Jak využít jezdeckou lekci, aby stála za vynaložené peníze

25. 11. 2021 The Horse Magazine

Paul Belasik je jedním z nejvýraznějších a nejefektivnějších obhájců klasických principů a drezury „přátelské ke koni“. Je autorem sedmi knih zabývajících se metodami a správnými principy jezdectví. Je nám ctí představit jeho nový článek zveřejněný v The Horse Magazine – měl by být povinnou četbou pro každého, kdo si někdy zaplatil tréninkovou lekci… Fotografie jsou z tréninků Paula Belasika na jeho farmě.

Je nutné být opatrný

Musíte se zeptat, zda je trenér kvalifikovaný. Připravil už nějaké koně na úroveň, kterou hledáte? Vychoval jezdce na této úrovni? Prokázal akademické nebo teoretické znalosti svého řemesla? Má znalosti historických textů? Pokud se váš trenér bude snažit znovu vynalézt kolo, bude to pro všechny jen ztráta času.

Dobrý trénink musí být kombinací teoretických znalostí a praktických zkušeností/cvičení. Abychom parafrázovali Williama Steinkrause, učence a olympijského skokana, který získal zlatou medaili, nic není větší ztrátou času, než se zabývat technikami a teoriemi, které již byly vyvráceny předchozími mistry. Jedním z velkých problémů výuky drezury, pokud trenér neprošel celým procesem, je fragmentace. Mým oblíbeným příkladem je citát známého fyzika Davida Bohma. Vezměte dvoje identické hodinky. V jedné ruce máte jedny hodinky, které jsou rozložené na součástky, v druhé hodinky, které byly rozbity kladivem. V obou rukách tak máte všechny součástky hodinek, ale pouze jedny z nich můžete složit do soudržného celku. Nedostatečně vyškolení trenéři se mohou nechat pobláznit lesklými kousky rozbitého systému. Z drezury pak nelze vytvořit soudržný celek.

A konečně, i když je trenér vysoce kvalifikovaný, ale jeho osobní styl je příliš konfrontační, možná se budete muset poohlédnout někde jinde. Student nebude dělat pokroky bez pocitu určitého kamarádství nebo alespoň spojení, to vede k upřímné komunikaci. Výzva a zastrašování nejsou totéž.

Otázky, ne deklarativní věty

Řekněme, že jste našli někoho, s kým můžete spolupracovat. Co je vaší povinností, aby byla vaše spolupráce úspěšná? Podívejme se na několik případů praktických lekcí.

Někdy v průběhu hodiny řekne instruktor studentovi: „Máš koně na předku.“ Student okamžitě odpoví: „Tahá se se mnou pokaždé, když použiji holeň.“ Tato poznámka nechtěně narušila lekci a zablokovala případnou radu. Je docela možné, že se trenér zrovna soustředil a chystal se jezdci poradit, ale nyní musí rozebrat nesprávnou analýzu studenta a sestavit analýzu přesnější.

Trpěliví nebo naopak příliš lační trenéři mohou tyto názory jezdců typu „hledání na internetu“ přehlížet, ale tato prohlášení či vysvětlení se mohou snadno změnit ve výmluvy, které zavřou dveře sofistikovanější analýze toho, co se vlastně děje. Pokud se to stává příliš často, pak zbytečně utrácíte peníze za to, že vám trenér musí neustále vysvětlovat, proč jsou vaše myšlenky nepřesné, místo aby vám pomohl vytvořit nové návyky a pravděpodobně úspěšnější přístup.

Pokud pracujete s méně trpělivými trenéry, obvykle se proti vašemu vysvětlování ohradí a pravděpodobně najdou způsob, jak s vámi přestat spolupracovat, nebo ještě hůře, budou se nad vás povyšovat. V každém případě vám zavřou před nosem dveře do své knihovny znalostí. V nejlepším případě může tento zásah narušit analýzu dobrého trenéra, jejíž formulace může někdy delší dobu trvat.

