Koňské útulky v ČR: Naděje pro koně

1. 2. 2012 Petra Šlosárková Autor fotek: webové stránky útulku

Dnes vás prostřednictvím dotazníku seznámíme s dalším útulkem, na který máme velmi dobré reference. Jedná se o Občanské sdružení Naděje pro koně z Velkých Albrechtic.

kobJak dlouho se zabýváte péčí o týrané/zanedbané/nechtěné/problémové koně?
Péčí o koně se na úrovni občanského sdružení zabýváme od června roku 2003, kdy byl oficiálně založen náš útulek Naděje pro koně, o.s.

Je vaše organizace oficiální útulek pro koně nebo má jiný název/zaměření/statut?
Naše organizace má status řádného občanského sdružení, které bylo založeno na podporu zvířat v tísni se zaměřením především na koně.

Spolupracujete s KVS/obcemi/policií v případě řešení či zabavení koní kvůli týrání? Vědí o vás tyto instituce?
Ano, se všemi těmito organizacemi jsme v kontaktu při řešení různých případů podezření na týrání, týrání, nedostatečné péče, apod. Nevím, do jaké míry jsou jednotlivé instituce informovány o naší existenci a činnosti, nicméně v případě, že řešíme nějaký případ, obracíme se na ně vždy s žádostí o pomoc a spolupráci.

Jak se prezentujete na veřejnosti, jak o sobě dáváte vědět veřejnosti a oficiálním institucím?
Veřejnosti se prezentujeme především prostřednictvím našich webových stránek www.nadejeprokone.cz, kde jsou zveřejněny všechny údaje a informace o naší organizaci i činnosti a prostřednictvím kterých rovněž poskytujeme poradenství, hledáme nový domov pro naše útulkové koníky a nabízíme propagační předměty formou internetového obchodu na podporu koní umístěných v útulku a pomoc dalším potřebným. Minimálně jednou za rok pořádáme v útulku akce pro veřejnost a především naše sponzory, příznivce a přátele. S oficiálními institucemi jsme v kontaktu v rámci řešení konkrétních případů.

Kolik koní aktuálně máte?
V útulku je v současné době umístěno celkem 7 koní, z toho 3 koně trvale z důvodu vysokého věku a zdravotních obtíží a 2 koně ustájeni svými majiteli a pro 2 koně hledáme nový domov. Jednu kobylu máme ustájenou v západních Čechách. Je v našem vlastnictví, ale kvůli jejím zdravotním obtížím jsme ji nemohli převézt, zůstala proto u kamarádky ve stáji, kde jí platíme ustájení.

Je počet přiměřený vzhledem ke kapacitě (nebo máte nadstav či volno)?
Počet koní umístěných v útulku odpovídá naší kapacitě, která je v současné době plně obsazena.

baraJaké procento (či přesné číslo) je nějakým způsobem problematických, či vyžadujících speciální péči?
Speciální péči vyžadují všichni koně, kteří trpí nějakým zdravotním postižením, nejedná se ale obvykle o koně „problematické" ve smyslu problematického chování. Spíš máme zkušenosti s tím, že kůň, který byl v dřívější péči zabedněn v boxe a vyhladověn z důvodu jeho nebezpečnosti, neměl vůbec žádné špatné chování. Po příjezdu k nám jen několik týdnů téměř nezvedl hlavu od hromady sena. Ve většině případů speciální péče spočívá v podání dostatečné dávky krmiva a nechat koně odpočinout (nezatěžovat ježděním). Pokud kůň nemá žádné viditelné potíže, nekulhá, dobře kouše krmivo, udělá veterinář jen preventivní prohlídku, odčerví, naočkuje.

Jaké koně přijímáte? Jaká jsou kritéria a podmínky přijetí?
Způsoby, jakým se koníci dostávají do našeho útulku, jsou v podstatě dva. Nejčastěji se tak děje po složitých a komplikovaných vyjednáváních s majitelem koně, který je v přímém ohrožení života nebo zdraví v důsledku týrání nebo nevhodné péče. Na tyto případy nás nejčastěji upozorňují lidé, kterým není osud takovýchto koní lhostejný, méně často nás potom kontaktují například obce, KVS, organizace na ochranu zvířat, apod.

