktéž ani nefiguruje na programu ME dětí, proto tento škrt.

Na dvoukolovou soutěž bylo upraveno i MČR v paradrezuře, kdy toto paradrezurní jezdci kvitují pozitivně a sami toto navrhli. Soutěž družstev byla upravena tak, aby všichni čtyři jezdci startovali na úrovni S ve stejné úloze. Po dlouhé diskuzi je toto uzpůsobení logickým důsledkem. Je opravdu těžké porovnávat výsledky na úrovni ST s výsledky na úrovni S, a zároveň není jednoduché sehnat jezdce do družstva, který by startoval na úrovni ST, to už je téměř úroveň malé rundy a jezdci dají přednost startu v soutěži jednotlivců. Družstva se v posledních letech těší velké oblibě a jednotná úroveň by zajistila možnost účasti více jezdců z oblasti na úrovni S. Vybraná byla úloha FEI JJ, která ač mezi některými jezdci budí respekt, ale je to způsobeno tím, že se nevypisuje tak často a je velmi zajímavá. Slibujeme si od tohoto kroku častější vypisování této úlohy na běžných závodech, aby ji jezdci mohli častěji absolvovat a mohli v ní startovat i starší junioři, kteří ji také moc často nepotkají. Kvalifikační limity jsme ponechali na stejné úrovni, pouze v soutěži dětí je plánovaná změna způsobu rozhodování na kvalitativní známky, které zvyšují výsledné technické skóre, proto byl kvalifikační limit navýšen na 65 %.

STP spřežení 2023:
Jezdci se mohou kvalifikovat na MČR v období od následujícího dne po MČR 2022 do uzávěrky přihlášek na MČR 2023. Na MČR 2023 nebude povoleno přepřahat kočáry mezi jednotlivými účastníky. Jezdci mohou startovat pouze s jedním spřežením v téže kategorii a nesmí startovat jako přísedící v jakékoliv kategorii MČR. Přísedící bude moci startovat v maratonu pouze s jedním soutěžícím v téže kategorii.
Pozn.: Drezurní úlohy jednotlivých kategorií pro MČR mohou být změněny na základě konečného rozhodnutí FEI, jež určí, které nové drezurní úlohy vstoupí v platnost pro rok 2023.
 

TN.cz
Podobné články

Počet vozatajských a skokových kol Zimního jezdeckého poháru 2023 se vyrovnal. V každé disciplíně proběhnou tři kvalifikační kola a otevřené finále.…

ČJF v další tiskové zprávě upřesňuje několik bodů, u kterých došlo ke změnám v rámci nového sazebníku ČJF s platností od 1. 1. 2023.