Cena PCT PTÝROV již tuto sobotu

9. 8. 2006 Klára Damborská

Již tuto sobotu se v jezdeckém areálu Ptýrov poblíž Mnichova Hradiště konají skokové závody s celkovou dotací 100.000 Kč. Od 10 hod. zde proběhnou postupně stupňovaná obtížnost do 110 cm se žolíkem, dvoufázové skákání 120/130 cm, skoková soutěž stupně S** a soutěž ST**. Dnešní den je zároveň je uzávěrka přihlášek. Pořadatel srdečně zve jezdce i diváky k příjemně prožitému sportovnímu dni.


ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ


Základní údaje
Pořadatel: PCT Ptýrov
Datum konání : 12. srpna 2006
Místo konání: Jezdecký areál Ptýrov, areál Jízdárny čp.25
Kolbiště: 60 x 65 m, povrch písčitý
Opracoviště: 30 x 60 m, povrch písčitý


Funkcionáři závodů
Čestný ředitel: Ing. Vladimír Bednář
Ředitel: Klára Damborská
Tajemník: Dana Denková
Sbor rozhodčích:
Hlavní rozhodčí: Ing. Marcela Šímová
Rozhodčí: Zdena Motyginová, Jaroslava Nachtigalová
Technický delegát: Ing. Ludvík Jandourek
Autor parkurů: Ing. Jan Šíma
Ozvučení: Ludvík Jandourek
Hlasatel: Jan Žirovnický


Technické údaje
Pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.


SOUTĚŽE


Sobota 12. srpna 2006

1. Stupňovaná obtížnost do 110 cm se žolíkem
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 8.000,-Kč (2.300, 1.800, 1.500, 1.200, 1.000)

2. Dvoufázové skákání 120/130 cm
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle PJS čl. 274.5.3, první fáze 8 překážek, druhá fáze 4 překážky
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 15.000,-Kč (5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000)

3. Skoková soutěž stupně S**
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle PJS stupnice A č. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas
Startovné: 400,- Kč
Věcné ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 25.000,-Kč (10.000, 6.500, 4.500, 3.000, 1.000)

4. Skoková soutěž stupně ST**
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle PJS stupnice A č. 238.2.2,jedno rozeskakování na čas
Startovné: 500,- Kč
Věcné ceny vyplácené závodníkům v korunách na 1.-5.místě, celkem 52.000,-Kč (18.000, 14.000, 9.500, 6.500, 4.000)


Předběžný časový harmonogram závodů:
Sobota 12. srpna 2006:
         9,00 hod. ukončení prezentace
         10,00 hod. soutěž č.1, následně soutěže č.2,3,4


Prezentace také možná na telefonu: 777 152 354
Ostatní informace na telefonu: 724 600 723


Časový rozvrh soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášek do soutěží. Případné změny budou oznámeny při prezentaci.


Všeobecné údaje
Jmenovité, řádně vyplněné přihlášky (včetně čísel licencí) zasílejte na adresu: Dana Denková, P.O. box 16 , 353 01 Mariánské Lázně nebo na e-mail: dana.denkova@d-servis.cz, fax: 354 602 646


Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 9. srpna 2006
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících.
Případné nepřijetí přihlášky bude oznámeno telefonicky nebo písemně.
Podmínky účasti:
Platné licence jezdců a koní. Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
Protesty v souladu s PJS.


Ustájení
Ustájení v turnajových boxech.
Cena za box za každý den ustájení: 300,- Kč.


Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (zdravotní průkaz koně s potvrzení VS pro rok 2006 a potvrzení o vyšetření klinického stavu ne starší tří dnů).
Veterinární přejímka se nekoná.


Poskytované služby
Lékařská služba, veterinární služba a podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.


Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.


Za pořadatele: Klára Damborská
Rozpis schválen dne: 20. 6. 2006 M. Moudrý


Mapa a další podrobnosti na www.pct-ptyrov.cz.

Podobné články

Kdyby koně uměli mluvit, tak bychom se jich zeptali, jak jsou spokojení s naší podestýlkou Miskantus. Ale to nejde! Zeptali jsme se tedy jejich…

Když se nám dostalo možnosti vyzkoušet podestýlku Miskantus, tak jsme chvilku váhali, ale nakonec nelitovali. A naše holštýnská dáma má konečně kde…