Největší byl Chlaďas 2014

23. 6. 2014 Hana Stehlíková Autor fotek: Jana Rambousková

Slunečné sobotní ráno 7. června 2014 slibovalo krásný den pro 10. jubilejní ročník závodů chladnokrevných koní Chlaďas 2014, který se konal v areálu Školního statku Střední školy zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci na kolbišti u seníku.

Letos poprvé akce proběhla za podpory města Lanškroun. S radostí jsme přivítali senátora Ing. Petra Šilara, absolventa SZeŠ Lanškroun, který velmi fandí pracovním chladnokrevným koním a prostřednictvím těchto soutěží je podporuje.

Milan Broulík SZeŠ LanškrounRovněž letošní soutěže tažných koní Chlaďas 2014 měly statut kvalifikace pro celostátní finále. Startovní pole bylo letos nejrozsáhlejší ze všech ročníků - přihlášeno bylo celkem 18 startujících se 27 koňmi z Čech i Moravy, nakonec jich startovalo 17 s 25 koňmi. Kromě toho byl rozšířen i program - byla přidána soutěž pro dvojspřeží v ovladatelnosti v kládě a kvalifikace dvojspřeží v těžkém tahu pro MČR v trojkombinaci. Novinkou byla i soutěž Amazonek, která se jede jako kombinace ovladatelnosti v kládě a vozatajské soutěže s jednospřežím a je určená ženám a dívkám, které s těmito něžnými siláky pracují profesionálně nebo je mají jako hobby. Rádi bychom v Lanškrouně vytvořili tradici této soutěže.

Tradiční je i účast studentů SZeŠ Lanškroun. Milan Broulík startoval s dospělými a na svých prvních závodech rozhodně ostudu neudělal. Protože byly přihlášeny převážně studentky, zařadili jsme je do startovní listiny Amazonek i s jediným zbylým studentem - dlouhá blonďatá paruka vytvořila dokonalou iluzi „pořádné baby". Startovní pole doplnila jedna absolventka naší školy.

Soutěž AmazonekSbor rozhodčích tvořily Ing. Hana Stehlíková (hlavní rozhodčí) a Petra Šanturovová.

Program jako vždy zahájila soutěž v ovladatelnosti koní v kládě, které se zúčastnilo celkem 19 jednospřeží, 8 dvojspřeží a 5 „amazonek". Tato soutěž imituje práci v lese při přibližování dřeva, je velmi technická, hodnotí se čas, ale výrazně se penalizuje porušení překážek. Kromě obvyklých překážek (osmička, vlnovka, val nebo úzký profil) a již z loňska známých (přesmyk a přímé rampování) stavitel Ing. Jaroslav Hél postavil i dvě nové - srážení koncem klády a váhy. Divácky atraktivní průjezd vodou zvládli tentokrát koně většinou bez problémů. Nově byla také vyzkoušena možnost vybrat si ze dvou překážek - buď couvání (náročnější, ale kratší varianta) nebo podsmyk, který je pro většinu koní jednodušší, ale tato varianta byla delší. Trať byla velmi technická a náročná, a tak všichni startující obdrželi penalizace za chyby na překážkách. Nejlépe a nejrychleji se s tratí vypořádali v jednospřeží lanškrounský Jaroslav Marvan s Mikim, ve dvojspřeží Jan Janovský s Wojakem a Inspektorem (z Chlumu u Hlinska) a v soutěži Amazonek Andrea Peterková se Streihunem za SZeŠ Lanškroun.

Odpoledne proběhl tradiční slavnostní nástup s dekorováním dopoledních soutěží a všichni závodníci a čestní hosté obdrželi hrneček s originálním obrázkem Pavla Dvořáčka a účastnický flot.

slavnostní nástup

Po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní vozatajskou jízdou dvojspřeží, do níž nastoupilo celkem 11 spřežení a 5 jednospřeží amazonek. Mimo soutěž předvedl pony spřežení Radek Kašpar z hřebčína Karlen z Dlouhé Třebové. Na trati byly využity některé překážky z ovladatelnosti v kládě, takže koně čekala tolik „oblíbená" lanškrounská voda, osmička, násep, vlnovka, ulička ve tvaru U a L, ale i překážka prověřující dovednost couvání - koně museli vjet do slepé uličky, srazit příčnou kládu a z uličky vycouvat. Chyb nebylo příliš mnoho. Dynamickou a bezchybnou jízdou vyhrál lanškrounský Jaroslav Marvan s Míšou a Mikim před zkušeným Vladimírem Hajtmarem s Rainerem a Galenem z Rovenska. V soutěži Amazonek v této disciplíně zvítězila opět suverénní Andrea Peterková se Streihunem za SZeŠ Lanškroun.