Jiný způsob, kterým se k nám koník může dostat, je případ, kdy je k nám umístěn tzv. „na dožití". Majitel si přeje svému koníkovi zajistit bezstarostný a klidný „důchod". Takoví koníci obvykle potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu speciální režim, který v komerčních stájích v podstatě nejsou schopni zajistit. Majitel nás kontaktuje, projedná s námi své představy a požadavky a domluvíme se na podmínkách ustájení. Koník potom zůstává v útulku, nehledáme pro něj nový domov a původní majitel hradí náklady spojené s jeho ustájením. V současné době máme takto ustájené koně dva. Alternativou je také způsob, kdy si majitel přeje pro koníka najít nový domov. V případě, kdy je koník umístěn v útulku, hradí původní majitel náklady na jeho ustájení do doby než pro koníka najdeme nového majitele, nebo zůstává koník u svého majitele a společně hledáme nový domov. Variant je mnoho, vždy podle konkrétní situace. Každý případ je individuální.

darVykupujete zanedbané/nechtěné koně?
Ne, koně rozhodně nevykupujeme. Po našich dlouholetých zkušenostech jsme došli k závěru, že to není dobré řešení. Vykupováním získávají majitelé zanedbaných a týraných koní finanční prostředky k nákupu dalších zdravých koní, které jsou schopni během jednoho roku opět zničit. V těchto případech využíváme jiných možností k řešení situace.

Umisťujete koně? Pokud ano, za jakých podmínek?
Nový domov pro naše koníky hledáme pravidelně prostřednictvím našich webových stránek a také našich kontaktů. Základními podmínkami jsou pro nás: věk nad 21 let; základní zkušenosti s chovem koní; finanční soběstačnost; zodpovědnost a vyhovující podmínky pro ustájení koně.

První rok jsou koníci obvykle umisťováni u nového majitele na smlouvu o tzv. bezplatném pronájmu, kdy koník zůstává ve vlastnictví útulku. V případě, že vše dobře funguje a nový „majitel" projeví přání si koníka ponechat, sepisujeme smlouvu kupní s předkupním právem pro naše sdružení v případě dalšího prodeje koníka. Naše sdružení zůstává po celou dobu v kontaktu s novým majitelem. Dle našich možností jednou za čas navštěvujeme naše umístěné koníky a jejich nové majitele, abychom zjistili, zda je všechno v pořádku. Podrobnější informace o podmínkách umisťování koníků z našeho útulku je možné najít na našich webových stránkách www.nadejeprokone.cz v záložce „Hledáme nový domov".

Jaká je kapacita Vašeho zařízení?
Kapacitu je třeba chápat dvojím způsobem. V prvé řadě kapacitu finanční. Není problém zaplnit stáj koňmi, problém je mít dost peněz na kvalitní ošetřovatelskou i veterinární péči o ně. Od podzimu dosud jsme odmítli odhadem 10 koní. Volali nám většinou jejich majitelé, kteří měli zájem o umístění koně do útulku, hradit jeho pobyt zde ale nemohli. Každý nový kůň znamená mít v měsíčním rozpočtu navíc minimálně 2000kč.
Prostorová kapacita našeho útulku je 8 koní.

