Přírodní doplňky stravy

/PR/ Jistě jste už mnohokrát stáli před volbou, jaký doplněk stravy zvolit právě pro vašeho koně – ať již k celkové podpoře imunity, výkonnosti či k lepšímu zimnímu zaopatření organizmu, nebo jako doplněk k podpoře fyziologických funkcí konkrétních orgánů. Rádi bychom vám nabídli novou možnost a představili koncept přírodní lékárny německé společnosti cdVet Naturprodukte, která již více než jedno desetiletí s úspěchem vyvíjí přírodní produkty k podpoře zdraví nejen koní, ale i ostatních hospodářských a domácích zvířat.

Tuto rodinnou firmu založili v roce 1999 manželé Clemens a Ulrike Dingmannovi, kteří se rozhodli využít zkušenosti z ošetřování a chovu zvířat po několik generací předávané na statcích rodu Dingmannů, a spojené zároveň se znalostí mnoha domácích bylinných receptů. Cílem společnosti je optimálním zaopatřením organizmu, především mikro-výživnými látkami, podporovat přirozené zdraví zvířat, a pokud možno pomoci omezit používání invazivních klasických léčiv jako jsou antibiotika či kortikoidy, které dnes bývají často nadužívané.

cdVetInspirace přírodou

Produktový koncept společnosti cdVet vychází vždy z biologického původu zvířete.

Kůň je býložravec a stepní zvíře - díky tomu zaujímá v potravním řetězci místo kořisti, jejíž strategie přežití je založena na útěku a ochraně stáda. Celá jeho fyziologie je přizpůsobena těmto životním podmínkám. Vrozená potřeba pohybu pomáhá koním udržet zdraví pohybového aparátu, podporuje srdeční činnost a stejně tak i krevní oběh a dýchací ústrojí. Také trávicí orgány a funkce látkové výměny jsou u koní přizpůsobeny podmínkám neúrodných širých stepí, proto na přezásobení a přetížení reagují velice citlivě.

Především detoxikační kapacita jater a ledvin je ve srovnání s masožravci a všežravci, a dokonce i s přežvýkavci, velice nízká. To má za následek, že v dnešních krmivářských, chovatelských a životních podmínkách dochází velice často k přetížení detoxikačních orgánů. Jakmile jsou tyto orgány jednou přetížené, přechází jejich životně důležitá funkce zbavovat tělo toxinů a odpadních produktů často na tzv. „sekundární detoxikační orgány". To jsou především kůže, dýchací aparát, a také trávicí ústrojí. Převzetí této pomocné funkce však často narušuje vlastní úkoly a funkčnost těchto orgánů, což s sebou může přinášet různé problémy. Především tím mohou být podpořena onemocnění jako je letní ekzém, podlom, chronická onemocnění dýchacích cest, průjem a mnoho dalších, dnes stále častěji se objevujících onemocnění látkové výměny jako je equinní metabolický syndrom (EMS), polysacharidová myopatie (PSSM) nebo např. Cushingův syndrom.

Proto je při krmení a péči o koně velice důležité snažit se chovat ho co nejvíce v souladu s jeho přirozenými potřebami, a šetřit tak jeho citlivý metabolismus.

Vitamíny, minerální látky a stopové prvky vs. přídatné látky na kg

Základním předpokladem pro udržení zdraví a dobré kondice je bezpochyby zaopatření organizmu všemi důležitými výživnými látkami. Kromě dostatku kvalitního objemového krmiva je třeba zajistit také příjem vitamínů, stopových prvků a minerálních látek. Ovšem je třeba vždy myslet na to, že mezi umělými a přírodními mikrovýživnými látkami je ohromný rozdíl.

Na otázku „Jaké množství jaké látky můj kůň skutečně potřebuje?" se pokoušejí najít odpověď různí výrobci krmiv, stejně jako různé univezity - pomocí mnoha tabulek, programů a počtů na základě statistických průměrných hodnot a dat z různých krmivářských pokusů. V přírodě se vyskytující látky a vazby neboli pravé organicky vázané minerály, stopové prvky a přírodní vitamíny, kterým je život na Zemi přizpůsobený, bývají do těchto propočtů zahrnuty jen ve vzácných případech.

