Pohár Trojského koně - 2. kolo

V sobotu 1. února 2003 pokračoval na Císařském ostrově druhým kolem zimní skokový seriál Pohár Trojského koně. Oproti prosincovému kolu se pořadatelé těšili z většího počtu startujících, k čemuž přispěl také fakt, že všechny soutěže byly soustředěny do jednoho dne.

Soutěž č. 1 – 100/110 cm

První soutěží bylo dvoufázové skákání 100/110 cm. Na startu se představilo celkem 18 dvojic. Polovina startujících překonala obě dvě fáze bez trestných bodů. Nejlepší čas měl Kamil Papoušek s JENNY 2.

1. Papoušek Kamil – JENNY 2 (JK Všemily)
2. Ditl Jiří – LYRA 7 (JK Všemily)
3. Papoušek Kamil – GOLAS (JK Všemily)
4. Papoušek Kamil - TESSA (JK Všemily)
5. Novotný Jakub – ESPRITA WEPOL (Golem)

Soutěž č. 2 – Soutěž se stupňovanou obtížností – do 120 cm

Nejvyšší počet startujících (22 dvojic) byl v soutěži se stupňovanou obtížností do 120 cm. Na parkuru bylo postaveno osm překážek, za jejichž bezchybné překonání byl startujícím započítáván počet kladných bodů shodný s číslem skoku. Poslední překážka měla dva alternativní skoky. Pokud dvojice úspěšně překonala „žolíka“, získala za tuto překážku dvojnásobný počet bodů. S maximálním počtem bodů (44) dokončilo parkur šest jezdců, z nichž byl nejrychlejší Jiří Ditl s CELESTA KALEK.

1. Ditl Jiří – CELESTA KALEK (JS Císařský ostrov)
2. Papoušek Kamil – ATLANTA KALEK (JS Císařský ostrov)
3. Ditl Jiří – ARENA 1 (JK Všemily)
4. Ditl Jiří – LYRA 7 (JK Všemily)
5. Pospíšil Ondřej – SHERON (Stáj Dvůr Židovice)

Soutěž č. 3 – S – do 130 cm

Několik velice pěkných výkonů jsme mohli vidět v klasické soutěži stupně „S“. Bezchybně překonali parkur Kamil Papoušek s koňmi ATLANTA KALEK a COME ON JUNIOR a Kateřina Veselovská s ALEDA KALEK. Tato dvojice však v rozeskakování udělala jednu chybu, za kterou se musela spokojit „pouze“ se třetí příčkou.

1. Papoušek Kamil – ATLANTA KALEK
2. Papoušek Kamil – COME ON JUNIOR
3. Veselovská Kateřina – ALEDA KALEK
4. Dilt jiří – CELESTA KALEK
5. Pospíšil Ondřej - SHERON

Soutež č. 4 - ST – do 140 cm - dvoukolová soutěž

Vrcholem akce byla dvoukolová soutěž stupně „ST“. V této soutěži startovalo pouze šest dvojic. Kateřina Veselovská s LARAMON po překonání první překážky vzdala. Jiří Ditl s A LADY 2 byl vyloučen pro opuštění kolbiště, a tak do druhého kola postoupil pouze Kamil Papoušek s koňmi LA BELLE ORION, CATRICK ORION, RENZO 13 a Jiří Ditl s PREGANUS. První tři příčky nakonec obsadil se svými koňmi Kamil Papoušek.

1. Papoušek Kamil – LA BELLE ORION (JS Císařský ostrov)
2. Papoušek Kamil – CATRICK ORION (JS Císařský ostrov)
3. Papoušek Kamil – RENZO 13 (JK Všemily)
4. Ditl Jiří – PREGANUS (JK Všemily)

Finále seriálu Pohár Trojského koně se bude konat v jezdecké hale na Císařském ostrově 1. března 2003. Na programu budou opět tyto soutěže:

Č. 1 – Dvoufázové skákání 100 – 110 cm, otevřená soutěž, první fáze osm překážek s jednou kombinací, druhá fáze čtyři překážky, rozhodování podle čl. 284.2.3.
Startovné: 200,- Kč
Ceny: Peněžité ceny dle čl. 128.6 Všeobecných pravidel

Č. 2 – Soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm, otevřená soutěž, osm překážek se žolíkem, rozhodování podle čl. 279.4.5. a čl. 287.2.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: Peněžité ceny dle čl. 128.6 Všeobecných pravidel

Č. 3 – Skoková soutěž stupně „S“, otevřená soutěž, rozhodování podle PJS čl. 238.3 AM3
Startovné: 800,- Kč
Ceny: Peněžité ceny dle čl. 128.6 Všeobecných pravidel

Č. 4 – Dvoukolová skoková soutěž stupně „ST“, otevřená soutěž, rozhodování podle PJS čl. 283.2.2. a 3.1.
Do druhého kola postupuje 1/3 soutěžících podle umístění v prvém kole, ale vždy všichni s nulou.
Startovné: 1.000,- Kč
Ceny: Peněžité ceny dle čl. 128.6 Všeobecných pravidel

Ukončení prezentace v 09:00 hod.
Začátek soutěže č.1 v 10:00 hod. a po nezbytných technických přestávkách budou následovat soutěže č. 2, 3 a 4

Časový program soutěží může být upraven a upřesněn podle počtu přihlášek do jednotlivých soutěží. Případné změny budou oznámeny při prezentaci.

Skoková soutěž č. 8 ze dne 15.12.2002 a dvoukolové skokové soutěže stupně „ST“ v rámci jezdeckých závodů, které se uskuteční ve dnech 1.2. a 1.3.2003, se započítávají do soutěže o Pohár Trojského koně. V rámci této soutěže budou hodnoceny dvojice (stejný jezdec + stejný kůň), které se zúčastní všech uvedených skokových soutěží. Hodnotícím kritériem je součet umístění v jednotlivých soutěžích, zvítězí dvojice s nejnižším součtem umístění.
Oceněni věcnými cenami budou prví tři jezdci s tím, že vítězný jezdec obdrží i Pohár Trojského koně.

Jmenovité přihlášky na stanoveném formuláři, vyplněném ve všech rubrikách, s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
IN EXPO GROUP, s.r.o., Zlatnická 6, 111 21 Praha 1
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: 17. února 2003

Tel.: 221 877 251, 221 877 254, 222 320 666 Fax: 222 324 828
info@in-expo-group.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v jednotlivých soutěžích vlastním výběrem z přihlášených, s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty.
Uzávěrka konečných přihlášek při prezentaci

Podobné články

Před deseti lety se v Olomouci konaly první parkurové závody zařazené do Světového poháru a stejnou dobu trvalo čekání na to, až se některému z…

Strhující finiš nabídlo třetí kolo Longines Global Champions Tour v Mexico City. Do rozeskakování Grand Prix s překážkami do 160 centimetrů…