150. výročí klatovské zemědělky ovládla technika a norici

19. 1. 2023 Alžběta Matušková, Josef Našinec Autor fotek: Šárka Švejdová, Jana Bauerová
Vítězi Matouši Dufkovi předávají cenu V. Smolík a J. Cholenský
Vítězi Matouši Dufkovi předávají cenu V. Smolík a J. Cholenský

Klatovy a okolí se norickými koňmi jen hemží a Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy (SŠZP Klatovy) je svou tradicí známá, stačí to spojit a máme s trochou techniky ideální kombinaci. Sobota 8. října byla zasvěcena oslavám 150. výročí klatovské zemědělky. Díky skvělé organizaci Tomáše Jandy a Ing. Josefa Našince měli vedle výstavy a soutěže v orbě traktorem stejnou část programu k dispozici koně.

Před obědem odstartovaly výstavu norických koní klisny Vojtěcha Tomka, Princ Elmar-44/Růžena a 26/771 Lucerna. Následovala nerozlučná dvojka klisen 24/245 Šiška (majitel Václav Hofman) a 11/871 Lery (majitelka Věra Hofmanová), které se po prvotních problémech zvládly předvést v klidu a pohodě, protože všichni chovatelé chápou, že zkušenosti někde nabrat musí. Katalogová čísla pět a šest měl páreček vlastněný Renátou Oudovou – klisna 43/351 Siňorína a valach 14/440 Richie. Ladislav Švec vystavoval světlé ryzky 24/434 Hunu a teprve dvouletou 24/555 Hůrku. Devátá se předvedla vítězka červencové výstavy v Dubině u Karlových Varů, klisna 21/102 Vanda a po ní 21/369 Vranka, obě odchované a vlastněné Matoušem Dufkem. Sérii uzavírala klisna, která získala v červenci na Dubině stříbro, 23/873 Lenka Pavla Ritticha.

5-Zaprahani-na-dvore-zemedelky.JPG

Záplavu klisen rozrazili plemenní hřebci 2203 Šimon (majitel ZH Písek s.p.o., držitel Radek Janda) a 2799 Streit z Hvozdna (majitel ZH Písek s.p.o., držitel Pavel Rittich), kteří ve výstavě vedli neúprosný boj. Skupinu hřebců na výstavě doplnil hřebec ČMB 55/27 Almír-H s majitelem Vítězslavem Chvalem a uzavřel také ČMB, hřebec 51/738 Lord Josefa Trávníčka staršího. Umístění a počty bodů viz tabulky 1 a 2.

27-vystava-Almir-H-Vitek-CHVAL.JPG

Komise pro výstavu byla složena z Tomáše Jandy, Ing. Jany Rajšlové a Jiřího Zasadila.

Jak už je na akcích Svazu chovatelů a přátel norika, z.s., zvykem, výstavu komentoval doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Místo