Jakým způsobem jsou koně ustájeni (24/7; výběh den a box na noc; volná stáj...)?
Režim ustájení koně je určen na základě zdravotního stavu koně. K dispozici jsou výběhy s přístřeškem a s možností celodenního pobytu i boxy, příp. volné ustájení. V současné době jsou koně rozděleni do dvou skupin, skupina zvaná „důchodci" chodí na noc do boxu. Skupina druhá je trvale venku s přístřeškem. V letním období je i skupina důchodců venku, vzhledem k astmatu dvou z těchto koní to je pro ně prospěšnější. Vždy se snažíme každému koni poskytnout nejvhodnější podmínky jak vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, tak k psychickému - sestavení skupin podobně postižených a věkově blízkých koní, aby nedocházelo k úrazům při vytváření hierarchie ve stádě.

pastKolik máte k dispozici boxů/přístřešků/prostoru ve volné stáji?
K dispozici máme 4 boxy ve stáji, 4 boxy ve stodole, 1 přístřešek pro cca 4 koně, celkem asi 2 hektary výběhů bezprostředně u statku, 6 hektarů pastvin.

Jaká je rozloha využívaných výběhů/pastvin?
Cca 8 ha.

Čím krmíte?
Složení a typ krmiva závisí na zdravotním stavu, věku a potřebách každého koně. Základem krmné dávky je kvalitní seno. Z jádra krmíme oves, vojtěškové granule, řepné řízky. Podle potřeby vitamíny a další doplňky stravy. Z veterinárních doplňků našim koním velmi pomáhá Gelapony Arthro biosol.

Jakým způsobem je organizováno krmení, napájení?
Seno ad libitum, jádro 2x denně - ráno a večer. Ve výbězích jsou automatické nezámrzné napáječky, na pastvinách kádě s vodou, ve stáji napáječky.

Jaký mají koně denní režim?
Snažíme se o maximální fyzickou i psychickou pohodu všech koní. Tomu odpovídá i režim - koně by měli být co nejvíce venku a ve společnosti svých stádových parťáků. Jedna z našich klisen má postižené kyčle, její stav se stabilizoval, když jsme ji dali do režimu 24/7 s přístřeškem. I staří koně, postiženi „jen" artrózou, se pohybují lépe, když tráví co nejméně času v boxech.

Kolik lidí se stará o vaše koně a areál? Jedná se o stálé/dlouhodobé pracovníky, nebo to jsou brigádníci/dočasní pomocníci?
O koně i areál pečuje pravidelně majitelka areálu. Další osoba se stará o účetnictví, vyřizování e-mailů, výrobu a distribuci propagačních předmětů a další administrativní činnosti. Dále do stáje dochází na stálou nebo dočasnou bezplatnou výpomoc také děti a studenti z okolí, popř. jiní zájemci, kteří nám nabídnou svou pomoc. Útulek nemá žádné mzdové náklady.

Kdo sestavuje krmné dávky koní a na základě čeho?
Krmné dávky sestavuje vedoucí stáje a jednatelka paní Markéta Toběrná, popř. jsou konzultovány s veterinárním lékařem nebo majitelem.

Z jakých zdrojů zařízení financujete?
Provoz útulku a občanského sdružení je financován především formou příspěvků od soukromých dárců, firemních sponzorů a vlastních finančních zdrojů. Dalším způsobem je prodej propagačních předmětů, granty a další činnost za účelem získávání finančních prostředků (ustájení, reklama, atd.). Největším sponzorem jsou sami zakladatelé a provozovatelé útulku. Považujeme náš útulek za určité „hobby", které jsme si zvolili sami a které jako každé jiné něco stojí. S převzetím koně do útulku za něj přebíráme zodpovědnost, to znamená, že mu musíme poskytnout vše, co potřebuje. Nemůžeme například přijmout koně, pokud jsme právě ve špatné finanční situaci. Je sice krásný pocit koně zachránit z nevyhovujících podmínek, je třeba ale počítat s tím, že jsme si tím vzali na bedra další zvíře na sedm i více let, po které bude třeba se o ně starat a bude to stát nemalé peníze. Krásným příkladem je valach, který měl jet před více než sedmi lety na jatka, trpěl těžkým astmatem a léčení kortikoidy již bylo neúčinné. Skupina lidí z bývalé stáje vyvinula velké úsilí, aby se kůň do útulku dostal a dostal tím šanci pár posledních měsíců v klidu dožít. Oproti všem očekáváním si žije v poměrně dobrém a stabilizovaném zdravotním stavu od července 2003 dosud. Po dobu asi dvou let měl svého sponzora, který jeho pobyt v útulku hradil. V současnosti činí příspěvek na tohoto koně 100kč měsíčně. Jsme vděčni i za to, každá koruna pomáhá.

