Rollkur hýbe FEI

12. 2. 2006 Lenka Kerumová

Setkání a diskuze expertů na téma kontroverzních tréninkových metod v drezúře. - NRHA Jarní show (NRHA Easter Show) 2006 společně s Lawson Bronze Trophy a kvalifikací na CRI. - Jezdecké soutěže Panamerických her 2007 se rýsují. - Göteborg Horse Show slaví 30 let! - Stavění kurzu na nejvyšší úrovni. (Tisková zpráva FEI z 26. ledna až 1. února 2006)

Seminář FEI v Lausanne - z 1. února 2006
Setkání a diskuze expertů na téma kontroverzních tréninkových metod v drezúře.

Dne 31. ledna 2006 v Olympijském muzeu v Lausanne proběhl velmi produktivní seminář, organizovaný společně komisemi Drezurní a Veterinární. Cílem tohoto setkání bylo ujistit "drezurní společnost", že kontroverzní styl přiježďování koně, "Rollkur" (přehnané ohnutí krku), používají jen ti nejzkušenější experti jezdeckého světa.

Seminář zahrnoval prezentace a zprávy ohledně této kontroverzí tréninkové techniky a jejích případných vedlejších účincích, které mohou ohrozit spokojenost a pohodu koně. Probírala se rovněž potřeba aplikovaného výzkumu. Na semináři bylo přítomno okolo 60 účastníků - jezdců, trenérů, pořadatelů, veterinářů, a členů Drezurní komise a Veterinární komise, jakož i Podkomise dbající o pohodu koně.

Stanovené cíle:
- přezkoumat tréninkové techniky koní
- uvážit možné dopady na pohodu koně
- experti stanoví výhody a nevýhody (pro a proti) této metody
- lépe porozumět biomechanice a kinematice související s tímto stupněm ohýbání krku
- zpracovat zprávy o vedlejších klinických účincích nebo druhotných následcích z hlediska dlouhodobého užívání této techniky
- prodiskutovat možné výzkumné programy
- předložit zprávu FEI, aby mohla naplánovat další kroky do budoucna.

Kromě prezentací různých předběžných výzkumných projektů na poli fyziologického tréninku, radiologie, biomechaniky a přiježďování, se došlo k předběžnému závěru, který stanovil, že je-li hyperflexe krku aplikována kvalifikovaným trenérem, nejsou žádné potvrzující vědecké důkazy, že tato metoda je pro koně škodlivá a zneužívá jej. Bylo jasně stanoveno, že neexistuje důkaz, který by prokázal strukturální poškození vzniklé na základě užívání této tréninkové metody, je-li užívána správně a zkušenými jezdci.

Nicméně v rukách nezkušených lidí může tato technika pohodu a zdraví koně ohrozit. Byla proto zdůrazněna role drezurních jezdců jako sportovních modelů.

Většina zúčastněných se shodla, že termín "Rollkur" není všeobecně srozumitelný, a dohodla se, že jej nahradí termínem srozumitelnějším jak jezdcům a trenérům, tak široké veřejnosti. Po rozsáhlé diskuzi byl navržen termín "hyperflexion of the neck", hyperflexe krku, a návrh na definici byl stanoven tento: Hyperflexe krku je pracovní/tréninková metoda, jejíž pomocí lze dosáhnout podélné flexe střední oblasti krku. Kůň není schopen udržet hyperflexi sám po delší časový úsek.

Co se týče FEI, tak pohoda koně a humánní zacházení s koňmi na soutěžích FEI, a to včetně tréninkových a stájových prostor, jsou vždy na prvním místě.

Další kroky:
- je zapotřebí stanovit detailnější definici toho, co se považuje za zneužívání, tzn. stresové faktory, bolest nebo nepohoda
- vyškolit pořadatele (steward), aby byli schopni rozpoznat zneužívání nebo nevhodné užívání této techniky, která není omezena jen na drezúru
- Veterinární a Drezurní komise a Podkomise dbající o pohodu koně rozhodnou, který další vědecký výzkum bude zapotřebí.

Podrobný souhrn prezentací bude brzo zveřejněn na webové stránce FEI:

Související odkazy:
www.sustainabledressage.net - Úvod ke stránkám o drezúře
www.sustainabledressage.net/rollkur - Jednotlivé kapitoly s výkladem o rollkuru, anglicky
Horse and Hound - Anglický týdenní časopis hovoří o FEI a rollkuru, níže jsou uvedeny další odkazy na rollkur, anglicky.