Také kontrola příjmu těchto látek pomocí krevní analýzy má jen omezenou vypovídající schopnost, protože tímto způsobem nemůže být dokázáno, jaké látky se nakonec opravdu dostanou do buňky, čili co může organizmus skutečně využít. Právě zde je veliký rozdíl mezi přírodními látkami a syntetickými a anorganicky vázanými přídatnými látkami na kg (zdraví přínosné nejsou ani chelatické vazby, kdy je syntetický prvek navázán na přírodní nosič - kvasnici; takový prvek je sice lehce vstřebatelný, ale mnohem hůře vylučitelný).
Aby tělo dokázalo umělé přídatné látky využít a případné přebytky opět vyloučit, musí být tyto látky přestaveny pomocí procesů látkové výměny.
Naproti tomu mikrovýživné látky z přírodních zdrojů mohou být lehce vstřebány, a jejich nadbytky zároveň lehce vyloučeny, aniž by zbytečně zatěžovaly organizmus. Skutečná potřeba přírodních výživných látek je proto většinou znatelně nižší než potřeba spočítaná výše zmiňovanými analýzami, protože jejich disponibilita je vyšší než disponibilita přídatných látek.Také eventuální přezásobení organizmu je mnohem méně problematické, protože vyloučit nepotřebné látky přírodního původu je pro organizmus mnohem snazší.

Díky tomu, že je kůň jako výhradní býložravec přizpůsobený stravě bohaté na vlákninu a chudé na bílkoviny, detoxikační kapacita především jeho jater a ledvin, stejně jako funkce látkové výměny, je omezená. Proto je dnes pro koně přestavba těžko vstřebatelných látek, stejně jako eliminace látek nepotřebných a toxinů, těžká.

Ve zvýšené míře toto platí pro syntetické vitamíny, jejichž disponibilita je často hodně nízká, zatímco jejich eliminace, a to především u vitamínů rozpustných v tucích, se děje přes játra. Tyto syntetické vitamíny bývají často mnohonásobně předávkovány. A to nejen díky své špatné disponibilitě, ale i díky jejich schopnosti prodlužovat trvanlivost jako antioxidanty.

Selen - aneb jak lehce může dojít k otravě organizmu

Velice dobrý příklad k demonstraci souvislostí mezi skutečnou potřebou a toxicitou je selen. Ten bývá do krmiv přidáván, protože většina oblastí střední Evropy je na tento prvek chudá, a v případech zjištěného nedostatku selenu v organizmu je často nahrazován speciálními preparáty.

Avšak díky tenké hranici mezi pravou potřebou a počínající otravou organizmu a díky nutným procesům látkové výměny, které tento stopový prvek přeměňují do pro tělo „použitelné" formy, se v organizmu může paradoxně vyskytnout zároveň jak nedostatek disponibilního selenu, tak otrava selenem. Zvláště koně, kteří již mají problémy s látkovou výměnou spjaté většinou s omezenou funkcí jater, často nezvládají přestavit dostatek selenu do jeho organizmem využitelné formy. Stejně tak problematická je situace, kdy zvířata nezvládají přebytečný selen opět vyloučit dříve, než se projeví jeho toxické efekty.

Existují ale také regiony, které naopak vykazují velké množství přírodního selenu - např. v blízkosti pobřeží. Kdyby v přírodě se vyskytující forma selenu vyvolávala stejné problémy, museli by všichni lidé i zvířata, kteří v těchto oblastech žijí, trpět výše popsanou otravou organizmu. To se však neděje, protože ne nadarmo se říká, že z moře pochází život - a selen, který se vyskytuje v přímořských oblastech, je právě v takové formě, na kterou je život na této planetě přizpůsobený. Díky tomu může být přírodní selen bez nebezpečí otravy nejen tělem rozpoznán, ale také lehce vstřebán, a v případě předávkování jednoduše vyloučen.

Toto efektivně znázorňuje onen často ohromný rozdíl mezi mikrovýživnými látkami z přírodních zdrojů a těmi, které byly průmyslově vyrobeny jako přídatná látka - a to jak v jejich působení, tak v možných vedlejších účincích.

Zákon minima a cdVet Micro Mineral

Liebigův zákon minimaNedostatek minerálů, stopových prvků a mikrovýživných látek může často způsobovat problémy. Z pohledu vědy o výživě jsou všechny elementy ve stravě důležité; už jen absence některých látek, ačkoli je organizmus potřebuje pouze v minimálním množství, může mít velké následky.

Zákon minima

(z lat. minimum, tedy „nejmenší", zpopularizoval Justus von Liebig) tvrdí, že růst rostlin je limitován tím prvkem, kterého je v prostředí nedostatek (výživné látky, voda, světlo, etc.). Tento prvek je označován jako faktor minima.

Organizmus se tedy může vyvíjet jen do té míry, do jaké to jeho "nedostatkový" prvek dovolí. To znamená, že na vývoj nemá vliv přidávání látek, které jsou již v dostatečném množství k dispozici. To platí jak pro rostlinné, tak pro živočišné druhy.

< Na kresbě je znázorněn Libigův zákon minima (přizpůsobeno organizmu zvířat) - hladina vody představuje výkonnost organizmu. Jak je vidět, nejkratší prkno určuje, kolik vody ve vědru zůstane. Bohužel zvenčí na zvířeti nepoznáte, které „prkno" je nekratší, resp. která výživná látka je momentálně ta nejméně zastoupena.

cdVet Micro Mineral

Pro kompletní zaopatření organizmu všemi těmito životně důležitými látkami byl před více než 10 lety vyvinut osvědčený produkt cdVetMicro Mineral. K jeho výrobě jsou použity vysoce hodnotné, šetrně zpracované a geneticky nezměněné suroviny. Zároveň jsou z výroby záměrně vyloučeny všechny syntetické přídatné látky a konzervační prostředky.

Micro Mineral nezatěžuje detoxikační orgány a vykazuje enormní disponibilitu na základě výroby z čistě přírodních organických surovin, jako jsou řasy, zvápenatělé mořské řasy, extrakty z hroznových jader a pivovarské kvasnice.

cdVet Micro MineralÚčinky obsažených látek v Micro Mineralu:

Zvápenatělé mořské řasy:
Jsou čistě přírodním zdrojem vápníku, hořčíku, stejně tak i mnoha dalších důležitých mikrovýživných látek a stopových prvků.

Pivovarské kvasnice:
Jsou bohaté na přírodní vitamíny B, stopové prvky a esenciální aminokyseliny, mají probiotické a trávení podporující účinky, zlepšují příjem živin a vitálních látek ve střevě, vážou toxiny a choroboplodné zárodky, podporují ochrannou bariéru střevní sliznice a nespecifický imunitní systém střeva.

Výtažky z hroznových jader:
Jsou bohaté na huminové látky (huminové kyseliny obsahují vitamín B a E), esenciální mastné kyseliny, aminokyseliny, ovocné kyseliny, minerální látky a stopové prvky, jako je hořčík, měď, mangan, bor, molybden, selen, zinek atd. OPC (oligomerické proantokyanidinové komplexy) jsou živinami hroznových jader a zpracovávají se jako extrakt z těchto jader. Jedná se o nejsilnější známý antioxidant. Snižuje poškození tkání, posiluje cévy, zlepšuje cirkulaci krve, redukuje záněty, detoxikuje organizmus, znásobuje působení vitamínu C a jiných účinných látek, chrání mozek a nervy a zaopatřuje organizmus důležitými bioaktivními látkami.

Řasy:
(Ascophyllum nodosum) obsahují všechny životně důležité minerální látky a stopové prvky, stejně jako vitamíny, esenciální mastné kyseliny a algináty ve vysoké koncentraci. Na základě vysokého obsahu minerálních látek (např. hořčíku, vápníku, draslíku, fosforu), stopových prvků (především železa a jódu) a vitamínů B, A, E a C má ascophyllum široké uplatnění: jako doplněk stravy se užívá mj. k nastartování látkové výměny. Velké množství obsažených alginátů váže jedovaté těžké kovy jako je rtuť, kadmium nebo stroncium ve střevním obsahu a posléze
je během trávení pomáhá vyloučit.

cdVet Micro Mineral je 100% přírodní, optimální doplnění stravy v oblasti stopových prvků a dalších výživných látek, které nezatěžuje citlivý koňský metabolismus ani detoxikační orgány. Je vhodným doplňkem především v situacích, jako jsou:

  • Výměna srsti
  • Vyšší zátěž
  • Březost, laktace klisny
  • Stresové situace
  • Kožní problémy a problémy se srstí
  • Stárnoucí kůň
  • Problémy s látkovou výměnou a alergie
  • Problémy s kopyty

Více informací o tomto i dalších produktech najdete na stránkách Přírodní lékárny pro zvířata.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Váš partner pro přirozené zdraví zvířat v ČR a SR Baron.cz.

Kůň krmený produkty cdVet Micro Mineral a cdVet VulcanoVet Horse: Imagimotion(QH), hřebec

Kůň krmený produkty cdVet Micro Mineral a cdVet VulcanoVet Horse: Imagimotion(QH), hřebec

Kůň krmený produkty cdVet Micro Mineral a cdVet VulcanoVet Horse: Hollywood Maverick (QH), hřebec, 16 let

Kůň krmený produkty cdVet Micro Mineral a cdVet VulcanoVet Horse: Hollywood Maverick (QH), hřebec, 16 let

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…