Veterinární semináře MVDr. Dominiky Švehlové pro letošní zimní sezónu

5. 9. 2011 Tisková informace

/PR/ Rok se s rokem sešel a opět přichází období, kdy mnoho jezdců odloží sedla a bude mít čas konečně se dozvědět o koních něco nového. Nebojte se usednout do školních lavic – a to doslova! – a po několik víkendů čerpat důležité informace o zdraví, životních potřebách a péči o své čtyřnohé svěřence.

Kroměříž

Tentokrát budou jistě potěšeni (nejen) obyvatelé Zlínského kraje, protože seriál čtyř základních seminářů, zabývající se první pomocí a zdravotní problematikou pohybové soustavy koní, se bude tuto zimní sezónu konat v Kroměříži, konkrétně ve výcvikovém středisku Hubertcentrum jezdeckého oboru tamní střední odborné školy hotelové a služeb. Díky tomu budou mít posluchači k dispozici nejen příjemnou učebnu, ale i školní koně pro praktickou část semináře, místní malé veterinární muzeum a přespolní také možnost ubytování ve školním domově mládeže.

veterinární semináře MVDr. Dominiky Švehlové

Tento „základní" seriál seminářů se skládá ze čtyř osvědčených témat, které každým rokem doplňuji a upravuji podle nejnovějších poznatků v daném oboru i podle požadavků posluchačů z minulých let:

1. Veterinární minimum 22.-23.10.2011

První ze seriálu seminářů se bude zabývat základním vyšetřením a ošetřením koně, rozpoznáním příznaků a první pomocí při běžných onemocněních, akutních stavech a úrazech. Teoreticky i prakticky si ukážeme, jak provést základní vyšetření koně a jak vyhodnotit jeho výsledky. Seznámíme se s nejběžnějšími zdravotními problémy koní (např. kašel, výtok z nosu, kolika, otoky, ekzémy, průjem) a řekneme si o jejich příčinách, první pomoci i prevenci. Zvláštním tématem budou tzv. akutní situace, kdy je kůň postižen natolik, že není schopen chodit nebo nemůže vstát. Probereme si, co může být jejich příčinou i jak se má majitel/jezdec nejlépe zachovat. Budeme probírat například přehřátí, úrazy, krvácení, šok, tetanus, černé močení apod. Posluchači si prakticky vyzkouší přikládání různých obvazů na končetiny koní.

2. Zdravotní problematika končetin koní 26.-27.11.2011

Hlavním tématem druhého dílu seriálu seminářů v Kroměříži bude zdravotní problematika končetin koní, jejich vyšetření, čili diagnostika kulhání, možná onemocnění, následná první pomoc a léčba i preventivní opatření předcházející vzniku problémů s končetinami. Protože toto téma je velmi rozsáhlé, budeme se věnovat především zdravotním problémům kostí, kloubů a šlach - včetně příčin, první pomoci a prevence. Posluchači se seznámí se základní anatomií a fyziologií končetin, protože bez jejich znalostí nepochopí ani principy zdravotních problémů těchto tkání. Prakticky si ukážeme diagnostiku kulhání na živých koních, ohybové zkoušky a velmi důležitou prohlídku a prohmatání končetin a vyhledávání odchylek od normálu.

veterinární semináře MVDr. Dominiky Švehlové3. Zdravotní problematika hřbetu a svalů koní 21.-22.1.2012

Tento komplexní systém kostí, kloubů, vazů a svalové tkáně je natolik významný a spletitý, že vyžaduje vlastní seminář. Vysvětlíme si stavbu a funkci hřbetu, jeho význam během ježdění na koni, důležité svaly trupu i jejich úkol při pohybu a nesení jezdce. Posluchači se naučí prakticky vyšetřovat hřbet svých koní, základním způsobem posoudit vhodnost sedla, dozvědí se o nemocech, které postihují páteř i svaly koní, a seznámí se s některými cviky, vhodnými pro uvolnění i posílení koně. Povíme si i o základních principech práce s koněm, které udrží hřbet koní zdravý a funkční.

