Chlaďas zve příznivce těžké páry podruhé do LA

3. 7. 2008 Tisková informace

Podruhé v roce se účastnit stejných závodů na jednom a tomtéž místě, to se nevidí často. Chladnokrevní koně jsou ale vyjímeční v mnoha ohledech.. a tak tedy tuto sobotu, 5.7., máte opět možnost zavítat do Dolního Třešňovce u Lanškrouna a sledovat kvalifikační klání beganů o postup do národního finále...


Vážení návštěvníci a milí hosté.

Soutěže chladnokrevných koni se v Lanškrouně konají už počtvrté. Pořádání spousty „koňařských“ akcí a soutěží v sedlových disciplínách má v Lanškrouně dlouholetou tradici a jsme rádi, že si diváci našli cestu i k chladnokrevným koním, kteří byli odjakživa přirozenou součástí českého venkova.
SZeŠ Lanškroun již mnoho let úspěšně vychovává chovatele a jezdce.Chce pomoci i při zvyšování kvalifikace kočích, kteří pracují s chladnokrevnými koňmi. Proto už dnes vyučuje i vozatajství a také pořádá dnešní závody. Letos jsou tyto závody již podruhé zároveň kvalifikačním kolem pro národní finále soutěží chladnokrevných koní. Další kvalifikační kolo pro naši oblast se bude konat 23.8.2008 v Dolním Jelení.
V loňském roce se domácí dvojice Ing. Hél a Steihun probojovali v ovladatelnosti v kládě do národního finále, pořádaného v rámci výstavy koní v Pardubicích „KONĚ V AKCI 2007“ a úspěšně absolvovali mnoho jiných soutěží a ukázek (Náchod, Borová, Lhoty u Potštejna, Řetůvka..)

Co tedy v sobotu v Lanškrouně uvidíte?

FORMANSKÁ JÍZDA
Vůz, do kterého je zapřažen pár koní, starších 2,5 roku, projede na čas předem stanovenou překážkovou tratí. Na kozlíku vozu sedí kočí, který dle pravidel soutěže musí mít pokrývku kolen, hlavy a v ruce bič. V zadní části vozu sedí přísedící, oba starší 18 let. Všechny překážky na trati jsou tzv. „shoditelné“, aby byla zajištěna bezpečnost soutěžící dvojice v případě kolize s překážkou. Porušení každého dílu překážky je penalizováno pěti trestnými vteřinami. Formanská jízda je dynamická, akční záležitost, která nekompromisně prověří spolupráci vozataje s koňmi i mezi koňmi ve spřežení navzájem.

TĚŽKÝ TAH (ABSOLUTNÍ TAH, FREE-STYLE)
Kočí a kůň soutěží v tahu saní s předem určenou zátěží. Rozměry dráhy jsou 20 m x 5 m, kočí musí být starší 18ti let, kůň musí v daném roce dovršit 5 let. Kočí vede koně na otěžích a smí jej povzbuzovat pouze hlasem. Když celé startovní pole absolvuje trasu s počáteční zátěží (700 kg), na saně přidá pořadatel dalších 100 kg a koně zopakují výkon. Od 1.100 kg hmotnosti se závaží přidává po 50 kilogramech. Kůň může na dráze jednou zastavit. Kočí, kteří soutěž absolvují s tříletými koňmi, jdou pouze váhu 300 kg jako obdobu základních výkonnostních zkoušek chladnokrevných koní.

OVLADATELNOST KONÍ V KLÁDĚ
Kůň, vedený svým kočím, táhne pořadatelem připravenou kládu o délce 8 m a objemu 0,4 m3 po trati mezi jednotlivými překážkami. Soutěž simuluje práci koně v lese, která klade zvýšené nároky na pozornost kočího, jakož i na obratnost, inteligenci a zkušenost koně samotného. Uvidíte např. začelení klády (při rovnání kmenů na skládku), couvání či velmi náročnou „vlnovku“ s rozestupy kuželů 5 a 3 metry. Na překážkách jsou umístěny shoditelné části, za jejichž shození se opět přičítají trestné vteřiny. Koně startující v soutěži musí v daném roce dovršit 3 roky. Letos budou ženy startovat s muži v jedné soutěži, kromě společného pořadí bude vyhlášena i nejúspěšnější žena.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KŮŇ
Bodově nejúspěšnější kůň celého soutěžního dne.