Podívejme se na jinou lekci. Trenér říká totéž: „Máš koně na předku.“ Student odpoví: „Jak to mám napravit?“ Nyní se student podvolil autoritě trenéra. Nemusí to být vnímáno jako podřízení se. Obvykle tím totiž přitáhne trenérovu pozornost. Může odpovědět: „Nejsem si jistý, pojďme zkusit pár věcí.“ Možná se budete muset podívat na pár videí, udělat si určitý výzkum. V každém případě jste trenéra zapojili do toho, za co platíte. Nyní za svou lekci dostáváte tu správnou hodnotu.

Hodina není za trest

Jednou jsem se zeptal jiného trenéra, jaké hodiny jsou podle něj nejtěžší na trénování. Odpověděl, že dospívající dívky. „To je jen ticho, a pak z ničeho nic najednou úplné zhroucení se, potoky slz nebo prudké záchvaty vzteku. Nevím, jak je mám učit.“ Nejde o to tu očernit určitou demografickou skupinu jezdců. Cílem je zdůraznit problémy, které vznikají, když chybí komunikace. Trenér, který je již v pozici autority, musí komunikaci kultivovat. Mlčení není přijatelné. Během hodiny máte 45 minut individuální pozornosti odborníka. Nemarněte čas tím, že ho necháte zkoumat všechny možnosti, pomozte mu vyloučit věci, které už jste vyzkoušeli nebo které nefungovaly.

Hodina není za trest, je to příležitost získat odpovědi na něco, co vás trápí a možná už dost dlouho.

A konečně, pokud vnímáte lekci jako trest, pak se musíte vážně zamyslet nad tím, proč vlastně jezdíte na koni. Kůň je úžasné stvoření a není fér ho zatěžovat svou negativností, která má v přírodě dalekosáhlé následky.

Lekce není exhibice, je to místo pro zkoumání chyb

Jeden slavný a úspěšný trenér na začátku každého veřejného soustředění promlouvá k jezdcům. Říká: „Nejsme tu proto, abychom někoho ztrapňovali. Řekněte mi, jaké jsou vaše nejlepší cviky a můžeme je publiku ukázat. Nestane se však, že by někdo z nás vypadal před lidmi špatně.“ Tyto situace nemají vzdělávací charakter, jedná se o ukázky, které mají obvykle za cíl marketing.

Pokud si myslíte, že cena soustředění stojí za osobní reklamu trenéra, pak je vše v pořádku. Ale zde jsou jiná měřítka než vzdělávání. Tyto lekce mají z hlediska vzdělávání malou hodnotu. Pokud budete jezdit dobře, mohou si dobří trenéři připadat zbyteční. Pro ně je výzvou, když děláte chyby. Z poznatků neurověd vědí, že se učíme z našich neúspěchů. Lekce musí být zkoumáním neúspěchů, ne party triky pro vaše babičky nebo drezurní klub.

Připravte se, trénujte. Tréninková hodina není položka do vašeho životopisu

Jeden můj známý je zkušený kameraman, natáčel na mnoha soustředěních. Mluvil se mnou o jednom slavném drezurním trenérovi. Došlo to tak daleko, že dokázal předpovědět, který z jezdců bude mít dobrou hodinu. Tento trenér totiž začínal každou lekci třemi otázkami a podle toho, jak každý jezdec odpověděl na tyto otázky, mohla být jeho zkušenost buď poučná, nebo ponižující. Začalo to být tak předvídatelné, že se cítil povinen jezdcům dopředu pomáhat. Otázky byly v podstatě následující: Díváte se na svoje videa? (což je jakýsi kód pro to, jestli si uvědomujete své silné a slabé stránky); Četl jsi mou knihu? (kód pro – znáte mou filozofii, nebo jste tu z nějakého jiného důvodu); a konečně – Na čem chcete pracovat? (jste tu ze sociálních důvodů, nebo chcete mou pomoc s nějakým konkrétním problémem).