4. Kopyta koní 18.-19.2.2012

Komplexnímu orgánu kopytu se budeme věnovat celý víkend a probereme si důkladně jeho stavbu a funkci, základní zdravotní problémy, kterého ho postihují (od hniloby střelu, separace kopytní stěny, až po podotrochlózu či laminitidu aj.). Protože pro zdraví kopyt je nesmírně důležité udržovat je v tzv. funkčním tvaru, řekneme si něco o tom, jak má kopyto vypadat, jak ho udržovat. Přitom využívám současných poznatků nejrůznější „škol" a zmíníme i rozdíly mezi známými „metodami" bosého trimu či podkování. Řekneme si jejich výhody i nevýhody a v neposlední řadě se zmíníme o důležitém bodu zdraví kopyt: vhodném ustájení.

Na konci každého semináře si formou nenáročného testu zopakujeme nejdůležitější poznatky. Ti, kteří se zúčastní aspoň tři seminářů, dostanou památeční Osvědčení, absolventi všech čtyř víkendů pak i kvalitní knihu o koních.

Podrobnosti a přihlášení na semináře v Kroměříži najdete na stránce http://www.dominika-svehlova.cz/krom.asp

Opava

V Opavě tento seriál seminářů probíhal minulou zimu, pro jeho úspěch na něho navážeme tzv. pokračovacími semináři, které jsou věnovány především preventivním aspektům u koní. Na střední škole zemědělské v Opavě proto po novém roce proběhne třídílný seriál seminářů na tato zajímavá témata:

1. Výživa koní

Zde se budeme zabývat tím, jak zdravou výživou a krmením udržet koně zdravé nebo dokonce jejich zdraví zlepšovat. Řekneme si základní funkce trávicí soustavy koní, prakticky se naučíme poznávat výživný stav koní, seznámíme se s důležitými potřebami jednotlivých kategorií koní, seznámíme se s krmivy a zmíníme současná nejpalčivější témata krmení koní, kam patří mimo jiné i rezistence na inzulín a laminitida, souvislost krmení hříbat s vývojovými ortopedickými poruchami apod.

2. Preventivní opatření pro zdraví koní

Jakmile má někdo na starost jednoho či více koní, může snížit jejich nemocnost tzv. preventivními opatřeními. Patří sem zdravé ustájení, očkování, odčervování, péče o zuby i kopyta. V tomto semináři se seznámíme s nejnovějšími trendy v těchto oblastech, posluchači se dozvědí, jak sestavit očkovací či odčervovací plán, jak se postarat o životní prostředí svých koní, jaké problémy mohou očekávat, pokud je toto prostředí a preventivní péče nevhodné, a jak je řešit.

3. Trénink a výcvik jezdeckého koně ze zdravotního hlediska

Zde se budeme zabývat základními principy trénování - tedy nadýchání a posilování - koní a jejich výcviku - čili základy komunikace a jezdecké gymnastiky. Tyto principy jsou shodné pro všechny typy koní i pro všechny jezdecké disciplíny i styly, protože dokázat zdravým způsobem vybudovat a udržovat fyzickou kondici i poslušnost a obratnost svého jezdeckého koně je nepostradatelné pro jakékoli ježdění. Na semináři si povíme základní principy tréninkového plánu a dozvíte se také základní principy drezury, čili gymnastiky koně - na čemž pak můžete stavět při jakémkoli dalším ježdění.

Semináře se budou konat poslední víkendy v lednu, únoru a březnu a přesné informace budou co nejdříve uveřejněné na webu www.dominika-svehlova.cz.

veterinární semináře MVDr. Dominiky Švehlové

Veškeré podrobnosti k přihlášení a programu jednotlivých seminářů najdete na webových stránkách www.dominika-svehlova.cz. Těším se na všechny, kteří mají zájem strávit několik zimních víkendů ve společnosti zajímavých lidí s podobnými zálibami, diskutovat o vlastních problémech i úspěších a hlavně rozšiřovat své dosavadní obzory o nejnovější i staré a osvědčené poznatky.

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…