Bezohledná farmacie - reakce

Jak by bylo pěkné, kdyby si naši novináři alespoň někdy ověřili takzvaná fakta, o nichž s takovým vřelým zaujetím a s cílem zachraňovat nevědomé čile píší.

Není nic jednoduššího než si trochu zabrouzdat internetovými stránkami a s trochou selského rozumu posoudit legitimitu prezentovaných stránek. Novinář především by měl mít vybroušenou schopnost jedním okem rozpoznat kvalitu informačního zdroje, aby tak co nejvíce omezil množství informačních chyb které jsou, přiznávám, v této práci nevyhnutelné. Silné výrazy v uváděných odkazech mají obvykle za cíl vyvolat ve čtenářích emociálni reakci a tak zastřít nedostatek odbornosti.

PMU průmysl je jedním z nejpřísněji regulovaných zemědělských odvětví jaké existuje. Každá farma se řídí jednotným kódem vypracovaným zástupci státních extenčních specialistů, universitních vědců, veterinářů a samotných farmářů včetně zástupců farmaceutické firmy. Nad dodržováním tohoto kódu bdí nezávislá inspekční komise včetně firmy samotné, která má minimálni zájem na legálních problémech vzniklých z jeho případného porušování. Kromě toho nad celým průmyslem bdí velice přísné oko tzv. "milovníků" koní, kteří neustále zaručují silnou negativní publicitu.

Není účelem mé reakce na tento článek podrobně popsat všechny praktiky na PMU farmách, neboť informací na toto téma je na webu více než dost. Přesto bych však chtěla vyzvednout nesmyslnost některých uváděných výroků. Kdyz pominu fakt, že umělé vyvolávání potratů je Kódem naprosto nepřípustná praktika (stejně jako omezování příjmu vody) a zamyslím se nad logičností takovéhoto konání, dojdu zákonitě k názoru, že PMU farmář by si takovýmto počínáním doslova podřezával pod sebou větev. PMU farmář má prvořadý zájem na tom, aby byly klisny v co nejoptimálnější tělesné a zdravotní kondici. Závisí na tom míra úspěšnosti zabřezávání a následné březosti, která podmiňuje finanční úspěšnost celého podnikání. Jakkákoliv reprodukční komplikace má za následek zvýšení veterinárních výdajů a snížení profitu z produkce moče od klisen, jež nestihly zabřeznout v požadovaném čase. Proto znalost a úroveň reprodukční péče by PMU farmářům mohl závidět lecjaký chovatel.

Je pravda, že hříbata z PMU farem byla až do nedávné minulosti považována za vedlejší produkt. Z tohoto důvodu se na farmách připouštělo především chladnokrevnými hřebci s cílem produkovat zmasilá hříbata pro masný trh. I tato oblast však zaznamenala výrazné změny. Oživený trh s rekreačními koňmi způsobil, že PMU farmář již dnes nepovažuje hříbata za vedlejší produkt a uzpůsobil poptávce po koních svůj chovný program. Dnes jsou na farmách k vidění především registrované klisny a prvotřídní plemeníci. Odhaduje se, že v závislosti na jednotlivých farmách se na aukcích sportovních koní prodá 30 až 90% produkovaných hříbat. Jejich kvalita a nízká cena však představuje velké finanční ohrožení pro specializované chovatele, a tak není divu, že se z jejich řad často rekrutují tvrdí odpůrci PMU. Existuje dnes čím dál tím rozšířenější mýtus, že hříbata z klisen, které po dobu 6-ti měsícu březosti stojí na stání s minimální denním vyváděním do výběhu jsou nekvalitní a pro sportovní účely nevhodné. Je to samozřejmě nesmysl, nicméně neznalá veřejnost takový argument lehce koupí.

Sběr moči se uskutečnuje v zimních měsících, které mohou být na severu Ameriky velice kruté. V tomto období jsou klisny ustájeny v teplých stájích, což jim může závidět velká většina v Kanadě chovaných koní, kteří stojí přes zimu venku, často bez přístřešku, v metru hlubokém sněhu. Klisny jsou denně vyváděny ven na krátké proběhnutí. Seno je jim k dispozici 24 hodin denně. Způsob tohoto chovu je nakonec velice běžný po celé Evropě, Českou Republiku nevyjímaje. Na rozdíl od těchto evropských koní však PMU klisny traví zbytek roku na pastvinách, což stále ještě zůstává pro většinu koní v ČR luxusem. Možná je ale lehčí kritizovat vzdáleného souseda, než se podívat co se děje doma za našimi záhumenky.

Premarin je produkt, který nejen řeší menopauzální problémy žen, ale v jiných oblastech léčby doslova zachraňuje život. Jako alternativa k Premarinu se předepisuje syntetizovaný estrogen, nebo prirodní produkty na bázi fytoestrogenů. Oba posledně jmenované typy estrogenu se molekularně liší od Premarinu, který obsahuje molekuly strukturálně shodné se svým lidským protějškem. Syntetizovaný estrogen je dokonce spojován s výskytem rakoviny. Kromě toho Premarin obsahuje takzvané satelitní molekuly estrogenu, o kterých se předpokládá, že regulují negativní účinek primárního estrogenu. Ať už si tedy žena vybere prostředek jakýkoliv, měla by tak učinit bez emocionálních předsudků a po poradě s dobře informovaným lékařem.

Podobné články
Austrálie, Kosciuszko National Park

Austrálie se znovu ocitla v popředí celosvětového mediálního zájmu a to v návaznosti na drastická opatření, která souvisejí se snižováním stavu…

24. února 2022 byla zahájena ruská invaze na Ukrajinu. 28. února 2022 byla založena UECF – Charitativní nadace Ukrajinské jezdecké federace, která…