Po sečtení umístění z obou disciplín suverénně zvítězila v soutěži Amazonek studentka SZeŠ Lanškroun Andrea Peterková se Streihunem před absolventkou této školy Veronikou Stehlíkovou. Ta startovala s Tamírem zapůjčeným od pana Janovského, kterého měla poprvé na opratích až v den závodů.

Vladimír HajtmarVzhledem k velkému počtu závodníků v předchozích soutěžích začala soutěž v těžkém tahu jednospřeží až v pozdním odpoledni. V této disciplíně záleží především na síle, ale také pracovitosti koní - jde o to, který kůň utáhne největší váhu. K této velice zajímavé soutěži byly připraveny speciální saně, které koně táhnou ve vymezené dráze o rozměrech 5 x 20 m a na které se postupně přikládají závaží v podobě pytlů s pískem nebo barelů s vodou. V průběhu soutěže se využívá také traktor pro přetažení saní na start pro sjednocení podmínek při tahu vyšších hmotností.

Na základní váze 700 kg se sešlo celkem 9 koní. Startovní pole bylo velmi vyrovnané a všichni koně zvládli hmotnost 1 150 kg, teprve potom se začalo opravdu soutěžit a bylo to opravdu napínavé. Vítězkou se nakonec stala Samanta-K vedená Jiřím Knapovským z Libchav - stylovým výkonem utáhla 1 550 kg, druhé místo obsadil Wojak s Janem Janovským na 1 500 kg. O tuto váhu se pokusili ještě dva další koně, ale celou délku tratě už nedotáhli. Vzhledem k terénu a horkému počasí předvedli všichni koně úctyhodný výkon. Závěrem si ještě splnilo kvalifikaci pro soutěž v trojkombinaci pět dvojspřeží na základní váze 1 500 kg.

Plemenný hřebec AmazonI na 10. jubilejním ročníku bylo vyhlášeno několik speciálních cen. Cenu rozhodčích si odnesla za skvělé výkony během celého dne a skvělou souhru koně a kočího Samanta-K vedená Jiřím Knapovským. Cenu diváků pro nejsympatičtější dvojici získal Otakar Kubíček a jeho nádherný plemenný hřebec Amazon. V průběhu dne byly také vyhodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní diváci si odnesli potravinové balíčky.

Pro děti byl připraven dětský koutek, kde mohli malovat výjevy ze závodů, pro menší děti byly připraveny omalovánky s motivy koní. Za obrázek děti samozřejmě dostaly odměnu v podobě sladkostí a drobných hraček.

Obrovský dík patří všem zaměstnancům, studentům i vedení Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun a přátelům chladnokrevných koní za podporu a pomoc při přípravě a organizování této akce.

Takto velká akce by nebyla možná bez přízně sponzorů, kteří se zasloužili o velmi pěkné ceny pro vítěze a umístěné. Všem patří velký dík. Desátý ročník podpořili: Město Lanškroun, senátor Ing. Petr Šilar, Lesnické služby Jaroslav Marvan, Optima Lanškroun s.r.o., lesnické práce a služby, obchod se dřevem, EUROGLASS - Martin Šulák, sklenářství, VODO TOPO PLYN Luboš Calda, J.A.C. TRANS - p. Carda, Zemědělská výroba Jiří Chládek, Školní statek SZeŠ Lanškroun, FIDES AGRO - výroba krmných směsí, De Heus a. s. Bučovice - závod Běstovice - krmiva Energys, Lesy České republiky, s.p., ZOD Žichlínek, Rybářské potřeba - Hana Hejlová, Jezdecké potřeby Dulkaj Lanškroun, Symbiom s.r.o. Lanškroun, ZD Mistrovice, MUDr. Skála, Řeznictví Kocourek - Lanškroun a paní Koškové děkujeme za sklo na poháry.

ovladatelnost v kládě

Letošní jubilejní Chlaďas byl „největší" ze všech dosavadních ročníků jak počtem závodníků a koní, ale i počtem soutěží, takže se program protáhl až do půl osmé. Celá akce se velmi vydařila, spokojeni byli závodníci i diváci a mně nezbývá než všechny příznivce „něžných siláků" pozvat na již 11. ročník soutěží chladnokrevných koní CHLAĎAS 2015, který se bude konat na konci května nebo začátkem června příštího roku.

Podobné články

Možná si někdo vzpomene na můj text z roku 2017, kdy se v Lučině konala akce premiérově současně s výstavou trofejí a soutěží trubačů. Tentokrát se v…

Deník

Mistrovství, na němž se představilo devětatřicet koní z Německa, Rakouska a Čech, se na konci července konalo v Hinterwies-Sankt Englmar. Svůj A tým,…