Jméno

Původ

Body

1

21/369 Vranka

1334 Direkt x 21/715 Vesna po 686 Goméz

9,05

2

21/102 Vanda

1705 Šumík x 21/715 Vesna po 686 Goméz

8,95

3

23/873 Lenka

964 Schifon x 26/114 Lída po 687 Ministr

8,72

4

24/245 Šiška

656 Schram x 24/598 Zorka po 727 Nezbeda

8,6

5

Princ Elmar-44/Růžena

4498 Poker Elmar-3 Závej x 197 Erža po 3238 Neugot z Netolic - 9

8,52

6

26/771 Lucerna

444 Neugot I - 20 x 26/344 Léna po 337 Vaduz s.v.

8,5

7

24/555 Hůrka

1227 Nugát x 24/326 Háša po 1705 Šumík

8,32

8

11/871 Lery

1440 Sargot x 11/59 Lila po 396 Hubír z Ostřetína - 3

8,28

9

43/351 Siňorina

946 Tann-Sedrik x 43/80 Sirael po 444 Neugot I - 20

8,23

10

24/434 Huna

1227 Nugát x 24/326 Háša po 1705 Šumík

8,18

Tab. 1 – Umístění a hodnocení – výstava klisen

 28-vystava-klisna-Vranka-Matous-DUFEK-sen..JPG

Místo

Jméno

Původ

Body

1

2799 Streit z Hvozdna

1445 Streit x 13/625 Zuzi po 1334 Direkt

9,18

2

2203 Šimon

1705 Šumík x 26/341 Osika po 687 Ministr

9,15

3

55/27 Almír-H

2942 Almar x 60/700 Ariana po 2908 Arin

8,38

4

51/738 Lord

2692 Borax x 61/802 Lena po 2670 Mazur

8,37

5

14/440 Richie

1228 Gambit x 45/921 Rajka po 444 Neugot I - 20

8,2

Tab. 2 – Umístění a hodnocení – výstava hřebců a valachů

28-vystava-hrebec-Streit-z-Hvozdna-Pavel-RITTICH.JPG

Jménem Svazu chovatelů a přátel norika, z.s., bychom chtěli poděkovat řediteli SŠZP Klatovy, Ing. Vladislavu Smolíkovi, všem chovatelům a majitelům za účast, Tomáši Jandovi a Ing. Josefu Našincovi za organizaci a přípravu zázemí, aby reprezentace plemene českého norika byla co nejkvalitnější, a samozřejmě všem návštěvníkům, protože bez nich by tyto akce nebyly možné.

Alžběta Matušková

 27-dekorovani-vystavy.JPG

Oslavy 150 let klatovské zemědělky, které probíhaly od jara, kdy se prolínaly soutěže řezníků, kuchařů, číšníků, cukrářek i všech dalších oborů, které v současnosti škola vzdělává, završila část zemědělská, v pátek po oficiální části v sále školy prošel průvod žáků městem, v doprovodu chladnokrevných spřežení pánů Chvala, Švece a V. Dufka.

V sobotu jsme se už v komornějším duchu sešli ráno zase na dvoře zemědělky a spřeženími v kočárech spořádaným průvodem vyjeli na pole – průvod vedl host nejvzdálenější, Pepa Hradec s plemennými hřebci Nikonem a Spartakusem, za ním jeli Láďa Švec s klisnami Hunou a Hůrkou, Renata Oudová se Siňorinou a Richim, Pavel Rittich s Leny a Streitem z Hvozdna a Vítek Chval s Almírem a Lordem, následováni pěticí soutěžních traktorů s nesenými pluhy. Projeli jsme městem a přesunuli se na pole poblíž farmy Čertovka, kde bylo vybrané soutěžní pole, které Školní farma Na Zemědělce sama obdělává, a tak mohlo být už od loňska cíleně na soutěžní orbu připravováno, není to totiž tak jednoduché, že se po žních ukáže na libovolné pole a řekne se „tady to odsoutěžíme“! Už setí, všechny pěstební práce, případná chemická ochrana kultury, sklizeň sama a následné včasné svezení slámy zaručí pozemek takový, jaký je pro soutěž potřeba – bez vyjetých kolejí, se správným směrem řádků a dalších nuancí.

30-Zeron-Berry-a-Jery-orac-Vaclav-DUFEK.JPG

Rozměření parcel provedli v pátek žáci školy s učitelem praxe Zdeňkem Nejdlem, zahlubovací a vyhlubovací brázdy poté brilantně vyoral Zdeněk Ondra, oráč ze sdružení Podřipští oráči (ten také druhý den samozřejmě soutěžil).

V sobotu po příjezdu na pozemek proběhla nejprve výstava koní – o které jste četli v první části článku – a pak jsme se dali do orání. Rozdělení oráčů do jednotlivých parcel bylo vylosováno již předchozí den při společenském večeru, zbývalo nastoupit na startovní čáru a zaorat.

31-uz-se-ore.JPG

Jen vsuvka – příprava a trénink jednotlivých spřežení a oráčů probíhalo už dlouho před soutěží, ale ve čtvrtek jsem byl přizván do Přetína na trénink Vaška Kovandy a Vítka Chvala s Almírem a Lordem. Orali soutěžně poprvé, orba koňmi byla pro ně doteď přípravou pozemků pod brambory a orba soutěžní byla zatím jen jejich tajným přáním. Byla i dost „syrová“, ale musíme uznat, že o to větší překvapení byla jejich premiéra při orbě soutěžní.

