Změny pravidel jezdeckého sportu 2002

Od 1. 4. 2002 začnou platit některé změny zvláště všeobecných pravidel jezdeckého sportu. Seznamíme vás s těmi nejdůležitějšími. V tomto článku však zdaleka nejsou vyjmenovány všechny, doporučuji proto - obstarejte si kompletní znění ze zdrojů ČJF. Změny pravidel ke stažení na webu ČJF jsou překlady změn mezinárodních pravidel, jen některé části z nich, např. o úboru apod., jsou všeobecně platné.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Překrývání věkových kategorií

čl. 124 odst. 5.1
Na národní úrovni se mohou závodníci příslušné věkové kategorie účastnit přeborů a mistrovství v průběhu jednoho kalendářního roku ve více kategoriích. Na přeborech a mistrovství jedné územní oblasti se mohou účastnit jen jednoho přeboru a mistrovství v téže jezdecké disciplíně. Toto ustanovení platí pro všechny disciplíny a všechny věkové kategorie, a to včetně jezdců na pony, avšak jezdci (ne dvojice), kteří v době konání mistrovství nebo přeboru dosáhnou maximálně 16 let, mohou v jednom kalendářním roce startovat jak na mistrovstvích nebo přeborech pony, tak i na mistrovstvích nebo přeborech v příslušné kategorii na velkých koních.


Omezení počtu startujících na 60 v jedné soutěži

Známé pravidlo v čl. 126 je doplněné tak, že toto ustanovení neplatí pro klasické skokové soutěže stupně "S" a vyšší.


Ceny

čl. 128
odst. 5.1
V národních soutěžích musí být hodnota nejnižší udělené věcné ceny nebo finanční ceny v dané soutěži vždy vyšší, nežli je stanovena hodnota startovného pro danou soutěž.

odst. 5.2
Je-li pro danou soutěž vybráno startovné, musí být též pro tuto soutěž rozděleny věcné nebo peněžité ceny v souladu s čl. 128 odst. 5.1 a odst. 6.

odst. 6
Součet všech peněžitých cen uvedených v rozpise nebo hodnota věcných cen pro všechny soutěže daných závodů musí být nejméně 50 % vybraného startovného ze závodů.

odst. 7
V soutěžích stupně "ST" a vyšších je však minimální celková finanční nebo věcná cena 5.000,- Kč.

Správní a organizačné pořádkové poplatky

V čl. 2 přidána sankce dle odst. 2.4: špatné zacházení s koněm dle čl. 143 Všeobecných pravidel (mimo dalších uložených disciplinárních trestů) - sazba 1.000,- Kč.

SKOKOVÁ PRAVIDLA

čl. 257 odstv. 3.2
Děti se mohou zúčastnit samostatných nebo společných soutěží pouze do stupně obtížnosti "L" včetně.

Úbor

Košile nošená bez jezdeckého saka musí být bílá. Rukávy mohou být krátké nebo dlouhé.
Má-li košile dlouhé rukávy, nesmějí být vyhrnuty. Košile nošená pod jezdeckým sakem musí mít bílý límeček a má-li košile dlouhé rukávy, musí mít manžety bílé.
Při národních soutěžích musí mít jezdec košili s bílým límečkem a bílou jezdeckou vázankou nebo bílou vázankou nebo jezdeckou košili se stojáčkem.
Návleky z hladké černé kůže (miničapsy) s černými kotníčkovými botami z hladké kůže jsou povoleny.

Podobné články

Před deseti lety se v Olomouci konaly první parkurové závody zařazené do Světového poháru a stejnou dobu trvalo čekání na to, až se některému z…

Strhující finiš nabídlo třetí kolo Longines Global Champions Tour v Mexico City. Do rozeskakování Grand Prix s překážkami do 160 centimetrů…