Informace nad zlato

Následující PR článek firmy Color studio se věnuje předávání informací a samotné propagaci koní a českého chovu. Přináší řádky z pera paní Ing. Milady Barešové, která v článku odpoví na to, zda a jak moc je důležitá propagace chovu a jezdectví, a kde všude je možné získat nové informace potřebné pro chovatele, jezdce a milovníky koní.

Platívalo staré přísloví: "mluviti stříbro, mlčeti zlato". Dnes je to přesně naopak. Chcete-li, aby se o Vás vědělo, musíte mluvit. Musíte dát o sobě vědět. A včas.

Už tisíce let je kůň krásným a nesmírně užitečným souputníkem člověka.
Jezdecký sport je vlastně jeden z nejstarších sportů naší planety, i u nás zapustil pevné kořeny už dávno.

Dnes žijeme ve světě reklam, informace na nás útočí ze všech stran. Informace i reklama jsou velmi potřebné i v chovu koní a jezdeckého sportu, prostě ve světě koní.

Poslyšte příběh z dávných časů, kdy ještě lidé neznali žádné noviny, nebyl rozhlas ani televize. Přesto je dokonalou ukázkou přesně mířené reklamy, jasně řečené informace.

Žil byl jeden moudrý král, jeho lid věděl, že je mocný. Ale on chtěl, aby měl ještě větší vážnost a respekt, aby se to dozvěděli všichni lidé jeho království. A tak přišel na tento nápad.

Začal projíždět se svou královskou družinou jednotlivými městy a vesnicemi svého království. A král nechal okovat svého koně pozlacenými podkovami, z nichž aspoň jedna musela být kovářem připevněna velmi volně. Tak, aby jeho kůň podkovu ztratil právě při průchodu městem. Tak se i stalo. Vždy někdo z přihlížejícího lidu zlatou podkovu našel a tu mu král velkoryse ponechal. Tak se stalo i v druhém a dalších městech. A lidé si rychlostí větru začali vyprávět a předávat dál zvěst, jak je jejich král bohatý a mocný, když jeho kůň má zlaté podkovy.

Už za těch dávných časů to byl originální nápad, jak dát o sobě ještě více vědět. Král správně předpokládal, že se zpráva o jeho bohatství a moci rychle roznese po celé zemi. Byla to tehdy perfektní prezentace moci a bohatství vladaře. A ztracené zlaté podkovy byly tou nejlepší investicí.

Vraťme se do současnosti. Dnes je reklam a informací až příliš. Je tedy třeba vybrat takové informace, které jsou jednak solidní, a jednak vkusně předloženy. A to platí pro svět koní, chov i jezdecký sport dvojnásob.

U nás existují svazy chovatelů koní jednotlivých plemen, oficiálně chovaných na našem území. Jsou tu tedy na straně jedné chovatelé koní a na straně druhé jezdci a sportovní jezdecká veřejnost.
Jsou tu chovatelé, majitelé a držitelé plemenných hřebců.
Jsou chovatelé a majitelé chovných klisen, kteří si přejí pro tu svou toho nejkvalitnějšího partnera.
Klisny mají zase potomky, o něž mají zájem jezdci pro sport. A každý z chovatelů je přesvědčen o tom, že právě ten jeho kůň je ten nejlepší.

Jak dalece o sobě vědí tyto skupiny? Jsou informace dostatečné a přijdou včas?

Je velmi důležité dát o sobě vědět, protože nám to určitě přinese kýžený užitek. Chovatel i jezdec potřebuje informace včas, aby měl dost času na rozmyšlenou. Chovatelé se mohou hodně dozvědět mnoha způsoby. Dnes existuje dost možností, jak dát o sobě vědět nebo jak získat informace:

Seznam plemenných hřebců ČR, který vychází každoročně a vydává ho ASCHK ČR. Je k dispozici chovatelům většinou začátkem připouštěcí sezóny. Obsahuje seznam hřebců, připouštěcích stanic, rodokmeny plemeníků s vyznačením jejich výkonnosti ve sportu (je tu cca 420 plemeníků 20ti plemen) a kontakty na jednotlivá místa.

Kalendář Variety Plemenní hřebci je novinkou, k dispozici je už podruhé. Vydává ho Color studio Žamberk. Jeho výhodou je, že vychází dostatečně dlouhou dobu před začátkem připouštěcí sezóny. Na každý týden jsou prezentováni 1 - 2 plemenní hřebci s fotografií, rodokmenem i doprovodným textem o kariéře ve sportu a v plemenitbě. Samozřejmě nechybí kontakty na jednotlivá místa.
Pravdou je, že v tomto vynikajícím kalendáři nejsou zahrnuti všichni plemeníci z ČR, jsou tam hřebci těch moudrých, kteří je nechali prezentovat.

Internet, místo, kde řada majitelů a chovatelů nabízí služby, ale stále je ještě mnoho lidí, kteří internet nemají.
Equichannel, na kterém tyto řádky čtete, například moc a moc pomáhá v oblasti propagace koní.

Časopisy - Jezdectví, Já mám koně, ale i čtrnáctideník Jezdec. Velmi důležitým informátorem je časopis KONĚ.

Inzeráty, ano, ale jsou přece jen příliš stručné.

Jezdecké závody, místo, kde se může chovatel pochlubit svým koněm a představit ho veřejnosti.

KMK - chovatelsko-jezdecká záležitost 4 - 6tiletých koní, která prezentuje ty nejlepší mladé koně u nás.

Výstavy jsou velké a poskytují možnost chovatelům, jezdcům i prodejcům dát o sobě vědět i několika tisícům diváků najednou. Je třeba svého koně předvést perfektně, upraveného nejen koně ale i toho, kdo předvádí. Ne nadarmo se říká, že šaty dělají člověka a dobré předvedení koně.

Chovatelské dny, svody koní, kdy naprosto převažuje odborná veřejnost.

Výjimečné akce jako žehnání koní, Den koní, dny otevřených dveří, kdy koně vidí spousta lidí.

Média - tisk, rozhlas a televize. Tady je to obtížnější. Věřím, že zdařilá akce získá dobrou pověst, že média zavětří a zveřejní. Zkuste je pozvat. Uspořádat tiskovou konferenci a podobně. Alespoň v oblasti svého regionu.

Dnes máme tedy mnoho způsobů, jak dát o sobě a o svém koníčkovi vědět. Koně reklamu potřebují, ale dobrou, vkusnou a dostupnou. Pak přináší také užitek. Jak chovatelům, tak jezdcům, tak veřejnosti.

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…