Výstava a soutěž chladnokrevných koní (aneb „parohatá akce“ – tentokrát bez parohů)

8. 9. 2022 Josef Našinec, Alžběta Matušková Autor fotek: M. Kosmák

Možná si někdo vzpomene na můj text z roku 2017, kdy se v Lučině konala akce premiérově současně s výstavou trofejí a soutěží trubačů. Tentokrát se v sobotu 16. července sešli u Vojenských lesů a statků v areálu střelnice Lučina (okr. Karlovy Vary) jen koně a jejich fandové, Svaz chovatelů a přátel norika tady uspořádal výstavu norických koní a soutěž chladnokrevných koní v ovladatelnosti s kládou.

Na první ročník akce překvapila divácká účast, počasí nebylo sice letní, chvílemi foukal i chladný vítr, ale co se dá čekat na Doupovských horách, je to zvláštní kus přírody už jen svým uzavřením pro veřejnost, je to vojenský újezd.

Po nezbytné trubačské fanfáře došlo k úvodnímu slovu ředitele Vojenských lesů a statků Jiřího Kšici a předsedy Svazu chovatelů a přátel norika Miroslava Maršálka a bylo jasné, jak bude celý den probíhat. Na první místo byla postavena pohoda koní a hlavně diváků, přihlášeny byly dvě desítky koní a nebylo kam spěchat. I další program provázeli místní trubači, a pěkně tím lemovali celou akci.

IMG-0155.JPG

Na nástupu vystavovaných koní byli všichni představeni komentátorkou celého dne Alžbětou Matuškovou, pak hodnoticí komise složená z Tomáše Jandy, Jany Rajšlové a Miroslava Maršálka prováděla posuzování koní dle stanovených kritérií. Vystaveno bylo 15 koní, z toho 4 hřebci (mezi nimi i dva plemeníci – 2449 Nanuk a 2699 Streit z Hvozdna), 7 klisen, z toho dvě s letošními hříbaty – klisničkami – a 2 valaši. Předvedení koní bylo na profesionální úrovni, není třeba zmiňovat, že chování i ustrojení koní i předvádějících bylo bez chyb. Výstavu s 8,78 b. vyhrál plemenný hřebec 2449 Nanuk, kdy ho ale těsně stíhali druhá 21/102 Vanda a třetí 2699 Streit z Hvozdna. Kompletní výsledky výstavy, se všemi detaily o zúčastněných, jsou seřazeny v tabulce.

Výsledky výstavy

Umístění

Jméno

Datum narození

Původ

Body

Chovatel/Majitel

1

2449 Nanuk

23.03.2015

po 1441 Nero bečvanský, z 43/235 Nasťa po 964 Schifon

8,78

ch. Hřebčín Jeníkov v.o.s., m. Václav Freiman

2

21/102 Vanda

20.01.2014

po 1705 Šumík, z 21/715 Vesna po 686 Goméz

8,6

ch. i m. Matouš Dufek

3

2699 Streit z Hvozdna

02.04.2018

po 1445 Streit, z 13/625 Zuzi po 1334 Direkt

8,43

ch. Jiří Zasadil, m. ZH Písek, s.p.o.

4

233/873 Lenka

23.04.2014

po 964 Schifon, z 26/114 Lída po 687 Ministr

8,2

ch. i m. Pavel Rittich

5

23/956 Lotka

21.03.2020

po 1227 Nugát, z 23/833 Luna po 2868 Nacho Salazar ZV

8,17

ch. i m. Pavel Rittich

6

Zeisig Schaunitz-2/ Pamela

08.03.2010

po Zeisig Schaunitz XV, z 206 Helena po 3414 Neugot z Podolia

8,12

ch. Lesy SR, š.p., m. Josef Ženíšek

7

Limba

21.04.2022

po 2203 Šimon, z 26/114 Lída po 687 Ministr

8,02

ch. i m. Pavel Rittich

8

Lasička

05.02.2022

po 2203 Šimon, z 23/915 Lípa po 687 Ministr

7,97

ch. i m. Pavel Rittich

9

23/955 Lipan

19.03.2020

po 1227 Nugát, z 23/873 Lenka po 964 Schifon

7,95

ch. i m. Pavel Rittich

10

23/442 Lišák

15.05.2019

po 1228 Gambit, z 26/114 Lída po 687 Ministr

7,83

ch. i m. Pavel Rittich

11

23/915 Lípa

10.04.2017

po 1228 Gambit, z 26/114 Lída po 687 Ministr

7,7

ch. i m. Pavel Rittich

13

11/141 Šejla

03.03.2007

po 656 Schram, z 1/906 Fešanda po 282 Schachen

7,7

ch. Miroslav Sadílek, m. František Kratochvíl

12

Bus

2012

po Burs, ze Sosenka

7,7

m. Lesní společnost Bečov, s.r.o.

15

26/114 Lída

12.03.2006

po 687 Ministr, z 26/344 Léna po 337 Vaduz s.v.

