Les, myslivost a kůň na Libavé

17. 7. 2014 Jana Voráčková

V sobotu 14. června proběhla kvalifikační soutěž pro chladnokrevné koně (dvojspřeží) v obůrce Heřmánky u Potštátu. Letos je to podruhé, kdy se spojily organizační síly Vojenských lesů a statků ČR, divize Lipník nad Bečvou, a fa Vítkovská zemědělská s.r.o. (Klokočov) k uspořádání společné akce.

S nápadem spojit výstavu mysliveckých trofejí a soutěž chladnokrevných koní přišel Ing. Petr Skočdopole (ředitel divize Lipník nad Bečvou) minulý rok. Loni tedy poprvé proběhla tato spolupráce, kdy sice trochu narychlo a za improvizačních podmínek byla uskutečněna kvalifikace jednospřeží.

David Janoš (Nagána, Linka)

Vojenským lesům se tato akce zalíbila a letošní rok vložili do příprav nemalou energii v podobě odvodnění a srovnání terénu na závodišti, vytvoření vodního příkopu a úpravě celého areálu tak, aby vyhovoval požadavkům na kvalifikační soutěž. Toto se povedlo a myslím, že prostředí, ve kterém se závodí, je velmi příjemné a líbivé.

Jan Blizňák (Narex, Brys Slezský)Dalším pokrokem oproti prvnímu ročníku, kdy soutěžící byli odměněni (všichni) věcnými cenami a poukazem na divočáka, je to, že řediteli divize Lipník n. B. se podařilo zajistit sponzory na finanční zajištění této akce a celková finanční dotace činila neuvěřitelných 50 000 korun. Tato dotace byla po skončení závodu rozdělena mezi všechny soutěžící podle umístění, tedy ani ten, komu se kvalifikace nepovedla a skončil na posledním místě, neodjel s prázdnou. Tato skutečnost byla závodníky velice kvitována.

Samotný program týkající se koní byl zahájen v 10 hodin, a to přehlídkou plemenných hřebců. Předvedeni byli hřebci plemen slezský norik, českomoravský belgik a polský chladnokrevník. Komentovaná přehlídka byla značně narušena poruchou aparatury, což tento program bohužel poměrně znehodnotilo. Nakonec došlo k opravě techniky a kvalifikační soutěž mohla začít již za odpovídajících podmínek.

Na start kvalifikační soutěže dvojspřeží se postavilo celkem 10 závodníků.

kočí koně
Libor Mikeš Stella (SN) a Stefany (SN)
Pavel Reichel Neron (SN) a Nacho B (SN)
Otakar Kubíček Amazon (ČMB) a Bobeš (ČMB)
Jiří Bajer Leidy (SN) a Leon (N)
Jan Janovský Inspektor (POL) a Wojak (POL)
Jan Blizňák Narex (SN) a Brys Slezský (SN)
Mojmír Kubíček Biskup (SN) a Barbar (ČMB)
David Janoš Nagána (SN) a Linka (SN)
Lukáš Jurko Princ (ČMB) a Cedrik (SN)
Martin Fízek Lord a Buntek

Soutěž byla jako vždy zahájena formanskou jízdou, ta kromě běžných překážek obsahovala také maratonskou překážku, která nejednomu kočímu zamotala hlavu, a poměrně dlouhý a hluboký vodní příkop, kde jsme také často viděli chyby. Voda byla přesto nejatraktivnější překážkou celé formanské, diváci mohli průjezd příkopem sledovat z bezprostřední blízkosti. Nejlépe si ve formance vedl Pavel Reichel s hřebci Neron (SN) a Nacho B (SN).

Mojmír Kubíček (Biskup, Barbar)

Ovladatelnost s kládou proběhla hned po přestavění dráhy a prohlídce. Tato disciplína byla poměrně vyrovnaná a nesetkali jsme se zde s žádným „špatným výsledkem". Celou soutěž absolvoval i David Janoš se sádrou na noze, kdy při ovladatelnosti tato velká nevýhoda byla znatelná nejvíc ze všech třech disciplín. I přesto závodník tuto disciplínu zvládl velmi dobře, jen poněkud pomaleji a byl oceněn publikem za výkon dvojnásobně.
Disciplínu ovládl mladý závodník Lukáš Jurko s koňmi Princ (ČMB) a Cedrik (SN).

Jan Janovský (Inspektor, Wojak)

Po půlhodinové pauze na nachystání dráhy pro těžký tah byla tato poslední disciplína zahájena. Vzhledem k tvrdému, kamenitému a hlavně dost suchému povrchu dráhy se dalo předpokládat, že žádné rekordy se zde tahat nebudou. Nejlépe se s hrubým povrchem popral Jan Janovský s Inspektorem a Wojakem, zvládli 2 300 kg na 7,9 m. Sice s problematickými rozjezdy druhého nejlepšího výsledku v tahu dosáhl Pavel Reichel s Neronem a Nacho B, tímto výkonem rozhodl o vítězi celé kvalifikace.

Pavel Reichel (Neron, Nacho B)

Celá soutěž proběhla v klidném duchu a nebýt dvojí sprchy, kterou nám přichystalo počasí, neměl by tento den téměř žádnou chybu. O další program nebyla nouze, diváci si mohli prohlédnout výstavu mysliveckých trofejí, zhlédnout výstavu psů nebo se podívat do vojenského tanku. Celá akce byla poměrně dobře zásobovaná stánky s občerstvením a také o prodejní stánky např. s mysliveckým nebo vojenským zbožím nebyla nouze. Letos přibyly také aktivity pro děti: jízda na koni nebo v kočáře a soutěže pro děti.

Lukáš Jurko (Prin, Cedrik)

Celková návštěvnost i přes nevyzpytatelné počasí byla poměrně dobrá. Věříme, že příští rok se opět sejdeme v obůrce Heřmánky u Potštátu.

Kompletní výsledky jednotlivých disciplín i celé kvalifikace najdete v příloze pod článkem.

Podobné články

Možná si někdo vzpomene na můj text z roku 2017, kdy se v Lučině konala akce premiérově současně s výstavou trofejí a soutěží trubačů. Tentokrát se v…

Deník

Mistrovství, na němž se představilo devětatřicet koní z Německa, Rakouska a Čech, se na konci července konalo v Hinterwies-Sankt Englmar. Svůj A tým,…