Jedná se o stabilní nebo nárazové příjmy?
Část těchto příjmů je stabilní a část nárazová. Část nárazová se „projeví" na účtu většinou kolem vánoc - děkujeme všem známým i neznámým dárcům, kteří si i v dnešní těžké době na náš útulek vzpomenou a svůj příspěvek nám pošlou.

Jsou tyto prostředky dostačující?
Finanční prostředky dostačují pouze na základní potřeby pro koně. Nedostačující jsou například pro pravidelnou rekonstrukci ohrad a stájí, pořizování základního stájového vybavení (vidle, kolečka, lopaty, atd.) nebo další činnosti sdružení (jako je např. osobní účast zástupců útulku při vyjednávání s problémovými vlastníky koní, provoz vozíku pro koně, provozování kvalitních webových stránek, provozování právního a veterinárního poradenství, provozování mobilních telefonů pro potřeby jednatelů a zástupců útulku, vzdělávání veřejnosti, pořádání vzdělávacích a naučných akcí pro děti a studenty, atd.), které by umožnily kvalitnější pomoc potřebným koním a posílení prevence proti týraní koní.

Máte nějaké finanční rezervy?
Finanční rezervy máme tak velké, jaké jsou soukromé finanční rezervy provozovatelů útulku. Vždy je třeba mít peníze na zaplacení nečekaného veterinárního zákroku. I v případě zhoršení zdravotního stavu starého koně se nejprve spolu s veterinářem snažíme o zlepšení. Až pokud naše snaha nikam nevede, rozhodne veterinář o utracení. Celá taková „akce" stojí i přes deset tisíc korun: různě dlouhá léčba, uspání koně, odvoz těla kafilerkou.

Co vás k této náročné a prodělečné činnosti motivuje? :-)
Zpočátku byl pro nás hlavní motivací pocit bezmocnosti a neschopnosti pomoct, který člověk prožíval, kdykoliv byl konfrontován se situací týraného koně nebo koně, o kterého se majitel špatně staral či o něj nejevil zájem vůbec. V době, kdy jsme začínali, nebyla v podstatě žádná možnost, jak takovým zvířatům pomoci nebo kam se obrátit. Úřady se těmito případy odmítaly zabývat a organizace na ochranu zvířat měly jen omezené možnosti, žádné z nich nedisponovalo zařízením nebo stájemi, kde by mohla být takovéto zvíře byť dočasně umístěno.

V současné době je to už spíše pro pocit, který přináší činnost sama. Každého z nás hřeje u srdce, když vidí, jak se dříve týranému koníkovi pod jeho vlastníma rukama během několika málo týdnů nebo měsíců vrací jiskra do oka, jak srdečně ho kdysi zdecimovaný kůň vítá v ohradě, jak mu bezmezně důvěřuje, jak se přijde přitulit, jak mu chutná, jak přibírá na váze, jak tropí skopičiny ve výběhu....ráno nakrmíte koně, vyvedete je do výběhu, uvaříte si kafe, sednete na zápraží a koukáte na tu „sebranku", která tam venku už zase bezstarostně řádí jak „černá ruka" a to je prostě báječný a osvobozující pocit i přes všechna ta úskalí, která ta „náročná a prodělečná" činnost přináší. :-)

Více informací o útulku a fotografií najdete na webu útulku: http://www.nadejeprokone.cz

Podobné články
Austrálie, Kosciuszko National Park

Austrálie se znovu ocitla v popředí celosvětového mediálního zájmu a to v návaznosti na drastická opatření, která souvisejí se snižováním stavu…

24. února 2022 byla zahájena ruská invaze na Ukrajinu. 28. února 2022 byla založena UECF – Charitativní nadace Ukrajinské jezdecké federace, která…