7,5

ch. Lesní společnost Teplá, a.s., m. Pavel Rittich

14

11/971 Wiliem

18.05.2017

po 1152 White Tiger, z 11/521 Lucka po 683 Gospe

7,5

ch. Milada Řechková, m. Milan Jura

 IMG-0204.JPG

Po polední přestávce program pokračoval soutěží v ovladatelnosti s kládou, trať připravili místní lesníci dle plánku Pavla Ritticha, který byl tím trochu ve výhodě, ale už při prohlídce trati bylo jasné, že je to výhoda jen domnělá :-)

Sbor rozhodčích byl složen z Josefa Bartáka, Petra Štiky, Tomáše Rytíře a Josefa Našince, důležitou se ukázala být signalizace mezi rozhodčími na trati, která nebyla přehlédnutelná z jednoho místa a nebyla pro rozhodčí fyzicky zvládnutelná při absolvování s každým závodícím.

Start probíhal ze skládky před hlavní tribunou, jednotlivé branky byly vymezeny 150 cm dlouhými stojícími špalky kmenů, tak bylo jasné, že i shození a pád špalku může být při nepozornosti dost nebezpečný hlavně nohám jak koní, tak i kočích.

Překážka stojící před tribunou byla ze třech špalků, kdy pravou brankou se projíždělo ve směru trati, druhou, levou částí, se couvalo zpět celou délkou klády a pak se opět odjíždělo z překážky pravou částí. Další trasa byla zvolena po lesní cestě stoupající do svahu, a už při prohlídce trati bylo jasné, že dobrý dech není důležitý u koně ale i u kočího, na kopci byla čtyřka, a k páté překážce se jelo naštěstí už po vrstevnici, k šesté se klesalo na břeh potoka a ten bylo nutné po strmých březích přejít a přebrodit, na protější straně ujet asi 200 metrů po svážnici a vrátit se přes potok zpátky do překážky 7. Osmička a devítka byly už jen průjezdy, ale zato poslední – cílová překážka – byla skládka, na kterou bylo nutno navalit a začelit, měření času bylo zastaveno po vypřažení řetězu z rozporky.

IMG-0281.JPG

Prohlídka proběhla, rozlosování soutěžících také a šlo se na start, hned druhá branka prověřila schopnost zacouvat s kládou a tuto překážku nezdolali hned dva soutěžící. Neúspěch si však nesla i překážka č. 6, kde měli soutěžící za úkol připravit kládu ke stažení k potoku, jeho překonání a vytažení na linku asi 4 m nad potokem. Nakonec tato zrádná překážka připsala 5 trestných bodů ale jen domácímu soutěžícímu.

Následná branka č. 7 se také řadila mezi problematické, protože stála na druhém břehu, strategicky trochu mimo dráhu klády, aby bylo nutné pečlivě promyslet další nasměrování, čímž otestovala prostorovou šikovnost kočích i koní. Dráhu uzavíralo začelení klády na překážce č. 10. I zde se třem kočím nevyplatilo známé „popotažení“ o pár centimetrů k dokonalosti, kdy kůň zabral ale poctivě a přetáhl limit 10 cm.

A výsledky?

První místo obsadil Matouš Dufek z Blížejova (okr. Domažlice), soutěžil s klisnou Vandou, vyrazil obezřetně, a projel celou trať čistě – bez shození překážky v čase 8,04 minut. Druhá startující Kateřina Nováková z Lesní společnosti Bečov soutěžící s valachem Busem byla na místě šestém, protože ji potrápila první dvojbranka, ale nakonec se ztrátou 10 bodů projela celou tratí za 10,37 minut.

František Kratochvíl s klisnou Šejlou jel zcela suverénně, jak se na dlouholetého matadora sluší, ale přesto ztratil také 10 bodů, i když čas měl suverénně ze všech nejlepší – 7,54 min – a tak obsadil 5. místo.

Milan Jura projel trať se ztrátou 5 bodů, v čase 8,00 minut. Po něm startoval Josef Ženíšek s klisnou Pamelou, který projel trať v čase 11,37 minut se ztrátou 10 trestných bodů a zaujal místo druhé.

A zvědavi všichni byli na výkon místního matadora – Pavel Rittich s klisnou Lenkou získal 8,11 minut s 5 trestnými body a obsadil uspokojivé třetí místo.

Václav Freiman s plemenným hřebcem 2449 Nanuk (2015), (kterým je v současnosti možno připouštět na stanici Hostokryje, okr. Rakovník, Středočeský kraj) shodil jen překážku č. 5 na vršku, a tak se probojoval na 4. místo.

IMG-0291.JPG

 Výsledky soutěže

kůň

závodník

čas

trestné body

POŘADÍ

VANDA

Matouš DUFEK

08,04

0

1.      

WILLIEM

Milan JURA

08,00

5

2.

LENKA

Pavel Rittich

08,11

5

3.

NANUK

Václav FREIMANN

09,23

5

4.

ŠEJLA

František KRATOCHVÍL

07,54

10

5.

BUS

Kateřina NOVÁKOVÁ

10,37

10

6.

PAMELA

Josef ŽENÍŠEK

11,37

10

7.

 

V rámci akce bylo předáno poděkování bývalému újezdnímu správci Ladislavu Novotnému a velký dík patří i sponzorovi akce z řad chovatelů koní – Petru Polkovi.

Podobné články

Název není mým nápadem, akci tak nazvala jedna velmi známá a populární fotografka koní, která s námi na ni ale jet nechtěla - prý „kdo by chtěl vidět…