Reining v Německu - z 1. února 2006
NRHA Jarní show (NRHA Easter Show) 2006 společně s Lawson Bronze Trophy a kvalifikací na CRI

Reining je tradičně zlatým hřebem na německém seznamu akcí NRHA. Letos show nabízí NRHA Pulman a Lawson Bronze Trophy v kategorii Open a Non Pro, Jackpot Reining, Limited a Itermediate třídách stejně jako v Youth (mladí) a Ladies (ženy). A navíc je kvalifikace na CRI ceněná 4000,- Eur. Dohromady tedy pokladna nabízí 17 000 Euro.

Loňská Jarní NRHA show zaznamenala nový rekord: zúčastnilo se 300 koní, 220 jezdců a dohromady se uskutečnilo 830 startů. Jen do Rookie se přihlásilo více než 70 závodníků, a do Non Pro Jackpot 162! Open Bronz Trophy vyhrál Oliver Stein na koni Dun it Starlike, na druhém se umístil Voker Schmidt s Topsail Ricochet a Nico Hörmann na koni Chics Got A Gun se umístil jako třetí. V Non Pro se vítězi stali Clemens Sinnreich-SR Malbec Chex, za nimi se umístili Miriam Giraudini (Itálie) se Snapper Peppy.

Více informací a nominační formuláře najdete na www.nrha.de.

Delegace FEI navštívila RIO 2007 - z 30. ledna 2006
Jezdecké soutěže Panamerických her 2007 se rýsují

V pátek 20. ledna se setkali zástupci FEI a členové Organizačního výboru Panamerických her 2007 v Riu (CO-RIO) s představiteli Brazilské jezdecké konfederace a federální vlády, aby prodiskutovali a naplánovali soutěže v parkurovém skákání, ve všestrannosti a v drezúře, které budou součástí této multisportovní akce konané ve dnech 13.-29. července 2007. Tým FEI navštívil 18. ledna Vila Militar, kde se nachází Národní jezdecké centrum a kde bude postavené Národní střelecké centrum. Obě místa se stanou součástí Deodoro Sport Complexu a během Panamerických her budou hostit výše zmíněné disciplíny.

Catrin Norinder, manažerka FEI oblasti pro Olympijské hry a všestrannost, vyzdvihla důležitost včasného plánování, stejně jako i odkaz a dědictví, které jak městu samotnému tak Brazilii vůbec přinese Rio 2007. "Panamerické hry pro nás mají rozhodující význam. Zejména nás těší, že toto místo budeme po Hrách používat jako Národní tréninkové centrum," dodala.

Prezident CO-RIO a Brazilského olympijského výboru (BOV), Carlos Arthur Nuzman, podtrhl jak důležité je, aby FEI a Organizační výbor spolupracovali. "Toto společné hledání kvality je příslibem, že v roce 2007 zajistíme špičkové zázemí," řekl Numan. RIO 2007 se započítává jako kvalifikace pro Olympijské hry 2008 v Beijingu.

Pátečního setkání se rovněž zúčastnil tajemník ministra sportu pro Hry v Riu 2007 a znovu potvrdil závazek federální vlády vybudovat Deodoro Sport Complex dle potřeb, které vyžadují rozsáhlé mezinárodní soutěže. Tajemník informoval zastupitele FEI, že koncem ledna budou vyhlášeny náklady staveb Národního jezdeckého centra a Národního střeleckého centra v Deodoro. Leyser také prohlásil, že práce mají začít v březnu a jejich dokončení se očekává asi po roce.

Technický delegát FEI pro skokové soutěže v Riu 2007, Leopoldo Palacios, poznamenal, že místo je pro provozování jezdeckého sportu vhodné a že umožní vybudovat dobré soutěžní zázemí. "Tato země má svou skokovou tradici, a to jednu z nejsilnějších na světě. Navíc, Rodrigo Pessoa je zlatým olympijským medailistou z OH v Aténách. Je to pro nás jak pocta tak obrovská zodpovědnost, že se podílíme na zajištění nejvyšší úrovně těchto Her," řekl Palacios.