I Vojtu Tomka jsem viděl orat letos poprvé, kdežto staří bardi – bratři Matouš a Venca Dufkové a Pepa Hradec nenechali nikoho na pochybách, že se oře fakt soutěžně!

35-oraci-Chval-a-Kovanda.JPG

Před soutěží jsme slavnostním nástupem a chvilkou ticha vzpomněli na pravidelného účastníka oráčských soutěží z naší oblasti, mistra ČR z roku 2013 v Benešově – Josefa Rajšla, kterého jsme, žel, letos vyprovodili na cestě poslední. Soutěž v Klatovech byla proto i na jeho počest, neb všichni víme, že kdyby mohl, rád by si zasoutěžil i on sám.

Rozhodcování soutěže se ujal Jarda Straka, Pepa Našinec a Petr Lněnička, který se střídal v komentování s Miroslavem Maršálkem. Po prvním „rozpichu“ byla orba dost hrbatá u všech, orbou čtyř řádků do skladu svůj neumělý rozpich skryli jen někteří. Tady je nutno se zastavit a přiblížit něco málo z hodnocení koňské orby. Na konci, kdy je zorána celá soutěžní parcela (30 x 10 metrů), bývá vidět už jen málo rozdílů a velká část prohřešků je již zaorána, nicméně při třífázovém hodnocení každá fáze jednotlivé chyby odhaluje a bodově se průběžně hodnotí, ať už je pak na konci vidíme nebo ne. Vlastní hodnocení hlídá přímočarost a vzhled první brázdy orané do rozoru (tzv. rozpich), v další fázi se ořou čtyři jízdy do skladu, kde se už hodnotí i stejnoměrnost uložení skýv, třetí fáze je orbou do rozoru, kdy oráč navazuje na parcelu zoranou sousedním soutěžícím oráčem. Nejdramatičtější je poslední brázda, kdy je třeba proorat celou poslední brázdu a přitom skončit na správné straně (na startu), není výjimkou, že poslední brázda tam a zpátky už jen ulizuje zbylou část nezoraného pole, aby to vyšlo :-)

34-prvni-nejdulezitejsi-dil-souteze-rozor.JPG

V Klatovech se dařilo všem oráčům celkem podobně, někteří se účastní pravidelně soutěží ve svých oblastech, proto bylo pořadí vyhlášeno jako první a druhé místo, a všichni ostatní obsadili místo třetí, byť s rozdílným počtem bodů.

První příčku se 185,33 body obsadil s klisnami Vandou a Vrankou Matouš Dufek z Pasečnice (okr. Domažlice), na záda mu se 177,66 body dýchal Zeron Bery s Jerrym vedení Vaškem Dufkem z Tlumačova (okr. Domažlice) a třetí příčku obsadili Nikon a Spartakus vedení Pepou Hradcem (177,33 bodů) z Dolního Jelení (okr. Pardubice), Růžena a Lucerna s oráčem Vojtou Tomkem (162 bodů) z Březí (okr. České Budějovice) a Lord s Almírem s prvooráči (jak hezké slovo, že :-)) Vítkem Chvalem a jeho pomocníkem Vaškem Kovandou z Přetína (okr. Klatovy) se ziskem 159,33 body.

39-klisny-Vanda-a-Vranka-orac-Matous-DUFEK-vitezove-dne.JPG

Závěrem je nutno všem výše jmenovaným poděkovat, dík patří i všem oráčům traktorovým. Akce, kterou přišlo zhlédnout k tisícovce diváků, má šanci na úspěch i v letech dalších, nakonec jsou signály i od oráčů samotných, že by rádi orali příští rok soutěžně zas.

Pepa Našinec

Další fotografie Šárky Švejdové a Jany Bauerové naleznete v galerii pod článkem.

53-konsti-oraci-a-vsichni-kdo-celou-konskou-soutez-realizovali-s-nimi.JPG

Podobné články

Možná si někdo vzpomene na můj text z roku 2017, kdy se v Lučině konala akce premiérově současně s výstavou trofejí a soutěží trubačů. Tentokrát se v…

Deník

Mistrovství, na němž se představilo devětatřicet koní z Německa, Rakouska a Čech, se na konci července konalo v Hinterwies-Sankt Englmar. Svůj A tým,…