DVOJBOJ - PONY (PRO KOČÍ ZAČÁTEČNÍKY NEBO MLADŠÍ 18 LET)
V soutěžích dle celostátních pravidel nemůže startovat kočí mladší 18ti let, avšak naší prioritou je výchova a příprava právě této věkové kategorie. Proto jsme vypsali soutěž pro kočí mladší 18 let a kočí, startující prvním rokem „Závodní“ zkušenosti tak mohou získávat naši student, děti profesionálních kočí, ale i ostatní začátečníci. Letos budou soutěžit v dvojboji pro pony - ovladatelnost v kládě a formanská jízda.


A co jsme připravili pro diváky?

ODHAD VÁHY KLÁDY
Vylosovaný divák, který nejpřesněji odhadne váhu klády použité v soutěži v ovladatelnosti v kládě, obdrží dárkový balíček v hodnotě 300 Kč. Tipování bude uzavřeno po ukončení soutěže.

ANKETU O NEJSYMPATIČTĚJŠÍ DVOJICE KŮŇ A KOČÍ
Diváci určí svými hlasy vítěze této soutěže, který bude odměněn cenou. Na diváka, vylosovaného z hlasů určujících vítěznou dvojici čeká opět dárkový balíček v hodnotě 300 Kč.

Hlasy svým favoritům a tipy budou moci diváci odevzdat u prodeje vstupného nebo pořadatelům.

STARTOVNÍ POLE:

FRANTIŠEK FAJGL KONČINY
GALAN 6 LET
ARON (IVAN) 8 LET ČMB

VLADIMÍR HAJTMAR ZÁBŘEH
GONDOR 3 ROKY SN
RAINER 4 ROKY N

JAROSLAV HÉL LOŠTICE
STREIHUN 6 ROKY SN SZEŠ LANŠKROUN

TOMÁŠ TAHAL ČERVENÁ VODA
KARIN 7 LET ČMB SZEŠ LANŠKROUN

JOSEF MATĚJKA COTKYTLE
GOMUR 12 LET
NERO 5 LET ČMB

ANTONÍN BOHUNEK ŘETOVÁ


Fotografie byly pořízeny na prvním Chlaďasovi 2008.

CENY DO SOUTĚŽÍ VĚNOVALI A SPONZORY AKCE JSOU:
Lesy České republiky, s.p.
Optima Lanškroun s.r.o., lesnické práce a služby, obchod se dřevem
BV - zemědělská technika Lanškroun

NA REALIZACI AKCE SE PODÍLELI A ZA POMOC DĚKUJEME:
MUDr. Skála, Lanškroun – lékařská služba
MVDr. Šilar Lanškroun – veterinární služba
Ing. Miluška Filipčíková – občerstvení
Lumila Kubátová a Lenka Chrobáková – výroba flotů
Jaroslav Dajč – pomoc při zajišťování cen a získávání sponzorů
Mgr. Pavel Dvořáček – kresby na diplomy
Zvláštní poděkování patří ing. Jaroslavu Hélovi, který celou akci pomoci několika dobrovolníků připravil.

ORGANIZACE AKCE:
Ředitel závodů: Ing. Jaroslav Hél
Tajemník: Ing. Hana Stehlíková
Hlavní organizátor Ing. Jaroslav Hél
Hlavní rozhodčí: ing. Ivan Petrtýl
Sbor rozhodčích: Ing. Hana Stehlíková
Hlasatelka: Ing. Hana Stehlíková
Stavitel trati Ing. Hana Stehlíková
Lékařská služba: MUDr. Skála
Veterinární služba: MVDr. Šilar
Předpisy a hodnocení: pravidla formanské jízdy, soutěže v tahu klády, soutěže v absolutním tahu.

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
Všechny soutěže jsou pořádány a posuzovány podle celostátních pravidel chladnokrevných disciplín, na jejichž znění se shodli zástupci chovatelů z celé ČR.

Podobné články

Stáj Erina a obec Nihošovice vás srdečně zvou na Memoriál bratří Machů, který je kvalifikací na MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní.

Ranč U Rudolfa Bobrovníky vás srdečně zve na 5. ročník Kvalifikace na MČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní.