Jak a čím zastřešit stáj?

7. 10. 2012 Cembrit.cz Autor fotek: archiv Cembrit.cz

Na kvalitu života koní má vliv mnoho faktorů. Jedním z nejvýznamnějších činitelů je kvalita ustájení. Významnou roli v tom představuje skladba stěn a střechy stáje.

Které vlastnosti střešní krytiny jsou důležité pro celkovou kvalitu ustájení:

1) nesmí být hořlavá

Není nic důležitějšího, než celková bezpečnost ustájených koní. Celá konstrukce by měla být požáru odolná a přinejmenším nepřispívat k požáru. Proto právě střešní krytina musí patřit do požární kategorie A1. Znamená to tedy, že krytina musí při přímém působení ohně vydržet minimálně 20 minut nepoškozená, nesmí odkapávat ani přispívat k požáru hořením.

Vlnitá krytina A5 na stáji v Úžicích u Mělníka

2) nesmí být hlučná

Pravidelný hluk dopadajících kapek dokáže být pro člověka velice stresující a pro koně to platí taktéž. Zamezení přenosu hluku je dvojnásob důležité pro střechy, kde není zvuková a tepelná izolace a mezi něž stáje rozhodně patří. Např. vláknocementové krytiny Cembrit na rozdíl od plechových dokáží omezit přenos hluku do vnitřního prostředí.

Vláknocementová vlnitá krytina A5 dokáže omezit přenos hluku dopadajících kapek

3) musí být paropropustná

Aby na koně nepadaly kapky vody, vysrážené z vysoké vlhkosti uvnitř stáje, musí být střešní krytina paropropustná. Jinými slovy musí krytina propouštět vlhkost vyprodukovanou koňmi do venkovního prostředí a ne ji na své rubové straně srážet, jako například u některých plechových krytin.

Rekonstruovaný statek v Polsku za použití vláknocementové krytiny A5

Další vlastnosti, které by měla ctít střešní krytina použitá na stáji:
4) přírodní vzhled

Chov koní i jiných zvířat je tradiční odvětví a proto i vzhled statků a stájí by měl dle toho vypadat. Krytina by neměla být moc lesklá, ale měla by působit přírodním a tradičním dojmem.

Rekonstrukce statku v Dánsku se povedla a přesně zapadá do rázu krajiny.

5) celková spolehlivost

Střešní krytina použitá na stájích musí mimo výše zmíněných požadavků také vykazovat celkovou spolehlivost, jako je vysoká životnost, rychlá montáž a nízká hmotnost. Vhodnou krytinou je např. vláknocementová vlnitá krytina A5 od společnosti Cembrit, která odpovídá všem zmíněným faktorům, navíc se na ni vztahuje záruka 15 let.

Cembrit

Více informací o vláknocementových krytinách naleznete na:

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…