Kurz cross-country navrhne Sue Benson. Do Brazílie se bude pravidelně vracet, aby dohlížela na budování. Sue Benson je přesvědčená, že budování kurzu od nuly bude pro Brazílii velká výhoda: "Je to samozřejmě výzva, protože místo je zatím ve svém původním stavu. Kurz bude splňovat všechny mezinárodní standardy," vysvětlila Bensonová.

Technický delegát všestrannosti, Roger Halley, informoval, že setkání poskytlo skvělou příležitost analyzovat podrobnosti a projednat řešení možných problémů. "Je to krásné místo, ale mnohem důležitější je, že každý vynakládá nejvyšší úsilí", vysvětlil Roger Halley. Reprezentanti FEI vypracovali kladnou zprávu ohledně své inspekce RIO 2007. "Jako člen FEI jsem pracoval na několika mezinárodních soutěžích, včetně Olympijských her, a proto mohu potvrdit, že kolektiv CO-RIO je jeden z nejprofesionálnějších kolektivů, které jsem potkal," okomentoval Leopoldo Palácios.

Setkání v pátek 20. ledna také navštívili Generální tajemník Carlos Roberto Osório, Generální sportovní manažer Agberto Guimarães. CBH zastoupili Generální tajemník a technický koordinátor pro RIO 2007 Antonio Alegria a Thomaz Montello, který je veterinárním koordinátorem pro RIO 2007. Kromě budování jezdeckého zázemí FEI a CO-RIO zástupci diskutovali některé další otázky týkající se karantény koní a zajištění fytosanitárních podmínek v Deodoro. Další informace lze nalézt na www.rio2007.org.br.

Göteborg Horse Show slaví 30 let! - z 30. ledna 2006

Göteborgská jezdecká show se poprvé konala na jaře 1977 ve Scandinavium Arena. Vítězem Grand Prix Axela Johnssona se stal Gerd Wiltfang (FRG). Od té doby vidělo, jak v Göteborgu předvádějí své umění nejlepší parkuroví a drezurní jezdci téměř 1,9 miliónů návštěvníků.

Od roku 1979 se v Göteborgu pořádalo 11 Finále Světových pohárů.

V roce 1979 se přišlo na čtyřdenní show do Scandinavium Arena podívat 59 417 diváků, a vidělo Huga Simona (AUT) vítězit na Gladstone v prvním Finále FEI Světového pohárů vůbec. V polovině 80. let získala Göteborgská Horse Show prestižní ocenění "The World's Best Indoor Equestrian Event" [Nejlepší jezdecké halové závody světa].

V roce 1982 do svého programu Göteborgská Horse Show přidala drezurní soutěže vysoké úrovně, a v roce 1989 Scandinaviuim Arena hostila své první Finále Světového drezurního poháru. Na Finále se přišlo podívat ne méně než 11 000 diváků, a bylo svědky vítězství dvojice Margit Otto-Crepin - Corlandus. V roce 1998, k ohromné radosti domácích Švédů, Finále vyhrál Louise Nathorst na Walk on Top.

Během let v Göteborgu několikrát předvedli a uznání získali i jezdci v soutěžích čtyřspřeží. Od roku 2002 končí úspěšný seriál FEI Světový pohár spřežení v Göteborgu.

Show pokračuje dál, a ve dnech od 13.4. do 16.4. 2006 bude Göteborg Horse Show slavit svůj 30. ročník. Webové stránky a další informace: en.goteborghorseshow.se.

Aktualizace ze Školy stavění kurzů v Cáchách - z 30. ledna 2006
Stavění kurzu na nejvyšší úrovni

Jeden rok po založení Školy stavění kurzů v Cáchách (ASCD - Aachen School of Course Design) založili mezinárodně dobře známí stavitelé kurzů profesor doktor Arno Gego, Olaf Petersen (Německo) a Leopoldo Palacios (Venezuela). Do německých Cách se tentokrát sjelo 28 stavitelů kurzů z 25 zemí, aby si rozšířili své znalosti o stavění kurzů mezinárodních soutěží na nejvyšší úrovni. Mezinárodně úspěšní jezdci Helena Weinberg (Německo) a Dirk Demersman (Belgie) zajistili praktické ukázky, aby se na různých kurzech demonstrovaly problémy ve stavění a ježdění kurzů ke koním spravedlivých.