A tak zde měli příležitost získat pomoc a radu od trenéra světové úrovně s bohatými znalostmi a zkušenostmi, který skutečně uměl všechno, co učil. Můžu vám říct, že jsem se s tímto trenérem jednou bavil a vlastně mi zdánlivě zklamaně přiznal, že má pocit, že většina jezdců, se kterými pracoval, se chtěla jen pochlubit, že s ním trénovala kvůli jeho úspěchům.

Před lekcí s takto kvalifikovaným člověkem si přečtete jeho knihu, pochopte jeho styl, připravte si, s čím byste chtěli, aby vám pomohl. Tito lidé často žijí ve světě společenských lichotek, ale jsou mistry přípravy a tvrdé práce. Okamžitě to poznají a doslova ožijí, pokud uvidí, že právě kvůli tomu tam jste. Získáte tak šanci dostat užitečné rady. Zapomeňte na svůj životopis.

Trénovat drezuru je jako učit se jíst ryby a zeleninu

Pamatujte, že vaše mysl je jako váš žaludek. Nesnáší vakuum. Ale stejně jako žaludek ji musíte naučit rozlišovat. Když má hlad, nemůžete ji uspokojit výhodnými teoretickými bonbony. Budete potřebovat disciplínu, abyste prostudovali ty nejlepší dostupné vědecké poznatky týkající se účinků jednotlivých ingrediencí a pak ještě více disciplíny, abyste tyto poznatky aplikovali na vaše vlastní návyky.

V opačném případě tyto pre-diabetické vzorce ovlivní nejen vás, ale doplatí na to i vaši koně. Drezura není o ješitnosti a osobním uspokojení, hamburgerech pro vaše ego. Je to o zdravé disciplíně, která rozvíjí tělo a mysl koně i jezdce.

V jedné generaci je jen tolik mistrů, kolik bylo mistrných žáků v generaci předchozí.

Berte své lekce vážně. Zajistěte, aby vám něco přinesly. Způsob, jakým přistupujete k učení, je přesně stejný, jakým se k vám budou dostávat výsledky.

 

Paul Belasik

Absolvent Cornellovy univerzity Paul Belasik jezdil a trénoval drezuru na všech úrovních, od mladých koní až po Grand Prix. Na začátku své jezdecké kariéry se věnoval všestrannosti, než se začal zabývat svou první a opravdovou láskou, klasickou drezurou. Studoval ji u dvou velkých mistrů současného jezdectví, Dr. HLM van Schaika a Nuna Oliveiry. Jeho filozofie ježdění a tréninku je silně ovlivněna znalostí zenového buddhismu a bojových umění.

V roce 2002 vydal Paul svoje hlavní dílo – Drezura pro 21. století, které mu rychle získalo celosvětovou pozornost seriozních drezurních jezdců a studentů klasické tradice.

V současné době pořádá soustředění, přednášky a demonstrace po celém světě a trénuje širokou škálu klientů na své Pensylvánské jezdecké akademii na farmě Lost Hollow, kam zejména jeho proslulé krátké kurzy zaměřené na pozici jezdce přivedly studenty z celého světa.

https://paulbelasik.com

 

Publikace:

  • Riding towards the light: an apprenticeship in the art of dressage riding Londýn : J.A. Allen (1990)
  • Exploring dressage technique: journeys into the art of classical riding Londýn : J.A. Allen (1994)
  • The songs of horses: Seven stories for riding teachers and students Londýn : J.A. Allen (1999)
  • The Essential Paul Belasik North Pomfret, Vt. : Trafalgar Square Pub. (2001) (compilation volume of Riding Towards the Light, Exploring Dressage Technique, and The Songs of Horses)
  • Dressage for the 21st century North Pomfret, Vt. : Trafalgar Square Pub. (2002)
  • A search for collection: science and art in riding Londýn : J. A. Allen (2009)
Podobné články

Jessica von Bredow-Werndl je jednou z nejvýznamnějších německých drezurních jezdkyň současnosti. Zazářila už v kategorii juniorů a mladých jezdců,…

Aneb jak si Christopher Hector povídal s německou drezurní jezdkyní Dorothee Schneider o zisku olympijských medailí s koňmi, které si sama připravila…