Hitparáda pořadatelů ČSOB ČSP 2006

4. 5. 2006 Josef Malinovský Autor fotek: Josef Malinovský

Jak jsme vám slíbili v květnovém Jezdectví, uvádíme podrobnější pravidla Hitparády pořadatelů ČSOB ČSP 2006, kterou vyhlásil časopis Jezdectví společně s agenturou Vera-TM. Průběh každého kola hodnotí celkem pět porotců složených střídavě ze zástupců redakce Jezdectví, agentury Vera-TM, generálního partnera a dalších sponzorů, dále z jezdců a ostatních pořadatelů ČSP. Hodnoceno je celkem deset kritérií:

1. Zázemí pro diváky (sociální zázemí, občerstvení - dostupnost a kvalita, místa k sezení - kvalita, kvantita).
2. Kvalita ustájení pro koně, povrchu jízdárny, velikost a kvalita opracoviště, zázemí pro jezdce.
3. Vzhled překážek, upravenost kolbiště, výzdoba, květinová dekorace.
4. Kvalita ozvučení areálu, projev moderátora, hudební doprovod.
5. Rychlost přestavby parkuru, časový spád akce.
6. Doprovodný program (připravenost, úroveň, nápaditost).
7. Celkový vzhled areálu (čistota prostředí, dostatek odpadkových košů apod.).
8. Tištěný program, startovní listiny, propozice (vzhled, dostupnost, kvalita, kvantita).
9. Dostatečná prezentace partnerů seriálu, rozmístění reklamních poutačů, označení areálu při příjezdu.
10. Využití digitálních technologií – světelná tabule, elektronická časomíra apod. - přítomnost, viditelnost, správnost a aktuálnost

Každý z výše zmíněných bodů je známkován od 1 do 5 (stejně jako ve škole, vč. minusových znamének). Vypočítá se nejprve průměrná známka každého porotce a posléze celková průměrná známka (se zaokrouhlením na dvě desetinná místa). Ta se podle následujícího klíče přepočítá na hvězdičky, které jsou uváděny u každé reportáže v časopisu Jezdectví. Po skončení seriálu bude dle počtu hvězd vyhodnocen nejlepší pořadatel ČSOB ČSP. V případě shodného počtu hvězdiček rozhoduje nižší průměrná známka. Pokud by se shodovala i průměrná známka, rozhoduje vyšší počet jedniček od všech pěti porotců.

Známka / Počet hvězd (hvězdičky je možné dělit na polovinu)
1 / 10
1,2 / 9,5
1,4 / 9
1,6 / 8,5
1,8 / 8
2 / 7,5
2,2 / 7
2,4 / 7
2,6 / 6,5
2,8 / 6
3 / 5,5
3,2 / 5
3,4 / 4,5
3,6 / 4
3,8 / 3,5
4 / 3
4,2 / 2,5
4,4 / 2
4,6 / 1,5
4,8 / 1
4,9 / 0,5
5 / 0

Podobné články

Před deseti lety se v Olomouci konaly první parkurové závody zařazené do Světového poháru a stejnou dobu trvalo čekání na to, až se některému z…

Strhující finiš nabídlo třetí kolo Longines Global Champions Tour v Mexico City. Do rozeskakování Grand Prix s překážkami do 160 centimetrů…