Navíc se budoucí FEI mezinárodní stavitelé kurzů přiučili detailům z ostatních specializovaných oborů souvisejících se stavěním kurzů. A to díky spolupráci ASCD s RWTH Technickou univerzitou v Cáchách a Sportovní univerzitou v Cologne. Účastníci tohoto intenzivního kurzu se učili o designu a plánu kolbiště, prezentaci a dekoraci kurzů, kreslení od ruky, měření distancí mobilních a pevných překážek, sportovním marketingu, počítačové výpomoci, řízení a správě podnikání, sportovní vědě a architektuře terénních úprav. Těžkou ale jednou z nejdůležitějších částí bylo správné určení rychlosti kurzu v souvislosti s délkou koňského skoku a potenciálem cvalové akce. Vždyť vytváření harmonických situací v průběhu skokové soutěže by mělo být nejvyšším cílem stavitele moderních kurzů.

  • Na jaře 2006 ASCD oznámí vítěze ceny "Academic Student Promotion Award 2005", tj. cenu v hodnotě 3000 Euro. Ocenění se mezitím změnilo na nadaci.
  • Jen několik dnů je nejnovějším čestným členem ASCD italský operní pěvec Luciano Pavarotti. Ostatními členy jsou např. princezna Haya Bint Al Hussein a Mexičan Alfonso Romo. Pavarotti před lety organizoval CSIO San Marino v Modeně.
  • V Cáchách se během Světových jezdeckých her (30.8. až 1.9. 2006) bude konat 2. Mezinárodní sympozium stavění kurzů. Tato konference na vysoké úrovni bude probírat architekturu terénu, plán a design na přírodním kolbišti, pevné překážky a sportovní povrch.

 

Další soutěže

Port Perry, ON (Dates TBD!!) (CAN)
CIC2*
01/01 - 31/12/06
Indio, CA (USA)
CSI-W
31/01 - 05/02/06
Wellington, FL (USA)
CSI3*
01/02 - 05/02/06
Bordeaux (FRA)
CSI-W
03/02 - 05/02/06
Indio, CA (USA)
CSI-W
07/02 - 12/02/06
Wellington, FL (USA)
CSI3*
08/02 - 12/02/06
Vigo (ESP)
CSI-W
09/02 - 12/02/06
Vilhelmsborg , Aarhus (DEN)
CSI2*
09/02 - 12/02/06
Vejer de la Frontera (Sunshine Tour) (ESP)
CSI3*
14/02 - 19/02/06
Neumünster (GER)
CSI3*/CDI-W
15/02 - 19/02/06
Wellington, FL (USA)
CSI-W/ CSIY-A
15/02 - 19/02/06
Vestfold (Artic Equestrian Games) (NOR)
CSI3* /CSI2* / CSIOJ / CSIP-A /CDI3*
16/02 - 26/02/06
Santarem (ex Vilamoura)
CSI2*
20/02 - 26/02/06
Indio, CA (USA)
CSI-W
21/02 - 26/02/06
Vejer de la Frontera (Sunshine Tour) (ESP)
CSI3*
21/02 - 26/02/06
Wellington, FL (USA)
CSI-W
22/02 - 26/02/06
Bremen (GER)
CSI B Amateurs/CDI3*/CRI2*
23/02 - 26/02/06
Hasselt (BEL)
CSI2*
23/02 - 26/02/06
Santarem (ex Vilamoura)
CSI2*
27/02 - 05/03/06
Vejer de la Frontera (Sunshine Tour) (ESP)
CSI3*/CDI3*/ CDIY/CDIJ
28/02 - 05/03/06
Wellington, FL (USA)
CSI5*
01/03 - 05/03/06
San Patrignano (ITA)
CSI1*
03/03 - 05/03/06
Santarem (ex Vilamoura)
CSI2*
06/03 - 12/03/06
Indio, CA (USA)
CSI-W
07/03 - 12/03/06
Vejer de la Frontera (Sunshine Tour) (ESP)
CSI3*/CDI3*/ CDIY/CDIJ
07/03 - 12/03/06

S písemným souhlasem a za dodržení podmínek manažerky FEI pro styk s veřejností přeložila a publikovala Lenka Kerumová.

Příbuzné články:

 

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…